Search result for

กองทัพ

(81 entries)
(0.0107 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กองทัพ-, *กองทัพ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กองทัพ[N] army, See also: army corps, troops, forces, Example: ในที่สุดกองทัพของนายพลเจียงไคเช็กก็หนีไปตั้งมั่นที่ไต้หวัน, Count unit: กองทัพ, Thai definition: หน่วยทหารที่ประกอบด้วยทหาร 3 กองพล และมีทหารหน่วยอื่นๆ เช่น หน่วยทหารช่าง หน่วยทหารสื่อสาร หน่วยทหารรถถัง หน่วยทหารปืนใหญ่ เป็นส่วนประกอบ มีแม่ทัพเป็นผู้บังคับบัญชา
กองทัพบก[N] army, See also: ground force, Syn. ทัพบก, Example: กองทัพบกจะจัดให้มีการสวนสนามเนื่องในวันกองทัพไทยทุกปี, Count unit: กองทัพ, Thai definition: กองทหารที่ทำการรบป้องกันประเทศภาคพื้นดิน
กองทัพมด[N] party, Example: คราวที่เขาย้ายบ้านเพื่อนๆ ไปช่วยกันขนของเป็นกองทัพมด, Count unit: กองทัพ, Thai definition: หมู่คนที่ช่วยกันขนของไปทีละเล็กละน้อยเป็นกระบวน
กองทัพน้อย[N] brigade, See also: minor army, Example: เขาเป็นทหารในกองทัพน้อย, Count unit: กองทัพ, Thai definition: หน่วยทหารที่ประกอบด้วยทหารหลายกองพล มีจำนวนไม่แน่นอน เป็นการจัดตั้งขึ้นเฉพาะกิจอย่างใดอย่างหนึ่ง มีแม่ทัพน้อยเป็นผู้บังคับบัญชา
กองทัพเรือ[N] navy, Syn. ทัพเรือ, Example: กองทัพเรือจัดกระบวนเรือออกลาดตระเวนทั่วน่านน้ำไทย, Count unit: กองทัพ
กองทัพอากาศ[N] airforce, Syn. ทัพอากาศ, Example: เครื่องบินรบของกองทัพอากาศออกปฏิบัติการเหนือน่านน้ำไทย, Count unit: กองทัพ, Thai definition: หน่วยทหารซึ่งมีภารกิจในการป้องกันภัยทางอากาศ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กองทัพน. หน่วยทหารที่ประกอบด้วย ทหาร ๓ กองพล และมีทหารหน่วยอื่น ๆ เช่น หน่วยทหารช่าง หน่วยทหารสื่อสาร หน่วยทหารรถถัง หน่วยทหารปืนใหญ่ เป็นส่วนประกอบ มีแม่ทัพเป็นผู้บังคับบัญชา.
กองทัพน้อยน. หน่วยทหารที่ประกอบด้วยทหารหลายกองพล มีจำนวนไม่แน่นอน เป็นการจัดตั้งขึ้นเฉพาะกิจอย่างใดอย่างหนึ่ง มีแม่ทัพน้อยเป็นผู้บังคับบัญชา.
อักโขภิณี, อักโขเภณีกองทัพอินเดียโบราณที่มีกระบวนรบพร้อมมูลตามกำหนด
อักเษาหิณีกองทัพอินเดียโบราณที่มีกระบวนรบพร้อมมูลตามกำหนด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
armiesกองทัพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
armyกองทัพบก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
armyกองทัพบก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
army, regular; army, standingกองทัพประจำการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
army, standing; army, regularกองทัพประจำการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
forces, regularกองทัพประจำการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
standing armyกองทัพประจำการ [ดู regular army และ regular forces] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
regular army; regular forcesกองทัพประจำการ [ดู standing army] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
regular forces; regular armyกองทัพประจำการ [ดู standing army] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
navyกองทัพเรือ, กองเรือ, นาวี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Air forcesกองทัพอากาศ [TU Subject Heading]
Armed Forcesกองทัพ [TU Subject Heading]
Armiesกองทัพบก [TU Subject Heading]
Ejercito zapatista de liberacion Nocional (Mexico)กองทัพปลดปล่อยแห่งชาติซาปาติสต้า (เม็กซิโก) [TU Subject Heading]
Armed forcesกองทัพ, [เศรษฐศาสตร์]
Naviesกองทัพเรือ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And preppies-- the Blairs of the world.และสำหรับกองทัพแบลร์ New Haven Can Wait (2008)
And I don't really want to date someone who has a posse.และฉันไม่รู้จริงๆว่าต้องการจะเดทกับใครหรือเปล่า ใครมีกองทัพละ There Might be Blood (2008)
A posse?กองทัพThere Might be Blood (2008)
So before you give away all your possessions to the Salvation Army...ดังนั้นก่อนที่จะมอบการครอบครองทุกอย่างให้กับกองทัพผู้ช่วยให้รอด Dying Changes Everything (2008)
Air Force pilote.กองทัพอากาศ pilote. Gas Pills (2008)
I suppose you and your droid armies can do better?อย่างนั้นท่านกับกองทัพดรอยด์ของท่าน คุ้มครองข้าได้ดีกว่างั้นสิ? Ambush (2008)
Our droid armies outnumber theกองทัพดรอยด์ของเรามีกำลังมากกว่า Ambush (2008)
Republic clones 100 to 1.กองทัพโคลนของสหพันฯ ตั้ง 100 ต่อ 1 Ambush (2008)
We must conserve the food we have for our army.เจ้าต้องสงวนอาหารไว้ให้กองทัพ The Labyrinth of Gedref (2008)
Anakin Skywalker and his weary battle group are all that stands between the system and domination by the droid army.อนาคิน สกายวอล์เกอร์ และหน่วยรบที่อิดโรยของเขา จำต้องอยู่ระหว่างระบบดาว ภายใต้การครอบงำจากกองทัพดรอยด์ Downfall of a Droid (2008)
Clone forces rally.กองทัพโคลนระดมพล Rookies (2008)
You're listening to the grand army of the Republic broadcast.ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งกองทัพสาธารณรัฐ Rookies (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กองทัพ[n.] (køngthap) EN: army ; army corps ; troops ; forces   FR: armée [f] ; troupes [fpl] ; forces armées [fpl]
กองทัพของประเทศ[n. exp.] (køngthap khøng prathēt) EN: armed forces   
กองทัพน้อย[n. exp.] (køngthap nøi) EN: brigade ; minor army   FR: brigade [f]
กองทัพบก[n. exp.] (køngthap bok) EN: army ; ground force   FR: armée [f] ; armée de terre [f] ; force terrestre [f] ; infanterie [m]
กองทัพบกไทย [n. prop.] (Køngthap Bok Thai ) EN: Royal Thai Army   
กองทัพมด[n.] (køngthapmot) EN: party   
กองทัพอากาศ[n. exp.] (køngthap akāt) EN: airforce = air force   FR: armée de l'air [f] ; force aérienne [f]
กองทัพเรือ[n. exp.] (køngthap reūa) EN: navy ; naval fleet   FR: marine [f] ; forces navales [fpl]

English-Thai: Longdo Dictionary
no man's land(n) เขตฉนวนระหว่างกองทัพสองฝ่าย เช่น No Man's Land on the western front in Europe, during the First World War.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
air force[N] กองทัพอากาศ, Syn. air fleet, flying force
armed forces[N] กองทัพทุกเหล่าทัพ
army[N] กองทัพ, See also: กองทหาร, Syn. armed force, soldiery
defense[N] กองทัพบก, See also: กองทัพ
fleet[N] กองเรือรบ, See also: กองทัพเรือ, Syn. armada, navy
force[N] กองทหาร, See also: กองทัพ, กองกำลัง, Syn. army, troop, legion
host[N] กองทัพ
navy[N] กองทัพเรือ
Vietminh[N] กองทัพเวียดนามที่รบเพื่อต่อต้านญี่ปุ่น&ฝรั่งเศสที่แหลมอินโดจีน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aafabbr. Allied Air Forces. (กองทัพอากาศพันธมิตร) Army Air Forces กองบินทหารบก
admiralty(แอด' มิแรลที) n. กระทรวงกองทัพเรืออังกฤษ, ศาลทางทะเล, Syn. marine court)
air commandกองบัญชาการกองทัพอากาศ
air divisionหน่วยหนึ่งของกองทัพอากาศ
air forceกองทัพอากาศ
armament(อาร์'มะเมินทฺ) n. อาวุธยุทโธปกรณ์,กองทัพติดอาวุธ,รถหุ้มเกราะ,ยานเกราะ, กำลังทหาร,ขบวนการติดอาวุธสำหรับสงคราม
armed forcesกองทัพบก เรือและอากาศ (โดยเฉพาะของชาติ ๆ หนึ่ง) ,เหล่าทัพต่าง ๆ
armipotent(อาร์มิพ'โพทันทฺ) adj. แข็งแรง (กองทัพ) -armipotence n. (strong in battle)
armor(อาร์'เมอะ) n. อาวุธ,ชุดอาวุธ,กองทัพติดอาวุธ,อวัยวะป้องกันภัยของสัตว์ (เช่น กระดองเต่า) ,เกราะ. -vt. ติดอาวุธ
armour(อาร์'เมอะ) n. อาวุธ,ชุดอาวุธ,กองทัพติดอาวุธ,อวัยวะป้องกันภัยของสัตว์ (เช่น กระดองเต่า) ,เกราะ. -vt. ติดอาวุธ

English-Thai: Nontri Dictionary
admiralty(n) เจ้าหน้าที่กองทัพเรือ,กฎหมายหรือศาลแห่งกองทัพเรือ
AIR air force(n) กองทัพอากาศ
army(n) กองทัพบก
battalion(n) กองพัน,กองทัพ
fleet(n) ขบวนเรือ,กองทัพเรือ,ฝูงบิน,ขบวนนก
force(n) แรง,อำนาจ,การบังคับ,กำลัง,พละกำลัง,กองทัพ,อิทธิพล
host(n) เจ้าบ้าน,เจ้าภาพ,กองทัพ,ฝูง,โขลง
naval(adj) เกี่ยวกับกองทัพเรือ,เกี่ยวกับเรือ
navy(n) นาวี,ราชนาวี,กองทัพเรือ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
HM (n ) กองทัพในสหราชอาณาจักร
standing army (n) กองทัพประจำการ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
空軍[くうぐん, kuugun] กองทัพอากาศเยอรมัน

German-Thai: Longdo Dictionary
Flotte(n) |die, pl.Flotten| กองทัพเรือ, กองเรือรบ
Bundeswehr(n) |die, nur Sg.| กองทัพเยอรมัน, กองกำลังทหารเยอรมัน เช่น Morgen übernimmt die Bundeswehr in Masar-i-Scharif das Kommando über die Internationale Afghanistanschutztruppe Isaf im Norden des Landes.
Bundes-(n ) แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (ใช้นำหน้าคำนามอื่นๆ) เช่น Bundeswehr กองทัพเยอรมัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top