Stealth Wealth หรือ Quiet Luxury รวยแบบไม่ตะโกน เทรนด์ใหม่ที่กำลังมาแรง What is quiet luxury? “Stealth Wealth” หรือ “Quiet Luxury” แปลอย่างง่ายๆ ว่าเป็นสไตล์การแต่งตัว “หรูแบบไม่ต้องโชว์โลโก้ แพงโดยไม่ต้องตะโกน” คือการแต่งตัวด้วยเสื้อผ้า หรือเหล่าแฟชั่นไอเท็มที่เน้นการตัดเย็บด้วยความประณีตเนี้ยบกริบเป็นหลัก และใช้วัสดุเนื้อผ้าในการตัดเย็บคุณภาพสูงพร้อมกันนี้ก็ต้องมีความเรียบง่าย ดูดี และไม่ฉูดฉาด ภาพรวมที่ออกมาจึงทำให้เทรนด์นี้เปรียบเสมือนเหมือนเป็นแฝดคนละฝาของแฟชั่นแบบมินิมัลนั่นเอง ซึ่งจะแตกต่างจากเมื่อก่อนที่จะเสื้อผ้าหรือกระเป๋าจะแสดงถึงความคลั่งไคล้ในการสวมโลโก้ขนาดใหญ่ของแบรนด์หรู หรือสีสันจัดจ้าน ในส่วนของราคาค่าตัวของแต่ละชิ้นถึงแม้ว่าจะเรียบง่ายแต่แน่นอนว่ามูลค่าการซื้อขายสูงลิบลิ่ว โดยส่วนใหญ่แล้วคนที่นิยมเทรนด์ quiet luxury นี้คือ กลุ่มคนมีฐานะที่พยายามทำตัวกลมกลืนกับคนทั่วไปด้วยการแต่งตัวแบบมินิมัล ไม่แคร์ว่าคนอื่นจะรู้หรือไม่ว่าตัวเองใช้แบรนด์หรู Style ในรูปแบบ Quiet Luxury…
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

right

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -right-, *right*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
right off the bat(slang) immediately, at once, right away

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[, shì, ㄕˋ] to be; indeed, right, yes; okay
Radical: , Decomposition:   日 [, ㄖˋ]  疋 [, ㄆㄧˇ]
Etymology: [ideographic] To speak 日 directly 疋, Rank: 3
[, duì, ㄉㄨㄟˋ] correct, right; facing, opposed
Radical: , Decomposition:   又 [yòu, ㄧㄡˋ]  寸 [cùn, ㄘㄨㄣˋ]
Etymology: [ideographic] A pair 又 of hands 寸, Rank: 33
[, míng, ㄇㄧㄥˊ] bright, clear; to explain, to understand, to shed light
Radical: , Decomposition:   日 [, ㄖˋ]  月 [yuè, ㄩㄝˋ]
Etymology: [ideographic] The light of the sun 日 and moon 月, Rank: 121
[, yòu, ㄧㄡˋ] and, also, again, in addition
Radical: , Decomposition:
Etymology: [pictographic] A right hand, representing a pair; compare 左, Rank: 126
[, zhèng, ㄓㄥˋ] straight, right, proper, correct, just, true
Radical: , Decomposition:   一 [, ]  止 [zhǐ, ㄓˇ]
Etymology: [ideographic] A foot 止 stopping in the right place 一, Rank: 129
[, yì, ㄧˋ] right conduct, propriety; justice
Radical: 丿, Decomposition:   丶 [diǎn, ㄉㄧㄢˇ]  乂 [, ㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] sheep; simplified form of 義, Rank: 208
[, bái, ㄅㄞˊ] white; clear, pure, unblemished; bright
Radical: , Decomposition:   ?  日 [, ㄖˋ]
Etymology: [ideographic] A burning candle; the rays of the sun, Rank: 286
[, guāng, ㄍㄨㄤ] light; bright, brilliant; only, merely
Radical: , Decomposition:     兀 [, ㄨˋ]
Etymology: [ideographic] A person 儿 carrying a torch 火, Rank: 290
[, quán, ㄑㄩㄢˊ] authority,  power, right
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]  又 [yòu, ㄧㄡˋ]
Etymology: [pictophonetic] wood, Rank: 297
[, shāng, ㄕㄤ] commerce, business, trade
Radical: , Decomposition:     亠 [tóu, ㄊㄡˊ]  丷 [ha, ㄏㄚ˙]  冏 [jiǒng, ㄐㄩㄥˇ]
Etymology: [pictophonetic] bright, Rank: 402

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yòu, ㄧㄡˋ, ] right (-hand) #1,400 [Add to Longdo]
权益[quán yì, ㄑㄩㄢˊ ㄧˋ, / ] rights and benefits #2,830 [Add to Longdo]
右边[yòu bian, ㄧㄡˋ ㄅㄧㄢ˙, / ] right (opposite left); the right side; to the right #3,122 [Add to Longdo]
右手[yòu shǒu, ㄧㄡˋ ㄕㄡˇ, ] right-hand #5,503 [Add to Longdo]
是非[shì fēi, ㄕˋ ㄈㄟ, ] right and wrong; quarrel #6,494 [Add to Longdo]
右侧[yòu cè, ㄧㄡˋ ㄘㄜˋ, / ] right side #6,738 [Add to Longdo]
表决权[biǎo jué quán, ㄅㄧㄠˇ ㄐㄩㄝˊ ㄑㄩㄢˊ, / ] right to vote; vote #9,740 [Add to Longdo]
眼见[yǎn jiàn, ㄧㄢˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] right away #13,939 [Add to Longdo]
右倾[yòu qīng, ㄧㄡˋ ㄑㄧㄥ, / ] right-deviation #20,611 [Add to Longdo]
仁义[rén yì, ㄖㄣˊ ㄧˋ, / ] righteousness #27,900 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
正解[せいかい, seikai] TH: ถูกต้อง หรือ เหมาะสมดีแล้ว  EN: right

Japanese-English: EDICT Dictionary
なり[nari] (prt) (1) or; whether or not; (2) (after dictionary form verb) as soon as; right after; (3) (after past tense verb) while still; with previous state still in effect; (P) #130 [Add to Longdo]
[けん, ken] (n, n-suf) authority; right (to do something); (P) #325 [Add to Longdo]
[しも, shimo] (n) (1) below; down; under; younger (e.g. daughter); (2) bottom; (3) beneath; underneath; (4) (as 下から, 下より, etc.) just after; right after; (n, adj-no) (5) inferiority; one's inferior (i.e. one's junior); (n) (6) (See 下取り) trade-in; (n-pref) (7) (See 下準備) preliminary; preparatory; (P) #367 [Add to Longdo]
最後[さいご, saigo] (n, adj-no) (1) last; end; conclusion; latest; most recent; (exp) (2) (after -tara form or -ta form followed by "ga") no sooner than; right after (often having negative consequences); (3) (arch) (See 最期) one's final moments; (P) #683 [Add to Longdo]
[みぎ, migi] (n) (1) right; right hand side; (2) (See 右に同じ) afore-mentioned (esp. in vertical Japanese writing); foregoing; forgoing; above; (P) #729 [Add to Longdo]
[ま, ma] (n, pref) just; right; due (east); pure; genuine; true #892 [Add to Longdo]
[めい, mei] (n) (1) brightness; (2) clarity; acumen; (3) power of vision #1,177 [Add to Longdo]
明;清[さや, saya] (adv) (1) (arch) clearly; brightly; (2) cleanly; purely #1,177 [Add to Longdo]
誠(P);実[まこと, makoto] (adv, n) (1) truth; reality; (2) sincerity; honesty; integrity; fidelity; (3) (arch) that's right (used when recalling forgotten information, suddenly changing the subject, etc.); (P) #1,760 [Add to Longdo]
利益[りえき(P);りやく, rieki (P); riyaku] (n, vs) (1) profit; gains; (2) benefit; advantage; interest (of the public, etc.); (3) (りやく only) grace (of God, Buddha, etc.) (esp. as attained through rightful actions, prayer, adherence to one's faith, etc.); blessing; miracle; (P) #1,900 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
rightA ball hit her on the right leg.
rightAbout two miles farther on, the road bent to the right.
rightAccording to the X-ray, everything is all right.
rightActually it might be a good idea to start right now.
rightAdmitting what you say, I still believe I am right.
rightAdmitting what you say, I still think he's in the right.
rightAdmitting what you say, I still think I am right.
rightA doctor was called in right away.
rightA-ha-ha ... sorry. I forgot my contacts, Unless I'm right here I can't see it.
right"Ah, this is my idiot son Takashi" "Eh-er, yes. (The late) Takashi, right?" "Fuusy, he isn't dead yet! Probably."
rightAh yes, two right.
rightA little more to the right, so!

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All right ...ก็ได้ Skyline (2010)
Coming right up.ได้ทันที What's the Good of Being Good (2012)
- Right here?ฮมมม Tom Sawyer & Huckleberry Finn (2014)
-Sounded close. -It's in this room right now.ฟังอย่างใกล้ชิด มันอยู่ในห้องนี้ ตอนนี้ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Don't be afraid. We're right behind you.ไม่ต้องกลัว เราอยู่ข้างหลังคุณ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Yes! Right behind ya.ใช่ ด้านหลังยา Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Might be in this room right now.อาจจะอยู่ในห้องนี้ตอนนี้ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Go right upstairs to bed.ชั้นบนไปทางตรงไปที่เตียง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
-Go right on up now, my dear.ไปทางด้านตรงบนขึ้นตอนนี้ที่ รักของฉัน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Have B76 come right in.ให้ B76 เข้ามาข้างใน The Great Dictator (1940)
You men, stay right here.พวกผู้ชาย อยู่ที่นี่ The Great Dictator (1940)
It's right here. Here it is.มันอยู่นี่ไง แค่ตกพื้น The Great Dictator (1940)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクセス権[アクセスけん, akusesu ken] access permission, access right [Add to Longdo]
アクセス権[アクセスけん, akusesu ken] access right [Add to Longdo]
ライトサイジング[らいとさいじんぐ, raitosaijingu] rightsizing [Add to Longdo]
右シフト[みぎシフト, migi shifuto] right shift (bitwise, arithmetic) [Add to Longdo]
右下隅[みぎしたすみ, migishitasumi] bottom right corner [Add to Longdo]
右回り[みぎまわり, migimawari] clockwise rotation, CW, righthanded rotation [Add to Longdo]
右寄せ[みぎよせ, migiyose] right-justification (vs) [Add to Longdo]
右上隅[みぎうえすみ, migiuesumi] top right corner [Add to Longdo]
右側への結合性を持つ[ひだりがわへのけつごうせいをもつ, hidarigawahenoketsugouseiwomotsu] to be right associative [Add to Longdo]
右揃え[みぎそろえ, migisoroe] right justification (vs) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Right \Right\ (r[imac]t), a. [OE. right, riht, AS. riht; akin to
   D. regt, OS. & OHG. reht, G. recht, Dan. ret, Sw. r[aum]tt,
   Icel. rettr, Goth. ra['i]hts, L. rectus, p. p. of regere to
   guide, rule; cf. Skr. [.r]ju straight, right. [root]115. Cf.
   {Adroit},{Alert}, {Correct}, {Dress}, {Regular}, {Rector},
   {Recto}, {Rectum}, {Regent}, {Region}, {Realm}, {Rich},
   {Royal}, {Rule}.]
   1. Straight; direct; not crooked; as, a right line. "Right as
    any line." --Chaucer
    [1913 Webster]
 
   2. Upright; erect from a base; having an upright axis; not
    oblique; as, right ascension; a right pyramid or cone.
    [1913 Webster]
 
   3. Conformed to the constitution of man and the will of God,
    or to justice and equity; not deviating from the true and
    just; according with truth and duty; just; true.
    [1913 Webster]
 
       That which is conformable to the Supreme Rule is
       absolutely right, and is called right simply without
       relation to a special end.      --Whately.
    [1913 Webster]
 
   2. Fit; suitable; proper; correct; becoming; as, the right
    man in the right place; the right way from London to
    Oxford.
    [1913 Webster]
 
   5. Characterized by reality or genuineness; real; actual; not
    spurious. "His right wife." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       In this battle, . . . the Britons never more plainly
       manifested themselves to be right barbarians.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   6. According with truth; passing a true judgment; conforming
    to fact or intent; not mistaken or wrong; not erroneous;
    correct; as, this is the right faith.
    [1913 Webster]
 
       You are right, Justice, and you weigh this well.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       If there be no prospect beyond the grave, the
       inference is . . . right, "Let us eat and drink, for
       to-morrow we die."          --Locke.
    [1913 Webster]
 
   7. Most favorable or convenient; fortunate.
    [1913 Webster]
 
       The lady has been disappointed on the right side.
                          --Spectator.
    [1913 Webster]
 
   8. Of or pertaining to that side of the body in man on which
    the muscular action is usually stronger than on the other
    side; -- opposed to left when used in reference to a part
    of the body; as, the right side, hand, arm. Also applied
    to the corresponding side of the lower animals.
    [1913 Webster]
 
       Became the sovereign's favorite, his right hand.
                          --Longfellow.
    [1913 Webster]
 
   Note: In designating the banks of a river, right and left are
      used always with reference to the position of one who
      is facing in the direction of the current's flow.
      [1913 Webster]
 
   9. Well placed, disposed, or adjusted; orderly; well
    regulated; correctly done.
    [1913 Webster]
 
   10. Designed to be placed or worn outward; as, the right side
     of a piece of cloth.
     [1913 Webster]
 
   {At right angles}, so as to form a right angle or right
    angles, as when one line crosses another perpendicularly.
    
 
   {Right and left}, in both or all directions. [Colloq.]
 
   {Right and left coupling} (Pipe fitting), a coupling the
    opposite ends of which are tapped for a right-handed screw
    and a left-handed screw, respectivelly.
 
   {Right angle}.
     (a) The angle formed by one line meeting another
       perpendicularly, as the angles ABD, DBC.
     (b) (Spherics) A spherical angle included between the
       axes of two great circles whose planes are
       perpendicular to each other.
 
   {Right ascension}. See under {Ascension}.
 
   {Right Center} (Politics), those members belonging to the
    Center in a legislative assembly who have sympathies with
    the Right on political questions. See {Center}, n., 5.
 
   {Right cone}, {Right cylinder}, {Right prism}, {Right
   pyramid} (Geom.), a cone, cylinder, prism, or pyramid, the
    axis of which is perpendicular to the base.
 
   {Right line}. See under {Line}.
 
   {Right sailing} (Naut.), sailing on one of the four cardinal
    points, so as to alter a ship's latitude or its longitude,
    but not both. --Ham. Nav. Encyc.
 
   {Right sphere} (Astron. & Geol.), a sphere in such a position
    that the equator cuts the horizon at right angles; in
    spherical projections, that position of the sphere in
    which the primitive plane coincides with the plane of the
    equator.
    [1913 Webster]
 
   Note: Right is used elliptically for it is right, what you
      say is right, true.
      [1913 Webster]
 
         "Right," cries his lordship.    --Pope.
      [1913 Webster]
 
   Syn: Straight; direct; perpendicular; upright; lawful;
     rightful; true; correct; just; equitable; proper;
     suitable; becoming.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Right \Right\, n. [AS. right. See {Right}, a.]
   1. That which is right or correct. Specifically:
    (a) The straight course; adherence to duty; obedience to
      lawful authority, divine or human; freedom from guilt,
      -- the opposite of moral wrong.
    (b) A true statement; freedom from error of falsehood;
      adherence to truth or fact.
      [1913 Webster]
 
         Seldom your opinions err;
         Your eyes are always in the right. --Prior.
      [1913 Webster]
    (c) A just judgment or action; that which is true or
      proper; justice; uprightness; integrity.
      [1913 Webster]
 
         Long love to her has borne the faithful knight,
         And well deserved, had fortune done him right.
                          --Dryden.
      [1913 Webster]
 
   2. That to which one has a just claim. Specifically:
    (a) That which one has a natural claim to exact.
      [1913 Webster]
 
         There are no rights whatever, without
         corresponding duties.       --Coleridge.
      [1913 Webster]
    (b) That which one has a legal or social claim to do or to
      exact; legal power; authority; as, a sheriff has a
      right to arrest a criminal.
    (c) That which justly belongs to one; that which one has a
      claim to possess or own; the interest or share which
      anyone has in a piece of property; title; claim;
      interest; ownership.
      [1913 Webster]
 
         Born free, he sought his right.  --Dryden.
      [1913 Webster]
 
         Hast thou not right to all created things?
                          --Milton.
      [1913 Webster]
 
         Men have no right to what is not reasonable.
                          --Burke.
      [1913 Webster]
    (d) Privilege or immunity granted by authority.
      [1913 Webster]
 
   3. The right side; the side opposite to the left.
    [1913 Webster]
 
       Led her to the Souldan's right.    --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   4. In some legislative bodies of Europe (as in France), those
    members collectively who are conservatives or monarchists.
    See {Center}, 5.
    [1913 Webster]
 
   5. The outward or most finished surface, as of a piece of
    cloth, a carpet, etc.
    [1913 Webster]
 
   {At all right}, at all points; in all respects. [Obs.]
    --Chaucer.
 
   {Bill of rights}, a list of rights; a paper containing a
    declaration of rights, or the declaration itself. See
    under {Bill}.
 
   {By right}, {By rights}, or {By good rights}, rightly;
    properly; correctly.
    [1913 Webster]
 
       He should himself use it by right.  --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       I should have been a woman by right. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Divine right}, or
 
   {Divine right of kings}, a name given to the patriarchal
    theory of government, especially to the doctrine that no
    misconduct and no dispossession can forfeit the right of a
    monarch or his heirs to the throne, and to the obedience
    of the people.
 
   {To rights}.
    (a) In a direct line; straight. [R.] --Woodward.
    (b) At once; directly. [Obs. or Colloq.] --Swift.
 
   {To set to rights}, {To put to rights}, to put in good order;
    to adjust; to regulate, as what is out of order.
 
   {Writ of right} (Law), a writ which lay to recover lands in
    fee simple, unjustly withheld from the true owner.
    --Blackstone.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Right \Right\, adv.
   1. In a right manner.
    [1913 Webster]
 
   2. In a right or straight line; directly; hence; straightway;
    immediately; next; as, he stood right before me; it went
    right to the mark; he came right out; he followed right
    after the guide.
    [1913 Webster]
 
       Unto Dian's temple goeth she right.  --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Let thine eyes look right on.     --Prov. iv.
                          25.
    [1913 Webster]
 
       Right across its track there lay,
       Down in the water, a long reef of gold. --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   3. Exactly; just. [Obs. or Colloq.]
    [1913 Webster]
 
       Came he right now to sing a raven's note? --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. According to the law or will of God; conforming to the
    standard of truth and justice; righteously; as, to live
    right; to judge right.
    [1913 Webster]
 
   5. According to any rule of art; correctly.
    [1913 Webster]
 
       You with strict discipline instructed right.
                          --Roscommon.
    [1913 Webster]
 
   6. According to fact or truth; actually; truly; really;
    correctly; exactly; as, to tell a story right. "Right at
    mine own cost." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Right as it were a steed of Lumbardye. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       His wounds so smarted that he slept right naught.
                          --Fairfax.
    [1913 Webster]
 
   7. In a great degree; very; wholly; unqualifiedly; extremely;
    highly; as, right humble; right noble; right valiant. "He
    was not right fat". --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       For which I should be right sorry.  --Tyndale.
    [1913 Webster]
 
       [I] return those duties back as are right fit.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Note: In this sense now chiefly prefixed to titles; as, right
      honorable; right reverend.
      [1913 Webster]
 
   {Right honorable}, a title given in England to peers and
    peeresses, to the eldest sons and all daughters of such
    peers as have rank above viscounts, and to all privy
    councilors; also, to certain civic officers, as the lord
    mayor of London, of York, and of Dublin.
    [1913 Webster]
 
   Note: Right is used in composition with other adverbs, as
      upright, downright, forthright, etc.
      [1913 Webster]
 
   {Right along}, without cessation; continuously; as, to work
    right along for several hours. [Colloq. U.S.]
 
   {Right away}, or {Right off}, at once; straightway; without
    delay. [Colloq. U.S.] "We will . . . shut ourselves up in
    the office and do the work right off." --D. Webster.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Right \Right\, v. t. [imp. & p. p. {Righted}; p. pr. & vb. n.
   {Righting}.] [AS. rihtan. See {Right}, a.]
   1. To bring or restore to the proper or natural position; to
    set upright; to make right or straight (that which has
    been wrong or crooked); to correct.
    [1913 Webster]
 
   2. To do justice to; to relieve from wrong; to restore rights
    to; to assert or regain the rights of; as, to right the
    oppressed; to right one's self; also, to vindicate.
    [1913 Webster]
 
       So just is God, to right the innocent. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       All experience hath shown that mankind are more
       disposed to suffer while evils are sufferable, than
       to right themselves by abolishing the forms to which
       they are accustomed.         --Jefferson.
    [1913 Webster]
 
   {To right a vessel} (Naut.), to restore her to an upright
    position after careening.
 
   {To right the helm} (Naut.), to place it in line with the
    keel.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Right \Right\, v. i.
   1. To recover the proper or natural condition or position; to
    become upright.
    [1913 Webster]
 
   2. (Naut.) Hence, to regain an upright position, as a ship or
    boat, after careening.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 right
   adv 1: precisely, exactly; "stand right here!"
   2: immediately; "she called right after dinner"
   3: exactly; "he fell flop on his face" [syn: {right}, {flop}]
   4: toward or on the right; also used figuratively; "he looked
     right and left"; "the party has moved right" [ant: {left}]
   5: in the right manner; "please do your job properly!"; "can't
     you carry me decent?" [syn: {properly}, {decently}, {decent},
     {in good order}, {right}, {the right way}] [ant:
     {improperly}]
   6: an interjection expressing agreement [syn: {right}, {right
     on}]
   7: completely; "she felt right at home"; "he fell right into the
     trap"
   8: (Southern regional intensive) very; to a great degree; "the
     baby is mighty cute"; "he's mighty tired"; "it is powerful
     humid"; "that boy is powerful big now"; "they have a right
     nice place"; "they rejoiced mightily" [syn: {mighty},
     {mightily}, {powerful}, {right}]
   9: in accordance with moral or social standards; "that serves
     him right"; "do right by him" [syn: {justly}, {right}]
   10: in an accurate manner; "the flower had been correctly
     depicted by his son"; "he guessed right" [syn: {correctly},
     {right}, {aright}] [ant: {incorrectly}, {wrong}, {wrongly}]
   adj 1: being or located on or directed toward the side of the
       body to the east when facing north; "my right hand";
       "right center field"; "a right-hand turn"; "the right
       bank of a river is the bank on your right side when you
       are facing downstream" [ant: {left}]
   2: free from error; especially conforming to fact or truth; "the
     correct answer"; "the correct version"; "the right answer";
     "took the right road"; "the right decision" [syn: {correct},
     {right}] [ant: {incorrect}, {wrong}]
   3: socially right or correct; "it isn't right to leave the party
     without saying goodbye"; "correct behavior" [syn: {correct},
     {right}]
   4: in conformance with justice or law or morality; "do the right
     thing and confess" [ant: {wrong}]
   5: correct in opinion or judgment; "time proved him right" [syn:
     {right}, {correct}] [ant: {wrong}]
   6: appropriate for a condition or purpose or occasion or a
     person's character, needs; "everything in its proper place";
     "the right man for the job"; "she is not suitable for the
     position" [syn: {proper}, {right}]
   7: of or belonging to the political or intellectual right [ant:
     {center}, {left}]
   8: in or into a satisfactory condition; "things are right again
     now"; "put things right"
   9: intended for the right hand; "a right-hand glove" [syn:
     {right(a)}, {right-hand(a)}]
   10: in accord with accepted standards of usage or procedure;
     "what's the right word for this?"; "the right way to open
     oysters" [syn: {correct}, {right}]
   11: having the axis perpendicular to the base; "a right angle"
   12: (of the side of cloth or clothing) facing or intended to
     face outward; "the right side of the cloth showed the
     pattern"; "be sure your shirt is right side out"
   13: most suitable or right for a particular purpose; "a good
     time to plant tomatoes"; "the right time to act"; "the time
     is ripe for great sociological changes" [syn: {good},
     {right}, {ripe}]
   14: precisely accurate; "a veracious account" [syn: {veracious},
     {right}]
   n 1: an abstract idea of that which is due to a person or
      governmental body by law or tradition or nature; "they are
      endowed by their Creator with certain unalienable Rights";
      "Certain rights can never be granted to the government but
      must be kept in the hands of the people"- Eleanor
      Roosevelt; "a right is not something that somebody gives
      you; it is something that nobody can take away"
   2: location near or direction toward the right side; i.e. the
     side to the south when a person or object faces east; "he
     stood on the right" [ant: {left}]
   3: the piece of ground in the outfield on the catcher's right
     [syn: {right field}, {rightfield}, {right}]
   4: those who support political or social or economic
     conservatism; those who believe that things are better left
     unchanged [syn: {right}, {right wing}]
   5: the hand that is on the right side of the body; "he writes
     with his right hand but pitches with his left"; "hit him with
     quick rights to the body" [syn: {right}, {right hand}]
   6: a turn toward the side of the body that is on the south when
     the person is facing east; "take a right at the corner"
   7: anything in accord with principles of justice; "he feels he
     is in the right"; "the rightfulness of his claim" [syn:
     {right}, {rightfulness}] [ant: {wrong}, {wrongfulness}]
   8: (frequently plural) the interest possessed by law or custom
     in some intangible thing; "mineral rights"; "film rights"
   v 1: make reparations or amends for; "right a wrongs done to the
      victims of the Holocaust" [syn: {right}, {compensate},
      {redress}, {correct}] [ant: {wrong}]
   2: put in or restore to an upright position; "They righted the
     sailboat that had capsized"
   3: regain an upright or proper position; "The capsized boat
     righted again"
   4: make right or correct; "Correct the mistakes"; "rectify the
     calculation" [syn: {correct}, {rectify}, {right}] [ant:
     {falsify}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top