ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ลูก

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลูก-, *ลูก*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Serviceman[เซอ วิส แมน] (n) ลูกแถว (ตำรวจ)
ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ(n) Government Permanent Employee
ลูกชิด[luuk chit] (n) Palm seed (Arenga pinnata (Wurmb)) boiled in syrup., See also: S. ลูกตาวเชื่อม
ลูกโป่งสวรรค์[โฟลตติ้ง บอลลูน] (n) Floating Balloon

Longdo Dictionary ภาษา รัสเซีย (RU) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
сын[ซึน] (n) ลูกชาย บุตรชาย

Longdo Dictionary ภาษา ไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
ลูกม่วง(n) มะม่วง

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ดัชท์ (NL) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม(n) Het zoogdier [ zoogdieren ]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลูก(clas) numerative noun for fruits, mountain ranges, etc., Example: ฝรั่ง 1 ก.ก. จะมีประมาณ 3 ลูก, Thai Definition: ลักษณนามใช้แก่ลูกไม้ หรือสิ่งที่มีรูปกลมๆ หรือยาวๆ
ลูก(n) child, See also: kid, son, daughter, offspring, bairn, Syn. บุตร, Example: ความแออัดยัดเยียดทำให้เธอกับสามี และลูกๆ ทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่เสมอ, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้มีกำเนิดจากพ่อแม่
ลูกกก(n) first child, See also: eldest child, Syn. ลูกหัวปี, ลูกคนโต, Count Unit: คน
ลูกกบ(n) tadpole, Syn. ลูกอ๊อด, Example: ในสระบัวหลังบ้านเต็มไปด้วยลูกกบตัวเล็กๆ, Count Unit: ตัว
ลูกคอ(n) coloratura, See also: tremolo, Example: นักร้องหมอลำคนนี้เป็นที่เลื่องลือว่ามีลูกคอดีมาก, Thai Definition: เสียงเอื้อนหรือเสียงครวญในเวลาร้องเพลง
ลูกคอ(n) clucking sound from the throat, Example: หลายคนเอิ๊กอ๊ากลงลูกคออย่างเมามัน, Thai Definition: เสียงเอื้อนหรือสั่นอยู่ในลำคอ
ลูกคำ(n) derivative, See also: sub-vocabulary, Syn. ศัพท์ตาม, ศัพท์ย่อย, Thai Definition: เรียกคำ 2 คำเมื่อเอามาประสมกันแล้วมีความหมายต่างไปจากคำเดิมว่า ลูกคำของคำตั้ง
ลูกตา(n) eyeball, See also: eye, Syn. นัยน์ตา, ดวงตา, Example: หญิงมีลูกตาใหญ่กว่าชายเมื่อเทียบกับน้ำหนักตัวหรือเทียบกับขนาดของเบ้าตา, Count Unit: ลูก
ลูกนา(n) tenant peasant, See also: tenant farmer, Syn. ผู้เช่านา, Thai Definition: ผู้ที่เช่านาเขาทำ
ลูกบท(n) chorus song, Thai Definition: เพลงย่อยที่ร้องหรือบรรเลงต่อเพลงใหญ่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลูกน. ผู้มีกำเนิดจากพ่อแม่ หรือโดยปริยายถือว่ามีฐานะเสมือนลูก, คำที่พ่อแม่เรียกลูกของตนโดยตรง หรือเรียกเด็กอื่นหรือผู้เยาว์กว่าผู้พูดหลายปีด้วยความรู้สึกรักและเอ็นดู เช่น ลูกกินยาเสียซิ, คำที่ลูกใช้แทนชื่อตนเวลาพูดกับพ่อแม่ด้วยความรักและเคารพ เช่น ลูกยังไม่ง่วงนอน
ลูกเรียกสัตว์ที่ยังไม่โต เช่น ลูกแมว ลูกหมา
ลูกเรียกสิ่งที่จะสืบเป็นพันธุ์ไม้มีลักษณะกลม ๆ ว่า ลูกไม้, ผลไม้ ก็เรียก, เมื่อกล่าวถึงผลไม้ชนิดใดโดยเฉพาะ ซึ่งโดยมากเป็นคำพยางค์เดียวอันอาจทำให้เข้าใจผิดเป็นอย่างอื่นได้ ตามปรกติมักมีคำ ลูก ประกอบข้างหน้า เช่น ลูกเกด ลูกชิด
ลูกเรียกสิ่งที่มีรูปกลม ๆ หรือยาว ๆ หรือโดยอนุโลมว่า ลูก เช่น ลูกกุญแจ ลูกเต๋า ลูกหิน
ลูกลักษณนามใช้แก่ลูกไม้หรือสิ่งที่มีรูปกลม ๆ หรือยาว ๆ หรือคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น มะม่วง ๕ ลูก ลูกหิน ๒ ลูก ขนมจีบ ๑๐ ลูก มะเขือยาว ๔ ลูก แป้งข้าวหมาก ๓ ลูก.
ลูกว. ที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น เคี่ยวกะทิเป็นลูก.
ลูก ๆ หลาน ๆน. ลูกและหลานหลายคน.
ลูกกกน. ลูกหัวปี.
ลูกกรงน. สิ่งซึ่งเรียงกันเป็นซี่ ๆ ของกรงหรือที่คุมขัง
ลูกกรงสิ่งที่เป็นลูกตั้งสำหรับราวบันไดและสะพานเป็นต้น เช่น ลูกกรงบันได ลูกกรงสะพาน ลูกกรงระเบียง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
balusterลูกกรงทรงคนโท [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lifter; tappet; valve lifter; valve tappetลูกกระทุ้งลิ้น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
valve tappet; lifter; tappet; valve lifterลูกกระทุ้งลิ้น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
valve lifter; lifter; tappet; valve tappetลูกกระทุ้งลิ้น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
tappet; lifter; valve lifter; valve tappetลูกกระทุ้งลิ้น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
roller tappetลูกกระทุ้งลิ้นแบบลูกกลิ้ง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
hydraulic lifter; hydraulic valve lifterลูกกระทุ้งลิ้นไฮดรอลิก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
hydraulic valve lifter; hydraulic lifterลูกกระทุ้งลิ้นไฮดรอลิก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
protuberance, laryngeal; Adam's apple; eminence, thyroid; prominence, laryngealลูกกระเดือก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prominence, laryngeal; Adam's apple; eminence, thyroid; protuberance, laryngealลูกกระเดือก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Globeลูกโลก [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Tool Pusherลูกจ้างของบริษัทรับจ้างเหมาเจาะ, Example: ตำแหน่งลูกจ้างของบริษัทรับจ้างเหมาเจาะ (Drilling contractor) มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลกลุ่มคนงานเจาะและแท่นเจาะ ตำแหน่งนี้บางทีเรียก drilling rig foreman, supervisor หรือ rig superintendent [ปิโตรเลี่ยม]
Employeeลูกจ้าง [เศรษฐศาสตร์]
Atomic bombลูกระเบิดอะตอม, ลูกระเบิดที่แรงระเบิดเกิดจากปฏิกิริยาการแบ่งแยกนิวเคลียสของธาตุหนัก เช่น ยูเรเนียม-235 หรือ พลูโทเนียม-239 ปฏิกิริยานี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว (ดู Fission ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Decay chainลูกโซ่การสลายกัมมันตรังสี , อนุกรมของนิวไคลด์ที่เริ่มต้นจากนิวไคลด์กัมมันตรังสีที่เรียกว่านิวไคลด์แม่ สลายตัวเป็นนิวไคลด์ลำดับต่อ ๆ กันไป ที่เรียกว่านิวไคลด์ลูก จนถึงผลผลิตสุดท้ายที่เป็นนิวไคลด์เสถียร [นิวเคลียร์]
clientไคลเอนต์, ลูกค้า (เครื่อง) ผู้รับบริการ [คอมพิวเตอร์]
Radioactive chainลูกโซ่กัมมันตรังสี, อนุกรมกัมมันตรังสีต่าง ๆ เช่น อนุกรมยูเรเนียม <br>(ดู radioactive series ประกอบ)</br> [นิวเคลียร์]
Nuclear bombลูกระเบิดนิวเคลียร์, ลูกระเบิดที่แรงระเบิดเกิดจากปฏิกิริยาการหลอมนิวเคลียสของธาตุเบา เช่น ลูกระเบิดไฮโดรเจน หรือจากการแบ่งแยกนิวเคลียสของธาตุหนัก เช่น ลูกระเบิดอะตอม, Example: [นิวเคลียร์]
Neutron bombลูกระเบิดนิวตรอน, ลูกระเบิดไฮโดรเจนขนาดเล็ก ออกแบบเป็นพิเศษให้มีผลทำลายน้อยที่สุดจากแรงระเบิดและความร้อนในวงจำกัดรัศมีสองร้อยถึงสามร้อยเมตร แต่มีผลในวงกว้างทำให้สิ่งมีชีวิตถึงตายได้จากอนุภาคนิวตรอนและรังสีแกมมา ลูกระเบิดนิวตรอนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำลายรถถังและกองทหารในสนามรบโดยไม่เป็นอันตรายต่อตัวเมืองและย่านชุมชนที่อยู่ห่างออกไป <br>(ดู H-bomb ประกอบ)</br> [นิวเคลียร์]
trackballลูกกลมควบคุม, Example: ลูกกลมควบคุมที่บรรจุอยู่ในเบ้า และสามารถใช้มือหรือนิ้วกลิ้งลูกกลมนี้ไปมาโดยไม่หลุดออกจากเบ้าได้ เมื่อกลิ้งลูกกลมไปมาจะทำให้เคอร์เซอร์ที่อยู่บนจอภาพเลื่อนไปมาตามทิศที่กลิ้งลูกกลมนั้น ลูกกลมควบคุมจึงเป็นอุปกรณ์อินพุดที่ทำหน้าที่เหมือนเมาท์ [คอมพิวเตอร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Baba.- ลูกรัก. Mulan 2: The Final War (2004)
Bro!ลูกพี่ ! Love So Divine (2004)
Listen, kids, ฟังนะลูก In a World Where the Kings Are Employers (2009)
My son.ลูก The Sins of the Father (2009)
My baby.ลูก My Mom (2010)
Oh, baby.โอ้ ลูกรัก A Humiliating Business (2010)
Honey.ลูกรัก 50/50 (2011)
Him...ลูกผม... The Firefly (2011)
Honey?ลูกรัก? The New Normal (2011)
Son?ลูก Granite State (2013)
They've gone plumb daffy.มันได้ไปแดฟีลูกดิ่ง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Hannah, you come and help Mrs. Jaeckel with the supper.ฮันนาห์ เธอต้องมาช่วยเรา คุณนาย แจ็คเคิลต้องการลูกมือ The Great Dictator (1940)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลูก[lūk] (n) EN: child ; son ; daughter ; kid ; offspring ; bairn  FR: enfant [ m, f ] ; rejeton [ m ] (fam.) ; progéniture [ f ] (litt.) ; fille [ f ] ; fils [ m ]
ลูก[lūk] (n) EN: child (when referring to the children of others – inf.)  FR: petit [ m ] (appellatif) ; petite [ f ] (appellatif) ; petit bonhomme [ m ] (fam.) ; petite bonne femme [ f ] (fam.)
ลูก[lūk] (n) EN: young of animals ; newborn animal ; whelp  FR: petit [ m ]
ลูก[lūk] (n) EN: ball  FR: balle [ f ] ; boule [ f ]
ลูก[lūk] (classif, (n)) EN: [ classifier : children ; animal offspring ; small round fruit (grapes ...) ; balls ; keys ; hills ; typhoons ]  FR: [ classificateur : enfants ; jeunes animaux ; petits fruits ronds (raisins ...) ; balles ; buts (football), clés/clefs ]
ลูก[soēp lūk] (v, exp) EN: serve (the ball)
ลูก[lūk-lūk] (n) FR: enfants [ mpl ]
ลูกกตัญญู[lūk katanyū] (n, exp) EN: devoted son ; dutiful son
ลูกกบ[lūkkop] (n) EN: tadpole  FR: têtard [ m ]
ลูกกรง[lūkkrong] (x) EN: balustrade ; bar ; railing ; baluster  FR: parapet [ m ] ; balustrade [ f ]

English-Thai: Longdo Dictionary
primogeniture(n) สถานะการเป็นลูกคนโต, สิทธิที่จะได้รับมรดกจากพ่อแม่ของลูกคนโต
FUD(abbrev) ย่อมาจากสามคำ คือ Fear, Uncertainty, Doubt หมายถึง การที่ผู้ผลิตให้ข้อมูลข่าวสารที่ทำให้ลูกค้าเกิดความกลัว ความไม่แน่ใจ และความสับสน ในสินค้าของคู่แข่ง เช่น Microsoft มักออกข่าวหรือให้ข้อมูลทำนองนี้เกี่ยวกับ Linux
customer relations center(n) ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ย่อด้วย CRC
hatchling(n) ตัวอ่อนที่พึ่งฟักออกจากไข่ เช่น นก, สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ, ปลา และสัตว์เลื้อยคลาน, ลูกเจี๊ยบ
meerkat(n) สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่งอยู่ตระกูลเดียวกับพังพอน มีหางยาว และอยู่เป็นฝูงตามแถบทะเลทรายในแอฟริกาใต้, See also: mongoose
core value(n) ค่านิยมหรือความเชื่อหลัก (อันเป็นสิ่งที่ดีงาม) ขององค์การ หากไม่มีองค์การจะไม่สามารถคงอยู่ได้ เช่น core value ของธนาคาร คือ ความซื่อสัตย์ ถ้าขาดไปจะไม่มีลูกค้ามาใช้บริการอย่างแน่นอน, We conduct our business guided by the following core values to serve our customers.
great nephew(n) ลูกชายของหลาน, Syn. grand nephew
great niece(n) ลูกสาวของหลาน, Syn. grand niece
calrose rice(n) พันธุ์ข้าวชนิดหนึ่งที่ปลูกในประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อหุงสุกแล้วจะให้กลิ่นรสที่ดี นุ่ม และเหนียว เหมาะในการทำซูชิ เช่น Calrose rice is sticky by American standards, while glutinous rice is much stickier.
Golden Globe Award(n) รางวัลลูกโลกทองคำ เช่น The Golden Globe Awards, honoring excellence in film and television, are presented by the Hollywood Foreign Press Association.
Image:

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abacus(n) ลูกคิด
Adam's apple(n) ลูกกระเดือก
aircrew(n) ลูกเรือบนเครื่องบิน, Syn. flight crew
Amerasian(n) ลูกครึ่งอเมริกันและเอเซีย
ammunition(n) อาวุธยุทธภัณฑ์, See also: ลูกกระสุน, ดินระเบิด
arrow(n) ลูกธนู, See also: ลูกศร, เกาทัณฑ์
arrow(n) ลูกศร, See also: ลูกศรชี้ทิศทาง, สัญลักษณ์รูปลูกศร
baby(n) ลูกอ่อนของสัตว์, See also: สัตว์แรกเกิด, Syn. newborn
ball(n) ลูกบอล
ball(n) สิ่งที่เป็นรูปทรงกลม, See also: ลูกบอล, ก้อนกลม, ลูกลักษณะกลมๆ, Syn. sphere

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
+เครื่องหมาย cross hairs เป็นรูปลักษณ์ของตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) แบบหนึ่ง ที่แตกต่างกันออกไปในบางโปรแกรม เช่น ในโปรแกรมการวาดภาพในระบบวินโดว์ส มักมีลักษณะเป็นเส้นตัดกัน (+) แทนที่จะเห็นเป็นลูกศรตามปกติ
aardvark(อาร์ด' วาร์ค) n. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งที่หากินมดและปลวกเป็นอาหาร มีลิ้นยาวมาก อุ้งเท้าที่แข็งแรง และหูที่ยาว (a mammal)
aardwolf(อาร์ด' วูลฟ) n. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่งในอาฟริกาคล้ายหมา แต่กินแมลงเป็นอาหาร (hyenalike African mammal)
abacus(แอบ'บะเคิส, อะแบค'เคิส) (pl. abacuses, abaci) ลูกคิด, Syn. counting board
abducent nerveควบคุมการหดตัวและคลายตัวของกล้ามเนื้อภายนอกลูกตา
abel(เอ' เบิล) n. ลูกชายคนที่สองของ Adam & Eve (second son of Adam and Eve)
accost(อะคอสทฺ', อะโคสทฺ') vt., n. เผชิญหน้าอย่างกล้าหาญ, เข้าไปทัก, ชักชวนลูกค้า, การต้อนรับ, Syn. greet, salute, approach
account(อะเคานทฺ') n., vi. บัญชี, หนี้, รายงาน, สาเหตุ, คำอธิบาย, เรื่องราว, ลูกค้า, ทำบัญชี, ชี้แจงรายการ, อธิบาย, จับ, สังหาร, ทำให้เกิด, นับ, พิจารณา, ถือเหตุ, ถือสา, Syn. description, narrative, consider, regard, rate
adam's appleลูกกระเดือก
add-on programโปรแกรมเสริมหมายถึง โปรแกรมที่เขียนเพิ่มขึ้น เพื่อให้โปรแกรมเดิมเพิ่มประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น โปรแกรมสำเร็จทุกโปรแกรมที่ออกสู่ตลาดแล้ว จะต้องมีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา และจะมีโปรแกรมเสริมออกมาเสนอให้ลูกค้าอยู่เสมอ ๆ (add-on อาจหมายถึงอุปกรณ์ที่เสริมเข้าไปภายหลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่อง เช่น แผ่นวงจรโมเด็ม เป็นต้น)

English-Thai: Nontri Dictionary
abacus(n) ลูกคิด
abort(vt) ทำแท้ง, รีดลูก
accouchement(n) การให้กำเนิด, การคลอดลูก
acorn(n) ลูกโอ๊ก
adopt(vt) เลี้ยงเป็นลูก, รับเป็นของตน, นำมาใช้
aerie(n) รังนกอินทรี, ลูกนกอินทรี, ตึกระฟ้า
aerolite(n) ลูกอุกกาบาต
aery(n) รังนกอินทรี, ลูกนกอินทรี, ตึกระฟ้า
agriculture(n) เกษตรกรรม, กสิกรรม, การเกษตร, การเพาะปลูก
apple(n) ลูกแอปเปิ้ล

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
a chip off the old block(phrase) ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น
account receivable(n) ลูกหนี้การค้า
customer service(n) ลูกค้าสัมพันธ์, ดูแลลูกค้า
first cousin once removed(n) ลูกของลูกพี่ลูกน้อง
fongลูกนก หงส์
Insulator assembly(jargon) ลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า
love child(n) ลูกนอกสมรส
Metal Grinder Machine[เมทัล กรินเด้อ แมชชีน] (n) ลูกหนู๓ หรือ เครื่องเจีย เป็นเครื่องมือช่างชนิดหนึ่งที่ใช้ ตัด หรือ ทำให้ชิ้นงานนั้น เรียบซึ่งต้องใช้คู่กับหินเจีย
palm candy(n) ลูกชิด
peptide(n) ลูกโซ่โมเลกุลของโปรตีนขนาดยาว (Chain molecule, Poly molecular chain)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
お嬢さん[おじょうさん, ojousan] (n) ลูกสาว (ของคนอื่น, ให้การยกย่อง)
お玉杓子[おたまじゃくし, otamajakushi] (n) ลูกอ๊อด
[むすめ, musume] (n) ลูกสาว (แบบถ่อมตัว ใช้เรียกลูกตนเอง ถ้าลูกคนอื่นเรียก 娘さん[ musumesan ]), Ant. 息子
[よめ, yome] (n) ลูกสะใภ้
弟子[でし, deshi] (n) ลูกศิษย์
息子[むすこ, musuko] (n) ลูกชาย (แบบถ่อมตัว ใช้เรียกลูกตนเอง ถ้าลูกคนอื่นเรียก 息子さん)
桜んぼ[さくらんぼ, sakuranbo] (n) ลูกเชอร์รี่
[ひな, hina] (n) ลูกไก่

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
半部族[はんぶぞく, hanbuzoku] (n) ลูกครึ่ง
[あられ, arare] (n) ลูกเห็บ
子犬[こいぬ, koinu] (n) ลูกสุนัข, ลูกหมา
小鹿[こじか, kojika] (n) ลูกกวาง
骰子[さいころ, saikoro] (n) ลูกเต๋า
カシス[kashisu, kashisu] (n) ลูกเกตุดำ, เหล้าที่ทำจากลูกเกตุดำ
火球[かきゅう, kakyuu] (n) ลูกไฟ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[きゃく, kyaku] TH: ลูกค้า  EN: customer

German-Thai: Longdo Dictionary
Auftrag(n) |der, pl. Aufträge| ใบสั่งงาน, ใบมอบหมายงาน เช่น Der Schreiner hatte den Auftrag, den Stühl zu reparieren. ช่างไม้ได้รับใบสั่งงานให้ซ่อมเก้าอี้, James Bond hat einen Auftrag erhalten, eine Bombe zu entschärfen. เจมส์ บอนด์ ได้รับมอบหมายงานให้กู้ระเบิดลูกหนึ่ง
Kunde(n) |der, pl. Kunden| ลูกค้า, See also: die Kundin
Sohn(n) |der, pl. Söhne| ลูกชาย
Tochter(n) |die, pl. Töchter| ลูกสาว
diesen(dempron) สิ่งนี้ (คำสรรพนามหรืออาจเป็นคำนำหน้านามเพศชายรูป Akkusativ และนามพหูพจน์รูป Dativ ที่ใช้บ่งชี้เฉพาะสิ่งนั้นๆ) เช่น 1. Wer hat in diesen Apfel gebissen? ใครกัดแอปเปิ้ลลูกนี้เนี่ย 2. Ich habe dir ein Geschenk mit diesen Früchten mitgebracht. ฉันเอาของขวัญพร้อมด้วยผลไม้เหล่านี้มาฝากเธอ
erstอันดับแรก, ที่หนึ่ง เช่น die erste Klasse ชั้นประถมหนึ่ง, das erste Kind ลูกคนแรก
gegen(präp) ต่อต้าน เช่น ein Medikament gegen Bauchschmezen ยาแก้ปวดท้อง, ein Fußballspiel VfB Stuttgart gegen Bayern München ศึกลูกหนังระหว่างทีมชตุ้ทการ์ทกับบาเยิร์นมึนเช่น
Kind(n) |das, pl. Kinder| บุตร, ลูก
Klient(n) |der, pl. Klienten| ลูกความ, See also: Klientin
Hagel(n) |der, nur Sg.| ลูกเห็บ(เม็ดน้ำแข็ง)ที่ตกลงมาจากฟ้า, See also: hageln vt.

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Blindgänger { m } | Blindgänger { pl }(n) ลูกระเบิดด้าน ลูกระเบิดที่ยังไม่ระเบิด
Mine(n) ลูกระเบิดชนิดหนึ่งทถูกี่ใช้ใต้น้ำ หรือในดิน

French-Thai: Longdo Dictionary
chaton, -s(n) แมวน้อย, ลูกแมว, See also: chat, chatte
Image:
desคำนำหน้านามพหูพจน์ที่ไม่เฉพาะเจาะจง (ทั้งนามเพศชายและหญิงเหมือนกัน) เช่น des bonbons ลูกอม, des personnes ผู้คน
fille, -s(n) (opposé à garcon)เด็กผู้หญิง, (opposé à fils)ลูกสาว ตัวอย่างเช่น jeune fille, petite fille = สาวน้อย , elle est fille unique = เธอเป็นลุกสาวคนเดียว, Ant. garcon, fils
fils(n) le, = ลูกชาย ตัวอย่างเช่น il est fils unique = เขาเป็นลูก(ชาย)คนเดียว, Ant. fille
agneau(n) n.m. ลูกแกะ, เนื้อแกะ
Image:
ouef de Pâques(phrase) ขนมที่ทำจากช็อคโกแลตชนิดหนึ่ง เป็นรูปไข่ ข้างในมักกลวง ไว้ใส่ขนมและลูกอมต่างๆ นิยมมอบให้แก่กันในช่วงวันอีสเตอร์ (Pâques)
à(prep) ใน (บุพบทระบุสถานที่) เช่น Notre fils vit à Paris. ลูกชายของเราอาศัยอยู่ในปารีส
en(prep) ใน (บุพบทระบุสถานที่ ส่วนใหญ่ตามด้วยชื่อประเทศ) เช่น Mon fils habite en France depuis des années. ลูกชายของฉันอยู่ที่ฝรั่งเศสมาหลายปี
porte(n) |f| ประตู เช่น Je vais ouvrir la porte. Je cherche la clé. ฉันจะเปิดประตู ฉันหาลูกกุญแจ
pomme d'Adam(n) |f| ลูกกระเดือก

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
puppyลูกหมา

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top