ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -壽-, *壽*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[壽, shòu, ㄕㄡˋ] old age, longevity; lifespan
Radical: Decomposition: 士 (shì ㄕˋ)  乛 (ya ㄧㄚ˙)  工 (gōng ㄍㄨㄥ)  一 (yī )  吋 (cùn ㄘㄨㄣˋ) 
Etymology: [ideographic] Ancient form of 老

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
寿[shòu, ㄕㄡˋ, 寿 / ] (long) life, #5,695 [Add to Longdo]
寿命[shòu mìng, ㄕㄡˋ ㄇㄧㄥˋ, 寿 / ] life span; life expectancy, #6,283 [Add to Longdo]
长寿[cháng shòu, ㄔㄤˊ ㄕㄡˋ, 寿 / ] longevity; ability to live long; long lived, #10,510 [Add to Longdo]
寿司[shòu sī, ㄕㄡˋ ㄙ, 寿 / ] sushi, #12,465 [Add to Longdo]
寿险[shòu xiǎn, ㄕㄡˋ ㄒㄧㄢˇ, 寿 / ] life insurance; abbr. for 人保險|人寿保险, #13,344 [Add to Longdo]
人寿保险[rén shòu bǎo xiǎn, ㄖㄣˊ ㄕㄡˋ ㄅㄠˇ ㄒㄧㄢˇ, 寿 / ] life insurance, #20,344 [Add to Longdo]
寿星[shòu xīng, ㄕㄡˋ ㄒㄧㄥ, 寿 / ] god of longevity, #25,337 [Add to Longdo]
祝寿[zhù shòu, ㄓㄨˋ ㄕㄡˋ, 寿 / ] birthday congratulations, #37,893 [Add to Longdo]
寿辰[shòu chén, ㄕㄡˋ ㄔㄣˊ, 寿 / ] birthday (of an old person), #48,401 [Add to Longdo]
寿光[Shòu guāng, ㄕㄡˋ ㄍㄨㄤ, 寿 / ] (N) Shouguang (city in Shandong), #51,636 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yeah, no, sushi would be groovy.[CN] 不會,司很棒 Just Go with It (2011)
He must marry Miho off.[JA] (憲)圭・,I手あまたの櫑談に 津昌櫑も棄つガりゃ Hara-Kiri: Death of a Samurai (2011)
I am deeply thankful to you[JA] J槍 それに し竇も ぼろは ぼろ累だガ 的 このように あ使凵凵た姻プれば Hara-Kiri: Death of a Samurai (2011)
"how nice that we're all together; we congratulate you, birthday child!"[CN] 我們在一起是最美好的事,祝賀你,小 Bastard (2011)
In the meantime, he left the door open while I was synthesizing some chemicals.[CN] 婓扂磁傖珨虳趙悝潔ㄛ坻咭暮藷賸﹝ All-Star Superman (2011)
Whatever happens, we'll never have more than this.[CN] 拸蹦睡ㄛ扂蠅腔炵飲拸楊婬輛珨祭賸﹝ All-Star Superman (2011)
You like sushi?[CN] 妳喜歡司嗎? Crazy, Stupid, Love. (2011)
Henry Hamilton was worth thousands of years.[CN] 漢彌頓本來有幾千年的 In Time (2011)
I don't eat sushi.[CN] 我不吃 Crazy, Stupid, Love. (2011)
I know this really great little sushi place...[CN] 我知道一家不錯的司餐 Crazy, Stupid, Love. (2011)
For the first time, I see our whole freakish relationship in stark black and white.[CN] 涴岆芛珨棒ㄛ扂蔚扂蠅眳潔涴察祑腔炵... ...机弝腔森芵章﹝ All-Star Superman (2011)
- That we're never gonna go to because I hate sushi.[CN] 那麼我們永遠都不吃司 因為我討厭 Crazy, Stupid, Love. (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top