ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ยอดเยี่ยม

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ยอดเยี่ยม-, *ยอดเยี่ยม*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยอดเยี่ยม(adj) superb, See also: excellent, marvellous, perfect, best, Syn. เยี่ยม, เยี่ยมยอด, ดีเลิศ, ดี, Example: ทะเลสาบแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในบรรดาสถานที่ที่มีภูมิภาพงดงามยอดเยี่ยมที่สุดของประเทศจีน
ยอดเยี่ยม(adv) superbly, See also: excellently, best, marvellously, perfectly, Syn. เยี่ยม, เยี่ยมยอด, ดีเลิศ, ดี, Example: ประเทศเกาหลีใต้ได้รับการยกย่องว่าเป็นประเทศที่จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกได้อย่างยอดเยี่ยม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ยอดเยี่ยมว. ดีที่สุด, เลิศที่สุด, เยี่ยมยอด ก็ว่า.
วิเศษยอดเยี่ยมในทางวิทยาคมเป็นต้น เช่น ผู้วิเศษ, กายสิทธิ์, มีอำนาจหรืออิทธิฤทธิ์ในตัว, เช่น พรมวิเศษ ของวิเศษ ดาบวิเศษ.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Let me first congratulate our athletes on a splendid performance.ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดี กับนักกีฬาของเรา ที่แข่งได้ลย่างยอดเยี่ยม Cool Runnings (1993)
What a run Bannock is having.เบนนอคขับได้ยอดเยี่ยมจริง ๆ Cool Runnings (1993)
In fact, I used to go out of my way to prove my mother wrong, that I wasn't cut out to be the best anything, I could only be me.ที่จริงแล้ว ฉันมักจะออกนอกเส้นทางของตัวเองเสมอ เพื่อพิสูจน์ว่าแม่ของฉันผิด ว่าฉันไม่ใช่คนที่เกิดมายอดเยี่ยม ในเรื่องอะไรสักอย่าง ฉันก็เป็นได้แค่ตัวฉันเอง The Joy Luck Club (1993)
Whatever I say, whatever I do, whatever I think, she always has the perfect countermove.ไม่ว่าฉันจะพูดอะไร ไม่ว่าฉันจะทำอะไร ไม่ว่าฉันจะคิดอะไร แม่มักจะมีวิธีตอบโต้ที่ยอดเยี่ยมเสมอ The Joy Luck Club (1993)
Oh... Excellent. Bravo.ยอดเยี่ยม บราโว่ The Joy Luck Club (1993)
You said it was terrific. You said that...มันยอดเยี่ยมจะตายนี่ เธอพูดแบบนั้น... The Joy Luck Club (1993)
I'm sure what you do for your other clients is wonderful.- ฉันแน่ใจว่าที่เธอทำให้ ลูกค้าคนอื่นเป็นงานที่ยอดเยี่ยม The Joy Luck Club (1993)
How perfectly marvelous!ยอดเยี่ยมเพอร์เฟ็กต์มาก! The Nightmare Before Christmas (1993)
I had a great time. Then I took a nap right there on the table.มันยอดเยี่ยมกว่านอนฟุบบนโต๊ะทำงานเยอะเลย Junior (1994)
Now, does that strike you as a fantastic coincidence, Mr. Dufresne, or is it just me?ตอนนี้ไม่ตีว่าคุณเป็นเรื่องบังเอิญที่ยอดเยี่ยมนาย Dufresne, หรือจะเป็นเพียงฉันหรือไม่ The Shawshank Redemption (1994)
I owe that boy a great big, sloppy kiss when I see him.ฉันเป็นหนี้เด็กที่ยอดเยี่ยมขนาดใหญ่เลอะเทอะจูบตอนที่ผมเห็นเขา The Shawshank Redemption (1994)
It's a wonderful pet to have.มันเป็นสัตว์เลี้ยงที่ยอดเยี่ยมที่จะมี The Shawshank Redemption (1994)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Let me first congratulate our athletes on a splendid performance.ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดี กับนักกีฬาของเรา ที่แข่งได้ลย่างยอดเยี่ยม Cool Runnings (1993)
What a run Bannock is having.เบนนอคขับได้ยอดเยี่ยมจริง ๆ Cool Runnings (1993)
In fact, I used to go out of my way to prove my mother wrong, that I wasn't cut out to be the best anything, I could only be me.ที่จริงแล้ว ฉันมักจะออกนอกเส้นทางของตัวเองเสมอ เพื่อพิสูจน์ว่าแม่ของฉันผิด ว่าฉันไม่ใช่คนที่เกิดมายอดเยี่ยม ในเรื่องอะไรสักอย่าง ฉันก็เป็นได้แค่ตัวฉันเอง The Joy Luck Club (1993)
Whatever I say, whatever I do, whatever I think, she always has the perfect countermove.ไม่ว่าฉันจะพูดอะไร ไม่ว่าฉันจะทำอะไร ไม่ว่าฉันจะคิดอะไร แม่มักจะมีวิธีตอบโต้ที่ยอดเยี่ยมเสมอ The Joy Luck Club (1993)
Oh... Excellent. Bravo.ยอดเยี่ยม บราโว่ The Joy Luck Club (1993)
You said it was terrific. You said that...มันยอดเยี่ยมจะตายนี่ เธอพูดแบบนั้น... The Joy Luck Club (1993)
I'm sure what you do for your other clients is wonderful.- ฉันแน่ใจว่าที่เธอทำให้ ลูกค้าคนอื่นเป็นงานที่ยอดเยี่ยม The Joy Luck Club (1993)
How perfectly marvelous!ยอดเยี่ยมเพอร์เฟ็กต์มาก! The Nightmare Before Christmas (1993)
I had a great time. Then I took a nap right there on the table.มันยอดเยี่ยมกว่านอนฟุบบนโต๊ะทำงานเยอะเลย Junior (1994)
Now, does that strike you as a fantastic coincidence, Mr. Dufresne, or is it just me?ตอนนี้ไม่ตีว่าคุณเป็นเรื่องบังเอิญที่ยอดเยี่ยมนาย Dufresne, หรือจะเป็นเพียงฉันหรือไม่ The Shawshank Redemption (1994)
I owe that boy a great big, sloppy kiss when I see him.ฉันเป็นหนี้เด็กที่ยอดเยี่ยมขนาดใหญ่เลอะเทอะจูบตอนที่ผมเห็นเขา The Shawshank Redemption (1994)
It's a wonderful pet to have.มันเป็นสัตว์เลี้ยงที่ยอดเยี่ยมที่จะมี The Shawshank Redemption (1994)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยอดเยี่ยม[yøtyiēm] (adj) EN: best ; top ; superb ; perfect ; excellent ; marvellous ; outstanding ; brilliant ; superior  FR: meilleur ; parfait ; excellent ; magnifique ; merveilleux ; top (fam.)

English-Thai: Longdo Dictionary
fabbo(adj, slang) ยอดเยี่ยม, เจ๋ง, Syn. fabulous
killer(adj, slang) ดีมาก, ยอดเยี่ยม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ace(adj) ยอดเยี่ยม (คำสแลง), See also: ดีเลิศ, ดีเยี่ยม, เก่ง, Syn. first-rate, expert, outstanding
beautiful(adj) ดีมาก, See also: ยอดเยี่ยม, Syn. excellent
classy(adj) ยอดเยี่ยม, See also: ชั้นเยี่ยม, ชั้นหนึ่ง, Syn. first-class, fine, elegant
elite(adj) ซึ่งดีที่สุด, See also: ยอดเยี่ยมที่สุด, Syn. best
excel(vi) ดีเยี่ยม, See also: ยอดเยี่ยม, เก่ง, มีพรสวรรค์, Syn. exceed, surpass, transcend
excellent(adj) ยอดเยี่ยม, See also: ดีเยี่ยม, ดีเลิศ, เป็นเลิศ, เยี่ยมยอด, Syn. superior, outstanding
exceptional(adj) ยอดเยี่ยม, See also: ดีเป็นพิเศษ, พิเศษ, ดีเด่น, Syn. outstanding, uncommon
exquisite(adj) ยอดเยี่ยม, Syn. excellent, perfect
fab(adj) ดีมาก (คำสแลง), See also: ยอดเยี่ยม, Syn. marvellous, fabulous, wonderful
great(adj) ดีมาก, See also: ยอดเยี่ยม, ดีเลิศ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a one(เอ'วัน) ชั้นหนึ่ง, ยอดเยี่ยม, ดีเลิศ
a-ok.(เอ'โอเค') adj. สมบูรณ์, ยอดเยี่ยม
class(คลาส) { classed, classing, classes } n. ชั้น, ชนชั้น, วรรณะ, ประเภท, ชนิด, จำพวก, ระดับ, ยอดเยี่ยม, ชั้นหนึ่ง, พวกชนชั้นสูง, ท่าทาง vt. จัดแบ่งออกเป็นชั้น ๆ vi. อยู่ในชั้นหนึ่งชั้นใด
classic(แคลส'ซิค) adj. ยอดเยี่ยม, ดีเด่น, ชั้นหนึ่ง, ชั้นเอก, ดีถึงขนาด, อมตะ, เป็นพื้นฐาน, เป็นหลัก, มีชื่อเสียงทางประวัติศาสตร์หรือวรรณคดี, เป็นแบบอย่าง, เป็นประเพณี, เกี่ยวกับภาษากรีกและลาติน, แบบกรีกและโรมัน, เกี่ยวกับเอกลักษณ์หรือลีลาโบราณ. n. นักเขียนชั้นหนึ่ง, นักวรรณค
clipping(คลิพ'พิง) n. การตัด, สิ่งที่ถูกตัดออก adj. สำหรับตัด, ชั้นหนึ่ง, ยอดเยี่ยม
distinguished(ดิสทิง'กวิชดฺ) adj. เด่น, พิเศษ, มีชื่อเสียง, ยอดเยี่ยม., Syn. illustrious
divine(ดิไววนฺ') adj. เกี่ยวกับพระเจ้า, ศักดิ์สิทธิ์, เคร่งศาสนา, เกี่ยวกับเทววิทยาดีเลิศ, ยอดเยี่ยม, เหนือมนุษย์, เป็นพรสวรรค์n. นักศาสนศาสตร์, ผู้ศึกษาเกี่ยวกับศาสนา, พระ, See also: the Divine พระเจ้า, เทพเจ้า, จิตวิญญาณ vi., vt. ทำนาย, คาดการณ์, พยากรณ์. divin
elite(อีลีท', เอลีท') n. ชั้นยอด, หัวกะทิ, บุคคลที่ยอดเยี่ยม, สิ่งที่ได้เลือกสรรแล้ว, กลุ่มอิทธิพล adj. ชั้นยอด, หัวกะทิ, เป็นส่วนที่ดีที่สุด, Syn. gentry อีลีต <คำอ่าน>เป็นศัพท์ที่ใช้กับเครื่องพิมพ์ดีดมาก่อน หมายถึงขนาดความกว้างของตัวอักษรที่พิมพ์ได้ 12 ตัว ต่อ 1 นิ้ว บางทียังนำมาใช้เป็นคำสั่งให้เลือกบนเครื่องพิมพ์ว่าต้องการ ให้เป็นอีลีตหรือไพกา pica ซึ่งหมายถึงอักษรขนาด 10 ตัวต่อนิ้ว ดู pica ประกอบ
excellence(เอค'ซะเลินซฺ) n. ความดีเลิศ, ความยอดเยี่ยม, ความดีเด่น., Syn. distinction
excellent(เอค'ซะเลินทฺ) adj. ดีเด่น, ดีงาม, ดียิ่ง, ยอดเยี่ยม., Syn. exceptional

English-Thai: Nontri Dictionary
distinguished(adj) เด่น, พิเศษ, มีชื่อเสียง, ยอดเยี่ยม
excellency(n) คำยกย่องผู้ทรงเกียรติ, ฯพณฯ, ความยอดเยี่ยม, ความดีงาม
excellent(adj) ดีเลิศ, ดีงาม, ดียิ่ง, ยอดเยี่ยม, เป็นเยี่ยม
exquisite(adj) ยอดเยี่ยม, สวยมาก, วิจิตรบรรจง, งดงาม, ประณีต
immense(adj) มหึมา, ใหญ่โตมโหฬาร, กว้างขวาง, ยอดเยี่ยม, ดีเลิศ
outdo(vt) เก่งกว่า, ทำได้ดีกว่า, ยอดเยี่ยมกว่า, เหนือกว่า
phenomenal(adj) เกี่ยวกับปรากฏการณ์, มหัศจรรย์, ประหลาด, ยอดเยี่ยม
prime(adj) แรก, ยอดเยี่ยม, ดีเลิศ, เอกอุ, ชั้นหนึ่ง
splendid(adj) โอ่โถง, งามสง่า, วิเศษ, ยอดเยี่ยม, อัจฉริยะ
striking(adj) น่าประทับใจ, น่าตะลึง, ยอดเยี่ยม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
ill(slang) ยอดเยี่ยม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
素晴らしい[すばらしい, subarashii] (adj) ยอดเยี่ยม, เจ๋ง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
見事[みごと, migoto] ยอดเยี่ยม, วิเศษ, อัจฉริยะ, งดงาม, โอ่อ่า, โอ่โถง, น่าชมเชยยิ่ง, แจ่มจรัส, แวววาว, รุ่งโรจน์.,
結構[けっこう, kekkou] (adj) ยอดเยี่ยม, วิเศษ, อัจฉริยะ, งดงาม, โอ่อ่า, โอ่โถง, น่าชมเชยยิ่ง, แจ่มจรัส, แวววาว, รุ่งโรจน์

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
優良[ゆうりょう, yuuryou] TH: ยอดเยี่ยม ดีเลิศ  EN: superior (an)
優れる[すぐれる, sugureru] TH: ยอดเยี่ยม  EN: to surpass

German-Thai: Longdo Dictionary
exzellent(adj) ยอดเยี่ยม, ดีมาก เช่น Das Foto ist exzellent.

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
geil[ไกย] ยอดเยี่ยม ดีเลิศ (เป็นภาษาพูด เหมือนคำว่า เจ๋ง เทพ สุดยอด) เช่น Du bist einfach geil und wunderschön!

French-Thai: Longdo Dictionary
excellent, e(adj) ยอดเยี่ยม, ดีมาก, Syn. très bon

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top