ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
49 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -臭-, *臭*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[臭, chòu, ㄔㄡˋ] to reek, to smell, to stink
Radical: Decomposition: 自 (zì ㄗˋ)  犬 (quǎn ㄑㄩㄢˇ) 
Etymology: [ideographic] The smell 自 of a dirty dog 犬,  Rank: 2,105

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chòu, ㄔㄡˋ, ] stench; stink; smelly; to smell (bad), #4,650 [Add to Longdo]
[xiù, ㄒㄧㄡˋ, ] sense of smell; smell bad, #4,650 [Add to Longdo]
[chòu wèi, ㄔㄡˋ ㄨㄟˋ, ] stink; fumes, #20,144 [Add to Longdo]
[chòu měi, ㄔㄡˋ ㄇㄟˇ, ] to show off one's good looks shamelessly, #24,768 [Add to Longdo]
豆腐[chòu dòu fu, ㄔㄡˋ ㄉㄡˋ ㄈㄨ˙, ] stinky tofu (Japanese natto 納豆|纳豆); strong-smelling fermented soybeans; fig. rough exterior but lovable person, #26,215 [Add to Longdo]
[è chòu, ㄜˋ ㄔㄡˋ, / ] stink, #27,889 [Add to Longdo]
[chòu yǎng, ㄔㄡˋ ㄧㄤˇ, ] ozone (O3), #30,055 [Add to Longdo]
[kǒu chòu, ㄎㄡˇ ㄔㄡˋ, ] bad breath; halitosis, #33,505 [Add to Longdo]
[chòu qì, ㄔㄡˋ ㄑㄧˋ, / ] stench, #35,715 [Add to Longdo]
名昭著[chòu míng zhāo zhù, ㄔㄡˋ ㄇㄧㄥˊ ㄓㄠ ㄓㄨˋ, ] notorious; infamous; egregious (bandits), #40,000 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[におい, nioi] (n) กลิ่น
化物[しゅうかぶつ, shuukabutsu] (n) สารประกอบโบรมีน

Japanese-English: EDICT Dictionary
[しゅう, shuu] (suf) (1) (See カビ) -smell; stinking of; (2) (See 官僚) smacking of; hinting of [Add to Longdo]
[くさい, kusai] (adj-i) (1) stinking; smelly; (2) suspicious; fishy; (3) clumsy; (P) [Add to Longdo]
い消し[においけし, nioikeshi] (n) deodorant [Add to Longdo]
い奴[くさいやつ, kusaiyatsu] (n) dubious fellow [Add to Longdo]
い物に蓋;い物にふた;いものにふた[くさいものにふた, kusaimononifuta] (exp) looking the other way; hushing up a problem; solving a problem by ignoring it [Add to Longdo]
み;[くさみ, kusami] (n) (1) bad smell; (2) affectation; fulsomeness [Add to Longdo]
[しゅうか, shuuka] (n,vs) bromination [Add to Longdo]
化カリウム[しゅうかカリウム, shuuka kariumu] (n) potassium bromide (KBr) [Add to Longdo]
化メチル[しゅうかメチル, shuuka mechiru] (n) methyl bromide [Add to Longdo]
化水素[しゅうかすいそ, shuukasuiso] (n) hydrogen bromide (HBr) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"I'm soaked with sweat.' "Step back. You stink!"「汗でびしょ濡れだよ」「離れてっ。いわっ!」 [F]
"Natto" smells awful, but tastes delicious.「納豆」のいはひどいが、食べるととてもおいしい。
He looks suspicious.あいつがい。
The weasel is noted for its bad smell.いたちはその悪で知られている。
I smell smoke in the elevator.エレベーターから煙のいがします。
My clothes have an oily smell because I ate at a stuffed crepe place/shop.お好み焼き屋に行ったので、なんか服が油い!
I smell something burning, Mother.お母さん、何か焦げているいがするわ。 [F]
Taste of mold.かびい味がする。
This fish has a bad smell.この魚はいやないがする。
The dog has a keen scent.この犬は鋭い覚をもっている。
This meat smells bad.この肉は腐ったいがする。
This room smells musty.この部屋はかびい。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll come alongshore in one of those boats and signal you with a flashlight. Be watching.[JA] 複雑すぎて 罠のいがする Too Late for Tears (1949)
And why do they have to have disinfectant that smells even worse than the stuff that it's supposed to disinfect?[JA] 消毒剤のいだらけで 看守も嫌な態度だった The Spy Who Came In from the Cold (1965)
Porky![CN] 胖子! Tactical Unit - Partners (2009)
You can smell me. [INAUDIBLE].[JA] ヨウ素のいが 染みついてる Hollow Triumph (1948)
Slut![CN] 婊子 Evita (1996)
I've never been so embarrassed in my whole life. Shut your filthy mouth![JA] その汚いい口で 喋らないで! The Intruder (1962)
Sure, you'll get to Guaymas, but they'll catch up with you and put you out of your misery.[JA] くてへどが出るぜ マイヤーズ! お前はうぜ この服も! The Hitch-Hiker (1953)
Bastard![CN] 小子! All's Well, Ends Well 1997 (1997)
Bitch![CN] 婆娘 Episode #1.1 (1989)
Why don't you kill me![CN] 你把我杀掉算了丫头 Episode #1.5 (2004)
Have you decided to end it all? You idiot, you dummy, you moron![CN] 你这个丫头丫头 Episode #1.4 (2004)
Tasteless, odorless crud.[JA] 無味無のカス Soylent Green (1973)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[くさい, kusai] uebelriechend, nach...riechend [Add to Longdo]
[しゅうき, shuuki] schlechter_Geruch, Gestank [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top