ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เนินดิน

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เนินดิน-, *เนินดิน*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
'Small Needle Big Molehill. 'เข็มเล็กเนินดินใหญ่ My Tutor Friend (2003)
There's a wooden hatch under a mound of dirt, please. please.มีประตูลับที่ทำด้วยไม้อยู่ใต้เนินดินนั่น ได้โปรด, ได้โปรด... 24: Redemption (2008)
- On the mound for Atlanta-- บนเนินดินแห่งสงครามแอดแลนต้า Nights in Rodanthe (2008)
On the other side is a berm.อีกด้านนึงเป็นเนินดิน Under & Out (2008)
But we have not done something as tacky as just surrounding it with trees and dirt hills.แต่เราจะไม่ทำเหมือนรีสอร์ทแย่ๆ ที่มีแค่ต้นไม้กับเนินดินสกปรกล้อมรอบ Episode #1.10 (2010)
You start in the ditch but can eventually dig yourself a mound.เจ้าเริ่มต้นในคูน้ำแต่ในที่สุดก็ขุดเนินดินด้วยตัวเองได้ The Duo (2011)
The best course is hike in on the ground and follow it down to fort kahowa.หลักสูตรที่ดีที่สุดคือไต่ขึ้นไปบนเนินดิน และมองมันลงมา จากป้อมคาโฮว่า The Revenant (2015)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
molehill[N] เนินดินเล็กๆ ที่ตัวตุ่นขุดไว้เพื่ออยู่อาศัย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
breastworkn. เนินดินที่จุดขึ้นเป็นกำแพงชั่วคราวที่สูงระดับอก
molehill(โมล'ฮิล) n. เนินดินเล็ก ๆ ที่ตัวตุ่นขุดอาศัยอยู่,สิ่งที่ไม่สำคัญ
mound(เมาน์ดฺ) n.,vt. (ทำ) เนิน,เนินดิน,กองดิน,เหนือหลุมฝังศพ,กองสิ่งของ., Syn. pile,hill,heap

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top