ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hill

HH IH1 L   
128 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hill-, *hill*
English-Thai: Longdo Dictionary
to make a mountain out of a molehillสร้างเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hill[N] กอง, Syn. heap, mound, pile
hill[N] เนิน, See also: เขาเตี้ยๆ, ดอน
hilly[ADJ] ซึ่งเต็มไปด้วยเนิน
hilly[ADJ] ซึ่งเป็นเนิน
hillock[N] เนินเขาเล็กๆ, Syn. knoll, mound
hillside[N] ลาดเขา, See also: ข้างเขา
hill myna[N] นกที่มีขนดำและสอนให้พูดเลียนแบบมนุษย์ได้ มีชื่อในภาษาละตินว่า Gracula religiosa, See also: นกจำพวกนกสาลิกาและนกขุนทอง
hillbilly[ADJ] เกี่ยวกับคนที่มีลักษณะเหมือนคนบ้านนอก
hillbilly[N] คนบ้านนอก (คำไม่เป็นทางการ), See also: ตาสีตาสา
hill tribe[N] ชาวเขา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hill(ฮิล) n. เนินเขา,ภูเขาลูกเล็ก ๆ ,เขาเตี้ย ๆ -Phr. (over the hill ผ่านพ้นสมัยรุ่งเรืองหรือสมัยมีอำนาจ) . vt. ล้อมรอบเนินเขา,กลายเป็นเนิน
hillock(ฮิล'ลอด) n. เนินเขาเล็ก ๆ, See also: hillocky adj.
hillside(ฮิล'ไซดฺ) n. ข้างภูเขา,ไหล่เขา
hilltop(ฮิล'ทอพ) n. ยอดเขา
hilly(ฮิล'ลี) adj. เต็มไปด้วยเนินเขา,คล้ายเนินเขา,สูง,ชัน., See also: hilliness n.
achilles(อะคิล' ลีซ) n. ชื่อเทพเจ้าของกรีกที่อยู่ยงคงกระพัน เว้นแต่ที่ส้นเท้า,จุดอ่อน, จุดเป็นจุดตาย. -Achillean adj.
achilles heelบริเวณหรือส่วนเดียวที่ได้รับบาดเจ็บ (Achilles hell)
achilles tendon anat.เส้นเอ็นที่เชื่อมระหว่างกล้ามเนื้อน่องกับกระดูกส้นเท้า
ant hillจอมปลวก
chill(ชิล) {chilled.chilling,chills} n. ความหนาว,ความเยือกเย็น,ความหมดสนุก,ความเฉยเมย -adj. หนาว,หนาวสะท้าน,เฉยเมย,ซึ่งทำให้หมดกำลังใจ. -v. เปลี่ยนเป็นหนาวเย็น,ทำให้หนาวสั่น,ทำให้หมดกำลังใจ,ทำให้หวาดกลัว,แช่เย็น, Syn. coldness

English-Thai: Nontri Dictionary
hill(n) ภูเขา,ดอย,เนินเขา,ดอน
hillock(n) ภูเขาน้อย,เนินเขา,โคก,ควน
hillside(n) ชายเขา,ข้างๆเขา,ไหล่เขา
hilltop(n) ยอดเขา
hilly(adj) มีภูเขามาก,เป็นเนิน,สูง,ชัน
chill(adj) เย็นเยือก,หนาว,หนาวสั่น,เฉยเมย
chill(n) ความเยือกเย็น,ความหนาว,หวัด,ความเฉยเมย
chill(vi) รู้สึกเย็น,รู้สึกหนาว,สะท้าน
chiller(n) ตู้เย็น,เครื่องทำความเย็น,ช่องแช่เย็น
chilli(n) พริก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hillเขา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
hill evergreen forest; montane forestป่าดิบเขา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hill Evergreen Forest ป่าดิบเขา
ป่าไม้ผลัดใบประเภทป่าดิบเมืองร้อนชนิดหนึ่ง ที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 1,000 เมตรขึ้นไป มีปริมาณน้ำฝนระหว่าง 1,000-2,000 มิลลิเมตร พบอยู่บนเขาสูงในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น ดอยอินทนนท์ ป่าภูหลวง และป่าภูกระดึง ลักษณะของป่าชนิดนี้จะโปร่งกว่าป่าดิบชื้น เพราะมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่น้อยกว่า อากาศค่อนข้างเย็นเนื่องจากอยู่บนที่สูง พันธุ์ไม้ที่พบเป็นไม้ในวงศ์ก่อ ได้แก่ ก่อขนิดต่างๆ นอกจากนั้นก็มีสนสามพันปี พญาไม้ กำลังเสือโคร่ง บางคร้งก้พบไม้สนเขาขึ้นปะปนอยู่ด้วย ส่วนไม้พื้นล่างมักเป็นพวกเฟิร์น กล้วยไม้ดิน มอสต่างๆ บางแห่งจะพบต้นกุหลาบป่าขึ้นอยู่ตามป่าชนิดนี้จะเป็นป่าที่เป็นต้นน้ำลำธาร [สิ่งแวดล้อม]
Hill mynaนกขุนทอง [TU Subject Heading]
Hill reactionปฏิกิริยาฮิลล์, ปฏิกิริยาการแยกน้ำโดยแสงในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Hill[ฮิล] เนินเขา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Over the seven jewelled hills beyond the seventh fall, in the cottage of the seven dwarfs dwells Snow White, fairest one of all.ในช่วงเจ็ดเนินเขาประดับด้วย เพชรพลอย นอกเหนือจากฤดูใบไม้ร่วงที่ เจ็ด ในกระท่อมของคนแคระทั้งเจ็ด Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
"The wire must have slipped on the great hill of his back.ลวดต้องมีเล็ดรอด อยู่บนเนินเขาที่ดีของเขากลับ The Old Man and the Sea (1958)
On Sad Hill.บนแซดฮิลล์ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Sad Hill Cemetery okay?สุสานแซดฮิลล์นะ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
At the Sad Hill Cemetery.สุสานแซดฮิลล์ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
The name of the cemetery is Sad Hill!ชื่อของสุสานคือ... ...แซดฮิลล์ ตอนนี้ตานายล่ะ ชื่อบนหลุมศพคือ... The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Hillary?ฮิลลารี? Yellow Submarine (1968)
Booby, Jeremy, Hillary, where are you?บูบี เจเรมี ฮิลลารี ที่คุณมีอะไรบ้าง Yellow Submarine (1968)
- The hills are alive...เนินเขายังมีชีวิตอยู่ Yellow Submarine (1968)
Yeah, we can take it right off to the, just a little bit to the left of that hill.เราทำทางผ่านไปริมเนินนั่นได้ Blazing Saddles (1974)
We can't swing back to the right 'cause of that hill there.เราไปทางขวาไม่ได้เพราะมีเนินเขา Blazing Saddles (1974)
There are some hills here. He was the first real person I met when I landed here.ที่นี่มีเนินเขาสองสามลูก มันเป็นคนแรกที่ผมเจอตอนมาถึงที่นี่ The Little Prince (1974)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hillThere is a house on the hill.
hillWhen he came to, he was lying alone on the hill.
hillI was out of breath from walking up and down hills.
hillHe is standing on the hill.
hillDebit Mr Hill with $100.
hillI bought a small lot on the hillside in Southern France where I plan to build a retirement home.
hillThe fresh snow looks beautiful on the hill.
hillThe town is supplied with water from a reservoir in the hills.
hillThe new road will benefit the people living in the hills.
hillThe soldiers got to the foot of the hill before dawn.
hillThe old man stood on the hill.
hillThe top of the hill is flat.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แม้ว[N] Meo, See also: hill tribe people in northern Thailand, Syn. เผ่าแม้ว, Example: ชาวเขาเผ่าแม้วเป็นชาวเขากลุ่มที่ปลูกฝิ่นมากที่สุด, Thai definition: ชนชาวเขาพวกหนึ่งอยู่ทางเหนือของประเทศไทย
เนินเขา[N] hill, See also: hillock, mount, knoll, rise, height, mound, Syn. เนิน, Example: คนขี่ม้าต้อนฝูงแกะอยู่ที่เนินเขา, Thai definition: โคกขนาดใหญ่ที่ค่อยลาดสูงขึ้นจากระดับเดิม
เชิงเนิน[N] mound, See also: hillock, knoll, hummock, Example: เขารวมตัวกันเป็นกลุ่มอยู่ที่เชิงเนินฝากโน้น, Count unit: แห่ง, Thai definition: ส่วนฐานหรือส่วนด้านล่างของโคกที่ค่อยๆ ลาดสูงขึ้น
เย้า[N] hilltribe in northern Thailand, See also: Yao, Syn. ชาวเย้า, Example: แม้วและเย้านั้น ยังไม่ทราบได้แน่ว่าอยู่ในพวกชาติใด ภาษาใด, Count unit: คน, Thai definition: ชนชาวเขาเผ่าหนึ่ง อยู่ในประเทศไทยตอนเหนือ
ข่า[N] hill tribe of Mon-Khmer stock living in the north of Thailand, Syn. คนข่า, เผ่าข่า, Example: พวกเราจะไปเก็บข้อมูลภาษาของพวกข่าปลายปีนี้, Count unit: คน, กลุ่ม, Thai definition: คนชาวเขาพวกหนึ่ง แบ่งออกเป็น 2 เผ่า เผ่าหนึ่งอยู่ในตระกูลมอญ-เขมรและอีกเผ่าหนึ่งอยู่ในตระกูลชวา-มลายู
ขุนทอง[N] hill myna, See also: Gracula religiosa, Syn. นกขุนทอง, Example: ปัจจุบันประเทศไทยส่งนกขุนทองไปขายต่างประเทศปีละเป็นแสนตัว, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อนกในวงศ์ Sturnidae ขนดำเลื่อมเป็นมัน ที่ปีกมีขนสีขาวแซม และมีติ่งหรือเหนียงสีเหลืองติดอยู่ทางหางตาทั้ง 2 ข้าง ปากสีแสด เท้าสีเหลืองจัด เลียนภาษาคนหรือเสียงอื่นๆ บางอย่างได้
โขด[N] hillock, See also: knoll, Syn. เนิน, โคก, โขดหิน, Example: น้ำใสเย็นไหลรินผ่านโขดผ่านซอกลัดเลาะออกสู่แหล่งน้ำอันกว้างใหญ่, Thai definition: ดินหรือหินที่สูงขึ้นเป็นโคกเป็นเนิน, ดิน หิน หรือ ทรายที่เป็นจอมสูงขึ้นพ้นน้ำบ้าง อยู่ใต้น้ำบ้าง
เขา[N] mountain, See also: hill, Syn. ภูเขา, เทือกเขา, แนวเขา, ขุนเขา, Example: ในที่สุดนักเดินป่าก็ข้ามเขาลูกนั้นสำเร็จ, Count unit: ลูก, Thai definition: เนินที่นูนสูงขึ้นไปเป็นจอมเด่น
พนม[N] mountain, See also: hill, Syn. ภูเขา, Example: ท่านได้พำนักอยู่ณเมืองนครนัยว่าเป็นถ้ำขุนเขา พนม และได้ถึงแก่มรณกรรมในบรรพชิตเพศ, Count unit: ลูก, Thai definition: ลักษณะของสิ่งที่เป็นพุ่มยอดแหลมอย่างดอกบัวตูม, ภูเขา
มูน[N] hillock, See also: earth mound, heap, knoll, Syn. โขด, โคก, Example: ซากของเขาเน่าเปื่อยอยู่ใต้มูนดินนี้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรพต[n.] (banphot) EN: hill ;peak ; mount ; mountain   FR: mont [m] ; montagne [f]
แช่เย็น[v.] (chaēyen) EN: refrigerate ; chill ; put on ice ; be kept on ice ; put in cold storage   
แช่เย็น[adj.] (chaēyen) EN: chilled ; frozen   
ชาวเขา[n.] (chāokhao) EN: hill tribe ; mountaineer   FR: montagnard [m]
ชาวป่าชาวดอย[n. exp.] (chāo pā chāo døi) EN: hillfolk ; hill dwellers ; hill people   FR: montagnards [mpl]
ดอย[n.] (døi) EN: mount ; mountain ; hill   FR: colline [f] ; mont [m] ; montagne [f]
ดอยสุเทพ[n. prop.] (Døi Suthēp) EN: Doi Sudhep Hill   
ฮิลลารี คลินตัน[n. prop.] (Hillārī Khlintan) EN: Hillary Clinton (Hillary Rodham Clinton)   FR: Hillary Clinton (Hillary Rodham Clinton)
หัวปลวก[n.] (hūapluak) EN: anthill   
ใจเย็นลง[v. exp.] (jai yen long) EN: chill out   FR: se relaxer ; décompresser

CMU English Pronouncing Dictionary
HILL    HH IH1 L
HILLE    HH IH1 L
HILLY    HH IH1 L IY0
HILLS    HH IH1 L Z
HILLA    HH IH1 L AH0
HILLIN    HH IH1 L IH2 N
HILLEN    HH IH1 L AH0 N
HILL'S    HH IH1 L Z
HILLEY    HH IH1 L IY0
HILLEL    HH IH2 L EH1 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hill    (n) hˈɪl (h i1 l)
hills    (n) hˈɪlz (h i1 l z)
hilly    (j) hˈɪliː (h i1 l ii)
hillier    (j) hˈɪlɪəʴr (h i1 l i@ r)
hillock    (n) hˈɪlək (h i1 l @ k)
hilliest    (j) hˈɪlɪɪst (h i1 l i i s t)
hillocks    (n) hˈɪləks (h i1 l @ k s)
hillside    (n) hˈɪlsaɪd (h i1 l s ai d)
hillsides    (n) hˈɪlsaɪdz (h i1 l s ai d z)
Hillingdon    (n) hˈɪlɪŋdən (h i1 l i ng d @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
山顶[shān dǐng, ㄕㄢ ㄉㄧㄥˇ, / ] hilltop, #11,329 [Add to Longdo]
山坡[shān pō, ㄕㄢ ㄆㄛ, ] hillside, #12,160 [Add to Longdo]
希拉里[Xī lā lǐ, ㄒㄧ ㄌㄚ ㄌㄧˇ, / ] Hillary (person name); Hillary Rodham Clinton (1947-), US Democratic politician, First lady during Bill Clinton's presidency 1993-2001, Senator for New York since 2001, #19,394 [Add to Longdo]
希尔[Xī ěr, ㄒㄧ ㄦˇ, / ] Hill (name); Christopher Hill, US undersecretary of state of East Asian affairs, #21,018 [Add to Longdo]
丘陵[qiū líng, ㄑㄧㄡ ㄌㄧㄥˊ, ] hills, #21,547 [Add to Longdo]
小丘[xiǎo qiū, ㄒㄧㄠˇ ㄑㄧㄡ, ] hill; knoll, #70,143 [Add to Longdo]
鹩哥[liáo gē, ㄌㄧㄠˊ ㄍㄜ, / ] Hill myna (Gracula religiosa, talking bird); grackle, #90,645 [Add to Longdo]
[qǐ, ㄑㄧˇ, ] hill without trees, #106,185 [Add to Longdo]
春岑[Chūn cén, ㄔㄨㄣ ㄘㄣˊ, ] Hill of Spring (derivation of Tel Aviv 特拉維夫|特拉维夫 from the book of Ezekiel 以西結書|以西结书) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anhöhe {f}; Hügel {m} | Anhöhen {pl}; Hügel {pl}hill | hills [Add to Longdo]
Bergkuppe {f}hill top [Add to Longdo]
Hügel {m} | Hügel {pl}hill | hills [Add to Longdo]
Bergprinie {f} [ornith.]Hill Prinia [Add to Longdo]
Berglaubschnäpper {m} [ornith.]Hill Blue Niltava [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ああでもないこうでもない[, aademonaikoudemonai] (exp) humming and hawing; shilly-shallying [Add to Longdo]
うそ寒い[うそさむい, usosamui] (adj-i) somewhat cold; a bit chilly [Add to Longdo]
うらぶれる[, urabureru] (v1,vi) to get shabby; to go downhill; to go to seed; to go to the dogs [Add to Longdo]
お寒い;御寒い[おさむい, osamui] (adj-i) (1) poor; unsatisfactory; inadequate; (2) (pol) (See 寒い) cold; chilly [Add to Longdo]
ごま豆腐;ゴマ豆腐;胡麻豆腐[ごまどうふ(ごま豆腐;胡麻豆腐);ゴマどうふ(ゴマ豆腐), gomadoufu ( goma toufu ; goma toufu ); goma doufu ( goma toufu )] (n) crushed sesame seeds boiled in water and chilled like tofu [Add to Longdo]
ぞくぞく[, zokuzoku] (adv,n,vs) (on-mim) shiver; feel chilly; shudder; thrill; (P) [Add to Longdo]
ぞくっと[, zokutto] (adv) tremblingly; having the chills (through fear, cold, anticipation, etc.) [Add to Longdo]
アカツキハギ;アキレスタン[, akatsukihagi ; akiresutan] (n) Achilles tang (Acanthurus achilles, species of surgeonfish found from the Western Pacific to the East Central Pacific) [Add to Longdo]
アキレア[, akirea] (n) achillea (lat [Add to Longdo]
アキレス[, akiresu] (n,adj-no) Achilles [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hill \Hill\, v. t. [imp. & p. p. {Hilled}; p. pr. & vb. n.
   {Hilling}.]
   To surround with earth; to heap or draw earth around or upon;
   as, to hill corn.
   [1913 Webster]
 
      Showing them how to plant and hill it.  --Palfrey.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hill \Hill\, n. [OE. hil, hul, AS. hyll; akin to OD. hille, hil,
   L. collis, and prob. to E. haulm, holm, and column. Cf. 2d
   {Holm}.]
   1. A natural elevation of land, or a mass of earth rising
    above the common level of the surrounding land; an
    eminence less than a mountain.
    [1913 Webster]
 
       Every mountain and hill shall be made low. --Is. xl.
                          4.
    [1913 Webster]
 
   2. The earth raised about the roots of a plant or cluster of
    plants. [U. S.] See {Hill}, v. t.
    [1913 Webster]
 
   3. A single cluster or group of plants growing close
    together, and having the earth heaped up about them; as, a
    hill of corn or potatoes. [U. S.]
    [1913 Webster]
 
   {Hill ant} (Zool.), a common ant ({Formica rufa}), of Europe
    and America, which makes mounds or ant-hills over its
    nests.
 
   {Hill myna} (Zool.), one of several species of birds of
    India, of the genus {Gracula}, and allied to the
    starlings. They are easily taught to speak many words.
    [Written also {hill mynah}.] See {Myna}.
 
   {Hill partridge} (Zool.), a partridge of the genus
    {Aborophila}, of which numerous species in habit Southern
    Asia and the East Indies.
 
   {Hill tit} (Zool.), one of numerous species of small Asiatic
    singing birds of the family {Leiotrichid[ae]}. Many are
    beautifully colored.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hill
   n 1: a local and well-defined elevation of the land; "they loved
      to roam the hills of West Virginia"
   2: structure consisting of an artificial heap or bank usually of
     earth or stones; "they built small mounds to hide behind"
     [syn: {mound}, {hill}]
   3: United States railroad tycoon (1838-1916) [syn: {Hill}, {J.
     J. Hill}, {James Jerome Hill}]
   4: risque English comedian (1925-1992) [syn: {Hill}, {Benny
     Hill}, {Alfred Hawthorne}]
   5: (baseball) the slight elevation on which the pitcher stands
     [syn: {mound}, {hill}, {pitcher's mound}]
   v 1: form into a hill

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top