ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chilling

CH IH1 L IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chilling-, *chilling*, chill
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chillingly(ชิล'ลิงลี่) adv. อย่างเฉยเมย, อย่างเย็นชา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
chilling a saleการรวมหัวกันกดราคา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
chilling effect doctrineลัทธิที่ขัดขวางการใช้สิทธิของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ (ก. อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
chilling(adj) น่ากลัว ทำให้เกิดความกลัว

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And I saw a bottle of white wine... chilling in the refrigerator.และผมเห็นขวดไวน์ขาว ... หนาวเหน็บในตู้เย็น The Birdcage (1996)
You mind chilling out for a couple of minutes?ขอตัวเดี๋ยว ไม่ว่ากันนะ? อึ๋ม.. Bloodlust (2006)
- The chilling towers? - That's what I thought.มันควรจะเป็นตึกที่เย็นสิ / ฉันก็เคยคิดว่างั้นแหละ Live Free or Die Hard (2007)
- Hello, what's a chilling tower? - Jees, see what I've been dealing with?นี่ ตึกเย็นอะไรกัน / พระเจ้า นายรู้แล้วใช่มั้ยว่าฉันเจอกับอะไรมาบ้าง Live Free or Die Hard (2007)
OK, according to the layout, the chilling towers are kept on the bottom level.ดูจากแปลนแล้ว ตึกเย็นน่าจะถูกเก็บอยู่ชั้นสุดท้าย Live Free or Die Hard (2007)
Good to be chilling out# ดีที่ได้ออกไปเที่ยว High School Musical 2 (2007)
You got it. So, listen, we'll be chilling by noon.ใช่เลย ฟังนะ ตอนเที่ยงเราถึงจะไปได้ Pineapple Express (2008)
- I'm chilling right here.- อยู่ตรงนี้ฉันก็ผ่อนคลายดีแล้ว Pineapple Express (2008)
We're chilling at the International Magician's Convention which is a dope chance to tip my hat to the wicked cats who came before me.ตอนนี้ เราอยู่ที่หอประชุมนักมายากลนานาชาติ และนับเป็นโอกาศอันดี ที่จะกล่าวทักทายผู้ที่มาถึงก่อนผม Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
He's either dead or chilling in Costa Rica.ถ้าพ่อไม่ตายไปแล้ว ก็คงนอนชิลอยู่ที่คอสตาริก้า TRON: Legacy (2010)
As the city stays crippled in fear from the Jigsaw killings, chilling new words from the latest survivor provide a reminder of the physical and mental toll these deadly games can take.ข้อมูลจากผู้รอดตายคนสุดท้าย หวนระลึกถึงผลลัพธ์ทางร่างกายและจิดใจ ที่เป็นสาเหตุของเกมแห่งความตายนี้ Saw 3D: The Final Chapter (2010)
Are you ready for a chilling statistic?คุณพร้อมที่จะรับรู้ ถึงสถิติที่น่ากลัวแล้วใช่มั้ย? The Rocky Horror Glee Show (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การแช่(n) chilling, See also: freezing, frosting, putting on ice, putting in cold storage, Example: การแช่น้ำขวดน้ำอัดลมในช่องแข็งอาจทำให้ขวดระเบิดได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เยือก[yeūak] (adj) EN: ice-cold ; biting ; icy ; chilling ; chilly ; frigid  FR: glacial ; hivernal

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CHILLING CH IH1 L IH0 NG
CHILLINGLY CH IH1 L IH0 NG L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chilling (v) tʃˈɪlɪŋ (ch i1 l i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冷森森[lěng sēn sēn, ㄌㄥˇ ㄙㄣ ㄙㄣ, ] chilling cold; cold and threatening [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abschreckwirkung { f }; Kühlwirkung { f }chilling effect [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シリング[shiringu] (n) (1) (also written as 志) shilling; (2) schilling (ger [Add to Longdo]
鬼哭啾々;鬼哭啾啾[きこくしゅうしゅう(uK), kikokushuushuu (uK)] (adj-t, adv-to) (arch) spine-chilling (hair-raising) (like the wailing and weeping of a restless ghost) [Add to Longdo]
氷温[ひょうおん, hyouon] (n, adj-f) freezing temperature; chilling temperature [Add to Longdo]
冷え[ひえ, hie] (n) chilling exposure; (P) [Add to Longdo]
冷剛[れいごう, reigou] (n) chilling (steel) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chilling \Chill"ing\, a.
   Making chilly or cold; depressing; discouraging; cold;
   distant; as, a chilling breeze; a chilling manner. --
   {Chill"ing"ly}, adv.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chill \Chill\, v. t. [imp. & p. p. {Chilled} (ch[i^]ld); p. pr.
   & vb. n. {Chilling}.]
   1. To strike with a chill; to make chilly; to cause to
    shiver; to affect with cold.
    [1913 Webster]
 
       When winter chilled the day.     --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
   2. To check enthusiasm or warmth of feeling of; to depress;
    to discourage.
    [1913 Webster]
 
       Every thought on God chills the gayety of his
       spirits.               --Rogers.
    [1913 Webster]
 
   3. (Metal.) To produce, by sudden cooling, a change of
    crystallization at or near the surface of, so as to
    increase the hardness; said of cast iron.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chilling
   adj 1: provoking fear terror; "a scary movie"; "the most
       terrible and shuddery...tales of murder and revenge"
       [syn: {chilling}, {scarey}, {scary}, {shivery},
       {shuddery}]
   n 1: the process of becoming cooler; a falling temperature [syn:
      {cooling}, {chilling}, {temperature reduction}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top