Search result for

*powerful*

(227 entries)
(0.0345 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: powerful, -powerful-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
powerful[ADJ] ที่มีอิทธิพล, Syn. strong, forceful, potent, Ant. weak, impotent
powerful[ADJ] แข็งแรง, Syn. strong, forceful, potent, Ant. weak, impotent
powerful[ADJ] ที่มีประสิทธิภาพ
powerful[ADJ] ที่โน้มน้าวเก่ง
powerful[ADV] อย่างมาก, Syn. extremely

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
powerful(เพา'เออฟูล) adj. มีอำนาจมาก,มีแรงมาก,มีกำลังมาก,แข็งแรง,มีสมรรรภาพสูง,ได้ผลมาก,มากมาย, See also: powerfulness n., Syn. forceful,strong

English-Thai: Nontri Dictionary
powerful(adj) มีกำลัง,มีอำนาจ,แข็งแรง,มีอานุภาพ,มีสมรรถภาพสูง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But the most powerful secrets are the truths you thought you could never reveal, that once spoken, change everything.แต่ความลับที่ทรงพลังที่สุด คือความลับที่คุณไม่คิดจะเปิดเผยมันน่ะสิ อันที่ถ้าใครได้รู้ละก็ มันจะทำคุณพังเลยละ The Serena Also Rises (2008)
Powerful.ทรงพลัง. Birthmarks (2008)
they wanted to know if we can coming to test a new pill that's a thousand times more powerful than LSDพวกเขาต้องการทราบว่าเราสามารถมา เพื่อทดสอบใหม่ยาที่หนึ่งพัน \ Ntimes มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่า LSD Gas Pills (2008)
Your mind, powerful it is.พลังในตัวเจ้าต่างหาก Ambush (2008)
If it is magic, it is more powerful magic than I possess.ถ้ามันเป็นเวทมนตร์ มันคงเป็นเวทมนตร์ที่ทรงพลังมากกว่าของผม The Labyrinth of Gedref (2008)
I've heard that the new R3s are far faster in thinking skills and more powerful than the old R2 units.ข้าได้ยินมาว่ารุ่นอาร์ทรีนี่ มีกระบวนการคิดที่เร็วกว่าเดิม และมีประสิทธิภาพมากกว่าอาร์ทูรุ่นเก่าด้วย Downfall of a Droid (2008)
Powerful.มีพลัง And How Does That Make You Kill? (2008)
A sorcerer who's powerful enough to do this will never be found searching the town.พ่อมดที่มีพลังมากขนาดนั้นไม่มีทางจะหาเจอ โดยการตรวจค้นแบบนั้นหรอก The Mark of Nimueh (2008)
A beast born of clay and conjured up only by the most powerful sorcerer.สัตว์ประหลาดที่ทำมาจากดินเหนียวแล้วทำการปลุกเสกโดยจอมเวทย์ผู้ทรงพลัง The Mark of Nimueh (2008)
It's conjured from clay by powerful magic... the type that can only be invoked by an ancient sorcerer, one who has the power to mirror the spirit of life.มันถูกปลุกเสกขึ้นมาจากดินเหนียวโดยใช้เวทย์มนต์ เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของเวทย์มนต์โบราณ ผู้ที่ทำได้ต้องมีพลังในการสะท้อนพลังของชีวิต The Mark of Nimueh (2008)
This is the work of a very powerful sorcerer.เรื่องที่เกิดขึ้นมันเกิดจาก จอมเวทย์ผู้ทรงพลัง The Mark of Nimueh (2008)
I don't have magic that powerful. - There must be another way.ผมไม่มีเวทย์มนต์ที่ทรงพลังขนาดนั้น มันต้องมีทางอื่นสิ Lancelot (2008)
I've never cast a spell of enchantment this powerful.ผมไม่เคยร่ายเวทย์มนต์ที่ทรงพลังขนาดนี้มาก่อน Lancelot (2008)
Powerful magic can harness a grieving, rage and demented soul and make it live again.เวทย์มนต์ที่แข็งแกร่งมีอำนาจปลุกให้ซากศพกลับมามีชีวิตได้อีกครั้ง Excalibur (2008)
It must have been a very powerful blade to slay the dead.ดาบนั่นต้องทรงพลังมากจึงใช้ปราบคนดายไปแล้วได้ Excalibur (2008)
I sense a powerful Ki approaching-ครับ ชั้นรู้สึกได้ถึงพลังจิตแรงกล้าอยู่ใกล้ๆนี่แหละ Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
Far too often, we forget that our most important allies are not always the most powerful.บ่อยครั้ง ที่เรามักจะหลงลืมไปว่า พันธมิตรที่สำคัญที่สุดของเรานั้น ไม่ใช่พันธมิตรที่แข็งแกร่งที่สุดเสมอไป Bombad Jedi (2008)
Master, all due respect, but Ventress is too powerful for any one Jedi to fight alone Let me help youอาจารย์ ด้วยความเคารพนะ แต่เวนเทรสแข็งแกร่งเกินกว่า ที่เจไดคนเดียวจะต่อกรด้วยได้ ให้ข้าไปช่วยท่านเถอะ Cloak of Darkness (2008)
- A coward Viceroy Gunray is, but powerful allies he has- ใช่แล้ว - อุปราชกันเรย์อาจจะขี้ขลาด แต่เขามีพันธมิตรที่แข็งแกร่ง Cloak of Darkness (2008)
Powerful magic, here, in Camelot.เวทมนตร์ทรงพลัง ในคาเมลอต To Kill the King (2008)
The Cup of Life, blessed by centuries of powerful sorcery so that it contains the very secret of life itself.เหยือกน้ำแห่งชีวิต ปลุกเสกด้วยผู้วิเศษมาแสนนาน เต็มเปี่ยมไปด้วยความลับแห่งชีวิต Le Morte d'Arthur (2008)
We can't forget our oath, that is, we must build a powerful Chosun in which everyone lives peacefully together.ข้ายังไม่ลืมคำสาบาน ที่จะต้องสร้าง โชซอน ที่แข็งแกร่ง และทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข Iljimae (2008)
They're more powerful than we expected.พวกเขามีพลังมากกว่าที่เราคาดไว้ Babylon A.D. (2008)
We'll be everywhere at once, more powerful than a whisper, invading your dreams, thinking your thoughts for you while you sleep.เราจะอยู่ทุกแห่งหน เสียงกระซิบที่ทรงพลัง บุกเข้าไปในความฝัน คิดแทนคุณ ตอนคุณหลับ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
More powerful together than they can ever be apart.ยิ่งรวมกันก็ยิ่งมีพลัง Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Our work with these animals has helped us develop new antibiotics, advanced pesticides and a powerful new pheromone which drives animals to mate called compound H2O0.งานของเราช่วยพัฒนาสัตว์เหล่านี้ การค้นคว้ายาปฏิชีวนะตัวใหม่ ซึ่งก้าวหน้ากว่ายาฆ่าแมลงแบบเดิมๆ ฟีโรโมนซึ่งช่วยสัตว์ผสมพันธุ์ Superhero Movie (2008)
World's most powerful man.คนที่มี พาวเวอร์มากที่สุดในโลก Superhero Movie (2008)
Then you could create a device powerful enough to draw the life-force out of thousands of people and enhance your own cellular capacity.คุณถึงจะสร้าง อุปกรณ์ที่มีพลานุภาพได้ ที่จะดึง พลังชีวิต จากคน เป็นพัน ๆ คน และเพิ่ม ขีดจำกัดของเซลส์ คุณ Superhero Movie (2008)
It's too powerful.มันแข็งแกร่งมาก Outlander (2008)
You think that your client one of the wealthiest, most powerful men in the world, is secretly a vigilante who spends his nights beating criminals to a pulp with his bare hands and your plan is to blackmail this person?นายคิดว่าลูกค้าของนายเป็นเศรษฐี 1 ในมหาเศรษฐีที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโลก แอบตั้งตนเป็นศาลเตี้ย The Dark Knight (2008)
He´s a powerful spiritualist. We had him take a look at a bunch of photos.เค้าเป็นเทพด้านนี้ ดูรูปพวกนี้ดิ Shutter (2008)
It's a powerful thing.มันมีอำนาจนะ Inkheart (2008)
His ego is more powerful than his beliefs, more dangerous.อัตตาของเขารุนแรงและอันตรายมาก Body of Lies (2008)
I mean... Look, Osama fed Zarqawi to the dogs because he was getting too powerful, right?ดูอย่างโอซาม่าสิ เขาเชือดคอซาร์กาวีให้หมากิน Body of Lies (2008)
That was kind of a powerful, intimate situation.นั่นเป็นสถานการณ์ที่ใกล้ชิดกันแบบมีพลังดึงดูด New York, I Love You (2008)
We're having some kind of powerful, weird alchemy, and you have to pay attention when that happens.เรากำลังมีพลังแปลกๆแต่รุนแรงบางอย่างต่อกัน และคุณก็ต้องสนใจในสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนี้ด้วย New York, I Love You (2008)
powerful, yes?มีอำนาจ ใช่มั้ย? 24: Redemption (2008)
Oh, wow. He's so powerful, guys. Give him a hand.เขาทรงพลังมาก,เพื่อน ตบมือให้หน่อยซิ 24: Redemption (2008)
In a few hours, you'II be the most powerful person in the world.ในไม่กี่ชั่วโมงคุณจะเป็นบุคคลที่มีอำนาจที่สุดในโลก 24: Redemption (2008)
A very powerful man in his day.เขาบารมีเยอะมากในยุคนั้นนะ Quantum of Solace (2008)
/One day, news came of a powerful witchวันหนึ่งมีข่าวร่ำลือถึงผู้ทรงมนตรา The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
What a powerful face!โอ้ ใบหน้าที่ทรงอำนาจ The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
She's too powerful. We gotta get more players in there.เธอมีประสิทธิภาพสูงมาก เราต้องให้คนเล่นเกมส์เพิ่มขึ้นอีก WarGames: The Dead Code (2008)
The big men who want powerful medicine.คนใหญ่คนโตต้องการยาที่มีประสิทธิภาพ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Doubt can be a bond as powerful and sustaining as certainty.ความไม่แน่ใจเป็นพันธนาการที่มีอำนาจและคงอยู่ ได้เท่ากันกับความแน่ใจ. Doubt (2008)
The most powerful man in Panama.เป็นผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในปานามา Boxed In (2008)
Methane, a greenhouse gas 20 times more powerful than carbon dioxide.มีเทน, ก๊าซเรือนกระจก มีความรุนแรง กว่าคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 20 เท่า Home (2009)
Clan McCullen is far greater and more powerful than any of you could ever imagine.ตระกูลแมคคัลเลนข้ายิ่งใหญ่และทรงอำนาจ ยิ่งกว่าทีพวกเจ้าคิดไว้มากนัก G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
When these missiles detonate, the world will turn to the most powerful man on the planet.เมื่อ มิสไซส์ระเบิดเมื่อไร คนทั้งโลกจะหันไปหา คนที่มีอำนาจมากที่สุดในโลก G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
He is a powerful and dangerous man.เขามีอำนาจ และเป็นผู้ชายที่อันตราย Chapter Three 'Building 26' (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
powerfulA nation need not necessarily be powerful to be great.
powerfulGermany then had a powerful army.
powerfulHe defeated his powerful antagonists.
powerfulHe has powerful arms.
powerfulHe has powerful connections in the publishing.
powerfulHe is powerful.
powerfulHis powerful speech carried the audience with him.
powerfulIn ancient Rome, the bodyguards who surrounded the wealthy and powerful to protect them when they walked the streets, were called satellites.
powerfulIndeed this car is small, but it is powerful.
powerfulIt came in a handsome wooden box and contained a rack for test tubes, glass bottles of powerful powders, a little packet of sensitive paper (litmus, I think), a glass rod, the manual and suitably exciting poison labels.
powerfulJack is a powerful acquisition for our team.
powerfulJapan has become a powerful nation.
powerfulJapan has economically become a powerful nation.
powerfulJapan's army was very powerful.
powerfulLast week the powerful Keidanren called on Tokyo to lift the ban.
powerfulMatt is a powerful acquisition for our team.
powerfulOur team competed with a powerful rival.
powerfulThat flower has a powerful smell.
powerfulThe supervisor bought a really fast/powerful machine.
powerfulThey made more powerful arms.
powerfulThis computer is powerful, efficient, and easy to use.
powerfulThis lamp sends out a powerful beam.
powerfulWhen two powerful forces with opposite ideals come face to face, it is time for a show-down.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชาติมหาอำนาจ[N] powerful country, See also: advanced country, developed country, Example: ญี่ปุ่นเจริญรุดหน้าไปไกลจนได้ชื่อว่าเป็นชาติมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ, Thai definition: ประเทศที่มีพลังทางด้านเศรษฐกิจหรือทางอาวุธสูง
มหาอำนาจ[N] great power, See also: powerful nation/country, Example: ก่อนการค้นพบน้ำมันเป็นตะวันออกกลาง ไม่มีมหาอำนาจตะวันตกใดให้ความสนใจเขตแดนนี้, Thai definition: ประเทศที่มีพลังทางด้านเศรษฐกิจหรือทางอาวุธสูง
ยิ่งใหญ่[ADJ] great, See also: superior, mighty, powerful, important, Example: แม้ว่าไคฟูจะไม่ใช่ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ที่สุด แต่เขาก็ทำหน้าที่ได้ดีพอควร
ยิ่งใหญ่[V] be great, See also: be superior, be mighty, be powerful, be important, Example: หัวหน้าเผ่าขณะนั้นมีฐานะเทียบเท่านายอำเภอ ไม่ได้ยิ่งใหญ่เหมือนขณะนี้
เกรียงไกร[ADJ] powerful, See also: mighty, majestic, excellent, superior, forceful, strong, Syn. ยิ่งใหญ่, ใหญ่ยิ่ง, Example: กองทัพอันเกรียงไกรของนโปเลียนบุกกรุงโรมอย่างรวดเร็ว
พหล[N] army, See also: powerful army, Syn. กองทัพ, Example: กษัตริย์ของประเทศศัตรูได้เกณฑ์พหลไพร่พลมาเป็นอันมากเพื่อตีเมือง, Count unit: กอง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
วิภู[ADJ] powerful, See also: great, mighty, Syn. ยิ่งใหญ่, มีอำนาจ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ทรงอิทธิพล[V] be influential, See also: be important, be in the saddle, be consequential, be forceful, be powerful, Syn. มีอำนาจ, มีอิทธิพล, Ant. หมดอิทธิพล, หมดอำนาจ, ไร้อำนาจ, Example: ผู้สมัครส่วนใหญ่ ล้วนแต่มีชื่อเสียงโด่งดัง และทรงอิทธิพลด้วยกันทั้งสิ้น
บุญหนักศักดิ์ใหญ่[ADJ] powerful, Example: ถ้าเป็นพวกมีเงินหรือพวกบุญหนักศักดิ์ใหญ่ลูกหลานก็อาจจะฟังได้เพราะเกรงใจในสมบัติ, Thai definition: ที่มีฐานันดรศักดิ์สูงและอำนาจวาสนายิ่งใหญ่
บาตรใหญ่[N] high-handed action, See also: powerfulness, coercion, Syn. อำนาจบาตรใหญ่, Example: เขาใช้อำนาจบาตรใหญ่ข่มขู่ข่มเหง และบีบบังคับลูกน้องให้จนมุม, Thai definition: อำนาจที่ใช้ในทางข่มขี่ผู้อื่น
มหาประเทศ[N] great power, See also: powerful nation, Example: ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ชื่อว่าเป็นมหาประเทศของโลก, Thai definition: ประเทศที่มีกำลัง และฐานะทางเศรษฐกิจมาก
อรไท[N] powerful woman, See also: high-ranking woman, lady, woman of good birth, Syn. อ่อนไท้, อ่อนไท, Thai definition: นางผู้เป็นใหญ่, นางผู้มีสกุล
ทรงอานุภาพ[ADJ] mighty, See also: powerful, forceful, Example: ผู้ป่วยเหล่านี้มีอาการสาหัส ซึ่งเป็นผลจากแก๊สที่ทรงอานุภาพ, Thai definition: ที่มีความรุนแรงหรือมีฤทธิ์มาก
ทรงอานุภาพ[ADJ] mighty, See also: powerful, forceful, Example: ผู้ป่วยเหล่านี้มีอาการสาหัส ซึ่งเป็นผลจากแก๊สที่ทรงอานุภาพ, Thai definition: ที่มีความรุนแรงหรือมีฤทธิ์มาก
ผู้กุมอำนาจ[N] powerful person, See also: one who dominates, one who controls, authority, influential person, Example: ความเป็นทรราชย์ก็คือ คนกลุ่มน้อยซึ่งเป็นผู้กุมอำนาจ และกุมชะตากรรมของบ้านเมือง ฉ้อราษฎร์บังหลวง อีลุ่ยฉุยแฉกสารพัด ปล่อยปละให้ประชาชนส่วนใหญ่ยากจนข้นแค้น, Count unit: คน
อย่างแรงกล้า[ADV] strongly, See also: vigorously, powerfully, energetically, forcefully, Example: เราทั้งหลายปรารถนาอย่างแรงกล้า ที่จะปรับปรุงดำเนินกิจการบ้านเมืองให้ปกติมั่นคงขึ้น
ดอกฟ้า[N] high-ranking woman, See also: high-class woman, exalted woman, young lady of rich and powerful family, Syn. หญิงสูงศักดิ์, Ant. ดอกหญ้า, Example: เธอเปรียบเสมือนดอกฟ้าเพราะเธอเกิดในตระกูลสูงศักดิ์, Thai definition: หญิงที่ถือว่ามีฐานะสูงศักดิ์กว่าชายที่หมายปอง
ทรงอำนาจ[V] be powerful, See also: be influential, Syn. มีอำนาจ, ทรงพลังอำนาจ, Example: กษัตริย์แห่งแคว้นมคธทรงอำนาจกว้างไกล มีวาสนาและบารมียิ่ง
ทรงอานุภาพ[ADJ] mighty, See also: powerful, forceful, Example: ผู้ป่วยเหล่านี้มีอาการสาหัส ซึ่งเป็นผลจากแก๊สที่ทรงอานุภาพ, Thai definition: ที่มีความรุนแรงหรือมีฤทธิ์มาก
ผู้กุมอำนาจ[N] powerful person, See also: one who dominates, one who controls, authority, influential person, Example: ความเป็นทรราชย์ก็คือ คนกลุ่มน้อยซึ่งเป็นผู้กุมอำนาจ และกุมชะตากรรมของบ้านเมือง ฉ้อราษฎร์บังหลวง อีลุ่ยฉุยแฉกสารพัด ปล่อยปละให้ประชาชนส่วนใหญ่ยากจนข้นแค้น, Count unit: คน
อย่างแรงกล้า[ADV] strongly, See also: vigorously, powerfully, energetically, forcefully, Example: เราทั้งหลายปรารถนาอย่างแรงกล้า ที่จะปรับปรุงดำเนินกิจการบ้านเมืองให้ปกติมั่นคงขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขมัง[adj.] (khamang) EN: strong ; vigorous ; powerful   
มหาอำนาจ[n.] (mahā-amnāt) EN: great power ; powerful nation   FR: grande puissance [f] ; nation puissante [f]
มีอำนาจ[adj.] (mī amnāt) EN: powerful ; masterful   FR: puissant
มีอำนาจมาก[adj.] (mī amnāt māk) EN: powerful   
น่าเกรงขาม[adj.] (nākrēngkhām) EN: awful ; impressive ; powerful ; formidable ; awe-inspiring   FR: terrible
ผู้มีอำนาจ[n. exp.] (phū mī amnāt) EN: powerful person ; boss ; authorities   
ผู้ยิ่งใหญ่[n. exp.] (phū yingyai) EN: big man ; powerful person ; person of consequence ; great man ; hero   FR: personnage illustre [m] ; célébrité [f] ; sommité [f] ; personne éminente [f]
แรง [adj.] (raēng) EN: strong ; powerful   FR: fort ; puissant ; énergique
ทรงพลัง[adj.] (song phalang) EN: potent ; powerful   
ใหญ่ยิ่ง[adj.] (yaiying) EN: powerful   
ยิ่งใหญ่[v.] (yingyai) EN: be great ; be superior ; be mighty ; be powerful ; be important   
ยิ่งใหญ่[adj.] (yingyai) EN: great ; superior ; mighty ; powerful ; important ; huge ; gigantic   FR: vaste ; gigantesque

CMU English Pronouncing Dictionary
POWERFUL    P AW1 ER0 F AH0 L
POWERFULLY    P AW1 ER0 F L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
powerful    (j) (p au1 @ f @ l)
powerfully    (a) (p au1 @ f @ l ii)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
強い[つよい, tsuyoi] Thai: มีอำนาจ English: powerful

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stärke {f}powerfulness [Add to Longdo]
allmächtigall powerful [Add to Longdo]
gewaltig; mächtig {adj}powerful [Add to Longdo]
kraftvoll; machtvoll {adj} | kraftvoller; machtvoller | am kraftvollsten; am machtvollstenpowerful | more powerful | most powerful [Add to Longdo]
immer leistungsfähigerincreasingly powerful [Add to Longdo]
mächtig {adj} | mächtigsterpowerful | most powerful [Add to Longdo]
mächtig {adv}powerfully [Add to Longdo]
sprachgewaltig {adj}powerfully eloquent [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お膝元;お膝下;お膝許;御膝元;御膝下;御膝許;おひざ元[おひざもと, ohizamoto] (n) (See 膝元・ひざもと・3) home territory of a powerful figure; Imperial Court; businessman's turf; Shogun's headquarters [Add to Longdo]
きゅん[, kyun] (adv,adv-to) (on-mim) momentary tightening of one's chest caused by powerful feelings [Add to Longdo]
どっぴゅ[, doppyu] (adv,adv-to) (on-mim) sound of something being powerfully ejected [Add to Longdo]
パワーアップ[, pawa-appu] (n,vs) making more powerful (wasei [Add to Longdo]
パワフル[, pawafuru] (adj-na,n) powerful; (P) [Add to Longdo]
ヤン車[ヤンしゃ, yan sha] (n) (abbr) (sl) (See ヤンキー) low-riding vehicle usually containing a powerful speaker system and owned by a juvenile delinquent; pimped-out ride [Add to Longdo]
羽振りがいい;羽振りが良い;羽振りが好い[はぶりがいい;はぶりがよい(羽振りが良い), haburigaii ; haburigayoi ( haburi ga yoi )] (exp,adj-i) (See 羽振り,羽振りのいい) influential; powerful; popular; prosperous (when modifying a noun); doing well [Add to Longdo]
羽振りのいい;羽振りの良い[はぶりのいい;はぶりのよい(羽振りの良い), haburinoii ; haburinoyoi ( haburi no yoi )] (adj-i) (See 羽振りがいい) powerful; influential; prosperous; popular [Add to Longdo]
寄らば大樹の陰[よらばたいじゅのかげ, yorabataijunokage] (exp) Look for a big tree when you want shelter; Serve the powerful for your own good [Add to Longdo]
球威の有る投球;球威のある投球[きゅういのあるとうきゅう, kyuuinoarutoukyuu] (n) (baseball) powerful delivery [Add to Longdo]
[きょう, kyou] (n-suf) (1) a little over; a little more than; (2) powerhouse; one of the biggest; one of the most powerful [Add to Longdo]
強い[つよい, tsuyoi] (adj-i) (1) strong; powerful; mighty; potent; (2) (... に強い) resistant; resilient; durable; (P) [Add to Longdo]
強国[きょうこく, kyoukoku] (n) strong nation; powerful country; (P) [Add to Longdo]
強大[きょうだい, kyoudai] (adj-na,n) mighty; powerful; (P) [Add to Longdo]
強兵[きょうへい, kyouhei] (n) powerful army; strengthening of the military [Add to Longdo]
強力[きょうりょく, kyouryoku] (adj-na,n) powerful; strong; (P) [Add to Longdo]
強力無比[きょうりょくむひ, kyouryokumuhi] (n,adj-na,adj-no) being the strongest; being powerful (mighty) without equal [Add to Longdo]
九尾の狐[きゅうびのきつね, kyuubinokitsune] (n) (See 天狐) nine-tailed kitsune (fox spirit, kitsune are said to be more powerful the more tails they have) [Add to Longdo]
群雄割拠[ぐんゆうかっきょ, gunyuukakkyo] (n,vs) rivalry of local warlords; a number of powerful (talented, influential) persons standing by themselves in a given field [Add to Longdo]
[げき, geki] (n) (1) drama; play; (2) (abbr) (abbr of 劇薬) powerful drug; (P) [Add to Longdo]
劇剤[げきざい, gekizai] (n) powerful medicine; violent poison [Add to Longdo]
劇薬[げきやく, gekiyaku] (n) powerful medicine; strong poison; (P) [Add to Longdo]
激写[げきしゃ, gekisha] (n,vs) (1) (col) taking a spectacular photograph (often of the female form); taking a photo at just the right moment; (2) powerful photograph; intense photograph [Add to Longdo]
健筆[けんぴつ, kenpitsu] (n) powerful pen [Add to Longdo]
権官[けんかん, kenkan] (n) powerful official [Add to Longdo]
権臣[けんしん, kenshin] (n) influential vassal; powerful retainer; powerful courtier [Add to Longdo]
権門[けんもん, kenmon] (n) powerful family [Add to Longdo]
権門勢家[けんもんせいか, kenmonseika] (n) great and powerful person [Add to Longdo]
権力者[けんりょくしゃ, kenryokusha] (n) powerful or influential person [Add to Longdo]
豪家[ごうか, gouka] (n) wealthy and powerful family [Add to Longdo]
豪族[ごうぞく, gouzoku] (n) powerful family (clan); (P) [Add to Longdo]
事大思想[じだいしそう, jidaishisou] (n) admiration of the powerful [Add to Longdo]
事大主義[じだいしゅぎ, jidaishugi] (n) worship of the powerful [Add to Longdo]
実力者[じつりょくしゃ, jitsuryokusha] (n) influential person; powerful person; big wheel; big gun; power behind the throne [Add to Longdo]
酒呑童子[しゅてんどうじ, shutendouji] (n) Oni (demon), said to be one of the most wicked and powerful monster in Japanese mythology [Add to Longdo]
[しゅ, shu] (n) (arch) (See 姓・かばね) Obito (hereditary title, often given to powerful regional families) [Add to Longdo]
上流階級[じょうりゅうかいきゅう, jouryuukaikyuu] (n,adj-no) upper echelons of society; the rich and powerful; the elite [Add to Longdo]
政所[まんどころ;まどころ;まつりごとどころ, mandokoro ; madokoro ; matsurigotodokoro] (n) (1) official in charge of the administration of domains and general affairs of powerful noble families (from the middle of the Heian period); (2) (hon) (abbr) (See 北の政所) titled lady (legal wife of an important official); (3) government office related to finances (Kamakura and Muromachi periods); (4) clerk working for large temples and shrines [Add to Longdo]
盛者[しょうじゃ;じょうしゃ;しょうしゃ;せいしゃ;せいじゃ, shouja ; jousha ; shousha ; seisha ; seija] (n) prosperous person; powerful person [Add to Longdo]
精鋭[せいえい, seiei] (adj-na,n) elite; picked; powerful; efficient; (P) [Add to Longdo]
精強[せいきょう, seikyou] (adj-na,n) powerful [Add to Longdo]
大敵[たいてき, taiteki] (n) great rival; powerful enemy [Add to Longdo]
大藩[たいはん, taihan] (n) large feudal domain; large fiefdom; powerful clan [Add to Longdo]
度の強い眼鏡[どのつよいめがね, donotsuyoimegane] (n) powerful spectacles [Add to Longdo]
突厥[とっけつ, tokketsu] (n) Gokturks; Sky Turks; Tujue; (powerful Turkic confederation from medieval Inner Asia) [Add to Longdo]
膝元;膝下;膝許;ひざ元[ひざもと;しっか(膝下), hizamoto ; shikka ( hizashita )] (n) (1) near one's knee; below one's knee; (2) under the protection of (e.g. one's parents); under the care of; (3) (ひざもと only) (See お膝元) territory of a powerful person; (4) (しっか only) address used after the names of one's parents, grandparents, etc. in a letter [Add to Longdo]
富強[ふきょう;ふうきょう, fukyou ; fuukyou] (adj-na,n,adj-no) wealth and power; rich and powerful [Add to Longdo]
物を言う;ものを言う[ものをいう, monowoiu] (exp,v5u) (1) to speak (of something); (2) to be effective; to be powerful; to mean everything [Add to Longdo]
蔓延る[はびこる, habikoru] (v5r,vi) to spread; to run rampant; to grow thick; to become powerful; (P) [Add to Longdo]
雄勁[ゆうけい, yuukei] (adj-na,n) vigorous; powerful [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
以弱胜强[yǐ ruò shèng qiáng, ㄧˇ ㄖㄨㄛˋ ㄕㄥˋ ㄑㄧㄤˊ, / ] to beat the powerful from a position of weakness [Add to Longdo]
伍奢[Wǔ shē, ˇ ㄕㄜ, ] Wu She (-522 BC), powerful minister of Chu and father of Wu Zixu 伍子胥 [Add to Longdo]
伍子胥[Wǔ Zǐ xū, ˇ ㄗˇ ㄒㄩ, ] Wu Zixu (-484 BC), powerful politician in Wu; famous as destitute refugee begging in Wu town, cf 吳市吹簫|吴市吹箫 [Add to Longdo]
[pī, ㄆㄧ, ] multitudinous; powerful [Add to Longdo]
兵强马壮[bīng qiáng mǎ zhuàng, ㄅㄧㄥ ㄑㄧㄤˊ ㄇㄚˇ ㄓㄨㄤˋ, / ] strong soldiers and sturdy horses; a well-trained and powerful army [Add to Longdo]
勇猛[yǒng měng, ㄩㄥˇ ㄇㄥˇ, ] bold and powerful; brave and fierce [Add to Longdo]
势族[shì zú, ㄕˋ ㄗㄨˊ, / ] influential family; powerful clan [Add to Longdo]
势要[shì yào, ㄕˋ ㄧㄠˋ, / ] influential figure; powerful person [Add to Longdo]
叱咤风云[chì zhà fēng yún, ㄔˋ ㄓㄚˋ ㄈㄥ ㄩㄣˊ, / ] lit. to rebuke Heaven and Earth (成语 saw); fig. shaking the whole world; all-powerful [Add to Longdo]
吴市吹箫[Wú shì chuī xiāo, ˊ ㄕˋ ㄔㄨㄟ ㄒㄧㄠ, / ] to beg while playing the xiao 箫 (mouth organ); cf Wu Zixu 伍子胥, destitute refugee from Chu 楚, busked in Wu town c. 520 BC, then became a powerful politician [Add to Longdo]
吹箫乞食[chuī xiāo qǐ shí, ㄔㄨㄟ ㄒㄧㄠ ㄑㄧˇ ㄕˊ, / ] to beg while playing the xiao 箫 (mouth organ); cf Wu Zixu 伍子胥, destitute refugee from Chu 楚, busked in Wu town c. 520 BC, then became a powerful politician [Add to Longdo]
夤缘攀附[yín yuán pān fù, ˊ ㄩㄢˊ ㄆㄢ ㄈㄨˋ, / ] to cling to the rich and powerful (成语 saw); to advance one's career by currying favor; social climbing [Add to Longdo]
大敌当前[dà dí dāng qián, ㄉㄚˋ ㄉㄧˊ ㄉㄤ ㄑㄧㄢˊ, / ] confront a powerful enemy [Add to Longdo]
大用[dà yòng, ㄉㄚˋ ㄩㄥˋ, ] to put sb in powerful position; to empower [Add to Longdo]
如蚁附膻[rú yǐ fù shān, ㄖㄨˊ ㄧˇ ㄈㄨˋ ㄕㄢ, / ] like ants pursuing a stink (成语 saw); the mob chases the rich and powerful; the crowd runs after trash [Add to Longdo]
如蝇逐臭[rú yíng zhú chòu, ㄖㄨˊ ˊ ㄓㄨˊ ㄔㄡˋ, / ] like flies pursuing a stink (成语 saw); the mob chases the rich and powerful; the crowd runs after trash [Add to Longdo]
威德[wēi dé, ㄨㄟ ㄉㄜˊ, ] powerful benevolent rule [Add to Longdo]
威猛[wēi měng, ㄨㄟ ㄇㄥˇ, ] bold and powerful [Add to Longdo]
安德海[Ān Dé hǎi, ㄢ ㄉㄜˊ ㄏㄞˇ, ] An Dehai (-1869), the Qing equivalent of Rasputin, all-powerful court eunuch with the dowager empress Cixi 慈禧太后, executed in 1869 by her rival Empress Mother Empress Dowager Ci'an 慈安皇太后 [Add to Longdo]
富国强兵[fù guó qiáng bīng, ㄈㄨˋ ㄍㄨㄛˊ ㄑㄧㄤˊ ㄅㄧㄥ, / ] lit. rich country, strong soldiers; a slogan of modernizers in Qing China and Meiji Japan (make the country wealthy and the military powerful, Japanese pronunciation: Fukoku kyouhei) [Add to Longdo]
富强[fù qiáng, ㄈㄨˋ ㄑㄧㄤˊ, / ] rich and powerful [Add to Longdo]
帮闲[bāng xián, ㄅㄤ ㄒㄧㄢˊ, / ] to hang on to and serve the rich and powerful by literary hack work etc [Add to Longdo]
[qiáng, ㄑㄧㄤˊ, / ] strong; powerful; better; slightly more than; vigorous; violent; surname Qiang [Add to Longdo]
强兵[qiáng bīng, ㄑㄧㄤˊ ㄅㄧㄥ, / ] strong soldiers; make the military powerful (political slogan) [Add to Longdo]
强力[qiáng lì, ㄑㄧㄤˊ ㄌㄧˋ, / ] powerful [Add to Longdo]
强劲[qiáng jìng, ㄑㄧㄤˊ ㄐㄧㄥˋ, / ] powerful; with force [Add to Longdo]
强国[qiáng guó, ㄑㄧㄤˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] powerful country; great power [Add to Longdo]
强大[qiáng dà, ㄑㄧㄤˊ ㄉㄚˋ, / ] large; formidable; powerful; strong [Add to Longdo]
强敌[qiáng dí, ㄑㄧㄤˊ ㄉㄧˊ, / ] powerful enemy [Add to Longdo]
强盛[qiáng shèng, ㄑㄧㄤˊ ㄕㄥˋ, / ] rich and powerful [Add to Longdo]
强词夺理[qiáng cí duó lǐ, ㄑㄧㄤˊ ㄘˊ ㄉㄨㄛˊ ㄌㄧˇ, / ] powerful words devoid of sense (成语 saw); to argue irrationally [Add to Longdo]
强队[qiáng duì, ㄑㄧㄤˊ ㄉㄨㄟˋ, / ] a powerful team (sports) [Add to Longdo]
强震[qiáng zhèn, ㄑㄧㄤˊ ㄓㄣˋ, / ] powerful earthquake; abbr. for 強烈地震|强烈地震 [Add to Longdo]
抱粗腿[bào cū tuǐ, ㄅㄠˋ ㄘㄨ ㄊㄨㄟˇ, ] latch on to the rich and powerful [Add to Longdo]
攀附[pān fù, ㄆㄢ ㄈㄨˋ, ] to climb (of climbing plants); to creep; to cling on to; fig. to seek connection (with the rich and powerful); social climbing [Add to Longdo]
攀附权贵[pān fù quán guì, ㄆㄢ ㄈㄨˋ ㄑㄩㄢˊ ㄍㄨㄟˋ, / ] to cling to the powerful and rich (成语 saw); social climbing [Add to Longdo]
攀高结贵[pān gāo jié guì, ㄆㄢ ㄍㄠ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄨㄟˋ, / ] lit. to cling to the high, connect to the rich (成语 saw); to try to attach oneself to the rich and powerful; social climbing [Add to Longdo]
曹魏[Cáo Wèi, ㄘㄠˊ ㄨㄟˋ, ] Cao Wei, the most powerful of the Three Kingdoms, established as a dynasty in 220 by Cao Pi 曹丕, son of Cao Cao, replaced by Jin dynasty in 265 [Add to Longdo]
有力[yǒu lì, ㄧㄡˇ ㄌㄧˋ, ] powerful; forceful; vigorous [Add to Longdo]
段祺瑞[Duàn Qí ruì, ㄉㄨㄢˋ ㄑㄧˊ ㄖㄨㄟˋ, ] Duan Qirui (1864-1936), commander of Beiyang Army under Yuan Shikai, then politician and powerful warlord [Add to Longdo]
气势[qì shì, ㄑㄧˋ ㄕˋ, / ] momentum; manner; energy; look of great force or imposing manner; powerful [Add to Longdo]
[chòng, ㄔㄨㄥˋ, / ] strong; powerful; forceful; dynamic; to punch [Add to Longdo]
波澜老成[bō lán lǎo chéng, ㄅㄛ ㄌㄢˊ ㄌㄠˇ ㄔㄥˊ, / ] splendid and powerful (of story); majestic; awesome [Add to Longdo]
洪流[hóng liú, ㄏㄨㄥˊ ㄌㄧㄡˊ, ] a powerful current; a flood (often fig., e.g. a flood of ideas) [Add to Longdo]
浩荡[hào dàng, ㄏㄠˋ ㄉㄤˋ, / ] vast and mighty (of river or ocean); broad and powerful [Add to Longdo]
狐假虎威[hú jiǎ hǔ wēi, ㄏㄨˊ ㄐㄧㄚˇ ㄏㄨˇ ㄨㄟ, ] lit. the fox exploits the tiger's might (成语 saw); fig. to use powerful connections to intimidate people [Add to Longdo]
王导[Wáng Dǎo, ㄨㄤˊ ㄉㄠˇ, / ] Wang Dao (276-339), powerful official of Jin dynasty and brother of general Wang Dun 王敦, regent of Jin from 325 [Add to Longdo]
王敦[Wáng Dūn, ㄨㄤˊ ㄉㄨㄣ, ] Wang Dun (266-324), powerful general of Jin dynasty and brother of civil official Wang Dao 王導|王导, subsequently rebellious warlord 322-324 [Add to Longdo]
皇亲国戚[huáng qīn guó qī, ㄏㄨㄤˊ ㄑㄧㄣ ㄍㄨㄛˊ ㄑㄧ, / ] the emperor relatives (成语 saw); person with powerful connections [Add to Longdo]
谋臣武将[móu chén wǔ jiàng, ㄇㄡˊ ㄔㄣˊ ˇ ㄐㄧㄤˋ, / ] strategic experts and powerful generals (成语 saw) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Powerful \Pow"er*ful\, a.
   1. Full of power; capable of producing great effects of any
    kind; potent; mighty; efficacious; intense; as, a powerful
    man or beast; a powerful engine; a powerful argument; a
    powerful light; a powerful vessel.
    [1913 Webster]
 
       The powerful grace that lies
       In herbs, plants, stones, and their true qualities.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mining) Large; capacious; -- said of veins of ore.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Mighty; strong; potent; forcible; efficacious;
     energetic; intense.
     [1913 Webster] -- {Pow"er*ful*ly}, adv. --
     {Pow"er*ful*ness}, n.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top