Search result for

ยิ่งใหญ่

(53 entries)
(0.0116 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ยิ่งใหญ่-, *ยิ่งใหญ่*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยิ่งใหญ่[ADJ] great, See also: superior, mighty, powerful, important, Example: แม้ว่าไคฟูจะไม่ใช่ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ที่สุด แต่เขาก็ทำหน้าที่ได้ดีพอควร
ยิ่งใหญ่[V] be great, See also: be superior, be mighty, be powerful, be important, Example: หัวหน้าเผ่าขณะนั้นมีฐานะเทียบเท่านายอำเภอ ไม่ได้ยิ่งใหญ่เหมือนขณะนี้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ยิ่งใหญ่ว. มีอำนาจมาก เช่น นักการเมืองผู้ยิ่งใหญ่, มีสติปัญญาความสามารถสูง เช่น กวีผู้ยิ่งใหญ่, สำคัญ เช่น ลดราคาครั้งยิ่งใหญ่.
อุค, อุคระยิ่งใหญ่, มีอำนาจ.
อุฬารยิ่งใหญ่, เลิศล้น
เอาฬารยิ่งใหญ่, เลิศล้น
โอฬารยิ่งใหญ่, เลิศล้น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And we both know... that yours is a greater destiny.และเราทั้งคู่รู้ว่า นั้นเป็นชะตากรรมที่ยิ่งใหญ่ Odyssey (2008)
Hottie thinks that he's a great artist,แฟนเค้าคิดว่าเค้าเป็นศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ Adverse Events (2008)
Pete best was actually a great drummer,พีทจริงๆเป็นมือกลองที่ยิ่งใหญ่ Adverse Events (2008)
Great leaders inspire greatness in others.สตาร์วอร์ส สงครามมนุษย์โคลน ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ คือผู้ที่สร้างแรงบัลดาลใจให้กับผู้คน Ambush (2008)
In a land of mith and a time of magic the destiny of a great kingdom rests on the shoulders of a young boy.ในดินแดนแห่งตำนานและในช่วงเวลาแห่งมนตรา ชะตากรรมของอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ อยู่บนบ่าของเด็กหนุ่มคนนึง The Labyrinth of Gedref (2008)
In a land of myth and a time of magic, the destiny of a great kingdom rests of the shoulders of a young boy.ในดินแดนแห่งตำนานและในช่วงเวลาแห่งมนตรา ชะตากรรมของอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ อยู่บนบ่าของเด็กหนุ่มคนนึง Valiant (2008)
In a land of myth and a time of magic, the destiny of a great kingdom rests on the shoulders of a young boy.ในดินแดนแห่งตำนานและในช่วงเวลาแห่งมนตรา ชะตากรรมของอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ อยู่บนบ่าของเด็กหนุ่มคนนึง The Mark of Nimueh (2008)
If I don't practice, how do I become this great warlock?ถ้าเกิดผมไม่ได้หัดใช้เวทย์มนต์ แล้วผมจะกลายเป็นจอมเวทย์ผู้ยิ่งใหญ่ได้ยังไง? The Mark of Nimueh (2008)
The great warlock returns, as I knew he would.จอมเวทย์ผู้ยิ่งใหญ่กลับมาอีกครั้ง, ข้ารู้ว่าเขาต้องมา The Mark of Nimueh (2008)
In a land of myth and a time of magic, the destiny of a great kingdom rests on the shoulders of a young boy.ณ ดินแดนแห่งตำนานและในช่วงเวลาแห่งมนตรา ชะตากรรมของอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ อยู่บนบ่าของเด็กหนุ่มคนนึง Lancelot (2008)
'the destiny of a great kingdom rests on the shoulders of a young boy.ชะตากรรมของอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ อยู่บนบ่าของเด็กหนุ่มคนนึง The Moment of Truth (2008)
'In a land of myth and a time of magic, the destiny of a great kingdom rests on the shoulders of a young boy.ในดินแดนแห่งตำนานและในช่วงเวลาแห่งมนตรา ชะตากรรมของอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ อยู่บนบ่าของเด็กหนุ่มคนนึง Excalibur (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยิ่งใหญ่[v.] (yingyai) EN: be great ; be superior ; be mighty ; be powerful ; be important   
ยิ่งใหญ่[adj.] (yingyai) EN: great ; superior ; mighty ; powerful ; important ; huge ; gigantic   FR: vaste ; gigantesque

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
big[ADJ] ใหญ่, See also: ยิ่งใหญ่, Syn. large, Ant. small
go beyond[PHRV] เกินกว่า, See also: ยิ่งใหญ่กว่า, ดีกว่า, Syn. be beyond
grandiose[ADJ] ยิ่งใหญ่, See also: หรูหรา, สง่างาม, Syn. grand, flamboyant, Ant. humble
grandiosely[ADV] ยิ่งใหญ่, See also: หรูหรา, สง่างาม
imperial[ADJ] ยิ่งใหญ่มาก, See also: ซึ่งมีอำนาจสูงสุด, Syn. supreme
lie beyond[PHRV] ยิ่งใหญ่กว่า, See also: มีคุณภาพกว่า
majestic[ADJ] ยิ่งใหญ่, See also: หรูหราโอ่อ่า, สง่างาม, มีอำนาจ, Syn. grand, dignified, sumptuous, exalted
mega[ADJ] ยิ่งใหญ่ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ดีเลิศ
mickle[ADJ] มาก, See also: ยิ่งใหญ่
monumental[ADJ] ยิ่งใหญ่, See also: ใหญ่โต, สำคัญมาก, Syn. massive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a.m.d.g.abbr. l. ad majorum Dei gloriam แด่พระเกียรติคุณที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
big shotn. ผู้มีอิทธิพล,ผู้ยิ่งใหญ่, Syn. brass hat
bonanza(บะแนน'ซะ) n. ขุมแร่ใหญ่,ขุมแร่มีค่า,ขุมทรัพย์มหาศาล,ทรัพย์สมบัติที่ปรากฎขึ้นอย่างกะทันหัน,โชคลาภที่ยิ่งใหญ่
cray research, inc.<ชื่อบริษัท>สถาบันวิจัยเครย์ <คำแปล>เป็นชื่อบริษัทที่สร้างคอมพิวเตอร์เมนเฟรมที่ยิ่งใหญ่บริษัทหนึ่ง ส่วนมากจะเป็นขนาดที่เรียกกับว่า supercomputer ผลิตภัณฑ์ชิ้นแรกมีชื่อว่า Cray I ในปี ค.ศ.1977 คอมพิวเตอร์ขนาดนี้จะมีราคาสูงมาก และมักจะใช้กับงานใหญ่ ๆ เป็นต้นว่า การส่งยานอวกาศออกไปนอกโลก เป็นต้น
grand slamความสำเร็จอันยิ่งใหญ่,การชนะการแข่งขันนัดสำคัญทั้งหมดของฤดู,การชนะทั้ง13ครั้งของการเล่นไพ่บริดจ์ -conf. little slam
grand-Pref. "ยิ่งใหญ่,มหึมา,สำคัญมาก"
grandeur(แกรน'เจอะ) n. ความสูงศักดิ์,ความสง่างาม,ความผึ่งผาย,ความยิ่งใหญ่,ความน่ากลัว. n. สิ่งที่ใหญ่โต,สิ่งที่สูงศักดิ์, Syn. magnificence,glory,pomp
grandiose(แกรน'ดีโอส) adj. ยิ่งใหญ่,หรูหรา,สง่างาม,โอ่อ่า., See also: grandiosity n., Syn. impressive,pompous ###A. trivial
great(เกรท) adj. ใหญ่,ยิ่งใหญ่ -adv. ดีมาก. n. คนสำคัญ,คนที่มีชื่อเสียง., See also: greatness n., Syn. large,huge,excellent
high cockaloumการเล่นกระโดดข้ามหลังของเด็ก,ผู้ที่ถือว่าตนยิ่งใหญ่,คนสำคัญ

English-Thai: Nontri Dictionary
almighty(adj) ยิ่งใหญ่,มีอานุภาพ,มีอำนาจมาก,มีอิทธิพล
BIG big shot(n) ผู้ยิ่งใหญ่,ผู้มีอิทธิพล
bigness(n) ความใหญ่,ความยิ่งใหญ่,ความสำคัญ
grand(adj) ใหญ่โต,ใหญ่หลวง,หรูหรา,สำคัญ,ยิ่งใหญ่,มหึมา,ชั้นหนึ่ง,ดีเยี่ยม
grandeur(n) ความใหญ่โต,ความหรูหรา,ความยิ่งใหญ่,ความสง่างาม
grandiose(adj) โอ่อ่า,สง่า,หรูหรา,ยิ่งใหญ่,สง่างาม
great(adj) ใหญ่,ยิ่งใหญ่,สำคัญ,ใหญ่โต,ประเสริฐ,เบ้อเร่อ,เขื่อง,ใหญ่หลวง,มาก
greatness(n) ความสำคัญ,ความยิ่งใหญ่,ความมีชื่อเสียง
imperial(adj) ของจักรพรรดิ,ยิ่งใหญ่,เกี่ยวกับจักรวรรดิ
marvellous(adj) มหัศจรรย์,เหลือเชื่อ,น่าพิศวง,ยิ่งใหญ่,ดีเลิศ

German-Thai: Longdo Dictionary
großartig(adj adv) ดีมาก, ยิ่งใหญ่ เช่น ein großartiger Junge ชายหนุ่มที่ดีมาก, ein großartiges Bauwerk สิ่งก่อสร้างที่ใหญ่ตระการ, See also: S. klasse,

French-Thai: Longdo Dictionary
magnifique(adj) สวยงาม หรูหรา ยิ่งใหญ่ ตระการตา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top