Search result for

เก่า

(87 entries)
(0.0233 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เก่า-, *เก่า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เก่า[ADJ] old, See also: outdated, outmoded, antiquated, ancient, obsolete, Syn. ล้าสมัย, พ้นสมัย, หมดสมัย, Ant. ใหม่, ทันสมัย, Example: ถ้าจะให้คนเลิกใช้โอเอสและซอฟต์แวร์เก่าๆ ก็ต้องรอให้ค่อยทำค่อยไป
เก่า[ADJ] old, See also: outdated, outmoded, antiquated, ancient, obsolete, Ant. ใหม่, Example: การออกแบบอะไรใหม่วิศวกรเพียงแต่เรียกแบบแปลนเก่าที่เก็บสะสมไว้ในคอมพิวตอร์ออกมาดูและดัดแปลง, Thai definition: ไม่ใหม่ เช่น ผ้าเก่า ของเก่า
เก่า[ADJ] old, See also: outdated, aged, ancient, antique, Ant. ใหม่ๆ, ทันสมัย, Example: เทคโนโลยีเก่าๆ ในโรงงานอุตสาหกรรมดูไม่ค่อยน่าไว้ใจในความเที่ยงตรงและปลอดภัย, Thai definition: ล้าสมัย, พ้นสมัย, ก่อน
เก่าแก่[ADJ] ancient, See also: old, former, passed, Syn. โบราณ, ดั้งเดิม, คร่ำคร่า, เก่า, Ant. ใหม่, ทันสมัย, Example: อั้งยี่ซานเหอเป็นสมาคมลับเก่าแก่มาตั้งแต่โบราณ, Thai definition: มีมานาน, อยู่มานาน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เก่าว. ก่อน เช่น ครูคนเก่า กรรมเก่า
เก่าไม่ใหม่ เช่น ผ้าเก่า ของเก่า, คำนี้เมื่อใช้ประกอบกับคำอื่น ๆ มีความหมายต่าง ๆ กัน แล้วแต่คำที่นำมาประกอบ เช่น มือเก่า หมายถึง ชำนาญ, หัวเก่า หมายถึง ครึ ไม่ทันสมัย, รถเก่า หมายถึง รถที่ใช้แล้ว.
เก้าน. จำนวนแปดบวกหนึ่ง
เก้าชื่อเดือนจันทรคติ เรียกว่า เดือน ๙ ตกในราวเดือนสิงหาคม.
เก๋า ๑น. ชื่อปลาทะเลหลายชนิดหลายสกุล ในวงศ์ Serranidae (Epinephelidae) ปลาเหล่านี้เมื่อมีขนาดเล็กมักเรียก เก๋า เมื่อมีขนาดกลางและขนาดโตมักเรียก กะรัง หรือหมอทะเล ส่วนขนาดโตมากเรียก หมอทะเล ส่วนใหญ่ลำตัวยาว ป้อม ล่ำสั้น แบนข้างเล็กน้อย ปลายครีบต่าง ๆ มนกลม เฉพาะปลายครีบหางของบางชนิดเว้า บ้างก็ตัดตรง เกล็ดเล็กคลุมทั่วตัวรวมทั้งหัวและล้ำไปบนครีบเดี่ยว ลำตัวรวมทั้งครีบมักมีสีต่าง ๆ โดยเปลี่ยนไปตามขนาด เป็นแต้ม ด่าง ดวง ลาย หรือจุดประคล้ำทึบ แต่บางชนิดก็มีสีแดงหรือเทาโดยตลอด พบอาศัยอยู่ตามพื้นท้องทะเลและชายฝั่งที่มีที่หลบซ่อน แต่ส่วนใหญ่จะพบบริเวณใกล้หรือในเขตปะการัง ชนิด Epinephelus merra Bloch, E. sexfasiatus (Valenciennes), Cephalopholis boenak (Bloch) ยาวเพียงไม่เกิน ๒๖ เซนติเมตร ส่วนชนิด Promicrops lanceolatus (Bloch) ขนาดยาวไม่ถึง ๒.๗ เซนติเมตร และเป็นปลากระดูกแข็งชนิดหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดของโลก ชื่อ เก๋า ตุ๊กแก กะรัง เป็นชื่อทั่วไปที่มักใช้เรียกปลาเกือบทุกชนิดในวงศ์นี้ที่มีขนาดไม่โตนัก สำหรับชื่อ กะรัง และหมอทะเล มักพบเรียกปลาพวกนี้ที่มีขนาดโตจนถึงยาว ๐.๕-๑.๕ เมตร ส่วน หมอทะเล ใช้เรียกชนิด P. l. (Bloch) .
เก๋า ๒ว. เชี่ยวชาญ, มีประสบการณ์หรือความชำนาญมาก, เช่น คุณปู่เก๋ามากในเรื่องพระเครื่อง
เก๋า ๒แน่, เก่งกล้าไม่กลัวใคร, เช่น ใครเก๋าออกมาสู้กันหน่อย.
เก่ากะลา, เก่ากะโหลกกะลีว. เก่าและไม่มีค่า เช่น ของพวกนี้เก่ากะลา ใช้ไม่ได้แล้ว.
เก๋ากึ้ก, เก๋ากึ๊กว. เก่ามาก เช่น วิทยุเครื่องนี้เก๋ากึ้ก ฉันเห็นมาตั้งแต่เด็ก.
เก่าลายครามว. เก่าและมีค่า เช่น รถคันนี้ถึงเก่าก็เก่าลายคราม.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
primitiveเก่ากว่า [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You excited, me at your alma mater?หนุจะได้ไปเรียนที่มหาลัยเก่าของแม่ ตื่นเต้นมั๊ยคะ? New Haven Can Wait (2008)
A sleeping bag and a bunch of brooks brothers shirts.ถุงนอนกับกองเสื้อผ้าเก่าๆ Chuck in Real Life (2008)
Look, he's the-- he's the ex-husband.ฟังนะ เขาเป็นสามีเก่าของเธอ Pret-a-Poor-J (2008)
I'm just the ex-boyfriend.แต่ฉันเป็นแค่แฟนเก่า Pret-a-Poor-J (2008)
Ancient, unimportant history. Focus, serena.ประวัติศาสตร์เก่าแก่ที่ไม่สำคัญ มีสมาธิหน่อย เซรีน่า There Might be Blood (2008)
I even dug up my old camp stuff.ฉันยังไปค้นของจากแคมป์เก่าThere Might be Blood (2008)
It's nine years old.มันเก่าเก้าปี There Might be Blood (2008)
Been home?กลับบ้านเก่า Adverse Events (2008)
So where you gonna get this old paint?คุณจะเอารูปเขียนเก่าๆไว้ที่ไหน Adverse Events (2008)
On his old paintings.ในบรรดารูปเก่าๆ Adverse Events (2008)
You bought used floor mats?เธอเอาเสื่อของเก่ามาไม่ใช่เหรอ Birthmarks (2008)
It's a really old warrant.จริงๆมันเป็นหมายจับเก่า Birthmarks (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เก่า[adj.] (kao) EN: old ; outdated ; outmoded ; antique ; antiquated ; ancient ; obsolete   FR: vieux ; ancien ; antique ; démodé ; obsolète
เก้า[num.] (kao) EN: nine ; 9   FR: neuf ; 9
เก๋า[adj.] (kao) EN: smart ; cool   
เก๋า[adj.] (kao) EN: great ; fine ; excellent ; virtuoso   FR: émérite
เก่า[adj.] (kao-kao) EN: old ; outdated ; aged ; ancient ; antique   
เก่าก่อน[adj.] (kao køn) EN: traditional   
เก๋ากึ๊ก = เก๋ากึ้ก[adj.] (kaokeuk) EN: very old ; antiquated ; out of date ; outdate ; outmoded   
เก่าคร่ำคร่า[adj.] (kao khramkhrā) EN: antique   
เก่าซอมซ่อ[v. exp.] (kaosømsø) EN: be shabby   
เก่ามาก[adj.] (kao māk) EN: older   

English-Thai: Longdo Dictionary
old(adj) เก่า
imperial unit(n) หน่วยวัดของอังกฤษแบบเก่า และยังใช้อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใช้หน่วยวัดเป็น นิ้ว ฟุด ปอนด์ แกลลอน หลา ไมล์ เป็นต้น , Related: metric unit
ruined castle(n) ปราสาท (เก่าแก่) ที่ถูกทำลาย
genesis(n) หนังสือปฐมกาล หนังสือเล่มแรกของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์(พันธสัญญาเก่า), S. The First Book of Moses R. The Old Testament
cobbled street(n) ถนนที่ถูกปูเรียงด้วยหินก้อนโตๆมักพบเห็นได้ตามเมืองเก่าๆในยุโรปแสดงถึงความเจริญของเมืองนั้น เช่น A cobbled street in a historic city of Lincoln, England.; Pedestrians make their way down a cobbled street in this high-speed clip, with cars buzzing by.
ubuntu"ubuntu" เป็นภาษาเก่าแก่ของชาวแอฟริกัน โดยมีความหมายถึง "humanity to others" หรือแปลเป็นไทยคือ "ความกรุณาต่อผู้อื่น" โดย "ubuntu" ยังมีอีกความหมายหนึ่งว่า "I am what I am because of who we all are" หรือแปลเป็นไทยคือ "ฉันเป็นฉันได้ก็เพราะพวกเราเป็นอย่างนั้น"
exodus(n) หนังสืออพยพ หนังสือเล่มที่ 2 ของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์(พันธสัญญาเก่า), R. The Old Testament
leviticus(n) หนังสือเลวีนิติ หนังสือเล่มที่ 3 ของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์(พันธสัญญาเก่า), R. The Old Testament
numbers(n) หนังสือกันดารวิถี หนังสือเล่มที่ 4 ของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์(พันธสัญญาเก่า), R. The Old Testament
deuteronomy(n) หนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ หนังสือเล่มที่ 5 ของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์(พันธสัญญาเก่า), R. The Old Testament

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
age-old[ADJ] เก่าแก่, See also: โบราณ, ที่มีอายุเก่าแก่, Syn. ancient
ancient[ADJ] เก่า, See also: เก่าแก่, Syn. old, antique, aged
ancient[ADJ] โบราณ, See also: เก่าแก่, โบราณกาล, อดีต, Syn. early, classical
antediluvian[ADJ] เก่าแก่มาก, Syn. old, ancient, antique, Ant. new, fresh
antiquated[ADJ] เก่าแก่, See also: ล้าสมัย, Syn. obsolete, old, old-fashioned
beaten-up[ADJ] เก่าและพัง
beat-up[ADJ] เก่าและพัง
be done for[PHRV] ขาดเเล้ว (ผ้า), See also: เก่ามากแล้ว
gray[ADJ] แก่มาก, See also: เก่ามาก, Syn. ancient, antigue, Ant. new, young
hackneyed[ADJ] ธรรมดา, See also: เก่าแก่, Syn. trite, unimaginative, Ant. fresh, imaginative

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
age(เอจฺ) n.,vi.,vt. อายุ, วัยชรา, แก่เข้า, เก่า, ยุค, สมัย, นิติภาวะ, ทำให้เก่า,ทำให้สุกงอม, Syn. lifetime, period, ripen, grow)
age-old(เอจ' โอลด) adj. เก่าแก่, โบราณ (an cient)
aged(เอจดฺ) adj. แก่, มีอายุ, เก่าแก่. -agedly adv. -agedness n., Syn. senile,old, advanced -A.: young, new, green)
ageold(เอจฺ' โอลดฺ) adj. เก่าแก่
alumna(อะลัม' นะ) n., (pl. -nae) นักเรียนเก่าสตรี, นักศึกษาเก่าสตรี
alumnus(อะลัม' เนิส) n., (pl. -ni) ศิษย์เก่าชายของโรงเรียน วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย
ancien regime(อานุเซียน' เรจึม) fr. ระบบการเมืองและสังคมของฝรั่งเศสก่อนการปฏิวัติปี ค.ศ.1789 ระบอบเก่า
ancient(เอน' เชินทฺ) adj. โบราณ, เก่าแก่. -n. คนสมัยโบราณ,คนชรามาก,ผู้ถือธง, ธง,แบบ
antiquarian(แอนทีแคว' เรียน) adj. เกี่ยวกับการศึกษาโบราณวัตถุ, เกี่ยวกับโบราณวัตถุ, เกี่ยวกับหนังสือเก่า ๆ หรือที่หายาก. -antiquarianism n.
antiquated(แอน' ทีเควเทด) adj. ล้าสมัย, โบราณ, เก่าแก่, ชรา, อดีต. -antiquatedness, Syn. obsolete, antique ###A. current, new)

English-Thai: Nontri Dictionary
aged(adj) มีอายุ,ชรา,แก่,เก่า
alumni(n) ศิษย์เก่า,นิสิตเก่า,นักเรียนเก่า
ancient(adj) เก่าแก่,โบราณ
antediluvian(n) คนหัวโบราณ,คนหัวเก่า,คนคร่ำครึ,คนแก่
antiquarian(adj) เก่าแก่,โบราณ,เก่าลายคราม
antiquary(n) นักสะสมโบราณวัตถุ,คนสะสมของเก่า
antiquated(adj) ล้าสมัย,เก่าแก่,โบราณ
antique(adj) เก่าลายคราม,เก่าแก่,พ้นสมัย,ล้าสมัย,โบราณ
archaic(adj) เก่า,คร่ำคร่า,โบราณ,พ้นสมัย
conservative(n) นักอนุรักษ์นิยม,นักจารีตนิยม,คนหัวโบราณ,คนหัวเก่า

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*oldest* (adj ) เก่าที่สุด, แก่ที่สุด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
古い[ふるい, furui] (adj) เก่า, เก่าแก่

German-Thai: Longdo Dictionary
aber(Konj.) แต่ เช่น Das Gerät ist alt aber funktioniert noch gut. เครื่องมือนี้เก่าแต่ว่ายังใช้งานได้ดี, See also: jedoch
alt(adj) เก่า, แก่
ehemalig(Adj.) ก่อน, แต่ก่อน เช่น ehemalige Studenten ศิษย์เก่า, ehemaliger Freundin แฟนคนก่อน
verkaufen(vt) |verkaufte, hat verkauft, etw.(A) jmdm.| ขาย เช่น Wir können unsere alte Kleidung auf dem Flohmarkt verkaufen. พวกเราสามารถเอาเสื้อผ้าเก่าไปขายที่ตลาดขายของเก่าได้
Fachwerkhaus(n) |das, pl. Fachwerkhäuser| บ้านสมัยเก่าที่มีการสร้างโครงของบ้านทั้งหลังขึ้นมาก่อน(รวมทั้งหลังคา)ส่วนใหญ่ด้วยไม้ แล้วค่อยบรรจุส่วนผนังที่เหลือด้วยวัสดุอื่น ซึ่งต่างจากการสร้างบ้านโดยทั่วไปในสมัยนี้ที่ผนังเป็นส่วนหนึ่งของตัวอาคาร
Image:
gepflasterte Strasseถนนที่ถูกปูเรียงด้วยหินก้อนโตๆมักพบเห็นได้ตามเมืองเก่าๆในยุโรปแสดงถึงความเจริญของเมืองนั้น เช่น Eine gepflasterte Straße läuft entlang des Kanals in Richtung Stadt. Schon von hier aus könnt Ihr die Kirche sehen.

French-Thai: Longdo Dictionary
vieux(adj) |m. หน้าสระและ h ที่ไม่ออกเสียง vieil, f. vieille| แก่, เก่าแก่, ที่มีอายุมาก เช่น un vieux village หมู่บ้านเก่าแก่, une vieille amie เพื่อนผู้หญิงที่เก่าแก่, See also: A. nouveau,
autour de(prep) รอบๆ (บุพบทระบุสถานที่) เช่น Autour du jardin, il y a un vieux mur. รอบๆสวนมีกำแพงเก่าอยู่

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top