ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

run down

   
41 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -run down-, *run down*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
run down[PHRV] รีบวิ่งลง
run down[PHRV] ไหลลง (ของเหลว)
run down[PHRV] ขับไปส่ง
run down[PHRV] ชน, See also: กระแทก, Syn. knock down, knock over
run down[PHRV] พบ (หลังจากค้นหา), See also: หาพบ
run down[PHRV] ไล่จับ
run down[PHRV] พูดว่า, See also: พูดนินทา, Syn. crack up, cry down
run down[PHRV] (นาฬิกา, แบตเตอรี่เครื่องไฟฟ้า) หยุดทำงาน, See also: หมด
run down[PHRV] เลิกใช้, Syn. phase in, phase out
run down[PHRV] เหน็ดเหนื่อย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ran to the door, opened it up, saw the kid run down the stairs and out of the house.วิ่งไปที่ประตูเปิดมันขึ้นเห็นเด็กวิ่งลงบันไดและออกจากบ้าน 12 Angry Men (1957)
Later, we'll run down the landing procedure.เดี๋ยวเราจะทำตามขั้นตอนการบินลงพื้น Airplane! (1980)
While we stood here, trying to stop Yvette from panicking, one of us could have stayed in the study, picked up the dagger, run down the hall, and stabbed the cook!ในขณะที่เรายืนอยู่ที่นี่ พยายามที่จะไม่ให้อีเว็ตต์ตื่นตระหนก หนึ่งในพวกเรายังคงอยู่ในห้องหนังสือ Clue (1985)
You want the best of both worlds. You want to be able to run down here.แกจะเอาทุกอย่างเลยเหรอวะ แกอยากลงไปข้างล่างได้ด้วย Night of the Living Dead (1990)
Okay, well, in that case, why don't you run down to the storeroom and get the rest of the wardrobe?ก็ได้ ถ้างั้น ทำไมเธอไม่ลงไปในห้องเก็บของซะ และจัดการกับชุดที่เหลือล่ะ Mannequin: On the Move (1991)
Don't run down the hallway - I'm sorryห้ามวิ่งนะ ขอโทษครับ GTO (1999)
Um, would you run down to Madison and get me three pairs of pantyhose?Would you run down to Madison and get me three pairs of pantyhose? Maid in Manhattan (2002)
Run down to the nearest store and buy the first Wonka candy bar you see.วิ่งไปร้านที่ใกล้ที่สุด ชื้อช็อกโกแลตแท่งแรกที่เห็น Charlie and the Chocolate Factory (2005)
So, do we have a deal, or should I run down the street to me old pal Beadle Bamford?งั้น คุณจะรับข้อเสนอของผมมั้ย หรือว่าผมควรจะโร่ไปบอกเพื่อนผม เจ้าหน้าที่แบมฟอร์ด Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
You're going to run down the battery.แบตฯ มันจะหมดแล้ว The Messengers (2007)
And a hose that run down his sleeve...แล้วก็มีท่อที่สอดอยู่ใต้แขนเสื้อ No Country for Old Men (2007)
I saw him run down toward the trains!ผมเห็นเขาวิ่งไปที่รถไฟ Catching Out (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
run downDon't run down the stairs so noisily.
run downI'm just going to run down to buy some tickets.
run downI'm just going to run down to the bank.
run downJust run down to the post office, won't you?
run downMy watch has run down.
run downThe clock has run down. I need new batteries.
run downThe house is quite run down.
run downThe sight made a chill run down my spine.
run downWe would run down to the lake and jump in.
run downWill you run down to the corner and buy me a paper.
run downYou look quite run down.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ซอมซ่อ[adj.] (somsø) EN: shabby ; worn-out ; dilapidated ; ragged ; seedy ; run down   FR: râpé ; miteux

Japanese-English: EDICT Dictionary
駆け下りる;駆け降りる;駈け降りる;駆下りる;駆降りる;駈降りる(io)[かけおりる, kakeoriru] (v1) to run down (stairs, etc.) [Add to Longdo]
駆け下る;駆下る[かけくだる, kakekudaru] (v5r) to run down [Add to Longdo]
追い詰める;追いつめる[おいつめる, oitsumeru] (v1,vt) to corner; to drive to the wall; to run down; to track down; to chase after [Add to Longdo]
糞味噌に言う;糞みそに言う[くそみそにいう, kusomisoniiu] (exp,v5u) to verbally attack (violently); to run down; to criticize severely; to criticise severely [Add to Longdo]
流れ下る[ながれくだる, nagarekudaru] (v5r) to flow down; to run down [Add to Longdo]
流れ落ちる[ながれおちる, nagareochiru] (v1) to run off (fluid); to run down; to flow down [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 run down
   v 1: trace; "We are running down a few tips" [syn: {run down},
      {check out}]
   2: move downward; "The water ran down"
   3: injure or kill by running over, as with a vehicle [syn: {run
     down}, {run over}]
   4: use up all one's strength and energy and stop working; "At
     the end of the march, I pooped out" [syn: {poop out}, {peter
     out}, {run down}, {run out}, {conk out}]
   5: examine hastily; "She scanned the newspaper headlines while
     waiting for the taxi" [syn: {scan}, {skim}, {rake}, {glance
     over}, {run down}]
   6: deplete; "exhaust one's savings"; "We quickly played out our
     strength" [syn: {run down}, {exhaust}, {play out}, {sap},
     {tire}]
   7: pursue until captured; "They ran down the fugitive"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top