ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -詞-, *詞*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[, cí, ㄘˊ] phrase, expression; words, speech
Radical: , Decomposition:   言 [yán, ㄧㄢˊ]  司 [, ]
Etymology: [pictophonetic] words, Rank: 6915

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cí, ㄘˊ, / ] works; phrases; classical Chinese poem; word; diction #2,216 [Add to Longdo]
歌词[gē cí, ㄍㄜ ㄘˊ, / ] song lyric; lyrics #6,935 [Add to Longdo]
关键词[guān jiàn cí, ㄍㄨㄢ ㄐㄧㄢˋ ㄘˊ, / ] keyword #7,776 [Add to Longdo]
词汇[cí huì, ㄘˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] vocabulary; list of words (e.g. for language teaching purposes) #9,757 [Add to Longdo]
台词[tái cí, ㄊㄞˊ ㄘˊ, / ] an actor's lines; script #9,801 [Add to Longdo]
台词[tái cí, ㄊㄞˊ ㄘˊ, / ] an actor's lines; script #9,801 [Add to Longdo]
单词[dān cí, ㄉㄢ ㄘˊ, / ] word #10,840 [Add to Longdo]
名词[míng cí, ㄇㄧㄥˊ ㄘˊ, / ] noun #10,929 [Add to Longdo]
词语[cí yǔ, ㄘˊ ㄩˇ, / ] words; expressions; terms #11,123 [Add to Longdo]
动词[dòng cí, ㄉㄨㄥˋ ㄘˊ, / ] verb #13,355 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[し, shi] (n) (1) words; writing; lyrics; (2) (See 填) ci (form of Chinese poetry); (3) (See 辞・3) independent word #6,115 [Add to Longdo]
華集[しかしゅう, shikashuu] (n) anthology (of poems); florilegium [Add to Longdo]
宗;詩宗[しそう, shisou] (n) master poet [Add to Longdo]
書き;言葉書き;[ことばがき, kotobagaki] (n) foreword to a collection of poems; preface; explanatory notes; captions [Add to Longdo]
[ししょう, shishou] (n) poetry and prose [Add to Longdo]
[しふ, shifu] (n) Chinese poetry [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
'Ah' is an interjection.「ああ」は感嘆だ。
Alex seemed to learn nouns such as "paper," "key" and "cork," and color names such as "red," "green" and "yellow."アレックスは「紙」「鍵」「コルク」のような名や、「赤」「緑」「黄色」のような色の名も覚えたように見えた。
You can omit the preposition in this phrase.この句では前置を省略できる。
During these years he wrote immortal poem.この数年間に彼は不朽の名を書いた。
Can you conjugate this verb?この動の変化を言えますか。
Cue cards are used primarily on television to help the actors remember their lines.テレビでは俳優が台を思い出せるようにキューカードが主に使われる。
In English the verb precedes the object.英語では動が目的語の前に来る。
Some English adverbs function as adjectives.英語の副の中には形容の役目をするものがある。
In English, a sentence structure is usually Subject Verb Object/Complement.英語の文構造は大抵、主語、動、目的語/補語だ。
I can sing this song without the text.私はこの歌を歌無しで歌える。
I cannot recall the words of the song.私はその歌の歌を思い出すことができない。
He concentrated on his study of prepositions.彼は前置の勉強に専念した。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Where did you learn that word?[CN] -你們在哪學到這個? La Poison (1951)
We could dream up some lyrics maybe.[CN] 或許我們可以寫些歌 你跟我一起寫歌 Lolita (1962)
Dispensary? - Yes, sir?[CN] 「瘋子」是你想到給他的最好的形容 Riot in Cell Block 11 (1954)
It seems much more than background music somehow.[JP] 何だか意味ありげな 歌だと思わない? Gosford Park (2001)
Speaking about "Feelings", you might brush up on the lyrics.[JP] "フィーリングス" と言えば 歌のチェックを The Fabulous Baker Boys (1989)
You really make all that up?[JP] 君の作か? Breaking Away (1979)
Yes.[CN] -別用這個 -好的 La Poison (1951)
The trouble is it's hard for a woman to find an excuse to go into a café.[CN] 288) }對一個女人來說,難的是找一個來咖啡館的托 Moderato cantabile (1960)
You can change the scenery but sooner or later, you'll get a whiff of perfume or somebody will say a certain phrase, or maybe hum something and you're licked again.[JP] 場所が変わっても... すぐに 香水の香りとともに... 歌の一部か 鼻歌が Detour (1945)
Would you be kind enough to read me some of Miss Caighn's testimony?[CN] 可否念些她的證 Adam's Rib (1949)
Has anyone used that word?[CN] 有人說過這嗎? The Uninvited (1944)
Here's the lyrics right here.[JP] ここに歌がでる。 When Harry Met Sally... (1989)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[し, shi] WORTE, WOERTER [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top