ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ไม่เป็นมิตร

   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไม่เป็นมิตร-, *ไม่เป็นมิตร*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They wouldn't be friendly long if I was involved in drugs instead of gambling, which they regard as a harmless vice, but drugs is a dirty business.พวกเขาจะไม่เป็นมิตรนานถ้าผมมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแทนการเล่นการพนัน ซึ่งพวกเขาถือว่าเป็นรองไม่เป็นอันตราย แต่ยาเสพติดเป็นธุรกิจที่สกปรก The Godfather (1972)
Perhaps it would be prudent to first teach the students to block unfriendly spells, professor.มันคงดีกว่า ถ้าเริ่มด้วยการสอนนักเรียน ให้สกัดคาถาที่ไม่เป็นมิตร ศจ. Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
It was an honest question, Brad.ฉันรู้สึกถึงความไม่เป็นมิตรนะ I Heart Huckabees (2004)
Might I ask why with so little civility I am thus repulsed?บอกได้มั้ยว่าทำไมถึงพูดไม่เป็นมิตร ผมน่ารังเกียจมากนักหรือ Pride & Prejudice (2005)
It's hostile.มันค่อนข้าง ไม่เป็นมิตร Just Like Heaven (2005)
Isn't it true that the average retardate is overly sensitive and sometimes hostile?มันไม่ได้เป็นความจริงที่ว่าซักซ้าเฉลี่ย มีความไวมากเกินไปและไม่เป็นมิตรบางครั้ง Sex Trek: Charly XXX (2007)
I'm sorry, ma'am, but I don't understand why you're suddenly being so unfriendly.ขอโทษนะคุณผู้หญิง แต่ผมไม่เข้าใจ ทำไมคุณถึงพูดไม่เป็นมิตรแบบนี้ซะล่ะ Funny Games (2007)
"Asshole." That's not very friendly, Ariel.เวรเอ้ย นั่นไม่เป็นมิตรเลยนะเอเรียล Return to House on Haunted Hill (2007)
I know that face. that face is not your friend.-ฉันจำได้ หน้าแบบนั้นไม่เป็นมิตรแน่ Summer Kind of Wonderful (2008)
And I just can't stand long distance relationship, you know.คนที่นี่ดูไม่เป็นมิตรเลยนะ The Ramen Girl (2008)
This is hostile territory.ที่นี่ไม่เป็นมิตร The Day the Earth Stood Still (2008)
But I'm way ahead of the others in the class, all of them men, and all of them very unfriendly, until they discovered I was fearless.แต่ฉันก็นำหน้าหลายๆคนในคลาส ทั้งหมดเป็นผู้ชาย และพวกเค้าก็ไม่เป็นมิตรเอาซะเลย จนพวกเค้าค้นพบว่าฉันไม่เคยกลัว Julie & Julia (2009)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chilly[ADJ] เย็นชา, See also: ไม่เป็นมิตร, Syn. unfriendly, hostile
disagreeable[ADJ] หยาบคาย, See also: ไม่เป็นมิตร, Syn. unpleasant
ill[ADJ] เกลียดชัง, See also: ไม่เป็นมิตร, ไม่ชอบ, Syn. hostile, unfriendly, unkind, Ant. friendly, kind

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antisocial(แอนทีโซ' เชียล) adj. ต่อต้านสังคม,เบื่อหน่ายสังคม,เป็นปฏิปักษ์ หรือไม่เป็นมิตรกับผู้อื่น. -antisocialistic adj.
antogonistic(แอนแทก' โกนิสทิค) adj. ซึ่งต่อต้าน, เป็นปรปักษ์, ไม่เป็นมิตร, Syn. hostile, opposed ###A. supportive, harmonious)
bad bloodn. ความเป็นศัตรู,ความไม่เป็นมิตร
chilliness(ชิล'ลิเนส) n. ความเมินเฉย,ความเย็นชา,ความไม่เป็นมิตร
forbidding(ฟอร์บิด'ดิง) adj. ไม่เป็นมิตร,น่ากลัว,อันตราย,มีภัยคุกคาม., See also: forbiddingly adv. forbiddingness n.
fremd(เฟรมดฺ) adj. ต่างถิ่น,แปลก,ไม่เป็นมิตร
hostile(ฮอส'ไทลฺ,ฮอส'เทิล) adj. เป็นปรปักษ์,ต่อต้าน,มีเจตนาร้าย,เป็นศัตรู,ไม่เป็นมิตร,ไม่รับแขก, See also: hostility adv., Syn. contrary,antagonistic
hostility(ฮอลทิล'ลิที) n. ความเป็นปรปักษ์,การมีเจตนาร้าย,การเป็นศัตรู,การไม่เป็นมิตร., See also: hostilities n. สงคราม,การทำสงคราม, Syn. enmity,animosity
inimical(อินิม'มิเคิล) adj. ไม่เป็นมิตร,เป็นปฏิปักษ์,มีเจตนาร้าย,เป็นอันตราย., See also: inimically adv. inimicalness. inimicality n., Syn. inimicable,hostile ###A. friendly
surly(เซอ'รี) adj. บูดบึ้ง,บึ้งตึง,หยาบคาย,ไร้มารยาท,ไม่เป็นมิตร,มืดมน,มืดมัว., See also: surlily adv. surliness n., Syn. insolent,rude

English-Thai: Nontri Dictionary
backyard(n) ความเป็นศัตรู,ความเกลียดชัง,ความไม่เป็นมิตร
chillness(n) ความเย็นชา,ความเฉยเมย,ความเยือกเย็น,ความไม่เป็นมิตร
disaffected(adj) ไม่เป็นมิตร,ไม่ซื่อสัตย์,ไม่พอใจ,เหินห่าง
disaffection(n) ความไม่เป็นมิตร,ความไม่ซื่อสัตย์,ความไม่พอใจ,ความเหินห่าง,ความบาดหมาง
hostile(adj) เป็นศัตรู,มุ่งร้าย,เกลียดชัง,ไม่เป็นมิตร
hostility(n) ความเป็นศัตรู,ความไม่เป็นมิตร,ความมุ่งร้าย,ความเกลียดชัง
unfriendly(adj) ไม่เป็นมิตร,มุ่งร้าย

German-Thai: Longdo Dictionary
feindlich(adj) ไม่เป็นมิตร, ทำตัวเป็นศัตรู
eisig(adj) ที่เย็นชาเหมือนน้ำแข็ง, ที่ไม่เป็นมิตร เช่น ein eisiger Blick สายตาที่ไม่เป็นมิตร, See also: S. unfreundlich,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top