ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หญิงสูงศักดิ์

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หญิงสูงศักดิ์-, *หญิงสูงศักดิ์*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Miss Granger,an ambitious belle..มิส แกรนเกอร์,ผู้หญิงสูงศักดิ์ Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
- So you're a highborn, then.จอฟฟรีย์โกหก งั้นเจ้าก็เป็นคนชั้นสูงน่ะสิ เป็นหญิงสูงศักดิ์ The Night Lands (2012)
My mother was a lady, and my sister.แม่ข้าเป็นหญิงสูงศักดิ์ พี่ข้าก็ด้วย The Night Lands (2012)
I'm no lady.ข้าไม่ใช่หญิงสูงศักดิ์ What Is Dead May Never Die (2012)
Well, I don't know how they did things in that city, but in this city, handmaidens wait on ladies, not the other way around.ข้าก็ไม่รู้หรอกนะว่า เมืองโน้นเขาทำกันเช่นไร แต่ในเมืองนี้ สาวใช้ต้องรอหญิงสูงศักดิ์ มิใช่กลับกัน What Is Dead May Never Die (2012)
I was... I dragged him from the water.ข้าถูกเลี้ยงดูมาให้เป็น หญิงสูงศักดิ์ที่ประพฤติตัวดีทุกระเบียบนิ้ว ให้เล่นฮาร์ป เต้นรำจังหวะใหม่ล่าสุด The Prince of Winterfell (2012)
Ones about rich girls they'll never meet.เรื่องของหญิงสูงศักดิ์ ที่พวกเขาไม่เคยได้พานพบ First of His Name (2014)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dowager[N] หญิงสูงศักดิ์, See also: หญิงที่ได้รับความเคารพนับถือ
gentlewomen[N] หญิงมีชาติตระกูลสูง, See also: หญิงสูงศักดิ์, หญิงผู้ดี, Syn. noblewoman

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
milady(มิเล'ดิ) n. หญิงสูงศักดิ์,คุณหญิง,ท่านผู้หญิง.

English-Thai: Nontri Dictionary
gentlewoman(n) สุภาพสตรี,หญิงสูงศักดิ์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top