ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

omnipotent

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -omnipotent-, *omnipotent*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
omnipotent(adj) ซึ่งมีอำนาจไม่สิ้นสุด, Syn. all-powerful, unlimited in power, almighty

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
omnipotent(ออมนิพ'พะเทินทฺ) adj. มีอำนาจทุกอย่าง, มีความสามารถทุกอย่าง, มีอำนาจคล้ายพระเจ้า. -Phr. (the Omnipotent พระผู้เป็นเจ้า), Syn. almighty

English-Thai: Nontri Dictionary
omnipotent(adj) มีอำนาจทุกอย่าง, สามารถทุกทาง

WordNet (3.0)
almighty(adj) having unlimited power, Syn. all-powerful, omnipotent

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Omnipotent

a. [ F., fr.L. omnipotens, -entis; omnis all + potens powerful, potent. See Potent. ] 1. Able in every respect and for every work; unlimited in ability; all-powerful; almighty; as, the Being that can create worlds must be omnipotent. [ 1913 Webster ]

God's will and pleasure and his omnipotent power. Sir T. More. [ 1913 Webster ]

2. Having unlimited power of a particular kind; as, omnipotent love. Shak. [ 1913 Webster ]


The Omnipotent, The Almighty; God. Milton.
[ 1913 Webster ]

Omnipotently

adv. In an omnipotent manner. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yet inside, I believe she vacillates between a feeling of godlike omnipotence and a sense that she simply doesn't exist which, of course, is intolerable.แต่ข้างในตัวเธอ ผมเชื่อว่า... ...เธอโอนเอนอยู่ระหว่าง ความรู้สึกในการมีอำนาจเหมือนพระเจ้า... ...และสัมผัส ที่เธอไม่มีตัวตน... Basic Instinct (1992)
The greater the risk, the greater the proof of her omnipotence.ยิ่งเสี่ยงภัยมากขึ้นเท่าไหร่ ยิ่งเป็นข้อพิสูจน์ในการใช้อำนาจของเธอ Basic Instinct (1992)
A sexy, omnipotent killer with a Random House contract.ฆาตรกรที่มีอำนาจสุดเซ็กซี่ กับสัญญาของสำนักพิมพ์แรนดอมเฮ้าส์ Basic Instinct (1992)
I'm already working it into a paper: "Risk Addiction and Omnipotence."ผมกำลังศึกษาเกี่ยวกับมัน "การติดความเสี่ยงภัยและการมีอำนาจ" Basic Instinct (1992)
It's just a story, doctor. Or maybe I really am omnipotent.มันเป็นแค่นิยาย คุณหมอ หรือ บางที ฉันเป็นผู้มีอำนาจจริงๆ Basic Instinct (1992)
If I were omnipotent for a day, I would want, um, world peace no more hunger, good things for the rain forest.If I were omnipotent for a day, I would want, um, world peace... ...no more hunger, good things for the rain forest. The One with George Stephanopoulos (1994)
If I were omnipotent for a day, I'd make myself omnipotent forever.If I were omnipotent for a day, I'd make myself omnipotent forever. The One with George Stephanopoulos (1994)
What would you do if you were omnipotent?What would you do if you were omnipotent? The One with George Stephanopoulos (1994)
Joey, uh, omnipotent.Joey, uh, omnipotent. The One with George Stephanopoulos (1994)
!" For the Lord God Omnipotent reigneth!"!" For the Lord God Omnipotent reigneth!" Raise Your Voice (2004)
!" For the Lord God Omnipotent reigneth!"!" For the Lord God Omnipotent reigneth!" Raise Your Voice (2004)
!" For the Lord God Omnipotent reigneth!"!" For the Lord God Omnipotent reigneth!" Raise Your Voice (2004)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
omnipotent

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
omnipotent

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
万能[wàn néng, ㄨㄢˋ ㄋㄥˊ,   /  ] omnipotent #10,142 [Add to Longdo]
全能[quán néng, ㄑㄩㄢˊ ㄋㄥˊ,  ] omnipotent; all-round; strong in every area #12,417 [Add to Longdo]
无所不能[wú suǒ bù néng, ㄨˊ ㄙㄨㄛˇ ㄅㄨˋ ㄋㄥˊ,     /    ] omnipotent #30,221 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
万能[ばんのう(P);まんのう, bannou (P); mannou] (n, adj-no, adj-na) (1) all-purpose; utility; (2) almighty; omnipotent; (P) #14,566 [Add to Longdo]
全能[ぜんのう, zennou] (adj-na, n, adj-no) almighty; omnipotent [Add to Longdo]
全能者[ぜんのうしゃ, zennousha] (n) the Almighty; The Omnipotent One [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top