ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ยิ่งใหญ่

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ยิ่งใหญ่-, *ยิ่งใหญ่*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยิ่งใหญ่(adj) great, See also: superior, mighty, powerful, important, Example: แม้ว่าไคฟูจะไม่ใช่ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ที่สุด แต่เขาก็ทำหน้าที่ได้ดีพอควร
ยิ่งใหญ่(v) be great, See also: be superior, be mighty, be powerful, be important, Example: หัวหน้าเผ่าขณะนั้นมีฐานะเทียบเท่านายอำเภอ ไม่ได้ยิ่งใหญ่เหมือนขณะนี้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ยิ่งใหญ่ว. มีอำนาจมาก เช่น นักการเมืองผู้ยิ่งใหญ่, มีสติปัญญาความสามารถสูง เช่น กวีผู้ยิ่งใหญ่, สำคัญ เช่น ลดราคาครั้งยิ่งใหญ่.
อุค, อุคระยิ่งใหญ่, มีอำนาจ.
อุฬารยิ่งใหญ่, เลิศล้น
เอาฬารยิ่งใหญ่, เลิศล้น
โอฬารยิ่งใหญ่, เลิศล้น

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She's mighty purdy.เธอจังอันยิ่งใหญ่ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
-She's mighty mean!เธอหมายถึงยิ่งใหญ่! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Аs soon as you're through You'll feel mighty sliсkเร็วที่สุดเท่าที่คุณผ่าน คุณจะรู้สึกเนียนยิ่งใหญ่ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
That he'll look mighty сute as soon as he's driedว่าเขาจะดูน่ารักอันยิ่งใหญ่ ทันทีที่เขาแห้ง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Mighty comfortable.ความสะดวกสบายอัน ยิ่งใหญ่ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
We've got something marvelous.เรามีบางอย่างที่ยิ่งใหญ่มาเพื่อท่านครับ The Great Dictator (1940)
So you got a big army, huh?คุณมีกองทัพใหญ่ที่ยิ่งใหญ่นะ The Great Dictator (1940)
Before half a million spectators the greatest ever display of arms marches by in review.การสวนสนามที่ยิ่งใหญ่ของกองทัพ The Great Dictator (1940)
That I'm mighty proud of youว่าฉันยิ่งใหญ่ภูมิใจในตัวคุณ Pinocchio (1940)
I'm awful sorry.ฉันขอโทษ อันยิ่งใหญ่ Pinocchio (1940)
- Great. I heard a good story last night...- ยิ่งใหญ่ ฉันได้ยินเรื่องราวที่ดีคืน ... 12 Angry Men (1957)
My father thinks he was the greatest.พ่อของฉันคิดว่าเขาเป็นคนที่ ยิ่งใหญ่ที่สุด The Old Man and the Sea (1958)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยิ่งใหญ่[yingyai] (v) EN: be great ; be superior ; be mighty ; be powerful ; be important
ยิ่งใหญ่[yingyai] (adj) EN: great ; superior ; mighty ; powerful ; important ; huge ; gigantic  FR: vaste ; gigantesque

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
big(adj) ใหญ่, See also: ยิ่งใหญ่, Syn. large, Ant. small
go beyond(phrv) เกินกว่า, See also: ยิ่งใหญ่กว่า, ดีกว่า, Syn. be beyond
grandiose(adj) ยิ่งใหญ่, See also: หรูหรา, สง่างาม, Syn. grand, flamboyant, Ant. humble
grandiosely(adv) ยิ่งใหญ่, See also: หรูหรา, สง่างาม
imperial(adj) ยิ่งใหญ่มาก, See also: ซึ่งมีอำนาจสูงสุด, Syn. supreme
lie beyond(phrv) ยิ่งใหญ่กว่า, See also: มีคุณภาพกว่า
majestic(adj) ยิ่งใหญ่, See also: หรูหราโอ่อ่า, สง่างาม, มีอำนาจ, Syn. grand, dignified, sumptuous, exalted
mega(adj) ยิ่งใหญ่ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ดีเลิศ
mickle(adj) มาก, See also: ยิ่งใหญ่
monumental(adj) ยิ่งใหญ่, See also: ใหญ่โต, สำคัญมาก, Syn. massive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a.m.d.g.abbr. l. ad majorum Dei gloriam แด่พระเกียรติคุณที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
big shotn. ผู้มีอิทธิพล, ผู้ยิ่งใหญ่, Syn. brass hat
bonanza(บะแนน'ซะ) n. ขุมแร่ใหญ่, ขุมแร่มีค่า, ขุมทรัพย์มหาศาล, ทรัพย์สมบัติที่ปรากฎขึ้นอย่างกะทันหัน, โชคลาภที่ยิ่งใหญ่
cray research, inc.<ชื่อบริษัท>สถาบันวิจัยเครย์ <คำแปล>เป็นชื่อบริษัทที่สร้างคอมพิวเตอร์เมนเฟรมที่ยิ่งใหญ่บริษัทหนึ่ง ส่วนมากจะเป็นขนาดที่เรียกกับว่า supercomputer ผลิตภัณฑ์ชิ้นแรกมีชื่อว่า Cray I ในปี ค.ศ.1977 คอมพิวเตอร์ขนาดนี้จะมีราคาสูงมาก และมักจะใช้กับงานใหญ่ ๆ เป็นต้นว่า การส่งยานอวกาศออกไปนอกโลก เป็นต้น
grand slamความสำเร็จอันยิ่งใหญ่, การชนะการแข่งขันนัดสำคัญทั้งหมดของฤดู, การชนะทั้ง13ครั้งของการเล่นไพ่บริดจ์ -conf. little slam
grand-Pref. "ยิ่งใหญ่,มหึมา,สำคัญมาก"
grandeur(แกรน'เจอะ) n. ความสูงศักดิ์, ความสง่างาม, ความผึ่งผาย, ความยิ่งใหญ่, ความน่ากลัว. n. สิ่งที่ใหญ่โต, สิ่งที่สูงศักดิ์, Syn. magnificence, glory, pomp
grandiose(แกรน'ดีโอส) adj. ยิ่งใหญ่, หรูหรา, สง่างาม, โอ่อ่า., See also: grandiosity n., Syn. impressive, pompous, Ant. trivial
great(เกรท) adj. ใหญ่, ยิ่งใหญ่ -adv. ดีมาก. n. คนสำคัญ, คนที่มีชื่อเสียง., See also: greatness n., Syn. large, huge, excellent
high cockaloumการเล่นกระโดดข้ามหลังของเด็ก, ผู้ที่ถือว่าตนยิ่งใหญ่, คนสำคัญ

English-Thai: Nontri Dictionary
almighty(adj) ยิ่งใหญ่, มีอานุภาพ, มีอำนาจมาก, มีอิทธิพล
BIG big shot(n) ผู้ยิ่งใหญ่, ผู้มีอิทธิพล
bigness(n) ความใหญ่, ความยิ่งใหญ่, ความสำคัญ
grand(adj) ใหญ่โต, ใหญ่หลวง, หรูหรา, สำคัญ, ยิ่งใหญ่, มหึมา, ชั้นหนึ่ง, ดีเยี่ยม
grandeur(n) ความใหญ่โต, ความหรูหรา, ความยิ่งใหญ่, ความสง่างาม
grandiose(adj) โอ่อ่า, สง่า, หรูหรา, ยิ่งใหญ่, สง่างาม
great(adj) ใหญ่, ยิ่งใหญ่, สำคัญ, ใหญ่โต, ประเสริฐ, เบ้อเร่อ, เขื่อง, ใหญ่หลวง, มาก
greatness(n) ความสำคัญ, ความยิ่งใหญ่, ความมีชื่อเสียง
imperial(adj) ของจักรพรรดิ, ยิ่งใหญ่, เกี่ยวกับจักรวรรดิ
marvellous(adj) มหัศจรรย์, เหลือเชื่อ, น่าพิศวง, ยิ่งใหญ่, ดีเลิศ

German-Thai: Longdo Dictionary
großartig(adj, adv) ดีมาก, ยิ่งใหญ่ เช่น ein großartiger Junge ชายหนุ่มที่ดีมาก, ein großartiges Bauwerk สิ่งก่อสร้างที่ใหญ่ตระการ, Syn. klasse

French-Thai: Longdo Dictionary
magnifique(adj) สวยงาม หรูหรา ยิ่งใหญ่ ตระการตา

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top