ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

heap

HH IY1 P   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -heap-, *heap*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
heap(n) กอง, See also: กองพูน, กองสุม, กองสิ่งของที่ทับถมกัน, Syn. mound, pile, stack
heap(vt) กองไว้, See also: สุมไว้, วางกองไว้
heap(n) ปริมาณมาก (คำไม่เป็นทางการ), See also: จำนวนมาก
heap on(phrv) กองไว้ที่, See also: กองไว้บน, สุมไว้บน, Syn. heap with, pile on, pile onto, pile with
heap on(phrv) ให้ (บางสิ่ง) อย่างมากกับ, Syn. heap with, pile on, pile onto, pile with
heap up(phrv) กองไว้เป็นจำนวนมาก, See also: สุมไว้เป็นจำนวนมาก, Syn. pile up
heap up(phrv) สุม, See also: กอง, วางกอง, Syn. mound, pile, stack
heap upon(phrv) ให้ (บางสิ่ง) อย่างมากกับ, Syn. heap with, pile on, pile onto, pile with
heap with(phrv) กองไว้จนพูน, See also: สุมไว้มาก, Syn. heap on, pile on, pile onto, pile with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
heap(ฮีพ) n. กอง, จำนวนมาก, รถยนต์. vt. กอง, สุม, สะสม, บรรจุเต็ม, ให้จำนวนมาก, ใส่มาก. vi. เป็นกอง, Syn. load, pile, stack, gather, amass
cheap(ชีพ) adj., adv. ถูก, ขั้นต่ำ, หยาบคาย, ไร้ศีลธรรม, ขวยใจ, ขี้เหนียว, ซึ่งได้มาง่าย, See also: cheapness n., Syn. inexpensive
cheapen(ชี'เพิน) { cheapened, cheapening, cheapens } vt. ทำให้ถูก, ดูถูก, ลดคุณภาพ, ทำให้มีค่าน้อยลง, ต่อรองราคา. -vi. ถูกลง, ราคาตก, Syn. depreciate
dirt-cheapn. (เดิร์ท'ชีพ') adj. ถูกมาก

English-Thai: Nontri Dictionary
heap(n) กอง, มูนดิน
heap(vt) รวมเป็นกอง, ทับถม, สุม, สะสม
cheap(adj) ถูก, ไม่แพง, ย่อมเยา, มีค่าน้อย, ด้อย, เลว
cheapen(vt) ทำให้ถูก, ลดราคา, ทำให้หมดราคา, ทำให้ด้อยค่า, ทำให้เสื่อมลง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
heapฮีป [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
heapingการพอก (ตัวเลขอายุ, ตัวเลขรายได้) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
heapsortฮีปซอร์ต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There's a heap of mackintoshes in the flower room.มีเสื้อกันฝนอยู่เยอะเเยะที่ห้องดอกไม้ Rebecca (1940)
They're heading to the southwest in heaps of trouble.วิ่งไปทางตะวันตกเฉียงใต้ ท่าจะรอดยาก The Road Warrior (1981)
The passion to build has cooled and the joy of reconstruction forgotten, and now it's just a garbage heap made up of hedonistic fools.หนทางแห่งการสร้างสรรค์มันช่างเยี่ยมยอด และ เพลิดเพลินไปกับการประกอบเรื่องราวใหม่ และ ตอนนี้มันกลายเป็นขยะที่สร้างขึ้นมากมาย จากความพอใจบนความโง่เขลา Akira (1988)
We've been through a whole heap together and I really, really need you."" เราผ่านอะไรด้วยกันมามากมาย และฉันต้องการนายจริง ๆ " Cool Runnings (1993)
- Sorry, man. A whole heap together.- โทษที เพื่อน ผ่านอะไรด้วยกันมามากมาย Cool Runnings (1993)
I beg to report that my heap ofhinges was so unsatisfactory... because the machines were being recalibrated this morning.ผมผลิตบานพับได้น้อยเพราะ... เช้านี้เขาล้างเครื่องจักร Schindler's List (1993)
I haven't seen such a sorry-looking heap of m-m-maggot shit in all my life.ผมยังไม่ได้เห็นเช่นกองขอโทษมองของมมหนอนอึในทุกชีวิตของฉัน The Shawshank Redemption (1994)
Yes, search... and search and search. Heap insult on insult.หาเลย อยากว่าฉันดีนัก Don Juan DeMarco (1994)
I must tell you, Your Majesty, that I have not done this in some time and, seeing as the evening has gone so well, we wouldn't want to end up in a heap now, would we?I must tell you, Your Majesty, that I have not done this in some time and, seeing as the evening has gone so well, we wouldn't want to end up in a heap now, would we? Anna and the King (1999)
I spent five years on a frozen heap just to keep them away from you.เพื่อล่อมันไปไกลๆ แต่เจ้ากลับไปหลงคารม The Chronicles of Riddick (2004)
But you made heaps with my phone.แต่นายเล่นใช้มือถือฉันโทรข้ามประเทศ Sassy Girl, Chun-hyang (2005)
Boy, you're in a heap of trouble.บอย, คุณอยู่ในกองของปัญหา Cars (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
heapA delicatessen caught fire and burned down, leaving a heap of ashes.
heapFan letters lay in a heap on the desk.
heapHe heaped up a fortune.
heapHe made heaps of money by ripping off naive suckers.
heapI feel heaps better after a sound sleep.
heapI'm not afraid of anything after having (verbal) abuse heaped on me like that. In fact I feel braced by it.
heapIt was used for raking together heaps of money.
heapPut the plan on the scrap heap.
heapShe fell in a heap to the floor.
heapShe heaped her plate with salad.
heapShe is heaps better today.
heapShe left the old newspapers lying in a heap.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สุม(v) pile up, See also: heap up, accumulate, stack up, amass, assemble, Syn. ทับ, Example: เขาตักข้าวสุมลงไปจนเต็มจาน ทำเหมือนอดโซมาหลายวัน, Thai Definition: วางทับซ้อนๆ กันลงไปจนสูงเป็นกอง
พูน(v) pile up, See also: heap, accumulate, Example: เขาพูนดินให้สูงขึ้นกว่าเดิมเพื่อกันน้ำท่วม, Thai Definition: เพิ่มให้สูงขึ้นให้มากขึ้น
มูน(v) heap up, See also: accumulate, pile the earth up, increase, accrue, hoard up to a mound, Syn. พอกพูน, พอก, ถม, Example: ต้องมูนทรายให้สูงสักสามฟุตจึงจะกันน้ำได้
โปะ(v) heap, See also: add, fill, Syn. พอก, หมก, ทับถม, สุม, Example: พอเขาทำงานไม่ทันทีไร เขาก็ชอบเอางานมาโปะให้ฉันเป็นประจำ, Thai Definition: ทำให้เพิ่มขึ้นโดยการพอกลงไป
ลอม(v) pile up, See also: heap up, Thai Definition: รวมตะล่อมกันขึ้นไปให้เป็นจอม
ลอม(n) heaped grain, Count Unit: ลอม
ตะล่อม(v) pile up, See also: heap up, gather, garner, Syn. กอง, รวม, Ant. เกลี่ย, Example: พวกเขาช่วยกันตะล่อมข้าวที่กระจัดกระจายอยู่เต็มลานเข้าด้วยกัน, Thai Definition: ทำให้รวมกันเข้ามาเป็นกอง, ทำให้กลมเข้า
ประเด(v) overwhelm, See also: heap, pile, load, crowd, give someone the whole amount, Syn. ทุ่มเท, ทุ่มโถม, ประดัง, มอบให้หมด, Example: ข้าราชการที่ทำงานแข็งขันมักจะถูกประเดงานให้ทำ
การทับถม(n) alluvion, See also: heap, pile, mass, sediment, Syn. การซ้อนกัน, Example: การทับถมของตะกอน โคลนตมที่กระแสน้ำพัดมาทำให้เกิดปุ๋ยตามธรรมชาติ, Thai Definition: การเพิ่มซับซ้อนกันเข้ามามากมาย
กอง(n) pile, See also: heap, stack, Example: เพราะฉันไม่ได้เกิดในกองเงินกองทองจึงต้องทำงานหาเลี้ยงตัวเอง, Count Unit: กอง, Thai Definition: สิ่งที่สุมรวมกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช้อนโต๊ะพูน[chønto phūn] (n, exp) EN: heaping tablespoon  FR: cuillerée à soupe [ f ]
ช้อนโต๊ะพูน ๆ[chønto phūn-phūn] (n, exp) EN: heap tablespoon
ห้องบัดเจ็ท[hǿng batjet] (n, exp) EN: budget room ; cheap room
กอง[køng] (n) EN: pile ; heap ; stack ; group ; crowd ; lot  FR: pile [ f ] ; tas [ m ] ; monceau [ m ] ; amas [ m ] ; lot [ m ]
กอง[køng] (n) EN: [ classifier : piles or heaps of things (stones, rocks ...), divisions in the Thai army ]  FR: [ classificateur : piles ou tas ]
กอง[køng] (v) EN: pile ; heap ; stack ; accumulate  FR: empiler ; entasser ; accumuler
น้อยหน้า[nøinā] (v) EN: be inferior ; feel small ; feel cheap ; feel humiliated  FR: avoir honte
พูน[phūn] (v) EN: heap up ; pile up ; accumulate ; stack  FR: amasser ; entasser ; empiler
ราคาถูก[rākhā thūk] (n, exp) EN: low price ; cheapness  FR: prix bon marché [ m ]
ราคาถูก[rākhā thūk] (adj) EN: low-priced ; cheap ; economical  FR: à bas prix ; bon marché

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
HEAP HH IY1 P
HEAPE HH IY1 P
HEAPS HH IY1 P S
HEAPED HH IY1 P T
HEAPHY HH IY1 F IY0
HEAPING HH IY1 P IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
heap (v) hˈiːp (h ii1 p)
heaps (v) hˈiːps (h ii1 p s)
heaped (v) hˈiːpt (h ii1 p t)
heaping (v) hˈiːpɪŋ (h ii1 p i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Halde { f }; Haufen { m }; Menge { f } | Halden { pl }; Haufen { pl }; Mengen { pl }heap | heaps [Add to Longdo]
Strohhaufen { m }heap of straw [Add to Longdo]
Trümmerhaufen { m }heap of ruins; heap of rubble [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[やま, yama] (n, ctr) (1) mountain; hill; (2) mine (e.g. coal mine); (3) heap; pile; (n) (4) crown (of a hat); thread (of a screw); tread (of a tire); (5) climax; peak; critical point; (6) guess; speculation; (7) (used by policemen, crime reporters, etc.) criminal case; crime; (8) (See 山鉾) festival float (esp. one mounted with a decorative halberd); (n-pref) (9) wild; (P) #606 [Add to Longdo]
[やす, yasu] (pref, suf) (1) cheap; (pref) (2) (See 安請け合い) rash; thoughtless; careless; indiscreet; frivolous #1,580 [Add to Longdo]
重ね[かさね, kasane] (n) (1) pile; heap; layers (e.g. of clothing); set (e.g. of boxes); course (e.g. of stones); (ctr) (2) counter for things that are stacked, piled up (or layered, etc.) (after a word from the "hito-futa-mi" counting system) #4,178 [Add to Longdo]
貝塚[かいづか;かいずか(ik), kaiduka ; kaizuka (ik)] (n) shell heap; shell mound; kitchen midden #7,580 [Add to Longdo]
[れん, ren] (n, adj-na) (arch) cheap; inexpensive #8,269 [Add to Longdo]
安価(P);案価(iK)[あんか, anka] (adj-na, n, adj-no) low price; cheapness; (P) #11,349 [Add to Longdo]
安物[やすもの, yasumono] (n, adj-no) cheap article; poor quality article; (P) #11,950 [Add to Longdo]
重ねる[かさねる, kasaneru] (v1, vt) to pile up; to put something on another; to heap up; to add; to repeat; (P) #14,151 [Add to Longdo]
安い(P);廉い[やすい, yasui] (adj-i) (1) cheap; inexpensive; (2) (安い only) calm; peaceful; quiet; (P) #18,235 [Add to Longdo]
浴びる[あびる, abiru] (v1, vt) (1) to dash over oneself (e.g. water); to bathe; to bask in (e.g. the sun); to be flooded with (e.g. light); to shower; (2) to suffer (e.g. an attack); to have abuse heaped upon; to draw criticism upon oneself; (P) #19,153 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ヒープ[ひーぷ, hi-pu] heap [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Heap \Heap\ (h[=e]p), n. [OE. heep, heap, heap, multitude, AS.
   he['a]p; akin to OS. h[=o]p, D. hoop, OHG. houf, h[=u]fo, G.
   haufe, haufen, Sw. hop, Dan. hob, Icel. h[=o]pr troop, flock,
   Russ. kupa heap, crowd, Lith. kaupas. Cf. {Hope}, in Forlorn
   hope.]
   1. A crowd; a throng; a multitude or great number of persons.
    [Now Low or Humorous]
    [1913 Webster]
 
       The wisdom of a heap of learned men. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       A heap of vassals and slaves.     --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       He had heaps of friends.       --W. Black.
    [1913 Webster]
 
   2. A great number or large quantity of things not placed in a
    pile; as, a heap of trouble. [Now Low or Humorous]
    [1913 Webster]
 
       A vast heap, both of places of scripture and
       quotations.              --Bp. Burnet.
    [1913 Webster]
 
       I have noticed a heap of things in my life. --R. L.
                          Stevenson.
    [1913 Webster]
 
   3. A pile or mass; a collection of things laid in a body, or
    thrown together so as to form an elevation; as, a heap of
    earth or stones.
    [1913 Webster]
 
       Huge heaps of slain around the body rise. --Dryden.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Heap \Heap\, v. t. [imp. & p. p. {Heaped} (h[=e]pt); p. pr. &
   vb. n. {Heaping}.] [AS. he['a]pian.]
   1. To collect in great quantity; to amass; to lay up; to
    accumulate; -- usually with up; as, to heap up treasures.
    [1913 Webster]
 
       Though he heap up silver as the dust. --Job. xxvii.
                          16.
    [1913 Webster]
 
   2. To throw or lay in a heap; to make a heap of; to pile; as,
    to heap stones; -- often with up; as, to heap up earth; or
    with on; as, to heap on wood or coal.
    [1913 Webster]
 
   3. To form or round into a heap, as in measuring; to fill (a
    measure) more than even full.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 heap
   n 1: a collection of objects laid on top of each other [syn:
      {pile}, {heap}, {mound}, {agglomerate}, {cumulation},
      {cumulus}]
   2: (often followed by `of') a large number or amount or extent;
     "a batch of letters"; "a deal of trouble"; "a lot of money";
     "he made a mint on the stock market"; "see the rest of the
     winners in our huge passel of photos"; "it must have cost
     plenty"; "a slew of journalists"; "a wad of money" [syn:
     {batch}, {deal}, {flock}, {good deal}, {great deal},
     {hatful}, {heap}, {lot}, {mass}, {mess}, {mickle}, {mint},
     {mountain}, {muckle}, {passel}, {peck}, {pile}, {plenty},
     {pot}, {quite a little}, {raft}, {sight}, {slew}, {spate},
     {stack}, {tidy sum}, {wad}]
   3: a car that is old and unreliable; "the fenders had fallen off
     that old bus" [syn: {bus}, {jalopy}, {heap}]
   v 1: bestow in large quantities; "He heaped him with work"; "She
      heaped scorn upon him"
   2: arrange in stacks; "heap firewood around the fireplace";
     "stack your books up on the shelves" [syn: {stack}, {pile},
     {heap}]
   3: fill to overflow; "heap the platter with potatoes"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top