ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ทรงพลัง

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทรงพลัง-, *ทรงพลัง*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He is forty, very powerfully built with a member like a stallionเขาคือสี่สิบ, มากสร้างอย่างทรงพลัง... ...กับสมาชิกเหมือนม้าตัวผู้ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
He is enormously rich, very powerful, very cruelเขา Nvery อย่างมหึมามั่งมี,\ทรงพลัง, ทารุณมาก Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Then gives such a powerful kick to her behind that the poor thing flies across the room through the window and vanishes into a dark cellarต่อมาให้ kick to ทรงพลังจน ข้างหลังของเธอ ... . ...สิ่งนั้นสิ่งน่าสงสารบินห้อง across the ... Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
- The babe with the power.- เด็กไหน - เด็กทรงพลัง Labyrinth (1986)
On wishes? Some all powerful genie--can't even bring people back from the dead.ภูตที่ทรงพลัง ไม่สามารถแม้กระทั่งชุบชีวิตคนตาย Aladdin (1992)
Prince Ali, mighty is he, Ali Ababwa!เจ้าชายอาลี ความทรงพลังที่เขามี อาลี อะบาวา Aladdin (1992)
A beautiful desert bloom such as yourself should be on the arm of the most powerful man in the world.ดอกไม้อันสวยงามที่บานกลางทะเลทรายอย่างเจ้า คู่ควรกับแขนของผู้ทรงพลังที่สุดในโลกนี้ Aladdin (1992)
I wish to be... an all powerful genie!ภูติที่ทรงพลังที่สุด Aladdin (1992)
Is a fearsome king with a deep, mighty voiceเขาเป็นราชาที่น่ากลัว เขามีเสียงที่ลึกลับและทรงพลัง The Nightmare Before Christmas (1993)
The Japanese army is facing a growing challenge... not from China's unified front... but from the powerful Chinese Communist Army.กองทัพญี่ปุ่นกำลังตกที่นั่งลำบาก ไม่ใช่เพราะทัพร่วม กองหน้าจากจีน แต่เป็นกองกำลังคอมมิวนิสต์ ที่ทรงพลังของจีน Seven Years in Tibet (1997)
And size means stability, luxury... and above all, strength.ขนาดคือความมั่นคง ความหรูหรา และความทรงพลัง Titanic (1997)
A shout big and strong screaming and screamingที่ทรงพลังอำนาจกู่ร้องและกู่ร้อง The Legend of 1900 (1998)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทรงพลัง[adj.] (song phalang) EN: potent ; powerful   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
big[ADJ] มีพลังมาก, See also: ทรงพลัง, มีอำนาจสูง
mighty[ADJ] ทรงพลัง, See also: มีกำลัง, เข้มแข็ง, Syn. powerful, influential

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top