ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

黄花岗

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -黄花岗-, *黄花岗*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
黄花岗[Huáng huā gǎng, ㄏㄨㄤˊ ㄏㄨㄚ ㄍㄤˇ, / ] Huanghuagang (Chrysanthemum Hill) in Guangzhou, scene of disastrous uprising of 23rd April 1911, #64,173 [Add to Longdo]
黄花岗七十二烈士[Huáng huā gāng qī shí èr liè shì, ㄏㄨㄤˊ ㄏㄨㄚ ㄍㄤ ㄑㄧ ㄕˊ ㄦˋ ㄌㄧㄝˋ ㄕˋ, / ] the seventy two martyrs of the Huanghuagang uprising of 23rd April 1911 [Add to Longdo]
黄花岗起义[Huáng huā gǎng qǐ yì, ㄏㄨㄤˊ ㄏㄨㄚ ㄍㄤˇ ㄑㄧˇ ㄧˋ, / ] Huanghuagang uprising of 23rd April 1911 in Guangzhou, one a long series of unsuccessful uprisings of Sun Yat-sen's revolutionary party [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
April, 1911 - Huanghuagang Uprising[CN] 一九一一年四月 黄花岗起义 Bodyguards and Assassins (2009)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

黄花岗

 


  

 
黄花岗
  • (Huáng huā gǎng, ㄏㄨㄤˊ ㄏㄨㄚ ㄍㄤˇ) Huanghuagang (Chrysanthemum Hill) in Guangzhou, scene of disastrous uprising of 23rd April 1911 [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top