Search result for

nip

(98 entries)
(0.0176 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nip-, *nip*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Nip    [N] ชาวญี่ปุ่น, See also: คนญี่ปุ่น
nip [VT] หนีบ, See also: บีบ, คีบ, Syn. nibble, pinch, snap
nip [VT] ขลิบ, See also: ตัด, เด็ด
nip [N] การหนีบ, See also: การคีบ, การบีบ, การหยิก, การงับ
nip [N] เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
nipa    [N] ต้นจาก
nipah    [N] ต้นจาก
nippy    [ADJ] ค่อนข้างหนาว (อากาศ), Syn. crisp, frosty, nipping, snappy, Ant. hot
nippy    [ADJ] ซึ่งเคลื่อนที่ได้รวดเร็ว, Syn. brisk, hasty, quick
nippy    [ADJ] จัดจ้าน (รสชาติ), Syn. acute, sharp

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
nipple; grease nippleหัวอัดจารบี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
nipple; papilla mammae; papilla, mammary; teatหัวนม [มีความหมายเหมือนกับ staphylion ๒ และ thelium ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Nipplesหัวนม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nipThe dog nipped at me.
nipI have a discharge from my nipple.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nip(นิพ) {nipped,nipping,nips} vt.,n. (การ) หนีบ,หยิก,กัด,ตัด,แทะ,เหน็บแนม,เล็ม,ตอด,เด็ด,ทำให้ชะงักไป, (การ) จิบ,ดื่มเล็กน้อย vi.,n. (การ) หลบหนี,หลีกหนี,ลอบ,เหน็บแนม,จำนวนหรือปริมาณเล็กน้อย,เครื่องหนีบ,คีม, (การ) จิบ,ดื่มเล็กน้อย, See also: nipper n.
nipple(นิพ'เพิล) n. หัวนม,นมหนู,ปลายกระบอกฉีด,ปลายเข็มที่ใช้แทงชนวนปืน., Syn. tit,teat
nippon(นีพอน',นิพ'พอน) n. คำญี่ปุ่นที่หมายถึงญี่ปุ่น
nipponese(นิพ'พอนีซ,นิพอนนีส') n.,adj. เกี่ยวกับญี่ปุ่น,ชาวญี่ปุ่น pl. Nipponese
nippy(นิพ'พี) adj. เสียว,แสบ,หนาวเหน็บ,กัดกร่อน,แคล่วคล่อง, Syn. biting,chilly
catnipn. พืชตระกูลมินท์
conniption(คะนิพ'เชิน) n. คราวอารมณ์โกรธ ฮีสทีเรียหรืออารมณ์อื่น ๆ
guttersnipe(กัท'เทอะสไนพฺ) n. คนชั้นต่ำสุดของสังคม
jacksnipen. นกเล็กปากสั้นจำพวกหนึ่ง
juniper(จู'นะเพอะ) n. ต้นสนจำพวก Juniperus ให้ผลสีม่วงที่ให้เป็นยาขับปัสสาวะแต่งกลิ่นให้เหล้ายิน

English-Thai: Nontri Dictionary
nip(n) การหยิก,การหนีบ,การแทะ,การกัด,การตอด
nip(vt) หยิก,หนีบ
nipper(n) ก้ามปู,เครื่องหนีบ,เครื่องตัด
nippers(n) คีม,ปากคีบ
nipple(n) หัวนม,นมหนู,ปลายกระบอกฉีด
Nippon(n) ประเทศญี่ปุ่น
manipulate(vt) จัดทำ,จัดการ,ยักย้ายถ่ายเท
manipulation(n) การจัดทำ,การจัดการ,การยักย้าย
manipulator(n) ผู้จัดทำ,คนจัดการ
omnipotence(n) อำนาจโดยสมบูรณ์,ความสามารถทุกอย่าง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลูกจาก    [N] atap, See also: nipa palm, Nipa fruticana, Syn. จาก, Example: พ่อไปเก็บลูกจากในสวนทุกวัน, Count unit: ลูก, ผล, Thai definition: ชื่อพรรณไม้จำพวกปาล์ม ใบใช้มุงหลังคาและกรุฝา ผลรับประทานได้
หยิก    [V] pinch, See also: nip, Example: พี่คนโตอาจจะแอบหยิกน้อง เพราะอิจฉาที่น้องมาแย่งเอาความรักจากแม่, Thai definition: เอาเล็บกดให้เป็นรอย, เอานิ้วมือบีบทำนองแหนบ
ตัดไฟต้นลม    [V] nip something (calamity/vice) in the bud, Syn. ตัดไฟแต่ต้นลม, ตัดไฟหัวลม, Example: คุณต้องรีบตัดไฟต้นลมก่อนที่เรื่องราวจะบานปลาย, Thai definition: ตัดต้นเหตุเพื่อไม่ให้เหตุการณ์ลุกลามต่อไป
ชิด    [N] nipa palm, See also: Arenga pinnata, Syn. ลูกชิด, Example: เขาชอบกินไอติมใส่ลูกชิด, Thai definition: เรียกเนื้อในเมล็ดอ่อนของต้นตาว
ซด    [V] sip, See also: nip, imbibe, Syn. จิบ, Example: เธอปล่อยให้สามีซดกาแฟ อ่านหนังสือพิมพ์อยู่คนเดียวตรงบริเวณหน้าบ้าน, Thai definition: อาการที่กินน้ำร้อน น้ำชา หรือน้ำแกงร้อน ทีละน้อยๆ
กัด    [V] bite, See also: nip, nibble, Syn. ขบ, Example: สมชายกัดเนื้อย่างเข้าไป 1 คำจึงรู้ว่าไม่สุก, Thai definition: เอาหน้าฟันกดไว้โดยแรงเพื่อให้ฉีกขาด
ก้าม    [N] claw, See also: nipper, pincers, clutch, Example: ก้ามปูอบวุ้นเส้นเป็นอาหารจานโปรดของฉันและเพื่อน, Count unit: ก้าม, อัน, Thai definition: อวัยวะของสัตว์บางชนิด เช่น ปู กุ้ง ใช้หนีบอาหาร
จาก    [N] nipa palm, Example: ทางแถบชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกจะเห็นจากขึ้นอยู่ทั่วไป, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อปาล์มชนิดหนึ่ง ขึ้นเป็นกออยู่ตามป่าเลนหรือริมฝั่งน้ำกร่อยตื้นๆ ใบใช้มุงหลังคาและกรุฝา ออกดอกเป็นช่อยาว ผลรวมเป็นทะลาย กินได้
หัวนม    [N] nipple, See also: teat, Example: เด็กวัยแตกเนื้อหนุ่มจะเจ็บหัวนม, Thai definition: อวัยวะส่วนที่อยู่ตอนยอดของนมมนุษย์หรือสัตว์
แหนบ [V] pinch, See also: nip, clamp, Syn. หนีบ, คีบ, Example: เขาทำทะลึ่งต่อหน้าผู้ใหญ่เลยโดนแม่แหนบเอาที่แขน, Thai definition: หนีบด้วยนิ้ว, เอานิ้วมือบีบทำนองหยิก แต่ไม่ใช้เล็บ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบจาก [n. exp.] (bai jāk) EN: dried leaves of the nipa palm ; young nipa leaves   
ชักใย[v. exp.] (chak yai) EN: manipulate behind the scene ; pull the strings behind the scene   FR: tirer les ficelles
เชิด[v.] (choēt) EN: manipulate ; direct from behind the scene ; make someone act in one's own behalf   FR: manipuler ; manoeuvrer ; tirer les cordes ; tirer les ficelles
เด็ด[v.] (det) EN: pick ; pluck ; nip off ; take away ; pinch off   FR: cueillir ; couper avec les ongles
หัวนม[n.] (hūanom) EN: nipple   FR: mamelon [m]
หัวนม[n.] (hūanom) EN: teat ; nipple (Am.)   FR: tétine [f]
หัวผักกาด[n.] (hūaphakkāt) EN: turnip ; raddish   FR: navet [m]
จาก[n.] (jāk) EN: Nipa palm ; Mangrove palm ; Atap palm   
ก้าม[n.] (kām) EN: claw ; nipper ; pincers ; clutch   FR: pince [f] ; chélicère [m]
การใช้[n.] (kān chai) EN: usability   FR: utilisation [f] ; emploi [m] ; usage [m] ; maniement [m] ; manipulation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
NIP    N IH1 P
NIPP    N IH1 P
NIPON    N IH1 P AA2 N
NIPPY    N IH1 P IY0
NIPPON    N IH2 P AA1 N
NIPPLE    N IH1 P AH0 L
NIPSCO    N IH1 P S K OW0
NIPPER    N IH1 P ER0
NIPPED    N IH1 P T
NIPPERT    N IH1 P ER0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nip    (v) (n i1 p)
nips    (v) (n i1 p s)
nippy    (j) (n i1 p ii)
nipped    (v) (n i1 p t)
nipper    (n) (n i1 p @ r)
nipple    (n) (n i1 p l)
nippers    (n) (n i1 p @ z)
nippier    (j) (n i1 p i@ r)
nipping    (v) (n i1 p i ng)
nipples    (n) (n i1 p l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
NTT[エヌティーティー, enutei-tei-] (n) (See 日本電信電話株式会社) Nippon Telegraph and Telephone Corporation; NTT [Add to Longdo]
SNP[スニップ, sunippu] (n) Scottish National Party; SNP [Add to Longdo]
SNP[スニップ, sunippu] (n) single nucleotide polymorphism; SNP [Add to Longdo]
さばを読む;鯖を読む[さばをよむ, sabawoyomu] (exp,v5m) to manipulate figures to one's advantage; to count wrongly on purpose; to inflate or deflate one's age [Add to Longdo]
たま蜂;癭蜂(oK)[たまばち;タマバチ, tamabachi ; tamabachi] (n) (uk) gall wasp (any insect of family Cynipidae) [Add to Longdo]
ちょっきり[, chokkiri] (adv,adv-to) (1) (on-mim) exactly; just; (2) snip [Add to Longdo]
ちょん切る[ちょんぎる, chongiru] (v5r,vt) to chop something off (e.g. head); to snip off; to fire [Add to Longdo]
ぷにぷに[, punipuni] (adj-f) squishy [Add to Longdo]
アウケニプテルス科[アウケニプテルスか, aukeniputerusu ka] (n) Ageneiosidae (family of driftwood catfishes) [Add to Longdo]
アウケニプテルス属[アウケニプテルスぞく, aukeniputerusu zoku] (n) Auchenipterus (genus of catfishes in the family Auchenipteridae) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乳头[rǔ tóu, ㄖㄨˇ ㄊㄡˊ, / ] nipple [Add to Longdo]
奶嘴[nǎi zuǐ, ㄋㄞˇ ㄗㄨㄟˇ, ] nipple; teat (on baby's bottle) [Add to Longdo]
奶头[nǎi tóu, ㄋㄞˇ ㄊㄡˊ, / ] nipple; teat (on baby's bottle) [Add to Longdo]
日本电报电话公司[Rì běn Diàn bào Diàn huà Gōng sī, ㄖˋ ㄅㄣˇ ㄉㄧㄢˋ ㄅㄠˋ ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] Nippon Telegraph and Telephone; NTT [Add to Longdo]
[áo, ㄠˊ, ] nippers; claw (of crab); chela; pincers; Astacus fluviatilis [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データ操作言語[データそうさげんごう, de-ta sousagengou] Data Manipulation Language, DML [Add to Longdo]
データ操作言語[データそうさげんごう, de-ta sousagengou] DML, Data Manipulation Language [Add to Longdo]
改ざん検出[かいざんけんしゅつ, kaizankenshutsu] manipulation detection [Add to Longdo]
文字操作[もじそうさ, mojisousa] character manipulation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nip \Nip\, n. [LG. & D. nippen to sip; akin to Dan. nippe, G.
   nippen.]
   A sip or small draught; esp., a draught of intoxicating
   liquor; a dram.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nip \Nip\, v. t. [imp. & p. p. {Nipped}, less properly {Nipt};
   p. pr. & vb. n. {Nipping}.] [OE. nipen; cf. D. niipen to
   pinch, also knippen to nip, clip, pinch, snap, knijpen to
   pinch, LG. knipen, G. kneipen, kneifen, to pinch, cut off,
   nip, Lith. knebti.]
   1. To catch and inclose or compress tightly between two
    surfaces, or points which are brought together or closed;
    to pinch; to close in upon.
    [1913 Webster]
 
       May this hard earth cleave to the Nadir hell,
       Down, down, and close again, and nip me flat,
       If I be such a traitress.       --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   2. To remove by pinching, biting, or cutting with two meeting
    edges of anything; to clip.
    [1913 Webster]
 
       The small shoots . . . must be nipped off.
                          --Mortimer.
    [1913 Webster]
 
   3. Hence: To blast, as by frost; to check the growth or vigor
    of; to destroy.
    [1913 Webster]
 
   4. To vex or pain, as by nipping; hence, to taunt.
    [1913 Webster]
 
       And sharp remorse his heart did prick and nip.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   {To nip in the bud}, to cut off at the very commencement of
    growth; to kill in the incipient stage.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nip \Nip\, n.
   1. A seizing or closing in upon; a pinching; as, in the
    northern seas, the nip of masses of ice.
    [1913 Webster]
 
   2. A pinch with the nails or teeth.
    [1913 Webster]
 
   3. A small cut, or a cutting off the end.
    [1913 Webster]
 
   4. A blast; a killing of the ends of plants by frost.
    [1913 Webster]
 
   5. A biting sarcasm; a taunt. --Latimer.
    [1913 Webster]
 
   6. (Naut.) A short turn in a rope.
    [1913 Webster]
 
   {Nip and tuck}, a phrase signifying equality in a contest;
    as, it was nip and tuck right to the last minute of play.
    [Low, U.S.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nip
   n 1: a small drink of liquor; "he poured a shot of whiskey"
      [syn: {nip}, {shot}]
   2: (offensive slang) offensive term for a person of Japanese
     descent [syn: {Jap}, {Nip}]
   3: the taste experience when a savoury condiment is taken into
     the mouth [syn: {relish}, {flavor}, {flavour}, {sapidity},
     {savor}, {savour}, {smack}, {nip}, {tang}]
   4: the property of being moderately cold; "the chilliness of
     early morning" [syn: {chilliness}, {coolness}, {nip}]
   5: a tart spicy quality [syn: {nip}, {piquance}, {piquancy},
     {piquantness}, {tang}, {tanginess}, {zest}]
   6: a small sharp bite or snip [syn: {nip}, {pinch}]
   v 1: squeeze tightly between the fingers; "He pinched her
      behind"; "She squeezed the bottle" [syn: {pinch},
      {squeeze}, {twinge}, {tweet}, {nip}, {twitch}]
   2: give a small sharp bite to; "The Queen's corgis always nip at
     her staff's ankles"
   3: sever or remove by pinching or snipping; "nip off the
     flowers" [syn: {nip}, {nip off}, {clip}, {snip}, {snip off}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top