ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

强劲

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -强劲-, *强劲*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
强劲[qiáng jìng, ㄑㄧㄤˊ ㄐㄧㄥˋ, / ] powerful; with force, #4,218 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
LaToya of the United States and Grant of Jamaica could be her main opposition.[CN] 美国的拉托娅和牙买加的格兰特 将会是她强劲的对手 Fast Girls (2012)
King Diamond's army doth fight with valor and opening a can of yon whoop-ass upon their foes.[CN] 钻石王的部队强劲有力 在敌人的身上倾泻着 Knights of Badassdom (2013)
Strong El Nifio induced winter storms... are queued up in the Gulf of Alaska... and progressing eastward towards California.[CN] 强劲的厄尔尼诺在阿拉斯加湾聚集 引起了冬季风暴 现在正向着加州的东部移动 Chasing Mavericks (2012)
Faster than a speeding stroller, more powerful than a mini-van.[CN] 比飞驰的手推车更快,比迷你小型车更强劲 American Reunion (2012)
FDR: Strong hands.[CN] - 强劲的手 This Means War (2012)
I'm still in one piece.[CN] 我依然强劲 Infected (2013)
The wind is really windy.[CN] 风势相当强劲 Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
Remember... strong winds wuther at steep mountains.[CN] 记住... 陡峭的山上才有强劲的风 Conquest 1453 (2012)
But they've got strong opposition, as you can imagine[CN] 而她们将面对的是 比想象中更强劲的对手 Fast Girls (2012)
The Dow off to a strong start this morning on a bevy of news firmly pointing to an economy picking up steam.[CN] 上午,在一系列利好消息的刺激下... 道琼斯指数开盘表现强劲 Arbitrage (2012)
Strong hands. TUCK:[CN] - 强劲的手 This Means War (2012)
THE DIGITAL AGE WAS RATCHETING UP IN INTENSITY, AND I COULD SEE[CN] 数字时代在强劲崛起 Side by Side (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top