Search result for

มีอำนาจมาก

(23 entries)
(0.4662 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มีอำนาจมาก-, *มีอำนาจมาก*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Because if the test of a man is how he treats those he has power over,เพราะถ้าจะทดสอบผู้ชายก็ให้เขามีอำนาจมากๆ Birthmarks (2008)
You tried one ancient power.ไฟ.. มีอำนาจมากThe Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
I want you to say you're a businessman with visions of being a shipping magnate.ฉันอยากจะบอกว่า คุณเป็นนักธุรกิจที่มีวิสัยทัศน์ กว้างไกลของการขนส่งทางเรือ ที่มีอำนาจมาก Episode #1.7 (2008)
Which one of you has the most natural authority in your own relationship?ระหว่างคุณสองคน ใครเป็นคนที่มีอำนาจมากกว่ากัน? Marley & Me (2008)
When these missiles detonate, the world will turn to the most powerful man on the planet.เมื่อ มิสไซส์ระเบิดเมื่อไร คนทั้งโลกจะหันไปหา คนที่มีอำนาจมากที่สุดในโลก G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
David's dead, and frobisher's still out there, but... these are powerful people.เดวิดตาย แต่โฟรบิเช่อร์ยังอยู่ดี แต่... พวกเขามีอำนาจมาก New York Sucks (2009)
They still have a hold of a fair amount of luxury night clubs, and have a large control over the real estate values.พวกเขายังครอบครองไนท์คลับหรูหรามากมายอย่างถูกต้องอีก และมีอำนาจมากเกินที่จะคิดค่าทรัพย์สินเป็นเงินจริงได้ Episode #1.1 (2009)
And now he's one handshake away from being the most powerful man on earth.ตอนนี้เขาก็เหลือเพียงอีกนิดเดียว ที่จะเป็นคนที่มีอำนาจมากที่สุดในโลก Chapter Eleven 'I Am Sylar' (2009)
Is the JK Group that powerful?พวกเค้ามีอำนาจมากเลยหรอ? Episode #1.15 (2009)
To be desired by something that powerful.การได้เป็นที่ปรารถนาของสิ่งที่มีอำนาจมากขนาดนั้น Release Me (2009)
Guilt's a powerful thing.ความรู้สึกผิดเป็นสิ่งที่มีอำนาจมากนะคะ Roadkill (2009)
Charles widmore was A mysterious and powerful man And the nemesis Of benjamin linus, The leader of the others.ชาร์ลส์ วิดมอร์ เป็นชายลึกลับและมีอำนาจมาก และเป็นคู่แค้นของ เบ็นจามิน ไลนัส Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มีอำนาจมาก[adj.] (mī amnāt māk) EN: powerful   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
preponderant[ADJ] ที่เหนือกว่า, See also: มีอำนาจมากกว่า, มีพลังเหนือกว่า, Syn. predominant, significant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
colossusn. สิ่งที่ใหญ่โต มหึมาหรือมีอำนาจมาก
dwarf(ดวอร์ฟ) n. คนแคระ,สัตว์หรือพืชที่เตี้ยแคระ,เทวดาเตี้ยมีอัปลักษณ์และมีอำนาจมาก (ในนิทาน) . -adj. แคระ. vt. ทำให้แคระ,ทำให้แกร็น.vi. เตี้ยเล็กลง,แกร็น., See also: dwarfishly adv. ดูdwarf dwarfishness n. ดูdwarf
formidable(ฟอร์'มิดะเบิล) adj. น่ากลัว,ยาก,ลำบาก,ซึ่งเอาชนะยาก,เหนือกว่ามาก,ใหญ่โต,มีอำนาจมาก,มีกำลังมาก., See also: formidableness,formidability n. formidably adv., Syn. awesome
important(อิมพอร์' เทินทฺ) adj. สำคัญ, มีความหมาย, เด่น, โอหัง, ยะโส, มีอิทธิพลมาก, มีอำนาจมาก, มีฐานะสูง, ใหญ่โต, มากมาย., See also: importantly adv., Syn. subtantial, serious
leviathan(ลิไว'อะเธิน) n. สัตว์ทะเลขนาดใหญ่เช่นปลาวาฬ,สิ่งใหญ่โตที่มีอำนาจมาก (เช่น เรือเดินสมุทร), Syn. giant
powerful(เพา'เออฟูล) adj. มีอำนาจมาก,มีแรงมาก,มีกำลังมาก,แข็งแรง,มีสมรรรภาพสูง,ได้ผลมาก,มากมาย, See also: powerfulness n., Syn. forceful,strong
queen(ควีน) n. ราชินี,มเหสีของกษัตริย์,กษัตรี,เทพธิดา,เทพี,นางงาม,สิ่งที่เลิศที่สุด,ไพ่ควีน (Q) ,ตัวหมากรุกฝรั่งที่มีอำนาจมากที่สุด,นางพญามด (ปลวก,ผึ้ง,ตัวต่อ,แตน) ,ชายรักร่วมเพศ vi. ปกครองอย่างราชิน vt. ทำให้เป็นราชินี,ทำให้เป็นตัวหมากรุกQueen.

English-Thai: Nontri Dictionary
almighty(adj) ยิ่งใหญ่,มีอานุภาพ,มีอำนาจมาก,มีอิทธิพล
mightily(adv) อย่างมีอำนาจมาก,อย่างมหึมา,อย่างพิลึก,รุนแรง,อย่างมีกำลัง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top