Search result for

ผู้มีอำนาจ

(49 entries)
(0.0142 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผู้มีอำนาจ-, *ผู้มีอำนาจ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้มีอำนาจ[N] authoritarian, See also: autocrat, despot, tyrant, dictator, Example: ลูกน้องกระจอกอย่างเขาต้องเกรงกลัวผู้มีอำนาจที่จะสั่งให้เขาทำอะไรก็ได้, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่มีอิทธิพลที่จะบังคับให้ผู้อื่นต้องยอมทำตาม ไม่ว่าจะด้วยความสมัครใจหรือไม่ หรือเป็นบุคคลที่สามารถบันดาลให้เป็นไปตามความประสงค์
ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย[N] person in authority, Example: พนักงานเหล่านี้ล้วนเป็นผู้มีอำนาจตามกฎหมาย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มีสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มนเทียรบาลผู้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองภายในพระราชฐาน, โบราณใช้ว่า มณเฑียรบาล.
เส้นแข็งผู้มีอำนาจสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
plenipotentiaryผู้มีอำนาจเต็ม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
plenipotentiaryผู้มีอำนาจเต็ม (ทางการทูต) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Can I; I need to speak to somebody in authority;ให้ฉัน ให้ฉันคุยกับผู้มีอำนาจได้ไหม Changeling (2008)
"Was that the hand of God Almighty pointing a finger at me?""มือนั่นใช้มือของพระเจ้าผู้มีอำนาจยิ่งใหญ่ ชี้นิ้วมาที่ฉันใช่มั้ย?" Doubt (2008)
Authorities are now feeling, by the sheer number of incidents being reported, that a terrorist group being responsible is becoming less and less likely.ตอนนี้ผู้มีอำนาจรู้สึกว่า จากการที่มีเหตุการณ์จำนวนมากถูกรายงานเข้ามา ความเป็นไปได้ที่การเกิดจากกลุ่มก่อการร้ายลดลง The Happening (2008)
I knew you were rotten from the beginning, so I want you to walk me through this and if you can't, I'm gonna call the authorities.ฉันรู้ว่านายมันเลวตั้งแต่แรกแล้ว ดังนั้นนายจะต้องอธิบายสิ่งนี้ให้ได้ทั้งหมด ถ้าไม่ละก็ ฉันจะรายงานผู้มีอำนาจ Five the Hard Way (2008)
Ishida Mitsunari?ต่างก็ปีนป่ายขึ้นมาจนเป็นผู้มีอำนาจ Goemon (2009)
Let everyone see that Hideyoshi has died...ผู้มีอำนาจเหนือทุกคน Goemon (2009)
There are still very powerful people involved in this conspiracy that were not named in Dubaku's drive.ยังมีผู้มีอำนาจ เกียวข้องกับการสมคบคิดนี้ ที่เรายังไม่รู้ ที่คอยช่วยดูบากุ Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
Captain, I need to speak to the other heads of state immediately.กัปตัน ผมอยากคุยกับ ผู้มีอำนาจคนอื่น 2012 (2009)
They're powerful men,พวกเค้าเป็นผู้มีอำนาจ The Age of Dissonance (2009)
TheLeague represents an influential group of businessmen who are tired of criminals undermining local enterprise.ผู้มีอำนาจชี้ขาด ของกลุ่มนักธุรกิจที่พยายาม ต่อต้านอาชญากรรม Albification (2009)
The post has full veto authority over town policy, including eminent domain decisions.เขาให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ โหวตลงคะเเนนเสียงฝ่ายปกครองเมือง การพิพากษากรรมสิทธิ์เหนือที่ดินเข้าด้วยกัน Potlatch (2009)
The Planner likely met unsub "B", the Enforcer, within the court system.เราเชื่อว่าฆาตกร A มีอายุมากกว่า 50-60 ผู้วางแผนน่าจะพบฆาตกร B ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจตามกฎหมาย Reckoner (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้มีอำนาจ[n. exp.] (phū mī amnāt) EN: powerful person ; boss ; authorities   
ผู้มีอำนาจ[n. exp.] (phū mī amnāt) EN: authoritarian ; autocrat ; despot ; tyrant ; dictator   
ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย[n. exp.] (phū mī amnāt tām kotmāi) EN: person in authority   
ผู้มีอำนาจเต็ม[n. exp.] (phū mī amnā tem) EN: plenipotentiary   FR: personne qui a pleins pouvoirs [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
authority[N] ผู้มีอำนาจ, See also: เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ, Syn. officials, officialdom
autocrat[N] ผู้มีอำนาจเด็ดขาด, See also: ผู้ปกครองที่มีอำนาจเด็ดขาด, Syn. dictator, despot, absolute ruler
influential person[N] ผู้มีอิทธิพล, See also: ผู้มีอำนาจ
mogul[N] ผู้มีอำนาจ, See also: บุคคลสำคัญ, ผู้มั่งคั่ง, Syn. dictator, personage, magnate, czar
mover[N] ผู้มีอำนาจ, See also: ผู้มีอิทธิพล
overlord[N] ผู้มีอำนาจเหนือผู้อื่น, Syn. dictator, king, potentate
plutocrat[N] ผู้มีอำนาจเพราะร่ำรวย, Syn. aristocrat
potentate[N] ผู้มีอำนาจมาก, See also: กษัตริย์, ผู้ปกครอง, Syn. monarch, sovereign
power[N] ผู้มีอำนาจ, See also: ผู้มีอิทธิพล, ผู้ทรงอำนาจ, Syn. boss, the higher-ups
regulator[N] ผู้ควบคุม, See also: ผู้มีอำนาจควบคุม, Syn. governor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
authority(ออธอ'ริที) n. เจ้าหน้าที่,อำนาจ (ในหน้าที่ตำแหน่ง) ,ผู้มีอำนาจ,ผู้เป็นต้นตำรับ,ทางราชการ,แหล่งข้อมูลหรือคำแนะนำที่เชื่อถือได้,ความเชื่อถือได้,ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง,อำนาจทางนิตินัย,อำนาจการเป็นตัวแทน,ความเชี่ยวชาญ, พยาน,การให้การ (คำที่มีความหมายเหมือนก
autocracy(ออทอค'คระซี) n. อัตตาธิปไตย,เอกาธิปไตย,ผู้มีอำนาจเด็ดขาด,การปกครองโดยผู้มีอำนาจเด็ดขาด,ราชาธิปไตยแบบกษัตริย์ที่มีอำนาจเด็ดขาด,ระบบเผด็จการ. autocratic (al) adj.
crown(เคราน์) n. มงกุฎ,มาลัย,มาลัยสวมศีรษะ,เครื่องประดับสำหรับศีรษะ,เกียรติยศจากผลงานที่ดีเด่น,-Phr. (the Crown ผู้มีอำนาจสูงสุด) ,รัฐาธิปัตย์,เหรียญเงินตราที่มีรูปมงกุฎ,กษัตริย์,เหรียญเงินของอังกฤษสมัยก่อนที่เท่ากับ 5 ชิลลิงส์,ส่วนที่โผล่ขึ้นมา,สิ่งประดับบนยอด
master(มาส'เทอะ,แมส'เทอะ) n. นาย,เจ้านาย,นายจ้าง,กัปตันเรือสินค้า,กัปตันเรือ,ผู้บังคับการ,หัวหน้าครอบครัว,เจ้าบ้าน,ผู้เชี่ยวชาญ,ผู้มีชัย,ผู้มีอำนาจ,คนเก่ง,ผู้ช่วยผู้พิพากษา,มหาบัณฑิต,ผู้สำเร็จปริญญาโท adj. เป็นนาย,เป็นหัวหน้า,เป็นผู้นำ,เกี่ยวกับการควบคุม,เกี่ยวกับการนำ,วางอำนาจ,ใหญ่ยิ่ง,เชี่ยวชาญ
old mann. บิดา,สามี,ผู้มีอำนาจ,หัวหน้า,กัปตันหรือ
patrichiann. ขุนนาง,ผู้มีฐานะสูง ผู้มีอำนาจ,ผู้ดี., See also: hood. n.
power(เพา'เออะ) n. อำนาจ,กำลัง,แรง,ความสามารถ,สมรรถภาพ, (ประเทศ) มหาอำนาจ,คนที่มีอำนาจ,เอกสารมอบอำนาจ,ผู้มีอำนาจ,ผู้มีอิทธพล,กำลังทางทหาร,สิ่งศักดิ์สิทธิ์,
sovereign(ซอฟ'เวอเรน) n.,adj. (เกี่ยวกับ) กษัตริย์,รัฎฐาธิปัตย์,ผู้มีอำนาจสูงสุดของประเทศ,ผู้ปกครองประเทศ,ซึ่งมีอำนาจสูงสุด,สูงสุด,ใหญ่ยิ่งที่สุด,เหนือกว่าสิ่งอื่น ๆ ทั้งหมด,ม'อำนาจการปกครองตัวเองที่อิสระ,โดยสิ้นเชิง,โดยครบถ้วน,ม'ประสิทธิภาพ.
superman(ซู'เพอแมน) n. ผู้มีอำนาจและความสามารถเหนือมนุษย์
triumvirate(ไทรอัม'วิเรท) n. ระบบผู้มีอำนาจสามคน,ต กลุ่มสามคน,ร่างที่ประกอบด้วยสามองค์

English-Thai: Nontri Dictionary
autocrat(n) ผู้มีอำนาจเด็ดขาด
BIG big gun(n) ผู้มีอิทธิพล,ผู้มีอำนาจ,บุคคลสำคัญ
lord(n) ขุนนาง,ผู้มีอำนาจเหนือ,เจ้าของคฤหาสน์,เจ้าของที่ดิน
oligarch(n) ผู้มีอำนาจ
plenipotentiary(n) ทูตผู้มีอำนาจเต็ม
potentate(n) ผู้ปกครอง,ผู้มีอำนาจ,กษัตริย์

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
eminence grise (jargon ) ผู้มีอำนาจ อิทธิพล โดยไม่มีตำแหน่งอย่างเป็นทางการ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top