ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -蠅-, *蠅*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[蠅, yíng, ㄧㄥˊ] fly, musca
Radical: Decomposition: 虫 (chóng ㄔㄨㄥˊ)  黽 (miǎn ㄇㄧㄢˇ) 
Etymology: [ideographic] Insects 虫 that toads 黽 feed on,  Rank: 9,369

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
苍蝇[cāng ying, ㄘㄤ ㄧㄥ˙, / ] house fly, #12,701 [Add to Longdo]
[yíng, ㄧㄥˊ, / ] fly; musca, #18,498 [Add to Longdo]
果蝇[guǒ yíng, ㄍㄨㄛˇ ㄧㄥˊ, / ] fruit fly, #56,731 [Add to Longdo]
蝇子[yíng zi, ㄧㄥˊ ㄗ˙, / ] housefly, #185,367 [Add to Longdo]
如蝇逐臭[rú yíng zhú chòu, ㄖㄨˊ ㄧㄥˊ ㄓㄨˊ ㄔㄡˋ, / ] like flies pursuing a stink (成语 saw); the mob chases the rich and powerful; the crowd runs after trash, #411,527 [Add to Longdo]
家蝇[jiā yíng, ㄐㄧㄚ ㄧㄥˊ, / ] house fly [Add to Longdo]
苍蝇座[cāng ying zuò, ㄘㄤ ㄧㄥ˙ ㄗㄨㄛˋ, / ] Musca (constellation) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
取蜘蛛;蝿取蜘蛛;虎;蝿虎[はえとりぐも;ハエトリグモ, haetorigumo ; haetorigumo] (n) (uk) jumping spider (any spider of family Salticidae) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
She is particular about food.彼は食べ物の好みに五月い。
All that time the things granddad had said, like the sound of flies flying round a melon, buzzed in my head.その間ずっと、じいさんの言ったことが、メロンの周りを飛び回るの羽音のように、頭の中でぶんぶんと鳴っていました。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Diligence is the only strategy he knows.[JA] うんこにたかるみたいだな Cape No. 7 (2008)
They'll turn you in for 10 francs kicking or five francs cold.[CN] They'll turn you in for 10 francs kicking or five francs cold. 坻奻蝠珨跺魂腔腕10楊檔ㄛ 珨跺侚腔腕5楊檔 Strange Cargo (1940)
We pay back everything![CN] 扂頗野遜珨з Thunderball (1965)
In the tsetse fly, the trypanosomes will be found... in the gut, mouth parts, and salivary glands... in all of which sites they multiply.[CN] 孑孓身上的昏睡錐虫可以在腸部位 腸部和唾腺體我到 他們會在這些部位繁殖 The Nun's Story (1959)
I can't do that. These families have children.[CN] 扂祥夔涴欴ㄛ坻遜猁欱模簩諳腔 It's a Wonderful Life (1946)
% The first thing I met was a fly with a buzz[JA] ♪ 最初に見たものは ブンブンと飛ぶ American Hustle (2013)
Sister, the board would like to hear from you... in what parts of the tsetse fly will the trypanosomes be found.[CN] 第一個問題將由我最優秀的同仁發問 本選拔委員會,請你說明 昏睡錐虫可在孑孓的什麼部位我到 The Nun's Story (1959)
They keep the cadets from going all lord of the flies on us.[JA] 士官候補生たちを 「の王」のようなことに ならないようにするんだ Goodbye to All That (2008)
They're always on the lookout and they'll do you dirt.[CN] 要避开矿工营 They're always on the lookout and they'll do you dirt. 坻祥剿猓咡ㄛ獗善斕坻頗惆陓腔 Strange Cargo (1940)
- Shall we?[CN] - 扂軗ˋ De-Lovely (2004)
Banana flies, used for heredity tests.[CN] 這些是香蕉蒼... 用於遺傳測試 Cremator (1969)
All my life I've never been able to kill so much as a fly![CN] 但是你懂不懂我連一個蒼都不捨得拍死 我... 我一輩子都不會拍死蒼 The Executioner (1963)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top