Search result for

การหลอกลวง

(51 entries)
(0.0095 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การหลอกลวง-, *การหลอกลวง*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
deceit; deceptionการหลอกลวง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
deception; deceitการหลอกลวง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pretence, falseการหลอกลวง, การกล่าวอ้างที่เป็นเท็จ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
false pretenceการหลอกลวง, การกล่าวอ้างที่เป็นเท็จ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
extrinsic fraudการหลอกลวงโดยปิดบังความจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
captation (Fr.)การหลอกลวงให้ผู้อื่นยกทรัพย์สินให้ (ก. ฝรั่งเศส) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Deceptionการหลอกลวง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And great hoaxes in archaeology.และการหลอกลวงเกี่ยวกับเรื่องโบราณคดีทั้งหลาย New Haven Can Wait (2008)
Great hoaxes in archaeology--การหลอกลวงเกี่ยวกับเรื่องโบราณคดีทั้งหลาย New Haven Can Wait (2008)
His deception was inexcusable.การหลอกลวงของเขานั้นไม่อาจให้อภัย Lancelot (2008)
Martial art is based on deception, my friend.ศิลปะแห่งสงคราม อยู่ที่การหลอกลวง เพื่อนเอ้ย The Forbidden Kingdom (2008)
But this transcript of a tape made three days earlier clearly shows that to be a falsehood.แต่ในเอกสารชิ้นนี้ ได้ถอดเทปเอาไว้สามวันก่อนแล้ว เป็นที่ชัดเจน มันแสดงให้เห็นว่า มีการหลอกลวงโกหก Frost/Nixon (2008)
You know, the first and greatest sin or deception of television is that it simplifies, it diminishes, great, complex ideas, tranches of time.คุณรู้ไหมว่า บาปหรือการหลอกลวงของโทรทัศน์ ที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งเลย คือมันทำให้ดูง่ายขึ้น ตัดตอนให้สั้นลง หลายช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ ความคิดที่ซับซ้อน Frost/Nixon (2008)
Visions of a bloody future of deceit and death- the apocalypse.ภาพของอนาคตที่เต็มไปด้วยเลือด การหลอกลวงและความตาย... วันสิ้นโลก Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
And even if we could prove that unr was dumping contaminants-- which we can't-- we still have no proof of any fraudulent activity.ถึงแม้ว่าเราจะพิสูจน์ได้ว่า UNR ได้ทิ้ง สารปนเปื้อน.. ซึ่งเราไม่.. เราก็ยังพิสูจน์ไม่ได้อยู่ดีว่า มีการหลอกลวง I Agree, It Wasn't Funny (2009)
Unfortunately, it is time for the masquerade to end.โชคร้ายหน่อยนะ ถึงเวลาแล้ว สำหรับการหลอกลวงสิ้นสุดสักที Princess Protection Program (2009)
The danger with calling someone's bluff is that even if you win...อันตรายกับการหลอกลวงของใครบางคน ยิ่งไปกว่านั้นถ้าเธอชนะ The Grandfather (2009)
And they're used because dolphins get ulcers, because they're all stressed out.หน้าปลาโลมายิ้มนั้นมันเป็น การหลอกลวงทางธรรมชาติอย่างสุดๆแล้ว มันเป็นภาพลวงตาให้ผู้คนคิดว่า พวกมันมีความสุขอยู่ตลอดเวลา The Cove (2009)
They're lenore's recommendations. it's no bullshit, Ray.พวกเขาเป็นคนที่ลีนอร์แนะนำให้ มันไม่ใช่การหลอกลวงนะ เรย์ The Pickle Jar (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การหลอกลวง[n.] (kān løklūang) EN: deceit ; fraud ; fraudulent misrepresentation   FR: fraude [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cheat[N] การหลอกลวง, See also: การทุจริต, การโกง
deceit[N] การหลอกลวง, See also: การหลอก, Syn. deceitfulness
deceitfulness[N] การหลอกลวง, See also: ความไม่ซื่อ, ความไม่จริงใจ, Syn. insincerity, trickiness
deception[N] การหลอกลวง, See also: การตบตา
deviousness[N] การหลอกลวง, See also: ความไม่จริงใจ, Syn. fishiness, shadiness, twistiness
disguise[N] การปลอมแปลง, See also: การหลอกลวง, การแอบซ่อน, การปลอมตัว, Syn. quise, mask, pretense, camouflage
duplicity[N] การหลอกลวง, See also: ความไม่ซื่อตรง, การทรยศ, Syn. falseness, infedelity, treachery, Ant. fidelity, faithfulness
falsehood[N] การพูดเท็จ, See also: การหลอกลวง, การโกหก, การทำมารยา, Syn. dishonesty, mistatement, prevarication, Ant. fact, truth
fraud[N] การโกง, See also: การหลอกลวง, การต้มตุ๋น, Syn. cheat, deception, trick
gyp[N] การโกง, See also: การหลอกลวง, การฉ้อโกง, Syn. deception

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
biter(ไบ'เทอะ) n. ผู้กัด,สิ่งที่กัด,สัตว์ที่ชอบกัดคน,คนโกง,คนหลอกลวง,การหลอกลวง, Syn. fraud
cajolery(คะโจล'ละรี) n. การล่อลวง,การหลอกลวง,การล่อใจ, Syn. flattery
charlatanry(ชาร์'ละเทินรี) n. การหลอกลวงว่าเป็นผู้รู้หรือผู้ชำนาญ
deceit(ดิซีท') n. การหลอกลวง,การโกง,กลอุบาย,ความไม่ซื่อ, Syn. cheating
deception(ดิเซพ'เชิน) n. การหลอกลวง,การปลอมแปลง,เล่ห์เพทุบาย, Syn. fraud
delusion(ดิลู'เ??ชิน) n. การลวงตา,การหลอกลวง,ความเชื่อผิด ๆ ,ความคิดเพ้อเจ้อ,การเข้าใจผิด,มหันต์
dupery(ดิว'เพอรี) n. การหลอกลวง,การต้ม,ภาวะที่ถูกหลอกลวง,การใช้ผู้อื่นเป็นเครื่องมือ,ภาวะที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือ
duplicity(ดิวพลิส'ซิที) n. การตีสองหน้า,การหลอกลวง,ความไม่ซื่อตรง,การมีลักษณะคู่,การซ้ำกัน, Syn. double, See also: dealing
fallacy(แฟล'ละซี) n. การหลอกลวง,การทำให้เข้าใจผิด,ความผิดพลาด,การอ้างเหตุผลหรือความเชื่อที่ผิด, Syn. delusion
forging(ฟอร์'จิง) n. การหลอมโลหะ,สิ่งที่หลอมหรือหล่อขึ้น,การหลอกลวง

English-Thai: Nontri Dictionary
cheat(n) การโกง,การหลอกลวง,การฉ้อฉล,ความจอมปลอม
cozenage(n) การโกง,การหลอกลวง,การต้มตุ๋น,การล่อลวง,การหลอกต้ม
deceit(n) การโกหก,การโกง,การหลอกลวง,กลอุบาย
delusion(n) การหลอกลวง,การตบตา,โมหันธ์,ภาพลวงตา,ความเข้าใจผิด
duplicity(n) การตีสองหน้า,การหลอกลวง,ความไม่ซื่อตรง
enticement(n) สิ่งล่อใจ,การล่อลวง,การหลอกลวง
fallacy(n) การลวงให้เข้าใจผิด,การเข้าใจผิด,การหลอกลวง
falsehood(n) การปลอม,ความไม่มีวาจาสัตย์,ความทุจริต,การโกหก,การหลอกลวง
feint(n) การเสแสร้ง,การหลอกลวง,การรบแบบใช้อุบาย
fraud(n) การโกง,การหลอกลวง,คนโกง,คนหลอกลวง,ความเท็จ,นักต้มตุ๋น

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
phishing (n ) การหลอกลวงทางอินเตอร์เน็ต, การส่งข้อความที่ดูน่าเชื่อถือ เพื่อหลอกลวงให้กรอกข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลบัตรเครดิต ฯลฯ ลงไป
See also: S. fishing, R. phishing email

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top