ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

มหาอำนาจ

   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มหาอำนาจ-, *มหาอำนาจ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มหาอำนาจ[N] great power, See also: powerful nation/country, Example: ก่อนการค้นพบน้ำมันเป็นตะวันออกกลาง ไม่มีมหาอำนาจตะวันตกใดให้ความสนใจเขตแดนนี้, Thai definition: ประเทศที่มีพลังทางด้านเศรษฐกิจหรือทางอาวุธสูง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มหาอำนาจว. เรียกประเทศที่มีพลังทางด้านเศรษฐกิจหรือทางทหารสูง ว่า ประเทศมหาอำนาจ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
nuclear powerมหาอำนาจทางนิวเคลียร์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
middle powerมหาอำนาจระดับกลาง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bi-Polarมหาอำนาจสองขั้วหรือสองค่าย ในช่วง 40 ปี ของสงครามเย็น ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2490 โลกแบ่งออกเป็นมหาอำนาจสองขั้ว ได้แก่ สหรัฐอเมริกา และสหภาพโซเวียต [การทูต]
Hegemonic Powerมหาอำนาจที่ครอบงำ เมื่อสหภาพโซเวียตล่มสลายในปี พ.ศ. 2534 สหรัฐอเมริกาได้กลายเป็น "มหาอำนาจเดียว" หรือ "มหาอำนาจที่ครอบงำ" [การทูต]
Multi-Polarมหาอำนาจหลายขั้ว [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Let's not forget that America is the most powerful country in the world.แต่อย่าลืมว่าอเมริกาเป็นชาติมหาอำนาจ Love Actually (2003)
No, I'm an extremely powerful fire demon named Calcifer!ไม่ใช่ ข้าคืออภิมหาอำนาจราชาแห่งไฟผู้เกรียงไกร นามว่า คัลซิเฟอร์! Howl's Moving Castle (2004)
The West, all the superpowers, everything you believe in, Paul.ชาติตะวันตก ประเทศมหาอำนาจทั้งหลาย ทุกอย่างที่คุณเคยเชื่อมั่น พอล Hotel Rwanda (2004)
It's more diplomatic to bend to the will of a superpower...มันดูนิ่มนวลกว่า ที่จะอ่อนข้อ ให้กับประเทศมหาอำนาจ The Constant Gardener (2005)
A large population is the foundation to a rich and powerful nation.จำนวนประชากรที่มากก็เพื่อสร้างความร่ำรวยและเป็นมหาอำนาจ Episode #1.8 (2006)
Through you, BuYeo will no doubt become more powerful!เพราะท่าน, เมืองพูยอจะ กลายเป็นมหาอำนาจอย่างไม่ต้องสงสัย Episode #1.8 (2006)
In the volatile climate of the 21st century, the sharing of deterrent technologies by responsible powers is the surest guarantee of global peace.ในสภาพผันผวนของศรรตวรรษที่21 การร่วมมือด้านเทคโลโนยีของมหาอำนาจที่เชื่อถือได้ การร่วมมือด้านเทคโลโนยีของมหาอำนาจที่เชื่อถือได้ Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
Great. Russia, China, the big power stuff.ยอดเยี่ยม, รัสเซีย จีน ประเทศมหาอำนาจ Frost/Nixon (2008)
Two superpowers retreating from war.สองมหาอำนาจ ถอยทัพออกไปแล้ว Watchmen (2009)
In effect, they become a new superpower.ผลพวกเขากลายเป็นมหาอำนาจใหม่ Inception (2010)
Kenya rises to power on the export of rhinoceroses.เคนย่ากลายเปนมหาอำนาจ ที่ส่งออกแรดสู่ต่างประเทศ The Zazzy Substitution (2010)
Two superpowers facing off and he wants to start World War III.สองมหาอำนาจมาเผชิญหน้าและ ต้องการก่อสงครามโลกครั้งที่ 3 X-Men: First Class (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มหาอำนาจ[n.] (mahā-amnāt) EN: great power ; powerful nation   FR: grande puissance [f] ; nation puissante [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Great power[N] มหาอำนาจ
superpower[N] อภิมหาอำนาจ, See also: มหาอำนาจ, Syn. superiority

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
power(เพา'เออะ) n. อำนาจ,กำลัง,แรง,ความสามารถ,สมรรถภาพ, (ประเทศ) มหาอำนาจ,คนที่มีอำนาจ,เอกสารมอบอำนาจ,ผู้มีอำนาจ,ผู้มีอิทธพล,กำลังทางทหาร,สิ่งศักดิ์สิทธิ์,
sea powern. ประเทศมหาอำนาจทางทะเล
superpower(ซู'เพอเพา'เออะ) n. มหาอำนาจ,อภิมหาอำนาจ (ที่มีอิทธิพลทางการเมืองเหนือประเทศอื่น)
world powern. ประเทศมหาอำนาจ

English-Thai: Nontri Dictionary
power(n) กำลัง,อำนาจ,ความสามารถ,อานุภาพ,สมรรถภาพ,ประเทศมหาอำนาจ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Powerhouse (n ) มหาอำนาจ
See also: S. superiority,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top