ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

frosting

F R AO1 S T IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -frosting-, *frosting*, frost
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
frosting(n) น้ำตาลไอซิ่งบนขนมเค้กที่ทำมาจากน้ำเชื่อมและไข่ขาว, Syn. icing

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
frosting(ฟรอส'ทิง) n. การจับตัวเป็นน้ำแข็ง, เปลือกน้ำตาลสีขาวที่ใช้โรยหน้าขนม, Syn. icing

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Look, they forgot the frosting on this one.ดูสิ เขาลืมโรยหน้าน้ำตาลอันนี้ It's Alive! (2007)
Frosting fun! Yay!น้ำตาลนี่สนุกจัง เย้! The Nanny Diaries (2007)
No amount of frosting in the world can save me now.คงไม่มีอะไรเย็นๆในโลกนี้ ช่วยฉันได้แล้วหล่ะ The Diaper Incident (2010)
I ate so much chocolate cake, I had frosting coming out of my nose.แล้วชอคโกแลคก็ออกมานอกจมูกผม Chuck Versus the Aisle of Terror (2010)
They'll put frosting on your pretzels if you ask.เขาใส่น้ำตาลไอซิ่งบนเพรทเซลให้ด้วย ถ้าคุณขอนะ The Ho Ho Ho Job (2010)
Because I'm carrying our cupcake future, and I don't want half of our future's frosting to be on top of the box.เพราะฉันกำลังแบกอนาคตธุรกิจคัพเค้กไว้ และฉันไม่ต้องการผิดหวังกับอนาคตของเรา ให้อยู่ด้านบนของกล่อง And the Really Petty Cash (2011)
Frosting on my boobs, would be this depressing.กับผู้หญิงคนอื่น ที่จับนมฉัน นั่นทำให้ผิดหวังรึเปล่า And the Really Petty Cash (2011)
And the frosting reached near-supersonic speeds.แล้วน้ำตาลไอซิ่งบนขนมก็ไปถึงความเร็วเหนือเสียง Hunteri Heroici (2012)
( Phone beeping ) But I would get some peanut butter and that frosting in a can and have a party.แต่ถ้าน้าเลือกได้ น้าคงกินเนยลิสงเคลือบ น้ำตาลแล้วก็ออกไปปาร์ตี้มากกว่า A Dangerous gAme (2013)
It's time to bust out the big guns... cake frosting and a spoon.หมดเวลาสนใจปืนงี่เง่านั่นเเล้ว พวกเธอกลับบ้านไปกินเค้กเถอะ Crash and Burn, Girl! (2013)
She is totally frosting him. The evening's a disaster.แม่เย็นชากับเขามาก คืนนี้หายนะแน่ๆ The Second Best Exotic Marigold Hotel (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FROSTING F R AO1 S T IH0 NG
FROSTINGS F R AO1 S T IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
frosting (v) frˈɒstɪŋ (f r o1 s t i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Glasurplatte { f } (für Kuchen)frosting sheet [Add to Longdo]
Glasurplatte mit Bildfrosting picture sheet [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
解凍[かいとう, kaitou] (n, vs) (1) thaw; defrosting; (2) { comp } decompression (e.g. of a file); unpacking; extracting [Add to Longdo]
除霜[じょそう, josou] (n, vs) defrosting [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Frost \Frost\, v. t. [imp. & p. p. {Frosted}; p. pr. & vb. n.
   {Frosting}.]
   1. To injure by frost; to freeze, as plants.
    [1913 Webster]
 
   2. To cover with hoarfrost; to produce a surface resembling
    frost upon, as upon cake, metals, or glass; as, glass may
    be frosted by exposure to hydrofluoric acid.
    [1913 Webster]
 
       While with a hoary light she frosts the ground.
                          --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   3. To roughen or sharpen, as the nail heads or calks of
    horseshoes, so as to fit them for frosty weather.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Frosting \Frost"ing\, n.
   1. A composition of sugar and beaten egg, used to cover or
    ornament cake, pudding, etc.
    [1913 Webster]
 
   2. A lusterless finish of metal or glass; the process of
    producing such a finish.
    [1913 Webster]
 
   3. the lightened color on part of an object, as of hair,
    produced by treatment with bleach or other chemicals; as
    only part of the object is thus treated, the final color
    of the object is two-toned; also, the process of producing
    such a two-toned effect.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 frosting
   n 1: a flavored sugar topping used to coat and decorate cakes
      [syn: {frosting}, {icing}, {ice}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top