Search result for

ข่า

(123 entries)
(0.0099 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ข่า-, *ข่า*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
มีที่บางแสนมีโครงข่ายขนส่งสาธารณะที่ดี ( )
สนับเข่า (n ) Knee guard
See also: R. สนับแข้ง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข่า[N] hill tribe of Mon-Khmer stock living in the north of Thailand, Syn. คนข่า, เผ่าข่า, Example: พวกเราจะไปเก็บข้อมูลภาษาของพวกข่าปลายปีนี้, Count unit: คน, กลุ่ม, Thai definition: คนชาวเขาพวกหนึ่ง แบ่งออกเป็น 2 เผ่า เผ่าหนึ่งอยู่ในตระกูลมอญ-เขมรและอีกเผ่าหนึ่งอยู่ในตระกูลชวา-มลายู
ข่า[N] galangal, See also: ต้นข่า, Example: ที่บ้านเราปลูกข่าไว้กินเองไม่ต้องเสียเงินซื้อ, Count unit: ต้น, หัว, แง่ง, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Languas galanga (Swartz) Stuntz ในวงศ์ Zingiberaceae มีเหง้า ลำต้นเป็นกอ สูง 1-3 เมตร ดอกขาว ออกเป็นช่อปลายลำต้น เหง้ามีกลิ่นฉุน ใช้ปรุงอาหารและทำยาได้
ข่า[N] Mon-Cambodian hilltribe, Syn. คนข่า, เผ่าข่า, Example: พวกเราจะไปเก็บข้อมูลภาษาของพวกข่าปลายปีนี้, Count unit: คน, Thai definition: คนชาวเขาพวกหนึ่ง แบ่งออกเป็น 2 เผ่า เผ่าหนึ่งอยู่ในตระกูลมอญ-เขมรและอีกเผ่าหนึ่งอยู่ในตระกูลชวา-มลายู
ข่า[N] net, See also: mesh, Syn. ตาข่าย, Example: พ่อเอาข่ายมาลงที่คลองแต่เช้า, Thai definition: เครื่องดักสัตว์ชนิดหนึ่ง ถักเป็นตาร่างแห
ข่า[N] scope, See also: limits, Syn. ขอบข่าย, Example: เขาอยู่ในข่ายของผู้ต้องสงสัยในคดีฆ่าคนตาย, Thai definition: ขอบเขตที่ต้องพิจารณา
ข่า[N] extent, See also: purview, sphere, scope, range, limits, Syn. ขอบเขต
ข่า[N] news, Syn. ข่าวสาร, Example: ปัจจุบันมีข่าวอาชาญากรรมตามหน้าหนังสือพิมพ์มากขึ้นทุกวัน, Count unit: ข่าว, ชิ้น, Thai definition: เรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยปกติมักเป็นเรื่องเกิดใหม่หรือเป็นที่สนใจ ทางสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ เป็นต้น
ข่า[N] information, Syn. ข่าวสาร, ข้อมูล, Example: ผู้เห็นเหตุการณ์ต้องการให้ข่าวเรื่องการโจรกรรมธนาคารแก่ตำรวจ, Count unit: เรื่อง, ประเด็น, Thai definition: คำบอกเล่าเรื่องราวหรือรายละเอียดของข้อมูล ซึ่งโดยปกติมักเป็นเรื่องเกิดใหม่หรือเป็นที่สนใจ
ข่าวดี[N] good news, Ant. ข่าวร้าย, Example: บริษัทยักษ์ใหญ่ของสหรัฐได้ออกประกาศข่าวดีให้ไทยว่า จะลดการลงทุนในตลาดหุ้นสิงคโปร์หันมาลงทุนในไทยแทน, Thai definition: เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งดีๆ
ข่าวสด[N] fresh news, Syn. ข่าวด่วน, ข่าวล่า, ข่าวล่าสุด, Example: เขามีข่าวสดมาแจ้งให้ทราบว่า จะมีการตัดสินคดียาเสพติดเร็วๆ นี้, Thai definition: ข่าวใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ข่าน. คนชาวเขาจำพวกหนึ่ง แบ่งออกเป็น ๒ พวก พวกหนึ่งพูดภาษาในตระกูลมอญ−เขมร เช่น ข่าอัตตะปือ ข่าตองเหลือง และอีกพวกหนึ่งพูดภาษาในตระกูลอินโดนีเซียน ได้แก่ ข่าระแด และ ข่าจะราย.
ข้า ๑น. ประชาชน, ราษฎร, เช่น ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน, คน, บริวาร, เช่น ข้าเก่าเต่าเลี้ยง ข้าหนีเจ้าบ่าวหนีนาย, ทาส เช่น ข้าทาส.
ข่าน. ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Alpinia galanga (L.) Willd. ในวงศ์ Zingiberaceae มีเหง้า ลำต้นเป็นกอ สูง ๑-๓ เมตร ดอกสีขาว ออกเป็นช่อที่ยอด เหง้ามีกลิ่นฉุน ใช้ปรุงอาหารและทำยาได้.
ข้า ๒ส. คำใช้แทนตัวผู้พูด พูดกับผู้ที่เสมอกันอย่างเป็นกันเองหรือผู้ใหญ่พูดกับผู้น้อย, เป็นสรรพนามบุรุษที่ ๑.
ข่าน. ชื่อสัตว์นํ้าชนิดหนึ่ง ในมหาชาติคำหลวงแปลจากศัพท์ว่า สุสู, คือ จระเข้, เช่น มงงกรฉลองเข้ข่าก็มี (ม. คำหลวง มหาพน).
ข่าน. ไม้ที่ทำเป็นร้านขึ้นคร่อมกองไฟสำหรับปิ้งปลา, ไม้ไผ่ขัดเป็นตารางเล็ก ๆ สำหรับวางหรือห้อยอาหารแห้งให้อยู่เหนือเตาไฟในครัว.
ข้างน. เบื้อง เช่น ข้างหน้า ข้างหลัง
ข้างส่วน เช่น ข้างหัว ข้างท้าย
ข้างฝ่าย เช่น ข้างไหน ข้างนี้
ข้างสีข้าง เช่น เอาข้างเข้าถู. บ. ใกล้, ริม, เช่น ต้นฝรั่งข้างรั้ว.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
plexusข่าย (ประสาท, หลอดเลือดดำ, หลอดน้ำเหลือง) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
plexitisข่าย (ประสาท, หลอดเลือดดำ, หลอดน้ำเหลือง) อักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
data networkข่ายงานข้อมูล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
semantic networkข่ายงานความหมาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
computer networkข่ายงานคอมพิวเตอร์, เครือข่ายคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
computer networkข่ายงานคอมพิวเตอร์, เครือข่ายคอมพิวเตอร์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wide area network (WAN)ข่ายงานบริเวณกว้าง (แวน) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
wide area network (WAN)ข่ายงานบริเวณกว้าง (แวน) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
metropolitan area network (MAN)ข่ายงานบริเวณนครหลวง (แมน) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
metropolitan area network (MAN)ข่ายงานบริเวณนครหลวง (แมน) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Business intelligenceข่าวกรองทางธุรกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Science newsข่าววิทยาศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
wide area networkข่ายงานบริเวณกว้าง, ข่ายงานแวน
ข่ายงานของคอมพิวเตอร์ที่อยู่ห่างไกลกันมาก แต่เชื่อมต่อกันได้โดยระบบโทรคมนาคม เช่น ใช้โทรศัพท์ หรือดาวเทียม [คอมพิวเตอร์]
Brachial plexusข่ายประสาทแขน [TU Subject Heading]
Broadcast journalismข่าววิทยุและโทรทัศน์ [TU Subject Heading]
Business intelligenceข่าวกรองทางธุรกิจ [TU Subject Heading]
Computer networksข่ายงานคอมพิวเตอร์ [TU Subject Heading]
Defense information, Classifiedข่าวกรอง [TU Subject Heading]
Fishing netsข่ายจับปลา [TU Subject Heading]
Foreign newsข่าวต่างประเทศ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Kneel!คุกเข่าIndiana Jones and the Last Crusade (1989)
Kneel.คุกเข่าลง Agora (2009)
Good news!ข่าวดี! Home Is the Place (2009)
good news.ข่าวดี Jacksonville (2010)
If there's one thing I've learned, it's that there would be no gossip without secrets.สิ่งหนึ่งที่ฉันได้เรียนรู้ คือถ้าไม่มีความลับก็ไม่มีข่าวเมาท์ The Serena Also Rises (2008)
Here--your one and only sourceที่นี่ - - แหล่งข่าวแหล่งเดียว New Haven Can Wait (2008)
Rumor has it you've slept with more "maxim" coversมีข่าวลือว่านายนอนกับคนที่ขึ้นปก แมกซิม New Haven Can Wait (2008)
Spotted--little Jenny Humphreyข่าวด่วน--ลิตเติลเจ New Haven Can Wait (2008)
The rumor is, if your answer impresses the Dean enough,ข่าวลือก็คือ.. ถ้าเธอตอบคำถามได้ประทับใจท่านคณบดี New Haven Can Wait (2008)
Your one and only sourceแหล่งข่าวแหล่งเดียว Chuck in Real Life (2008)
The bad news is that your girlfriend Catherine iข่าวร้ายคือ ยัยแคทธอรีนแฟนของเธอ Chuck in Real Life (2008)
The good news is that I convinced them bothแต่ข่าวดีก็คือ ชั้นสามารถทำให้ทั้งคู่ออกจากเมืองไป Chuck in Real Life (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข่า[n.] (khā) EN: galangal ; galingale   FR: souchet [m] ; amande de terre [f]
ข้า[n.] (khā) EN: servant ; slave   FR: serviteur [m] ; sujet [m] ; esclave [m]
ข้า[pr.] (khā) EN: I ; me   FR: je ; moi
ข้าง[n.] (khāng) EN: side ; lateral part ; flank   FR: côté [m] ; partie latérale [f] ; flanc [m]
ข้าง[n.] (khāng) EN: side ; party ; group ; faction ; clique   FR: côté [m] ; parti [m] ; groupe [m]
ข้าง[n.] (khāng) EN: [classifier : legs, arms, sides of objects]   FR: [classificateur : jambes, bras]
ข้าง[prep.] (khāng) EN: next to ; at the side of ; near ; by ; beside   FR: du côté de ; à
ข้าง ๆ[prep.] (khāng-khāng) EN: by ; at the side of ; near ; next to ; beside   FR: à côté (de) ; aux côtés (de) ; de côté
ข้าง ๆ คู ๆ[xp] (khāng-khāng khū-khū) EN: obstinately ; unreasonably ; beside the issue   FR: obstinément ; avec obstination
ข้างกบ[n.] (khāngkop) EN: window frame ; door frame   

English-Thai: Longdo Dictionary
FUD(abbrev) ย่อมาจากสามคำ คือ Fear, Uncertainty, Doubt หมายถึง การที่ผู้ผลิตให้ข้อมูลข่าวสารที่ทำให้ลูกค้าเกิดความกลัว ความไม่แน่ใจ และความสับสน ในสินค้าของคู่แข่ง เช่น Microsoft มักออกข่าวหรือให้ข้อมูลทำนองนี้เกี่ยวกับ Linux
Internet(n name) เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงใยกันทั่วโลก, เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
Reuters(n. name.) สำนักข่าว รอยเตอร์
news(n) ข่า
skype(vt) สนทนาด้วยเสียงโดยใช้คอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นกริยาที่ผันมาจากชื่อโปรแกรม Skype ที่ใช้ในการสนทนา ดังปรากฏใน USA Today (17 ธันวาคม 2004) ว่า "To 'Skype' is to call someone over your computer."
sidebar(n) ข่าวหรือข้อมูลสั้นๆที่แทรกอยู่ข้างๆของข่าวหรือข้อความหลักทั้งในสิ่งพิมพ์บนเว็บและในหนังสือ โดยมากมักจะมีความเกี่ยวข้องกับข้อความหลัก
source(n) แหล่งข่าว, สาย เช่น You have a source inside the company.
virtual organization(n) องค์การเสมือนจริง, เครือข่ายขององค์การซึ่งเชื่อมโยงกันด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนทักษะ ทรัพยากร สินค้า บริการ การเข้าถึงตลาด และเพื่อลดต้นทุน
querier(n) ผู้ตั้งคำถาม, ผู้ตั้งกระทู้, คนที่ตั้งกระทู้ในกระดานข่าว, S. inquirer, quester, questioner
clipping(n) กฤตภาค, ข่าวในหนังสือพิมพ์ที่ตัดเป็นชิ้นๆ เช่น The company is a public relations supplier of media directories, media software, press clippings, Internet clipping, media lists and news.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
advice[N] ข้อมูลอย่างเป็นทางการ, See also: ข่าวสารอย่างเป็นทางการ
big news[N] ข่าวใหญ่, Syn. great news
bombshell[N] ข่าวไม่ค่อยดีที่ได้รับรู้อย่างปัจจุบันทันด่วน
clipping[N] ข่าวสารที่ตัดจากหนังสือพิมพ์หรือนิตยาสาร
despatch[N] ข้อมูล, See also: ข่าวสาร, รายงาน, จดหมาย, Syn. letter, message, note, item
earful[N] ข่าวจำนวนมาก, See also: เรื่องซุบซิบจำนวนมาก
fudge[N] ข่าวล่าสุดสั้นๆ ที่สอดเข้าในหนังสือพิมพ์, See also: ข่าวด่วนที่สอดเข้าในหนังสือพิมพ์ทีหลัง
galangal[N] ข่า
grapevine[N] ข่าวลือ, See also: การปล่อยข่าวลือ, Syn. rumor, hearsay
headline[N] ข่าวพาดหัว, See also: หัวข่าว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a.p.abbr. Associated Press, (ข่าวเอพี), Air Police
advice(แอดไวสฺ') n. คำแนะนำ, ข้อคิดเห็น, ความเห็น, ความประพฤติ,การบอกข่าว, ข่าว, รายงาน, Syn. counsel, notification)
advise(แอดไวซ) vt.,vi. แนะนำ,เตือน,ให้ความเห็น, บอก ข่าว,ให้คำปรึกษา, Syn. direct)
angle 1(แอง' เกิล) n.,vi. มุม, รูปที่มีมุม, จำ-นวนองศาของมุม, ข้อคิดเห็น,จุดประสงค์ที่ซ่อนเร้น, เป็นมุม, ทำให้เป็นมุม, รายงานข่าว, angle for ล่า, Syn. viewpoint, aspect)
apabbr. Associated Press, (ข่าวเอพี) ,Air Police abbr. anterior-posterior,angina pectoris,apical pulse
appleshare(แอปเปิลแชร์) หมายถึง โปรแกรมระบบปฏิบัติการที่จะใช้ในข่ายงาน (network) ที่บริษัทแอปเปิลสร้างขึ้นสำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์แมคอินทอช (ดู networks ประกอบ)
appletalk(แอปเปิลทอล์ค) ในปัจจุบัน มีการนำเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่องมาใช้ร่วมกัน เพื่อทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ที่เรียกว่า "ข่ายงาน" (network) การทำเช่นนี้จำเป็นจะ ต้องมีระบบประสานการใช้เครื่อง แอปเปิล ทอล์คนั้น ทำหน้าที่นี้ แต่ใช้สำหรับทำให้นำเครื่องแอปเปิลแมคอินทอชและเครื่องไอบีเอ็ม พีซีซึ่งมีระบบปฏิบัติการต่างกันมาใช้ร่วมกันในข่ายงานเดียวกันได้ เครื่องคอมพิวเตอร์แมคอินทอชทุกเครื่องจะมีช่องต่อออก สำหรับแอปเปิลทอลค์ แต่ไอบีเอ็มพีซียังไม่มี ดู network ประกอบ
apprise(อะไพรซ') vt. แจ้งข่าว แนะนำ,บอกกล่าว, Syn. inform,notify,tell)
apprize(อะไพรซ') vt. แจ้งข่าว แนะนำ,บอกกล่าว, Syn. inform,notify,tell)
arpanet(อาร์ปาเน็ต) ARPA นั้นย่อมาจาก Advanced Research Project Agency เป็นชื่อหน่วยงานที่ทำการวิจัยและทดลองเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วประเทศของกระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา ที่เชื่อมโยงสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยมีจุดประสงค์ที่จะเพิ่มศักยภาพทางการทหารให้แก่กระทรวงกลาโหม ปัจจุบัน เครือข่ายอาร์ปาเน็ต ได้ไปผนวกเข้ากับเครือข่ายอื่น ๆ อีกหลายเครือข่าย เป็นเครือข่ายรวมใหญ่ในชื่อว่า "อินเตอร์เน็ต" (Internet)

English-Thai: Nontri Dictionary
advice(n) คำแนะนำ,ข้อคิดเห็น,ข่า
apprise(vt) บอก,รายงาน,แจ้งข่า
apprize(vt) บอก,รายงาน,แจ้งข่า
asperse(vt) กล่าวหา,ใส่ร้ายป้ายสี,แพร่ข่าวเท็จ
aspersion(n) การกล่าวหา,การใส่ร้าย,ข่าวเท็จ
bellman(n) คนตีระฆัง,คนเดินประกาศข่าว,ยาม
blackout(n) การพรางไฟ,การปิดไฟ,ความมืดมน,การปิดข่าว,การเซ็นเซอร์ข่า
blackout(vi) พรางไฟ,ดับไฟ,ปิดข่าว,เซ็นเซอร์ข่า
bound(n) ขอบเขต,บริเวณ,เขตแดน,อาณาเขต,ขอบข่า
bourn(n) ลำธารเล็กๆ,ขอบข่ายงาน,วัตถุประสงค์,จุดหมาย,เป้าหมาย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
news (abbrev) ข่าว ( คำย่อของ North East West South )
NewsNight (n) ข่าวรอบดึก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ナンキョウ[なんきょう, nankyou] (n) ข่า
便[び, bi] (n) ข่าวคราว วิธีการขนส่ง
[うわさ, uwasa] (n ) ข่าวลือ, See also: กระจายข่าว,

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
記事[きじ, kiji] Thai: ข่าEnglish: news story
ニュース[にゅーす, nyu-su] Thai: ข่าEnglish: news
通信[つうしん, tsuushin] Thai: ข่าEnglish: news
お知らせ[おしらせ, oshirase] Thai: ข่า

German-Thai: Longdo Dictionary
Bereich(n) |der, pl. Bereiche| ขอบข่ายบริเวณหรือพื้นที่
berichten(vt) |berichtete, hat berichtet| รายงาน (ข่าว), แจ้ง
Bereich(n) |der, pl. Bereiche| ขอบข่ายของงาน, ขอบข่ายทางวิชาการ
Nachricht(n) |die, pl. Nachrichten| ข่า
Nachricht(n) |die, pl. Nachrichten| ข้อความข่าวสาร
Bescheid(n) |der, pl. Bescheide| ข่าวสารคำตอบจากทางการ เช่น Steuerbescheid
Bescheid wissenรู้, รับรู้, รู้ข่าว เช่น Hast du über den Ausflug schon Bescheid gewußt?
sich entwickeln(vt) พัฒนา(ตนเอง) เช่น Die Informationstechnologie hat sich sehr schnell entwickelt. เทคโนโลยีด้านข่าวสารข้อมูลพัฒนาเร็วมาก
informieren(vt) |informierte, hat informiert| แจ้งข่าว, ให้ข้อมูล เช่น Wir informieren Sie gern über die vielen Vorzüge unserer Mitgliedschaft. เรายินดีให้ข้อมูลคุณเกี่ยวกับความน่าดึงดูดของการเป็นสมาชิกกับเรา, See also: Related: sich informieren
Knie(n) |das, pl. Knie| หัวเข่า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top