Search result for

*hill*

(601 entries)
(0.0472 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: hill, -hill-
English-Thai: Longdo Dictionary
to make a mountain out of a molehillสร้างเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hill[N] กอง, Syn. heap, mound, pile
hill[N] เนิน, See also: เขาเตี้ยๆ, ดอน
chill[N] ความกลัว (จนรู้สึกหนาวเย็น), Syn. quiver, shiver, thrill
chill[N] ความหนาวเย็น, Syn. gelidity, iciness
chill[VT] ทำให้เย็น, Syn. cool, cool down
chill[ADJ] เย็นชา, See also: มึนตึง
chill[ADJ] หนาวเย็น, See also: หนาว, Syn. chilly
hilly[ADJ] ซึ่งเต็มไปด้วยเนิน
hilly[ADJ] ซึ่งเป็นเนิน
shill[N] การต้มตุ๋น, See also: การหลอกลวง
thill[N] คานรถม้า
chilli[N] พริก, Syn. chili
chilly[ADJ] เย็นชา, See also: ไม่เป็นมิตร, Syn. unfriendly, hostile
chilly[ADJ] หนาวยะเยือก, Syn. chilled, brisk, nippy
Philly[SL] เมืองฟิลลาเดลเฟีย (เมืองที่ใหญ่ที่สุดในรัฐเพนซิลเวเนีย)
uphill[N] การขึ้นเนิน, See also: การเลื่อนขึ้น, การขึ้นข้างบน, Syn. ascent, Ant. descent
uphill[N] ที่เนิน, Syn. ascent, Ant. descent
uphill[ADV] ขึ้นเขา, See also: ขึ้นที่สูง, ขึ้นเนิน, Ant. downhill
uphill[ADV] ด้วยความยากลำบาก, See also: โดยพยายามอย่างสูง, อย่างมีอุปสรรค
uphill[ADJ] ซึ่งลาดสูงขึ้น, See also: ซึ่งเป็นเนิน, ซึ่งขึ้นเขา, Ant. downhill
uphill[ADJ] ซึ่งยากลำบาก, See also: ซึ่งต้องใช้ความพยายามอย่างสูง, Syn. difficult
anthill[N] รังมด
chilled[SL] ผ่อนคลาย
chiller[N] คนที่หนาวสั่น
chiller[N] หนังหรือนวนิยายที่มีแนวเรื่องน่ากลัว
hillock[N] เนินเขาเล็กๆ, Syn. knoll, mound
Achilles[N] ชื่อเทพเจ้าของกรีกที่อยู่ยงคงกระพันแต่มีจุดอ่อนที่ส้นเท้า
ant hill[N] จอมปลวก
chillin'[SL] วิเศษ, See also: ยอดเยี่ยม, ดีเลิศ, สุดยอด
downhill[N] การแข่งสกีภูเขา
downhill[ADJ] ลงเขา
downhill[ADV] ลงเขา, Ant. uphill
foothill[N] เนินที่ตีนเขา
hillside[N] ลาดเขา, See also: ข้างเขา
molehill[N] เนินดินเล็กๆ ที่ตัวตุ่นขุดไว้เพื่ออยู่อาศัย
shilling[N] เหรียญเงินชิลลิงแบบเก่าของอังกฤษ (1ชิลลิง=1/20ของ1ปอนด์)
shilling[N] เหรียญเงินชิลลิงของสิงคโปร์และมาเลเซีย
hill myna[N] นกที่มีขนดำและสอนให้พูดเลียนแบบมนุษย์ได้ มีชื่อในภาษาละตินว่า Gracula religiosa, See also: นกจำพวกนกสาลิกาและนกขุนทอง
hillbilly[ADJ] เกี่ยวกับคนที่มีลักษณะเหมือนคนบ้านนอก
hillbilly[N] คนบ้านนอก (คำไม่เป็นทางการ), See also: ตาสีตาสา
shillalah[N] กระบอง
chill pill[SL] สิ่งที่ทำให้คลายเครียด
hill tribe[N] ชาวเขา
shillelagh[N] กระบอง
over the hill[IDM] แก่เกินกว่าจะกระทำบางสิ่ง
over the hill[SL] แก่เกินไป
over the hill[SL] หนีทหาร, See also: แหกคุก
shilly-shally[VI] ไม่แน่ใจ, See also: ลังเล, Syn. falter, waver, fluctuate
Achilles' heel[IDM] จุดบกพร่อง, See also: จุดอ่อน
Achilles' hell[N] จุดอ่อน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
achilles(อะคิล' ลีซ) n. ชื่อเทพเจ้าของกรีกที่อยู่ยงคงกระพัน เว้นแต่ที่ส้นเท้า,จุดอ่อน, จุดเป็นจุดตาย. -Achillean adj.
achilles heelบริเวณหรือส่วนเดียวที่ได้รับบาดเจ็บ (Achilles hell)
achilles tendon anat.เส้นเอ็นที่เชื่อมระหว่างกล้ามเนื้อน่องกับกระดูกส้นเท้า
ant hillจอมปลวก
chill(ชิล) {chilled.chilling,chills} n. ความหนาว,ความเยือกเย็น,ความหมดสนุก,ความเฉยเมย -adj. หนาว,หนาวสะท้าน,เฉยเมย,ซึ่งทำให้หมดกำลังใจ. -v. เปลี่ยนเป็นหนาวเย็น,ทำให้หนาวสั่น,ทำให้หมดกำลังใจ,ทำให้หวาดกลัว,แช่เย็น, Syn. coldness
chilled meatn. เนื้อสดแช่เย็น
chiller(ชิล'เลอะ) n. นวนิยายตื่นเต้นน่าหวากกลัว,กรรมกรห้องเย็น,เครื่องทำความเย็น
chilli(ชิล'ลี) n. พริก (chili)
chilliness(ชิล'ลิเนส) n. ความเมินเฉย,ความเย็นชา,ความไม่เป็นมิตร
chillingly(ชิล'ลิงลี่) adv. อย่างเฉยเมย,อย่างเย็นชา
chilly(ชิล'ลี่) adj.,adv. เยือกเย็น,หนาว,หนาวสั่น,เย็นชา
chinchillan. สัตว์คล้ายหนู
downhilladv. ลงเขา,ตกต่ำ -adj. ซึ่งกำลังลงเขา,ซึ่งกำลังตกต่ำ
downhill of lifen. ภาวะเสื่อมลงของชีวิต
hill(ฮิล) n. เนินเขา,ภูเขาลูกเล็ก ๆ ,เขาเตี้ย ๆ -Phr. (over the hill ผ่านพ้นสมัยรุ่งเรืองหรือสมัยมีอำนาจ) . vt. ล้อมรอบเนินเขา,กลายเป็นเนิน
hillock(ฮิล'ลอด) n. เนินเขาเล็ก ๆ, See also: hillocky adj.
hillside(ฮิล'ไซดฺ) n. ข้างภูเขา,ไหล่เขา
hilltop(ฮิล'ทอพ) n. ยอดเขา
hilly(ฮิล'ลี) adj. เต็มไปด้วยเนินเขา,คล้ายเนินเขา,สูง,ชัน., See also: hilliness n.
molehill(โมล'ฮิล) n. เนินดินเล็ก ๆ ที่ตัวตุ่นขุดอาศัยอยู่,สิ่งที่ไม่สำคัญ
shilling(ชิล'ลิง) n. เหรียญชิลลิงของอังกฤษมีค่าเท่ากับ 1/20 ปอนด์หรือ 12 เพนนี
shilly ###SW. shally (ชิล'ลีแชล'ลี) vi.,adj.,adv.,n. (การ) โลเล,ลังเล,การเสียเวลา,การเอ้อระเหยลอยชาย
thill(ธิล) n. คานรถม้า (หรือสัตว์อื่น)
uphill(อัพ'ฮิล) adv.,adj. ขึ้นเนิน,บนเนิน,ขึ้นข้างบน. n. ที่เนิน,การขึ้นเนิน,การเลื่อนขึ้น,การขึ้นข้างบน
wind chilln. ความหนาวเหน็บบนเนื้อหนังมนุษย์ (เนื่องจากความหนาวและแรงปะทะของลม), Syn. chill factor, See also: wind-chill adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
chill(adj) เย็นเยือก,หนาว,หนาวสั่น,เฉยเมย
chill(n) ความเยือกเย็น,ความหนาว,หวัด,ความเฉยเมย
chill(vi) รู้สึกเย็น,รู้สึกหนาว,สะท้าน
chiller(n) ตู้เย็น,เครื่องทำความเย็น,ช่องแช่เย็น
chilli(n) พริก
chillness(n) ความเย็นชา,ความเฉยเมย,ความเยือกเย็น,ความไม่เป็นมิตร
chilly(adj) เยือกเย็น,เย็น,หนาว,สั่น
chilly(adv) เฉยเมย,เย็นชา,เยือกเย็น
dunghill(n) กองมูลสัตว์,สถานที่สกปรก
hill(n) ภูเขา,ดอย,เนินเขา,ดอน
hillock(n) ภูเขาน้อย,เนินเขา,โคก,ควน
hillside(n) ชายเขา,ข้างๆเขา,ไหล่เขา
hilltop(n) ยอดเขา
hilly(adj) มีภูเขามาก,เป็นเนิน,สูง,ชัน
shilling(n) เงินชิลลิง
uphill(adv) ขึ้นเขา,ขึ้นเนิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
liquid chillerเครื่องทำของเหลวเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
reflex, Achilles tendonรีเฟล็กซ์เอ็นร้อยหวาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reciprocating chillerเครื่องทำของเหลวเย็นแบบลูกสูบ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
rachilla; rhachillaแกนกลางย่อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
rotary chillerเครื่องทำของเหลวเย็นแบบหมุน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
rhachilla; rachillaแกนกลางย่อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
screw chillerเครื่องทำของเหลวเย็นแบบเกลียว [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
absorption chillerเครื่องทำน้ำเย็นแบบดูดกลืน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
Achilles jerk; jerk, ankleการกระตุกเหตุเคาะเอ็นร้อยหวาย [มีความหมายเหมือนกับ reflex, ankle] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Achilles tendon; heel cordเอ็นร้อยหวาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Achilles tendon reflexรีเฟล็กซ์เอ็นร้อยหวาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ankle jerk; jerk, Achillesการกระตุกเหตุเคาะเอ็นร้อยหวาย [มีความหมายเหมือนกับ reflex, ankle] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abyssal hillเขาก้นสมุทร [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
jerk, Achilles; jerk, ankleการกระตุกเหตุเคาะเอ็นร้อยหวาย [มีความหมายเหมือนกับ reflex, ankle] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
jerk, ankle; jerk, Achillesการกระตุกเหตุเคาะเอ็นร้อยหวาย [มีความหมายเหมือนกับ reflex, ankle] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
quench time; chill timeเวลาปล่อยเย็น [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
buried hillเนินฝัง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
brine chillerเครื่องทำน้ำเกลือเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
montane forest; hill evergreen forestป่าดิบเขา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
centrifugal chillerเครื่องทำของเหลวเย็นแบบหอยโข่ง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
chilled water coilคอยล์น้ำเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
chilled water storage systemระบบสะสมน้ำเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
chilling a saleการรวมหัวกันกดราคา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
chilling effect doctrineลัทธิที่ขัดขวางการใช้สิทธิของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ (ก. อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
chillอาการหนาวสะท้าน [มีความหมายเหมือนกับ rigor ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
chill time; quench timeเวลาปล่อยเย็น [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
ice chillerเครื่องทำน้ำแข็ง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
tendon, Achilles; heel cordเอ็นร้อยหวาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hillเขา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
hill evergreen forest; montane forestป่าดิบเขา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
heel cord; tendon, Achillesเอ็นร้อยหวาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
water chillerเครื่องทำน้ำเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Phillips curveเส้นโค้งฟิลลิปส์ [เศรษฐศาสตร์]
Churchill, Winston, Sir, 1874-1965เชอร์ชิล, เซอร์วินสตัน เลียวนาร์ด สเปนเซอร์, ค.ศ. 1874-1965 [TU Subject Heading]
Hill mynaนกขุนทอง [TU Subject Heading]
Foothill Slope ; Footslope ที่ลาดเชิงเขา
พื้นที่บริเวณเชิงเขา มีความลาดชันในลักษณะโค้งเว้าเล็กน้อย [สิ่งแวดล้อม]
Hill Evergreen Forest ป่าดิบเขา
ป่าไม้ผลัดใบประเภทป่าดิบเมืองร้อนชนิดหนึ่ง ที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 1,000 เมตรขึ้นไป มีปริมาณน้ำฝนระหว่าง 1,000-2,000 มิลลิเมตร พบอยู่บนเขาสูงในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น ดอยอินทนนท์ ป่าภูหลวง และป่าภูกระดึง ลักษณะของป่าชนิดนี้จะโปร่งกว่าป่าดิบชื้น เพราะมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่น้อยกว่า อากาศค่อนข้างเย็นเนื่องจากอยู่บนที่สูง พันธุ์ไม้ที่พบเป็นไม้ในวงศ์ก่อ ได้แก่ ก่อขนิดต่างๆ นอกจากนั้นก็มีสนสามพันปี พญาไม้ กำลังเสือโคร่ง บางคร้งก้พบไม้สนเขาขึ้นปะปนอยู่ด้วย ส่วนไม้พื้นล่างมักเป็นพวกเฟิร์น กล้วยไม้ดิน มอสต่างๆ บางแห่งจะพบต้นกุหลาบป่าขึ้นอยู่ตามป่าชนิดนี้จะเป็นป่าที่เป็นต้นน้ำลำธาร [สิ่งแวดล้อม]
Achilles Tendonเอ็นร้อยหวาย, เอ็นอะคิลลิส, กลุ่มของกล้ามเนื้อเอ็นร้อยหวาย [การแพทย์]
Axon Hillockแอกซอนฮิลลอค [การแพทย์]
Bird Chilliพริกขึ้หนู [การแพทย์]
Chillการสั่น,หนาวสั่น,หนาวสะท้าน [การแพทย์]
Chill and Fever, Unexplainedมีไข้หนาวสั่นอธิบายสาเหตุไม่ได้ [การแพทย์]
Chill, Shakingหนาวสั่นมาก [การแพทย์]
Chill, Zincการสั่นแบบได้รับสังกะสี [การแพทย์]
Chillinessหนาวสั่น,สะท้าน [การแพทย์]
Chinchillaพันธุ์คินคิลลา [การแพทย์]
Fetoscope, Delee Hillisหูฟังสำหรับหัวใจเด็กโดยเฉพาะ [การแพทย์]
Hill reactionปฏิกิริยาฮิลล์, ปฏิกิริยาการแยกน้ำโดยแสงในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Lesions, Hill-Sachรอยขรุขระที่เห็นในภาพรังสีที่ด้านหลังเฉียงในของ [การแพทย์]
Lipophillicยาที่ละลายไขมันได้ดี [การแพทย์]
Microaerophillicไม่พึ่งอากาศมาก [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
chill out[ชิล เอ้าท์] (phrase slang ) เงียบลง , สงบลง
See also: R. be quiet , calm down
chilli paste (n ) น้ำพริกเผา
chilling (adj ) น่ากลัว ทำให้เกิดความกลัว
foothill (n uniq) ควน หรือ เนินเขาขนาดเล็กในเขตภาคใต้ เช่น ควนจง ควนขี้แรด เป็นต้น เป็นภูเขาขนาดเตี้ย ๆ แถบภาคใต้และมาเลเซียมีจำนวนมาก
Hill[ฮิล] เนินเขา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Chill!ชิลล์! The Wolf of Wall Street (2013)
GUNSHOTLt. Cohill, kommen Sie! She Wore a Yellow Ribbon (1949)
I'm not!Na ja, 8 Schillinge. A Christmas Carol (1951)
Phillip...Phillip! Master of the World (1961)
Copenhill.CopenhillBjarke Ingels: Architecture (2017)
1100 Hillhouse avenue.1100 Hillhouse avenue New Haven Can Wait (2008)
Artemis is the goddess of the forests and the hills.อาร์ทิมิส คือ พระเจ้าแห่งพงไพรและขุนเขา New Haven Can Wait (2008)
Chill out, watch a movie, you know? Yeah, that sounds good.สบายๆ ดูหนังกัน เข้าใจใช่ไหม ใช่ ฟังดูดีนะ Chuck in Real Life (2008)
Richard phillips, this isริชชาร์ด ฟิลลิป นี่คือ Chuck in Real Life (2008)
We could chop the Achilles tendon, back of the heel.หรือไม่เราก็ตัดเอ็นข้อเท่าออก Episode #1.5 (2008)
We ride out in the morning for the Old Cairn on the hill.พรุ่งนี้เช้าเราจะขี่ม้าไปสุสานเก่าบนเขา To Kill the King (2008)
And the black Robin Hood of Notting Hill.และเป็นโรบิน ฮู้ดผิวดำของน็อตติ้ง ฮิล The Bank Job (2008)
Not a shilling! I have something so special, I don't need to pay anyone.ไม่ใช่นกต่อ ผมมีบางอย่างที่พิเศษ ผมไม่ต้องจ่ายให้ใครอีก The Bank Job (2008)
- Delivery for Dave Shilling.- ส่งของถึงเดฟ ชิลลิ่งครับ The Bank Job (2008)
- Takeaway for Mr. Shilling.- อาหารกล่องของคุณชิลลิ่ง The Bank Job (2008)
Dave Shilling. That's his name.เดฟ ชิลลิ่ง นั่นชื่อเขา The Bank Job (2008)
- Dave Shilling?- เดฟ ชิลลิ่ง The Bank Job (2008)
I want to tell you something, Mr. Shilling, because it will save time.ผมอยากจะบอกคุณบางอย่าง คุณชิลลิ่ง เพราะมันจะช่วยประหยัดเวลา The Bank Job (2008)
You're still an unconvincing actor, Mr. Shilling.คุณยังเป็นนักแสดง ที่ไม่ดีเท่าไหร่นะ คุณชิลลิ่ง The Bank Job (2008)
Yeah, Mr. Shilling was kind enough to speak with me about this.คุณชิลลิ่งยังใจดีพอ ที่จะพูดกับฉันเกี่ยวกับเรื่องนี้ The Bank Job (2008)
Whenever she thought of him, it sent chills down her body.เมื่อใดก็ตามที่เธอคิดถึงเขา ก็จะทำให้เธอรู้สึกเหน็บหนาว Heartbreak Library (2008)
-It should be clear over the next hill... we're not far now.-มันควรจะไล่ไปถึงเนินเขาข้างหน้า.. เราอยู่ไม่ไกลแล้ว N-วูลฟ์ The Secret of Moonacre (2008)
Mrs. Hillman?ขอเวลาสักพัก The Eye (2008)
Mrs. Hillman?เธอจะเห็น The Eye (2008)
Mrs. Hillman?-ฉันรักคุณ -ฉันก็รักคุณ The Eye (2008)
Where is Mrs Hillman?Mrs hillman อยู่ไหน The Eye (2008)
Well, she's old as the hills, she's almost blind.เอ่อ .. เธอแก่มากแล้ว แถมตาก็เกือบบอด The Curious Case of Benjamin Button (2008)
I mean a year ago we had Hill, we had that guy who saved Reagan... -McCarthy.- ปีกลายเราสัมภาษณ์ฮีล คนที่ช่วยเรแกนเอาไว้ไง Vantage Point (2008)
Just chill, OK? We'll be out of this situation.เล็กน้อยน่ะ เราก็ผ่านพ้นมาแล้วด้วย Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Hey, chill, we still have two days to fuck up the wedding.ใจเย็น เรายังมีเวลาอีก 2 วันที่พังงานแต่ง Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Chill. It stopped. Are you my mom?ไม่เป็นไรโว้ย แกเป็นแม่ฉันรึไงวะ? Day of the Dead (2008)
What is that? Coming over the hill? It's a beast of some kind!อะไรกำลังมาจากเนินเขานั่นน่ะ \ สัตว์ประหลาดนี่! Inkheart (2008)
I've got guys coming down the hill! Two trucks! On the right!มีศัตรูตามมา รถกระบะสองคัน Body of Lies (2008)
She can watch the sun set over the hills.มองเห็นพระอาทิตย์ตกดิน Body of Lies (2008)
Don't do it to yourself. We're in Philly. Let's get a cheesesteak.อย่าทำแบบนั้นสิครับ เราอยู่ในฟิลาเดเฟีย\ ไปหาชีสสเต็กกินกันดีกว่า สวัสดีครับ Marley & Me (2008)
Listen, the point is, we're looking to take on a manager for our new beverly hills office;เรื่องก็คือ เรากำลังมองหาผู้จัดการคนใหม่ืที่สำนักงานเบเวอร์รี่ฮิล Changeling (2008)
Calm down, Lupo. - Hey, chill man, come on. Put the gun down.ใจเย็นลูโป้ เฮ้ ใจเย็นน่า เก็บปืนก่อนดีกว่าเพื่อน The Forbidden Kingdom (2008)
Looks like Philly. He's pretty good, whoever he is.ดูเหมือน ฟิลาเดลเฟีย เขาคงไม่เลว WarGames: The Dead Code (2008)
Half of Philly is gonna die, a. k. A...คนฟิลาเดลเฟียครึ่งนึงตายแล้ว WarGames: The Dead Code (2008)
Philly's gonna burn in flames of damnationฟิลาเดลเฟียกำลังถูกทำลาย WarGames: The Dead Code (2008)
Philly's gonna burn in flames of damnationฟิลาเดลเฟียกำลังถูกทำลาย WarGames: The Dead Code (2008)
Yeah, I'm already on top of it. We have a team headed for Philly now.ตอนนี้ผมเป็นคนสั่งการ เราส่งทีมไปที่ฟิลาเดลเฟียแล้ว WarGames: The Dead Code (2008)
Hey, Bill, I'm bringing back a nice, greasy Philly cheese steak.เฮ้ บิล ผมจะเอาชีสสเต๊ก จากฟิลาเดลเฟียมาฝาก WarGames: The Dead Code (2008)
Hell, we've got Wyren, Dow, Corning and four or five others less than 10 miles from downtown Philly.บ้า เรามี ไวเรน ดาวน์ คอร์นิ่ง และอีก 4-5 แห่ง ห่างน้อยกว่า 10ไมล์จากตัวเมือง ฟิลาเดลเฟีย WarGames: The Dead Code (2008)
Evidence points to a sleeper cell in Philly.หลักฐานชี้ไปที่ คนป่วยในฟิลาเดลเฟีย WarGames: The Dead Code (2008)
I mean, I've been seeing what she's doing to Philly.หมายถึง ฉันเห็นที่เธอทำกับฟิลาเดลเฟีย WarGames: The Dead Code (2008)
Mr. Hassert, RIPLEY just let go of six blocks in downtown Philly.คุณ แฮสเสริท ริปลี่ปล่อยการ ควบคุมพลังงานในฟิลาเดลเฟีย 6 บล๊อก WarGames: The Dead Code (2008)
Monica, Monica? Oh shit, Hillary.โมนิก้า โมนิก้า ตายจริง ฮิลารี่ Made of Honor (2008)
And my friend Hillary, from camp.ดี! และก็เพื่อนชั้น ฮีลารี่ จาก แค้มป์ Made of Honor (2008)
Hillary, I don't know Hillary.ฮิลลาลี่ ไม่เคยรุ้จักชื่อนี้ Made of Honor (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hillA banking scandal is sweeping across Capitol Hill.
hillA beautiful valley lies behind the hill.
hillAbout four years ago my Achilles tendon started to hurt and I was told it was Achilles tendonitis.
hillA castle stands a little way up the hill.
hillA cellar was dug on top of the hill and slowly they moved the house from the road to the hill.
hillAchilles was an ancient Greek hero.
hillAfter an uphill struggle against great odds they finally got the company on its feet again.
hillAfter running up the hill, I was completely out of breath.
hillAll the villagers went out into the hills to look for a missing cat.
hillAn icy chill stole into the car.
hillApart from his heel, Achilles was invulnerable.
hillAre there oak tree on the hill?
hillA small road ran across the bridge, through the fields and over a hill.
hillAs we entered the shopping district Haruna's gaze darted about, just like she was a rustic from the hills, as she looked over the area.
hillAt the foot of the hill is a beautiful lake.
hillBesides being a great statesman, Sir Winston Churchill was a great writer.
hillBrian lives over the hill.
hillChurchill was a worthy statesman.
hillCold blasts from the broken window chilled us.
hillCool or chill it until set.
hillDay after alone on a hill the man with the foolish grin is keeping perfectly still.
hillDebit Mr Hill with $100.
hillEvery cock crows on his own dunghill.
hillEvery cock crows on his own dunghill. [Proverb]
hillEveryone in the class climbed the hill.
hillFeeling chilly, I turned on the heater.
hillFinally they saw a little hill in the middle of a field...and apple trees growing around.
hillFlat land has no mountains or hills.
hillFor a girl, after 30, it's downhill all the way.
hillFrom the hill we could see all the building in the city.
hillGreenpeace is fighting an uphill battle to save the environment.
hillHe became alone in the world and was chilled to the bone.
hillHe came down the hill on his bicycle.
hillHe came tumbling down the hill.
hillHe caught a chill because he went out in the rain.
hillHe drove slowly up the hill.
hillHe gives me chills.
hillHe is over the hill, you know.
hillHe is standing on the hill.
hillHe lives at the top of the hill.
hillHe makes a mountain out of a molehill.
hillHe makes mountains out of mole-hills.
hillHer old bike squeaked as she rode down the hill.
hillHer villa sits on the hill.
hillHe stood on the hill surveying the landscape.
hillHe that stays in the valley shall never get over the hill.
hillHe took a slide down the hill on his sled.
hillHe walked along, long time and at last he came to a hill which was covered with cats.
hillHe was walking up the hill at a steady pace.
hillHe went down the hill.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หนาวเย็น[V] be cold, See also: be freezing, be frigid, be frozen, be chilly, be cool, , Example: ช่วงเดือนธันวาคม - กุมภาพันธ์เป็นระยะที่อากาศในประเทศไทยจะหนาวเย็นเกือบทั่วไป
แม้ว[N] Meo, See also: hill tribe people in northern Thailand, Syn. เผ่าแม้ว, Example: ชาวเขาเผ่าแม้วเป็นชาวเขากลุ่มที่ปลูกฝิ่นมากที่สุด, Thai definition: ชนชาวเขาพวกหนึ่งอยู่ทางเหนือของประเทศไทย
ลาบ[N] minced meat (with vegetable and chilli), See also: spicy minced meat salad, Example: ลาบเป็ดเป็นอาหารที่มีชื่อเสียงของจังหวัดอุดรธานี, Thai definition: อาหารชนิดหนึ่ง ใช้เนื้อสัตว์สับให้ละเอียดผสมด้วยเครื่องปรุง
มอ[N] small hill, Syn. เขามอ, Thai definition: เขาจำลองที่ทำไว้ดูเล่นในบ้าน
เทือกเขา[N] mountain range, See also: range of hills, chain of mountains, Syn. แนวเขา, Example: แม่น้ำปิงมีต้นน้ำอยู่ที่เทือกเขาแดนลาวในเขตจังหวัดเชียงใหม่, Thai definition: แนวเขาที่ต่อเนื่องกันไปเป็นพืด
เนินเขา[N] hill, See also: hillock, mount, knoll, rise, height, mound, Syn. เนิน, Example: คนขี่ม้าต้อนฝูงแกะอยู่ที่เนินเขา, Thai definition: โคกขนาดใหญ่ที่ค่อยลาดสูงขึ้นจากระดับเดิม
แนวเขา[N] range of hill, Syn. ทิวเขา, Example: พระอาทิตย์ตกลับแนวเขาไปแล้ว
เชิงเนิน[N] mound, See also: hillock, knoll, hummock, Example: เขารวมตัวกันเป็นกลุ่มอยู่ที่เชิงเนินฝากโน้น, Count unit: แห่ง, Thai definition: ส่วนฐานหรือส่วนด้านล่างของโคกที่ค่อยๆ ลาดสูงขึ้น
เย้า[N] hilltribe in northern Thailand, See also: Yao, Syn. ชาวเย้า, Example: แม้วและเย้านั้น ยังไม่ทราบได้แน่ว่าอยู่ในพวกชาติใด ภาษาใด, Count unit: คน, Thai definition: ชนชาวเขาเผ่าหนึ่ง อยู่ในประเทศไทยตอนเหนือ
ภูเขา[N] mountain, See also: mount, fell, hill, alp, Syn. ภูผา, ขุนเขา, คีรี, เทือกเขา, Example: ภาพภูเขาที่เคยเขียวชอุ่มกลับเป็นเขาหัวโล้นไปหมดแล้ว, Count unit: ลูก, Thai definition: เนินที่นูนสูงขึ้นไปเป็นจอมเด่น, เขาขนาดใหญ่หรือสูง
ข่า[N] hill tribe of Mon-Khmer stock living in the north of Thailand, Syn. คนข่า, เผ่าข่า, Example: พวกเราจะไปเก็บข้อมูลภาษาของพวกข่าปลายปีนี้, Count unit: คน, กลุ่ม, Thai definition: คนชาวเขาพวกหนึ่ง แบ่งออกเป็น 2 เผ่า เผ่าหนึ่งอยู่ในตระกูลมอญ-เขมรและอีกเผ่าหนึ่งอยู่ในตระกูลชวา-มลายู
ขุนทอง[N] hill myna, See also: Gracula religiosa, Syn. นกขุนทอง, Example: ปัจจุบันประเทศไทยส่งนกขุนทองไปขายต่างประเทศปีละเป็นแสนตัว, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อนกในวงศ์ Sturnidae ขนดำเลื่อมเป็นมัน ที่ปีกมีขนสีขาวแซม และมีติ่งหรือเหนียงสีเหลืองติดอยู่ทางหางตาทั้ง 2 ข้าง ปากสีแสด เท้าสีเหลืองจัด เลียนภาษาคนหรือเสียงอื่นๆ บางอย่างได้
โขด[N] hillock, See also: knoll, Syn. เนิน, โคก, โขดหิน, Example: น้ำใสเย็นไหลรินผ่านโขดผ่านซอกลัดเลาะออกสู่แหล่งน้ำอันกว้างใหญ่, Thai definition: ดินหรือหินที่สูงขึ้นเป็นโคกเป็นเนิน, ดิน หิน หรือ ทรายที่เป็นจอมสูงขึ้นพ้นน้ำบ้าง อยู่ใต้น้ำบ้าง
เขา[N] mountain, See also: hill, Syn. ภูเขา, เทือกเขา, แนวเขา, ขุนเขา, Example: ในที่สุดนักเดินป่าก็ข้ามเขาลูกนั้นสำเร็จ, Count unit: ลูก, Thai definition: เนินที่นูนสูงขึ้นไปเป็นจอมเด่น
เขาสูงชัน[N] sheer rock, See also: steep hill, precipitous hill, high and steep mountain, Example: บริเวณพื้นที่เขาสูงชันทำเป็นสวนไล่ลงมาถึงพื้นราบ, Count unit: ลูก, Thai definition: เขาที่มีความสูงแบบตั้งตรงขึ้นไปไม่มีความลาดเอียง
เย็น[V] cool, See also: chill, cool off, become cool, Ant. ร้อน, Example: ทันทีที่เมล็ดกาแฟคั่วเสร็จและเย็นลงก็จะถูกส่งไปบรรจุหีบห่อเพื่อรอจำหน่าย
เย็น[V] be cold, See also: be cool, be chilly, be freezing, be frozen, be frigid, Syn. หนาว, หนาวเย็น, หนาวเหน็บ, Ant. ร้อน, Example: อากาศกำลังเย็นจัดทำให้ผมต้องขดตัวอยู่ใต้ผ้าห่มอุ่นๆ
เย็น[ADJ] cold, See also: cool, chilly, freezing, frozen, frigid, icy, Ant. ร้อน, Example: ปรากฏการณ์เอลนิโนคือการที่บริเวณกระแสน้ำเย็นทางแปซิฟิกเขตร้อนตะวันออกถูกแทนที่โดยน้ำอุ่นที่ไหลย้อนกลับไป
โคก[N] mound, See also: knoll, hillock, hummock, hammock, Syn. เนิน, Example: ชาวนาปลูกกระต๊อบอยู่ใกล้โคก, Count unit: โคก, Thai definition: ที่ดินที่นูนสูงขึ้น
พนม[N] mountain, See also: hill, Syn. ภูเขา, Example: ท่านได้พำนักอยู่ณเมืองนครนัยว่าเป็นถ้ำขุนเขา พนม และได้ถึงแก่มรณกรรมในบรรพชิตเพศ, Count unit: ลูก, Thai definition: ลักษณะของสิ่งที่เป็นพุ่มยอดแหลมอย่างดอกบัวตูม, ภูเขา
พริก[N] chilli, Syn. ต้นพริก, เม็ดพริก, Example: พืชสวนครัวที่หาได้ทั่วๆ ไปได้แก่แตงกวา พริก มะเขือ ขิง กระชาย เป็นต้น, Count unit: เม็ด, ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกในสกุล Capsicum วงศ์ Solanaceae ผลมีรสเผ็ด มีหลายชนิด เช่น พริกขี้หนู
พริกขี้หนู[N] guinea-pepper, See also: bird-chilli, Syn. พริกแกว, Example: ข้าวมันส้มตำไม่น่าจะเผ็ด หากเขาไม่เผลอเคี้ยวพริกขี้หนูเข้าไป, Count unit: เม็ด, Thai definition: ชื่อพันธุ์พริกเม็ดเล็กที่มีรสเผ็ดร้อน
พริกดอง[N] pickled chilli, Syn. พริกน้ำส้ม, Example: ซอสมะม่วงได้จากการนำเนื้อมะม่วงบดละเอียดมาผสมกับน้ำตาลทราย พริกดอง กระเทียมดองเกลือและน้ำส้มสายชู, Thai definition: ชื่ออาหารปรุงรสชนิดหนึ่ง เป็นพริกหั่นหรือตำละเอียดแช่ในน้ำส้ม
พริกน้ำส้ม[N] pickled chilli, Syn. พริกดอง, Example: เครื่องเคียงของน้ำเงี้ยวมีหลายอย่าง นอกจากน้ำปลา พริกป่น พริกน้ำส้ม แล้วที่เพิ่มเข้ามาก็มีผักกาดดองซอย, Thai definition: ชื่ออาหารปรุงรสชนิดหนึ่ง เป็นพริกหั่นหรือตำละเอียดแช่ในน้ำส้ม
ปึ่งชา[ADJ] icy, See also: cold, chilly, indifferent, cool, Syn. ปึ่ง, เย็นชา, Example: สีหน้าปึ่งชาของเธอก็บอกให้รู้ว่าอารมณ์ไม่ดีแต่เช้า, Thai definition: ทำท่าทางเฉยๆ อาการคล้ายโกรธ
มูน[N] hillock, See also: earth mound, heap, knoll, Syn. โขด, โคก, Example: ซากของเขาเน่าเปื่อยอยู่ใต้มูนดินนี้
มือตก[V] downgrade, See also: go downhill, be unfortunate, fail, be on the decline, Syn. ดวงตก, โชคร้าย, Ant. มือขึ้น, Example: พักนี้เขามือตก ทำอะไรก็ไม่ดี ไม่สำเร็จสักอย่าง, Thai definition: เสื่อมความสามารถลง, มีโชคร้ายในการพนัน
อ่อง[N] kind of chilly sauce, Thai definition: น้ำพริกอ่อง
สุสาน[N] graveyard, See also: cemetery, boneyard, boot hill, burial ground, burying ground, memorial park, necropolis, p, Syn. ป่าช้า, ฮวงซุ้ย, หลุมฝังศพ, Example: แต่เดิมที่ดินตรงนี้เคยเป็นสุสานเก่ามาก่อน จึงมีคนพบเห็นวิญญาณบ่อยๆ, Count unit: แห่ง, Thai definition: ที่ฝังศพผู้ตาย, Notes: (บาลี)
หน้าม้า[N] claque, See also: shill, Example: การแสดงดนตรีครั้งแรกของนักร้องหน้าใหม่ ผู้จัดต้องหาหน้าม้าไว้คอยปรบมือเชียร์หน้าเวที, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่รับจ้างปรบมือให้การแสดงหรือนักแสดง
ตะครั่นตะครอ[V] chill, See also: have fever and ague, feverish, have a slight fever, Syn. ครั่นเนื้อครั่นตัว, สะบัดร้อนสะบัดหนาว, ไม่สบาย, จับไข้, Example: เขาตะกรั่นตะครอคล้ายจะเป็นไข้เพราะพิษแดดที่แผดเผา, Thai definition: อาการครั่นเนื้อครั่นตัวสะบัดร้อนสะบัดหนาวเวลาเริ่มจะเป็นไข้หรือคล้ายจะเป็นไข้
ติดตาม[V] trail, See also: follow in the track, follow on the hill, Syn. ตามล่า, ตามหา, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามคนร้ายกลุ่มนี้มาเป็นเวลากว่า 2 เดือน, Thai definition: ตามหาหรือตามล่าให้เจอตัว เช่น ตำรวจติดตามผู้ร้าย
ตีนเขา[N] foothill, See also: foot of the mountain, base of the hill, Syn. เชิงเขา, Example: พวกเราเดินช้าๆ ไปทางตีนเขา
ทรุดโทรม[V] be declined, See also: be dilapidated, run down, be worn out, be neglected, be ruined, go downhill, Syn. เสื่อม, ชำรุด, เก่า, โทรม, หมดสภาพ, Ant. เจริญขึ้น, ดีขึ้น, Example: บ้านหลังนี้ทรุดโทรม เพราะไม่มีคนคอยดูแลรักษา และทำความสะอาด
ร้อยหวาย[N] achilles tendon, See also: hamstring, Thai definition: เอ็นเหนือส้นเท้า
ชาวเขา[N] hill tribe, See also: mountaineer, Syn. คนภูเขา, ชาวดอย, คนดอย, Example: มีชาวเขาหลายเผ่าอาศัยอยู่บริเวณเทือกเขาในภาคเหนือของประเทศ, Count unit: คน; เผ่า
ชาวดอย[N] hill-man, See also: tribespeople, Syn. ชาวเขา, ชาวดอย, คนดอย, คนภูเขา
เชิงเขา[N] foothills, See also: foot of the hill, Syn. ตีนเขา, Example: ชาวบ้านไปทำไร่ที่เชิงเขา
ซ่าหริ่ม[N] Sarim, See also: chilled sweet vermicelli in coconut milk, Syn. ซาหริ่ม, Example: จุลลาพยายามทำจนได้เส้นซ่าหริ่มสวยดังใจ, Thai definition: ชื่อขนมอย่างหนึ่งทำด้วยแป้งถั่วเขียว ลักษณะคล้ายลอดช่อง แต่ตัวเล็กกว่า กินกับน้ำกะทิผสมน้ำเชื่อม, Notes: (ชวา)
ครั่นตัว[V] feel feverish, See also: have a shivering sensation, feel hot and cold, have an ague, feel chilly, Syn. ครั่นเนื้อครั่นตัว, Example: ยายรู้สึกครั่นตัวเหมือนจะเป็นไข้ ผมจึงรีบพาไปหาหมอ, Thai definition: สะบัดร้อนสะบัดหนาว, หนาวๆ ร้อนๆ, ตึงเนื้อตึงตัว
ครั่นเนื้อครั่นตัว[V] feel feverish, See also: have a shivering sensation, feel hot and cold, have an ague, feel chilly, Syn. ครั่นตัว, Example: ฉันรู้สึกครั่นเนื้อครั่นตัวสงสัยจะเป็นไข้หวัด, Thai definition: สะบัดร้อนสะบัดหนาว, หนาวๆ ร้อนๆ, ตึงเนื้อตึงตัว
ก้อ[N] name of a hill tribe in the northern Thailand, Example: ชาวเขาที่อยู่ในตระกูลภาษามอญ-เขมร และ ทิเบต-พม่า ได้แก่ พวกละว้า มูเซอ ลิซอ และ ก้อ, Thai definition: ชนชาวเขาพวกหนึ่ง ในตระกูลทิเบต-พม่า
การแช่[N] chilling, See also: freezing, frosting, putting on ice, putting in cold storage, Example: การแช่น้ำขวดน้ำอัดลมในช่องแข็งอาจทำให้ขวดระเบิดได้
คนดอย[N] hill tribe, See also: mountaineer, Syn. ชาวดอย, ชาวเขา, คนภูเขา, Example: เราสามารถสอบสวนเรื่องความเป็นอยู่ของคนดอยตามหลักวิชาชาติพันธุ์วิทยา, Count unit: คน
คนดอย[N] hill tribe, See also: mountaineer, Syn. ชาวดอย, ชาวเขา, คนภูเขา, Example: เราสามารถสอบสวนเรื่องความเป็นอยู่ของคนดอยตามหลักวิชาชาติพันธุ์วิทยา, Count unit: คน
คนภูเขา[N] hill tribe, See also: mountaineer, Syn. ชาวเขา, ชาวดอย, คนดอย, Count unit: คน
คนภูเขา[N] hill tribe, See also: mountaineer, Syn. ชาวเขา, ชาวดอย, คนดอย, Count unit: คน
จอมปลวก[N] anthill, See also: termite hill, Syn. รังปลวก, Example: พังพอนกับงูเห่ากำลังต่อสู้กันพัลวันบนเนินดินข้างจอมปลวก, Count unit: จอม, Thai definition: รังปลวกขนาดใหญ่ที่สูงเป็นจอมขึ้นไป
ดอย[N] mountain, See also: hill, Syn. ภูเขา, Example: เขาไปสอนหนังสือชาวเขาอยู่บนดอย, Count unit: ดอย,ลูก
เทิน[N] mound, See also: pile, heap, knoll, hillock, bulwark, rampart, Syn. เนิน, เนินดิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรพต[n.] (banphot) EN: hill ;peak ; mount ; mountain   FR: mont [m] ; montagne [f]
แช่เย็น[v.] (chaēyen) EN: refrigerate ; chill ; put on ice ; be kept on ice ; put in cold storage   
แช่เย็น[adj.] (chaēyen) EN: chilled ; frozen   
ชาวเขา[n.] (chāokhao) EN: hill tribe ; mountaineer   FR: montagnard [m]
ชาวป่าชาวดอย[n. exp.] (chāo pā chāo døi) EN: hillfolk ; hill dwellers ; hill people   FR: montagnards [mpl]
ดอย[n.] (døi) EN: mount ; mountain ; hill   FR: colline [f] ; mont [m] ; montagne [f]
ดอยสุเทพ[n. prop.] (Døi Suthēp) EN: Doi Sudhep Hill   
ฮิลลารี คลินตัน[n. prop.] (Hillārī Khlintan) EN: Hillary Clinton (Hillary Rodham Clinton)   FR: Hillary Clinton (Hillary Rodham Clinton)
หัวปลวก[n.] (hūapluak) EN: anthill   
ใจเย็นลง[v. exp.] (jai yen long) EN: chill out   FR: se relaxer ; décompresser
แก่มาก ๆ[adj.] (kaē māk-māk) EN: as old as the hills (loc.)   
แกงส้มผักบุ้งพริกสดกับปลา[xp] (kaēng som phak bung) EN: sour fish soup with swamp cabbage and fresh chillies   
กางเกงชาวเขา[n. exp.] (kāngkēng chāokhao) EN: hill men pants   
เขา[n.] (khao) EN: mount ; mountain ; hill   FR: mont [m] ; colline [f] ; montagne [f]
เขามอ[n.] (khaomø) EN: small hill   FR: colline [f]
โคก[n.] (khōk) EN: mound ; knoll ; hillock ; higland ; high ground ; elevated area ; height   FR: hauteur [f] ; plateau [m]
คนดอย[n. exp.] (khon døi) EN: hill tribe   
คนข่า[n. prop.] (Khon Khā) EN: hill tribe of Mon-Khmer stock living in the north of Thailand   
ความเย็นยะเยือก[n. exp.] (khwām yen yayeūak) EN: chill   
ก้อ[n. prop.] (Kø ) EN: name of a hill tribe in the northern Thailand   
ลาบ[n.] (lāp) EN: spicy minced meat salad (with green vegetables and chillies) ; spicy minced meat with vegetable   FR: salade de viande hachée pimentée [f]
ลาบหมู[n. exp.] (lāp mū) EN: spicy minced pork salad (with green vegetables and chillies)   
ลาบเนื้อ[n. exp.] (lāp neūa) EN: spicy minced beef salad (with green vegetables and chillies)   
ลาบเป็ด[n. exp.] (lāp pet) EN: spicy minced duck salad (with green vegetables and chillies)   
เล็กพริกขี้หนู[xp] (lek phrik khīnū) EN: small like a chilli pepper   
ลูก[classif. (n.)] (lūk) EN: [classifier : children ; animal offspring ; small round fruit (grapes ...) ; balls ; keys ; hills ; typhoons]   FR: [classificateur : enfants ; jeunes animaux ; petits fruits ronds (raisins ...) ; balles ; buts (football), clés/clefs]
มือตก[v.] (meūtok) EN: downgrade ; go downhill ; be unfortunate ; fail ; be on the decline ; lose one's touch   FR: décliner
เมี่ยงก๋วยเตี๋ยว = เมี่ยงก๊วยเตี๋ยว [n. exp.] (mīeng kuaytīo) EN: roll with vegetable and sweet chilli sauce   
แนวเขา[n. exp.] (naēo khao) EN: mountain range ; range of hill   FR: chaîne de montagnes [f]
น้ำพริก[n. exp.] (nāmphrik) EN: chilli sauce ; spice mixture ; chili paste ; pepper sauce   FR: sauce pimentée [n]
น้ำพริกแกงคั่ว[n. prop.] (nāmphrik kaēng khūa) EN: roasted chilli curry   
น้ำพริกกะปิ[n. exp.] (nāmphrik kapi) EN: shrimp paste chilli sauce   
น้ำพริกปลา[n. exp.] (nāmphrik plā) EN: fish chilli sauce   
น้ำยา[n. exp.] (nāmyā) EN: fish chilli sauce   
เนิน[n.] (noēn) EN: hill ; mound ; knoll ; rise ; eight ; eminence   FR: colline [f] ; monticule [m] ; butte [f] ; élévation [f] ; tumulus [m] ; tertre [m] ; remblai [m] ; monceau [m]
เนินเขา [n.] (noēnkhao) EN: hill   FR: colline [f] ; côte [f] ; montée [f]
นกจับแมลงคอน้ำตาลแดง(หมอบุญส่ง)[n. exp.] (nok jap malaēng khø nāmtān daēng (Mø Bunsong)) EN: Hill Blue Flycatcher   FR: Gobemouche des collines [m] ; Cyornis alpestre [m] ; Gobemouche de montagne [m]
นกขุนทอง[n. prop.] (nok khun thøng) EN: Hill Myna   FR: Mainate religieux [m]
นกกระจิบหญ้าคิ้วขาว[n. exp.] (nok krajip yā khiu khāo) EN: Hill Prinia   FR: Prinia à gorge noire ; Fauvette-roitelet à poitrine blanche [f]
อ่อง[] (ǿng) EN: kind of chilly sauce   
ป่าดิบเขา[n. exp.] (pādip khao) EN: hill evergreen forest   
ผักแช่เย็น[n. exp.] (phak chaēyen) EN: chilled vegetable   
ผักกาดหางหงส์ [n. exp.] (phakkāt hānghong) EN: Chinese Cabbage-Michilli   
พนม[n.] (phanom) EN: mountain ; hill   FR: mont [m]
ผัดพริกขิงหมูกับถั่วฝักยาว[xp] (phat phrik khing mū kap thūa fak yāo) EN: pork fried with chillies, ginger and string beans   
ผัดพริกขิงปลาดุกทอดกรอบ[xp] (phat phrik khing plā duk thøt krøp) EN: stir-fried red chillies paste with deep fried catfish   
ผีเสื้อหนอนกาฝากป่าสูง[n. exp.] (phīseūa nøn kāfāk pāsūng) EN: Hill Jezebel   
เพลงลูกทุ่ง[n. exp.] (phlēng lūkthung) EN: folk song ; country music ; hillbilly music   
พริก[n.] (phrik) EN: pepper ; spice ; chilli   FR: piment [m] ; poivre [m]
พริกชี้ฟ้า[n.] (phrik chīfā) EN: goat pepper ; bird pepper ; chilli ; Chilli Spur Pepper   FR: piment [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
HILL    HH IH1 L
HILLA    HH IH1 L AH0
SHILL    SH IH1 L
CHILL    CH IH1 L
THILL    TH IH1 L
HILLE    HH IH1 L
HILLS    HH IH1 L Z
HILLY    HH IH1 L IY0
HILLEL    HH IH2 L EH1 L
CHILLY    CH IH1 L IY0
CHILLS    CH IH1 L Z
HILLAS    HH IH1 L AH0 S
HILLER    HH IH1 L ER0
HILLIS    HH IH1 L AH0 S
COHILL    K OW1 HH IH0 L
DAHILL    D AA1 HH IH2 L
RAHILL    R AA1 HH IH2 L
PHILLY    F IH1 L IY0
HILL'S    HH IH1 L Z
HILLIN    HH IH1 L IH2 N
HILLEN    HH IH1 L AH0 N
SCHILL    SH IH1 L
HILLS'    HH IH1 L Z
UPHILL    AH1 P HH IH1 L
HILLEY    HH IH1 L IY0
CAHILL    K EY1 HH IH2 L
HILLSON    HH IH1 L S AH0 N
HILLYER    HH IH1 L IY0 ER0
ANTHILL    AE1 N T HH IH2 L
PHILLEY    F IH1 L IY0
PHILLIE    F IH1 L IY0
PHILLIP    F IH1 L AH0 P
ACHILLE    AH0 K IH1 L IY0
PHILLIS    F IH1 L AH0 S
HILLERY    HH IH1 L ER0 IY0
RAHILLY    R AE1 HH AH0 L IY0
SCAHILL    S K EY1 HH IH2 L
DUNHILL    D AH1 N HH IH2 L
HILLOCK    HH IH1 L AH0 K
PHILLIS    F IH1 L IH2 S
HILLING    HH IH1 L IH0 NG
CHILLER    CH IH1 L ER0
HILLMAN    HH IH1 L M AE2 N
SAWHILL    S AO1 HH IH2 L
POLHILL    P OW1 L HH IH2 L
COGHILL    K AA1 G HH IH2 L
HILLARY    HH IH1 L ER0 IY0
HILLTOP    HH IH1 L T AA2 P
DHILLON    D IH1 L AH0 N
HILLARD    HH IH1 L ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hill    (n) (h i1 l)
chill    (v) (ch i1 l)
hills    (n) (h i1 l z)
hilly    (j) (h i1 l ii)
chilli    (n) (ch i1 l ii)
chills    (v) (ch i1 l z)
chilly    (n) (ch i1 l ii)
uphill    (j) (uh2 p h i1 l)
Achille    (n) (a k i1 l ii)
Bexhill    (n) (b e2 k s h i1 l)
Ryehill    (n) (r ai1 h i l)
chilled    (v) (ch i1 l d)
hillier    (j) (h i1 l i@ r)
hillock    (n) (h i1 l @ k)
Achilles    (n) (@1 k i1 l ii z)
ant-hill    (n) - (a1 n t - h i l)
chillier    (j) (ch i1 l i@ r)
chillies    (n) (ch i1 l i z)
chilling    (v) (ch i1 l i ng)
downhill    (a) (d au2 n h i1 l)
dunghill    (n) (d uh1 ng h i l)
hilliest    (j) (h i1 l i i s t)
hillocks    (n) (h i1 l @ k s)
hillside    (n) (h i1 l s ai d)
molehill    (n) (m ou1 l h i l)
shilling    (n) (sh i1 l i ng)
Bellshill    (n) (b e1 l z h i l)
Coleshill    (n) (k ou1 l z h i l)
Ferryhill    (n) (f e1 r i h i l)
Haverhill    (n) (h ei1 v @ r i l)
ant-hills    (n) - (a1 n t - h i l z)
chilliest    (j) (ch i1 l i i s t)
dunghills    (n) (d uh1 ng h i l z)
foothills    (n) (f u1 t h i l z)
hillsides    (n) (h i1 l s ai d z)
molehills    (n) (m ou1 l h i l z)
shillings    (n) (sh i1 l i ng z)
Caerphilly    (n) (k @1 f i1 l ii)
Garrowhill    (n) (g a1 r @ h i l)
Hillingdon    (n) (h i1 l i ng d @ n)
Newarthill    (n) (n y uu2 @ t h i1 l)
chinchilla    (n) (ch i1 n ch i1 l @)
hill-billy    (n) - (h i1 l - b i l ii)
shillelagh    (n) (sh i1 l ei1 l @)
chinchillas    (n) (ch i1 n ch i1 l @ z)
shillelaghs    (n) (sh i1 l ei1 l @ z)
hill-billies    (n) - (h i1 l - b i l i z)
shillyshally    (v) (sh i1 l i sh a l ii)
Wheatley Hill    (n) - (w ii2 t l i - h i1 l)
shillyshallied    (v) (sh i1 l i sh a l i d)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
冷える[ひえる, hieru] Thai: หนาวสั่น English: to get chilly

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abfahrtslauf {m} (Ski)downhill ski run [Add to Longdo]
Abschreckwirkung {f}; Kühlwirkung {f}chilling effect [Add to Longdo]
Achillesferse {f} [übtr.]; wunder Punkt; Schwachstelle {f}Achilles' heel [fig.]; weak spot [Add to Longdo]
Achillessehne {f} [anat.]Achilles' tendon [Add to Longdo]
Achillessehne {f} | Achillessehnen {pl}hamstring | hamstrings [Add to Longdo]
Almkäse {m} [cook.]cheese from a hill farm [Add to Longdo]
Alpenvorland {n}Alpine Foothills [Add to Longdo]
Ameisenhaufen {m}anthill [Add to Longdo]
Anfahren {n} | das Anfahren am Berg üben | Anfahren mit reduzierter Spannung [electr.]starting | to practise a hill start | partial voltage starting [Add to Longdo]
Anhöhe {f}; Hügel {m} | Anhöhen {pl}; Hügel {pl}hill | hills [Add to Longdo]
Ausläufer {pl}; Vorberge {pl}foothills [Add to Longdo]
Bergkuppe {f}hill top [Add to Longdo]
Bergspitze {f}hilltop [Add to Longdo]
Bergtour {f} | auf Bergtour gehenmountain tour; hillwalk | to go backpacking [Add to Longdo]
Frösteln {n}chill [Add to Longdo]
Frostigkeit {f}chill [Add to Longdo]
Hang {m} | Hänge {pl}hillside | hillsides [Add to Longdo]
Hinterwäldler {m}hillbilly [Am.] [Add to Longdo]
Höhensiedlung {f} [hist.]hilltop site [Add to Longdo]
Hügel {m} | Hügel {pl}hill | hills [Add to Longdo]
Hügelchen {n} | Hügelchen {pl}hillock | hillocks [Add to Longdo]
Hügelkette {f}ridge of hills [Add to Longdo]
Jagdaufseher {m}gillie; ghillie [Add to Longdo]
Kälte {f}chilliness [Add to Longdo]
Kälte {f}chillness [Add to Longdo]
Kälteaggregat {n}chiller unit [Add to Longdo]
Kältegefühl {n}; Frostgefühl {n}chill [Add to Longdo]
Kaltwassernetz {n}chilled water distribution net [Add to Longdo]
Knüttel {m} | Knüttel {pl}shillelagh | shillelaghs [Add to Longdo]
Kreuzschlitzschraube {f} [techn.]Phillips screw; Phillips-head screw [Add to Longdo]
Kreuzschlitzsenkschraube {f} [techn.]Phillips countersunk-head screw [Add to Longdo]
Kreuzschlitz-Schraubendreher {m} [techn.]Phillips-tip screwdriver [Add to Longdo]
Kühldeckensystem {n}chilled ceiling system [Add to Longdo]
Kühle {f}coolness; chill [Add to Longdo]
Kühler {m}cooler; radiator; chiller [Add to Longdo]
Kühlfleisch {n}chilled meat [Add to Longdo]
Kühltheke {f}chilled distribution depot [Add to Longdo]
Kühlwaren {pl}chilled goods [Add to Longdo]
Lyophille {f}lyophilizer [Add to Longdo]
Maulwurfshügel {m} | Maulwurfshügel {pl}molehill | molehills [Add to Longdo]
Misthaufen {m}dung hill; dunghill [Add to Longdo]
aus einer Mücke einen Elefanten machen [übtr.]to make a mountain out of a molehill [Add to Longdo]
Mutlosigkeit {f}; Ernüchterung {f}chill [Add to Longdo]
Ringwall {m}hillfort; hilltop enclosure [Add to Longdo]
Schalenhartguss {m}chilled iron [Add to Longdo]
Schillern {n}iridescence; schiller [Add to Longdo]
Schillern {n}opalescence [Add to Longdo]
Schillern verleihento schillerize [Add to Longdo]
Schilling {m} | Schillinge {pl}shilling | shillings [Add to Longdo]
Schundroman {m} | Schundromane {pl}shilling shocker | shilling shockers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ああでもないこうでもない[, aademonaikoudemonai] (exp) humming and hawing; shilly-shallying [Add to Longdo]
うそ寒い[うそさむい, usosamui] (adj-i) somewhat cold; a bit chilly [Add to Longdo]
うらぶれる[, urabureru] (v1,vi) to get shabby; to go downhill; to go to seed; to go to the dogs [Add to Longdo]
お寒い;御寒い[おさむい, osamui] (adj-i) (1) poor; unsatisfactory; inadequate; (2) (pol) (See 寒い) cold; chilly [Add to Longdo]
ごま豆腐;ゴマ豆腐;胡麻豆腐[ごまどうふ(ごま豆腐;胡麻豆腐);ゴマどうふ(ゴマ豆腐), gomadoufu ( goma toufu ; goma toufu ); goma doufu ( goma toufu )] (n) crushed sesame seeds boiled in water and chilled like tofu [Add to Longdo]
ぞくぞく[, zokuzoku] (adv,n,vs) (on-mim) shiver; feel chilly; shudder; thrill; (P) [Add to Longdo]
ぞくっと[, zokutto] (adv) tremblingly; having the chills (through fear, cold, anticipation, etc.) [Add to Longdo]
アカツキハギ;アキレスタン[, akatsukihagi ; akiresutan] (n) Achilles tang (Acanthurus achilles, species of surgeonfish found from the Western Pacific to the East Central Pacific) [Add to Longdo]
アキレア[, akirea] (n) achillea (lat [Add to Longdo]
アキレス[, akiresu] (n,adj-no) Achilles [Add to Longdo]
アキレスの論証[アキレスのろんしょう, akiresu noronshou] (n) (See ゼノンの逆説) Achilles argument (i.e. Achilles and the tortoise; one of Zeno's paradoxes) [Add to Longdo]
アキレス腱[アキレスけん, akiresu ken] (n) (1) Achilles tendon; calcaneal tendon; (2) Achilles' heel; vulnerable point; (P) [Add to Longdo]
アキレス腱炎[アキレスけんえん, akiresu ken'en] (n) (See 腱炎) achilles tendonitis; achilles tendinitis [Add to Longdo]
アキレス腱滑液嚢炎[アキレスけんかつえきのうえん, akiresu kenkatsuekinouen] (n) achillobursitis [Add to Longdo]
アキレス腱反射[アキレスけんはんしゃ, akiresu kenhansha] (n) Achilles tendon reflex [Add to Longdo]
カナダ鶴[カナダづる, kanada duru] (n) (uk) sandhill crane (Grus canadensis) [Add to Longdo]
シリング[, shiringu] (n) (1) (also written as 志) shilling; (2) schilling (ger [Add to Longdo]
ダウンヒル[, daunhiru] (n) downhill [Add to Longdo]
チルド[, chirudo] (adj-f) (1) chilled; (n) (2) (See チルダ) tilde [Add to Longdo]
チルドキャスチング[, chirudokyasuchingu] (n) chilled casting [Add to Longdo]
チルドビーフ[, chirudobi-fu] (n) chilled beef [Add to Longdo]
チルドロール[, chirudoro-ru] (n) chilled roll [Add to Longdo]
チンチラ[, chinchira] (n) chinchilla [Add to Longdo]
チンチラ兎[チンチラうさぎ, chinchira usagi] (n) chinchilla rabbit [Add to Longdo]
ノーマルヒル[, no-maruhiru] (n) normal hill [Add to Longdo]
ヒル[, hiru] (n) hill [Add to Longdo]
ヒルクライム[, hirukuraimu] (n) hill climb [Add to Longdo]
ヒルビリー[, hirubiri-] (n) hillbilly [Add to Longdo]
ヒルビリーミュージック[, hirubiri-myu-jikku] (n) hillbilly music [Add to Longdo]
フィリップス曲線[フィリップスきょくせん, firippusu kyokusen] (n) Phillips curve [Add to Longdo]
プラスドライバー;プラスドライバ[, purasudoraiba-; purasudoraiba] (n) Phillips head screwdriver (wasei [Add to Longdo]
メルゲーズ[, meruge-zu] (n) merguez (beef or lamb sausage with chilli) (ara [Add to Longdo]
ラージヒル[, ra-jihiru] (n) large hill [Add to Longdo]
ラー油;辣油[ラーゆ(ラー油);らーゆ(辣油);らぜゆ(辣油), ra-yu ( ra-abura ); ra-yu ( ratsu abura ); razeyu ( ratsu abura )] (n) (uk) Chinese red chile oil (chile, chilli) (chi [Add to Longdo]
悪寒[おかん, okan] (n) chill; shakes; ague; (P) [Add to Longdo]
悪熱[おねつ, onetsu] (n) fever following a chill [Add to Longdo]
一合目[いちごうめ, ichigoume] (n) the start of a climb up a hill [Add to Longdo]
姥目樫[うばめがし;ウバメガシ, ubamegashi ; ubamegashi] (n) (uk) ubame oak (Quercus phillyraeoides) [Add to Longdo]
岡辺;丘辺[おかべ, okabe] (n) vicinity of a hill [Add to Longdo]
岡陵[こうりょう, kouryou] (n) (arch) hill [Add to Longdo]
下り坂[くだりざか, kudarizaka] (n) (See 上り坂) descent; downhill; decline; waning; (P) [Add to Longdo]
下坂[しもさか, shimosaka] (n) downhill; decline; waning [Add to Longdo]
花冷え[はなびえ, hanabie] (n) chilly spring weather [Add to Longdo]
霞桜[かすみざくら;カスミザクラ, kasumizakura ; kasumizakura] (n) (uk) Korean hill cherry (Prunus verecunda) [Add to Longdo]
開山[かいさん, kaisan] (n,vs) founding a temple (on a hill-top) [Add to Longdo]
梶棒;舵棒[かじぼう, kajibou] (n) (1) shafts (of rickshaws or similar vehicles); thills; (2) (See 舵柄) tiller; yoke [Add to Longdo]
滑り降りる;滑り下りる[すべりおりる, suberioriru] (v1) to slide down (a hill) (e.g. ski, toboggan); to slip down [Add to Longdo]
滑降[かっこう, kakkou] (n,vs) skiing down a slope; doing downhill skiing; descent; (P) [Add to Longdo]
滑降競技[かっこうきょうぎ, kakkoukyougi] (n) downhill racing [Add to Longdo]
寒々しい;寒寒しい[さむざむしい, samuzamushii] (adj-i) bleak; chilly; dreary [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
上坡[shàng pō, ㄕㄤˋ ㄆㄛ, ] uphill; upslope; to move upwards; to climb a slope [Add to Longdo]
下坡[xià pō, ㄒㄧㄚˋ ㄆㄛ, ] downhill [Add to Longdo]
丘吉尔[Qiū jí ěr, ㄑㄧㄡ ㄐㄧˊ ㄦˇ, / ] (name) Churchill [Add to Longdo]
丘陵[qiū líng, ㄑㄧㄡ ㄌㄧㄥˊ, ] hills [Add to Longdo]
先令[xiān lìng, ㄒㄧㄢ ㄌㄧㄥˋ, ] shilling [Add to Longdo]
冷森森[lěng sēn sēn, ㄌㄥˇ ㄙㄣ ㄙㄣ, ] chilling cold; cold and threatening [Add to Longdo]
冷涩[lěng sè, ㄌㄥˇ ㄙㄜˋ, / ] cold and sluggish; chilly [Add to Longdo]
出溜[chū liū, ㄔㄨ ㄌㄧㄡ, ] to skate of; to walk off downhill [Add to Longdo]
刺骨[cì gǔ, ㄘˋ ㄍㄨˇ, ] piercing; cutting; bone-chilling; penetrating (cold) [Add to Longdo]
北麓[běi lù, ㄅㄟˇ ㄌㄨˋ, ] the northern foothills (of a mountain) [Add to Longdo]
南麓[nán lù, ㄋㄢˊ ㄌㄨˋ, ] the southern foothills (of a mountain) [Add to Longdo]
国会山[Guó huì shān, ㄍㄨㄛˊ ㄏㄨㄟˋ ㄕㄢ, / ] Capitol Hill, Washington, D.C. [Add to Longdo]
[dié, ㄉㄧㄝˊ, ] anthill; mound [Add to Longdo]
寒战[hán zhàn, ㄏㄢˊ ㄓㄢˋ, / ] a chill [Add to Longdo]
小丘[xiǎo qiū, ㄒㄧㄠˇ ㄑㄧㄡ, ] hill; knoll [Add to Longdo]
[shān, ㄕㄢ, ] mountain; hill; CL:座[zuo4]; surname Shan [Add to Longdo]
山地[shān dì, ㄕㄢ ㄉㄧˋ, ] mountainous region; hilly area; hilly country [Add to Longdo]
山坡[shān pō, ㄕㄢ ㄆㄛ, ] hillside [Add to Longdo]
山冈[shān gāng, ㄕㄢ ㄍㄤ, / ] mound; small hill [Add to Longdo]
山顶[shān dǐng, ㄕㄢ ㄉㄧㄥˇ, / ] hilltop [Add to Longdo]
山麓[shān lù, ㄕㄢ ㄌㄨˋ, ] foothills [Add to Longdo]
[qǐ, ㄑㄧˇ, ] hill without trees [Add to Longdo]
[wù, ˋ, ] bare hill [Add to Longdo]
[cén, ㄘㄣˊ, ] a small hill; surname Cen [Add to Longdo]
[gǒu, ㄍㄡˇ, ] name of a hill in Hunan [Add to Longdo]
[qū, ㄑㄩ, ] rocky hill [Add to Longdo]
[hù, ㄏㄨˋ, ] wooded hill [Add to Longdo]
[xún, ㄒㄩㄣˊ, ] ranges of hills [Add to Longdo]
[qiào, ㄑㄧㄠˋ, ] steep hill [Add to Longdo]
[xiàn, ㄒㄧㄢˋ, / ] steep hill [Add to Longdo]
[fēng, ㄈㄥ, ] name of a legendary hill [Add to Longdo]
[lín, ㄌㄧㄣˊ, ] ranges of hills [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, / ] name of hills in Shandong [Add to Longdo]
岿[kuī, ㄎㄨㄟ, 岿 / ] high and mighty (of mountain); hilly [Add to Longdo]
希拉里[Xī lā lǐ, ㄒㄧ ㄌㄚ ㄌㄧˇ, / ] Hillary (person name); Hillary Rodham Clinton (1947-), US Democratic politician, First lady during Bill Clinton's presidency 1993-2001, Senator for New York since 2001 [Add to Longdo]
希尔[Xī ěr, ㄒㄧ ㄦˇ, / ] Hill (name); Christopher Hill, US undersecretary of state of East Asian affairs [Add to Longdo]
帕拉塞尔士[Pà lā sè ěr shì, ㄆㄚˋ ㄌㄚ ㄙㄜˋ ㄦˇ ㄕˋ, / ] Paracelsius (Auroleus Phillipus Theostratus Bombastus von Hohenheim, 1493-1541), Swiss alchemist and prominent early European scientist [Add to Longdo]
席勒[Xí lè, ㄒㄧˊ ㄌㄜˋ, ] Schiller (name); Johann Christoph Friedrich von Schiller or Friedrich Schiller (1759-1805), German poet and dramatist [Add to Longdo]
料峭[liào qiào, ㄌㄧㄠˋ ㄑㄧㄠˋ, ] spring chill in the air; cold [Add to Longdo]
春岑[Chūn cén, ㄔㄨㄣ ㄘㄣˊ, ] Hill of Spring (derivation of Tel Aviv 特拉維夫|特拉维夫 from the book of Ezekiel 以西結書|以西结书) [Add to Longdo]
景山[Jǐng shān, ㄐㄧㄥˇ ㄕㄢ, ] Jingshan (name of a hill in Jingshan park) [Add to Longdo]
东麓[dōng lù, ㄉㄨㄥ ㄌㄨˋ, / ] the eastern foothills (of a mountain) [Add to Longdo]
比佛利山[Bǐ fó lì Shān, ㄅㄧˇ ㄈㄛˊ ㄌㄧˋ ㄕㄢ, ] Beverly Hills [Add to Longdo]
水往低处流[shuǐ wǎng dī chù liú, ㄕㄨㄟˇ ㄨㄤˇ ㄉㄧ ㄔㄨˋ ㄌㄧㄡˊ, / ] water flows downhill (whereas man struggles upwards) [Add to Longdo]
沙丘[shā qiū, ㄕㄚ ㄑㄧㄡ, ] sand dune; sandy hill [Add to Longdo]
波茨坦会议[Bō cí tǎn huì yì, ㄅㄛ ㄘˊ ㄊㄢˇ ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ, / ] Potsdam conference, July-August 1945, between Truman, Stalin and British prime ministers Churchill and Attlee [Add to Longdo]
[wēi, ㄨㄟ, ] a cove, a bay; a bend or nook in the hills; the curve of a bow [Add to Longdo]
满山遍野[mǎn shān biàn yě, ㄇㄢˇ ㄕㄢ ㄅㄧㄢˋ ㄧㄝˇ, / 滿] covering the whole land; over hills and dales [Add to Longdo]
灰岩残丘[huī yán cán qiū, ㄏㄨㄟ ㄧㄢˊ ㄘㄢˊ ㄑㄧㄡ, / ] mogote (steep-sided pointed hill in karst landform) [Add to Longdo]
[qū, ㄑㄩ, ] rocky hill [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hill \Hill\, v. t. [imp. & p. p. {Hilled}; p. pr. & vb. n.
   {Hilling}.]
   To surround with earth; to heap or draw earth around or upon;
   as, to hill corn.
   [1913 Webster]
 
      Showing them how to plant and hill it.  --Palfrey.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hill \Hill\, n. [OE. hil, hul, AS. hyll; akin to OD. hille, hil,
   L. collis, and prob. to E. haulm, holm, and column. Cf. 2d
   {Holm}.]
   1. A natural elevation of land, or a mass of earth rising
    above the common level of the surrounding land; an
    eminence less than a mountain.
    [1913 Webster]
 
       Every mountain and hill shall be made low. --Is. xl.
                          4.
    [1913 Webster]
 
   2. The earth raised about the roots of a plant or cluster of
    plants. [U. S.] See {Hill}, v. t.
    [1913 Webster]
 
   3. A single cluster or group of plants growing close
    together, and having the earth heaped up about them; as, a
    hill of corn or potatoes. [U. S.]
    [1913 Webster]
 
   {Hill ant} (Zool.), a common ant ({Formica rufa}), of Europe
    and America, which makes mounds or ant-hills over its
    nests.
 
   {Hill myna} (Zool.), one of several species of birds of
    India, of the genus {Gracula}, and allied to the
    starlings. They are easily taught to speak many words.
    [Written also {hill mynah}.] See {Myna}.
 
   {Hill partridge} (Zool.), a partridge of the genus
    {Aborophila}, of which numerous species in habit Southern
    Asia and the East Indies.
 
   {Hill tit} (Zool.), one of numerous species of small Asiatic
    singing birds of the family {Leiotrichid[ae]}. Many are
    beautifully colored.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top