ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be worn out

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be worn out-, *be worn out*
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be worn outTake a rest, or you will be worn out.
be worn outYou must be worn out after working all day.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขาดลุ่ย[V] be worn out, See also: be ragged, be torn, Example: คอเสื้อเชิ้ตของเขาขาดลุ่ย, Thai definition: คลายออกเป็นเส้นๆ
อิด[V] be tired, See also: be worn out, be exhausted, be weary, Syn. เหนื่อย, Example: ปีนี้แล้งติดต่อกันนานยาวนาน จนผู้คน และหมูหมาต่างอิดล้าอ่อนโรยไปตามๆ กัน
สิ้นแรง[V] be exhausted, See also: be worn out, Syn. หมดแรง, อ่อนแรง, สิ้นเรี่ยวแรง, Ant. กระปรี้กระเปร่า, Example: พ่อรู้สึกสิ้นแรงทันทีเมื่อรู้ว่าลูกชายติดยา, Thai definition: ไม่มีเรี่ยวแรงพอที่จะทำอะไรต่อไปได้
ฉีก[V] be torn, See also: be worn out, Syn. ฉีกขาด, ขาด, Example: กระดาษนี้มันฉีกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเสียจนไม่สามารถอ่านข้อความได้, Thai definition: ขาดแยกออกจากกัน
ชำรุดทรุดโทรม[V] be worn out, See also: be damaged, be out of order, be in a state of decay, be in disrepair, be ruined, be dilapi, Syn. ทรุดโทรม, เสีย, พัง, หมดสภาพ, เสื่อมโทรม, ชำรุด, Example: ถนนสายนี้ชำรุดทรุดโทรมตลอดสาย
เมลื่อยมล้า[ADV] be worn out, See also: be fatigued, be tired, be exhausted, Syn. เมื่อยล้า, เหนื่อยล้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชำรุดทรุดโทรม[v. exp.] (chamrutsutsōm) EN: be worn out ; be damaged ; be out of order ; be in a state of decay ; be in disrepair ; be ruined ; be dilapidated ; be tumbledown   
ฉีก[v.] (chīk) EN: be torn ; be worn out   
ล้า[v.] (lā) EN: be exhausted ; be tired ; be fatigued ; be subject to fatigue ; be weary ; be worn out   FR: être épuisé ; être exténué ; être éreinté ; être brisé de fatigue
เหนื่อย[v.] (neūay) EN: be tired ; be fatigued ; be worn out ; be exhausted ; be weary   FR: être fatigué ; être apathique ; être las ; être usé
เหนื่อยล้า[v.] (neūay-lā) EN: be weary ; be tired ; be fatigued ; be worn out ; be exhausted   FR: être fatigué
อ่อนระทวย[v. exp.] (øn rathuay) EN: be feeble ; be weary ; be tired ; be worn out ; be exhausted   
ระทวย[v.] (rathūay) EN: be exhausted in mind and body ; be worn out   
ระทวยใจ[v.] (rathūayjai) EN: be exhausted in mind and body ; be worn out   

Japanese-English: EDICT Dictionary
ばてる[, bateru] (v1,vi) to be exhausted; to be worn out; (P) [Add to Longdo]
へたばる[, hetabaru] (v5r,vi) to be exhausted; to be worn out [Add to Longdo]
へばる[, hebaru] (v5r,vi) to be exhausted; to be worn out [Add to Longdo]
弱り果てる[よわりはてる, yowarihateru] (v1,vi) to be exhausted; to be at a loss; to be worn out; to be helpless [Add to Longdo]
所帯じみる;所帯染みる[しょたいじみる, shotaijimiru] (v1,vi) to be worn out (from domestic life) [Add to Longdo]
切れる[きれる, kireru] (v1,vi) (1) to break; to snap; to be cut; to split; to crack; (2) to be injured; (3) to wear out; to be worn out; (4) to break; to burst; to collapse; (5) to wear off; to stop working; to go dead; (6) to expire (time limit, etc.); to run out; to become due; (7) to run out (of stock, etc.); to be exhausted; to be used up; to be sold out; to be out of; (8) to be broken off (e.g. of a relationship); to break up; to have severed ties; to be cut off; to be disconnected; (9) to cut well; to be sharp; (10) to be sharp-minded; to be keen; to be shrewd; to be quick-witted; to be able; (11) to be short of; to drop under (a certain figure); to beat (e.g. a record time); (12) to dry off; (13) to curve; to veer; (14) to shuffle (cards); (15) (col) (See キレる) to get angry; to snap; to blow one's top; to lose one's temper; to flip; (suf,v1) (16) to be able to do completely; (P) [Add to Longdo]
疲れる[つかれる, tsukareru] (v1,vi) (1) to get tired; to tire; (2) to be worn out (e.g. of well used objects); (3) (arch) to starve; (P) [Add to Longdo]
窶れる[やつれる, yatsureru] (v1,vi) (uk) to be worn out; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top