ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ตามหา

   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตามหา-, *ตามหา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตามหา[V] look for someone, Example: ชาวบ้านช่วยกันตามหาเด็กที่หายไป, Thai definition: เที่ยวติดตามหรือสืบเสาะให้พบ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ติดตามตามหา เช่น ตำรวจติดตามผู้ร้าย.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I was looking for Mr. De Winter.- ฉันกำลังตามหาคุณเดอ วินเทอร์ค่ะ Rebecca (1940)
Well, I'll try and find Maxim, shall I?- งั้นผมไปตามหาเเม็กซิมดีกว่า Rebecca (1940)
All right, Frank. I'll go and look for Maxim.ตามสบายค่ะ แฟรงค์ ฉันจะไปออกตามหาเเม็กซิมเอง Rebecca (1940)
Darling, wait here a few moments. I'll see if I can find old Frank.คุณรออยู่นี่สักพักนะผมจะไปตามหาแฟรงค์ Rebecca (1940)
Hello, Favell. You looking for me, Maxim?สวัสดีฟาเวล นายตามหาฉันอยู่หรือ เเม็กซิม Rebecca (1940)
We go slowly along them, looking for what?เราคืบไปช้าๆตามพวกเค้า เพื่อตามหาสิ่งใดหรือ? Night and Fog (1956)
Wake at the crack of dawn, stumble over each other in search of goods stolen in the night.เพื่อที่จะต้องตื่นก่อนฟ้าสาง เดินเปะปะกันวุ่นวาย เพื่อตามหาของที่ถูกขโมยไปเมื่อคืน Night and Fog (1956)
I would have found him already.ฉันควรจะเริ่มตามหาเขา The Good, the Bad and the Ugly (1966)
I'm looking for the owner of that horse.ฉันกำลังตามหาเจ้าของม้าตัวนั้น The Good, the Bad and the Ugly (1966)
I've been looking for you for eight months!ฉันตามหาแกมาตั้งแปดเดือนแล้ว The Good, the Bad and the Ugly (1966)
-Follow the shoreline.เลียบไปตามหาดทราย Beneath the Planet of the Apes (1970)
I'm trying to find him.ผมพยายามตามหาเขา Beneath the Planet of the Apes (1970)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตามหา[v. exp.] (tām hā) EN: look for someone ; capture   FR: capturer

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
feel after[PHRV] ตามหา, See also: พยายามเพื่อให้ได้ (บางสิ่ง) มา, Syn. fish for
fish for[PHRV] ล้วง (ข้อมูล, คำยอ), See also: ตามหา, ตามล่า, Syn. angle for, feel after
hunt out[PHRV] ค้นหา, See also: ตามหา
hunt down[VT] ตามหาจนพบ, See also: เสาะหาจนเจอ
in quest of[IDM] ค้นหา, See also: ตามหา
trace[VI] ตามหา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
after(อาฟ' เทอะ,แอฟ' เทอะ) prep.,adj., adv. หลัง, ทีหลัง, ข้างหลัง, หลังจาก, ภายหลัง, ติดตาม, แสวงหา, ตามหา, เอาอย่าง., Syn. later, then, behind ###A. before, prior to)
come(คัม) {came,come,coming,comes} vi. มา,เข้ามา,ปรากฎ,มาถึง,บรรลุถึง,เกิดขึ้น,กลายเป็น,จะมาอีก,เป็นรูปร่าง,มี -vt. กระทำ, See also: Phr. (come about เกิดขึ้น,ปรากฎขึ้น) . Phr. (come across พบ (โดยบังเอิญ)) Phr. (come after ตามหา สืบมรดก ตามหลัง)
hunt(ฮันทฺ) vt. vi. ล่า,ล่าสัตว์,ค้นหา,ตามหา,-n. การล่า,การล่าสัตว์,บริเวณที่ตามล่า,การค้นหา, See also: huntable adj. huntedly adv.
manhunt(แมน'ฮันทฺ) n. การตามล่าอาชญากรนักโทษแหกคุกหรืออื่น ๆ โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ,การตามหาคนอย่างคร่ำเคร่ง., See also: manhunter n.
send(เซนดฺ) { sent,sent,sending,sends} vt.,vi. ส่ง,ส่งออก,นำส่ง,ขับ,ไล่,ปล่อยออก,เปล่ง,ส่งสัญญาณ -Phr. (send for เรียก,ตามหา), See also: sender n., Syn. transmit ###A. receive
shingle(ชิง'เกิล) n. แผ่นมุงหลังคาหรือทำผนัง,ทรงผมตัดสั้น,ป้ายเล็ก ๆ ,หินกลมเล็ก ๆ หรือกรวดตามหาดทราย,หาดทรายที่มีหินหรือกรวดดังกล่าว vt. มุงหลังคา,ปิดด้วยแผ่นดังกล่าว,ตัดผมให้สั้นโดยไล่ขึ้นไปจากต้นคอ., See also: shingler n.

English-Thai: Nontri Dictionary
pursuance(n) การเจริญรอยตาม,การติดตาม,การตามหา
pursue(vt) ดำเนินตาม,เจริญรอยตาม,ติดตาม,ตามหา
pursuer(n) ผู้ติดตาม,ผู้เจริญรอยตาม,ผู้ตามหา

German-Thai: Longdo Dictionary
auffällig(adj) สะดุดตา, เป็นที่เตะตา เช่น Der gesuchte Mann hat sich in der Nähe der Schule Levkes auffällig verhalten. ผู้ชายคนที่กำลังถูกตามหาทำตัวแปลกสะดุดตาใกล้ๆโรงเรียนเลฟเคส

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top