ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

superior

S UW0 P IH1 R IY0 ER0   
101 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -superior-, *superior*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
superior[ADJ] เหนือกว่า, See also: สูงกว่า, ใหญ่กว่า, เยี่ยมกว่า, ดีกว่า, Syn. better, greater, higher, grander
superior[ADJ] หยิ่งยโส, See also: โอหัง, Syn. disdainful, haughty, lofty, supercilious
superior[N] ผู้บังคับบัญชา, See also: ผู้ที่เหนือกว่า, ผู้ที่อาวุโสกว่า, Syn. chief, director, manager, senior, supervisor
superior[N] ตัวอักษรหรือเครื่องหมายที่เขียนอยู่ด้านบนหรือมุมขวา, Syn. superscript
superior[N] เจ้าอาวาสหรือเจ้าสำนัก, Syn. abbot, archimandrite
superiority complex[N] ความรู้สึกว่าเหนือชั้นกว่าคนอื่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
superior(ซะเพีย'เรีย) adj. อยู่เหนือ,เบื้องบน,ดีกว่า,เหนือกว่า,สูงกว่า,ยอดเยี่ยม,ดีเลิศ, (ดาวนพเคราะห์) มีวงจรนอกวงจรโลก,ยโส,โอหัง. n. สิ่งที่เหนือกว่า,ผู้บังคับบัญชา,ผู้อาวุโส,เจ้าอาวาสหรือสำนักนางชี, Syn. important,higher,chief,better,gr
superiority(ซิวเพียริออ'ริที) n. ความเหนือกว่า,ความดีกว่า,ความยอดเยี่ยม,ลักษณะที่ดีกว่า,ลักษณะยอดเยี่ยม
superiority complexn. ปมเขื่อง,ความรู้สึกว่าตนเหนือกว่าผู้อื่น
mother superiorn. แม่อธิการ,หัวหน้านางชี pl. mother superiors,mothers superior

English-Thai: Nontri Dictionary
superior(adj) ดีกว่า,สูงกว่า,เหนือกว่า,ยอดเยี่ยม,ดีเลิศ
superior(n) ผู้บังคับบัญชา,ผู้ที่ดีกว่า,ผู้อาวุโส,เจ้าอาวาส
superiority(n) ความเหนือกว่า,ความดีกว่า,ความยอดเยี่ยม,ความดีเลิศ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
superiorสูงกว่า, เหนือกว่า, อยู่เหนือ, ขึ้นบน, บน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
superiorสูงกว่า, เหนือกว่า [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
superior administrative or police officialพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
superior border; upper borderขอบด้านบน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
superior courtศาลสูง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
superior courtsศาลสูง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
superior dental arch; maxillary archส่วนโค้งแนวฟันบน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
superior free border of alveolar process of mandible; alveolar arch of mandible; alveolar border of mandibleโค้งปลายเบ้าฟันขากรรไกรล่าง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
superior meatus (of nose)หลืบบน(จมูก) [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
superior meatus (of nose)หลืบบน(จมูก) [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
superior vena cavaซุพีเรียเวนาคาวา, หลอดเลือดใหญ่ที่นำเลือดจากส่วนหัว คอ และแขนทั้งสองข้างเข้าสู่หัวใจทางห้องบนของหัวใจด้านขวา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
superior courtศาลสูง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
On the whole, no thievery, no fibbing, no arguing with a superior officer, no treachery, no cowardice, not much rape.ไม่เถียงกับเจ้าหน้าที่ที่เหนือกว่า ไม่มีการทรยศขี้ขลาดไม่มีไม่ได้ ข่มขืนมาก ฉันไม่ยอมข่มขืน How I Won the War (1967)
Every five years, the best fighters in its ranks would face each other in full contact with one winner emerging as the superior warrior the champion.ทุกห้าปีนักสู้ที่ดีที่สุดในการจัดอันดับของ ... ... จะต้องเผชิญซึ่งกันและกันในการติดต่อแบบเต็ม ... ... กับหนึ่งผู้ชนะเกิดขึ้นเป็นนักรบที่ดีกว่า ... Bloodsport (1988)
Either that man or his superior or his superior's superior... ordered that these people be used as scapegoats... by a nation that was baying for blood... in return for the innocent blood spilled on the streets of Guildford!ไม่ว่าเขาคนนั้นหรือดีกว่า หรือเหนือกว่าของดีกว่าเข? คำสั่งว่าคนเหล่านี้ ใช้เป็น scapegoats ... โดยประเทศ ที่ได้รับการเห่าสำหรับเลือด ... In the Name of the Father (1993)
Your superiors ?ฝ่ายนำ Schindler's List (1993)
manufacturers of superior enamelware crockery... expressly designed and crafted for military use.จะผลิตอุปกรณ์เคลือบ... คุณภาพเยี่ยม... ดีไซน์ยอด Schindler's List (1993)
In 1936 a very faint television signal transmitted the opening ceremonies of the Olympic Games as a show of German superior technology.ในปี 1936 สัญญาณ โทรทัศน์ลมมาก ส่งพิธีเปิด ของการแข่งขันกีฬา โอลิมปิกเป็นแสดง Contact (1997)
At the same time, Eugene prepared samples of his own superior body matter so that I might pass for him.ยูจีนจะเตรียมความพร้อมให้ผม Gattaca (1997)
But irritating superior attitude king find most unbeautiful.แต่มันก็เป็นเรื่องที่ทำให้ขุ่นเคืองฝ่าพระบาทอยู่ไม่น้อย. Anna and the King (1999)
Its superior sharpness will last a lifetime! A dozen of these table knives,ใยแมงมุมนั้งแข็งแรงมาก แต่อ่อนแอกับไฟ One Piece: Wan pîsu (1999)
The Superior Court of Suffolk County is now in session.The Superior Court of Suffolk County is now in session. Legally Blonde (2001)
We've told the superiors that she had died of illness but if she appears all of a sudden to tell the truth it's hard to know how Head Lady will react even though she's on our sideนี้แหละที่เป็นปัญหา ตอนนั้นเราทูลเบื้องบนว่านางป่วยตาย แล้วจู่ๆโผ่มา แล้วถ้าเกิดนางเอาเรื่องในอดีตมาแฉ แม้ว่าซังกุงปกครองจะเป็นคนของเรา แต่ก็ไม่รู้ว่านางจะเข้าข้างใครกันแน่ The Great Jang-Geum (2003)
You'll explain to your superiors why we were not able to attend your little luau, barn dance, whatever it is.นายไปอธิบายกับผู้บริหารเองแล้วกัน... ว่าทำไมเราถึงไม่สามารถเข้าร่วม งานฉลองแบบบ้านๆ ของบริษัทนายได้ Robots (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
superiorFather has now got a superior position in his office.
superiorHe behaves respectfully toward his superiors.
superiorHe feels the prize to be the superior.
superiorHe has his superiors confidence.
superiorHe is in disfavour with his superiors.
superiorHe is in favor with his superiors.
superiorHe is superior in learning to me.
superiorHe is superior in mathematics and English to everyone else from these.
superiorHe is superior to her in math.
superiorHe is superior to his competitors in everything.
superiorHe is superior to me in English.
superiorHe is superior to me in his good knowledge of English.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เบื้องสูง[N] superior, See also: senior, higher ranker, Syn. เบื้องบน, Example: การขุดเจาะครั้งนี้ได้รับคำสั่งจากเบื้องสูงให้มาขุดเจาะเพื่อค้นหาอาวุธสงครามของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์
ล้ำเลิศ[ADJ] superior, See also: greater, higher, surpassing, grander, better, unrivalled, Syn. ดียิ่ง, ประเสริฐ, เลิศล้ำ, Example: พระองค์ทรงเป็นปูชนียบุคคลล้ำเลิศของโลก
ยิ่งใหญ่[ADJ] great, See also: superior, mighty, powerful, important, Example: แม้ว่าไคฟูจะไม่ใช่ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ที่สุด แต่เขาก็ทำหน้าที่ได้ดีพอควร
ภาษี[N] superiority, See also: advantage, preponderance, Example: เขามีภาษีดีกว่าเพราะเรียนจบมาจากเมืองนอก, Thai definition: ความได้เปรียบฝ่ายตรงข้าม
ความเหนือกว่า[N] superiority, Example: การขยายตัวของทั้งจักรวรรดิเศรษฐกิจญี่ปุ่นและเยอรมนีก็คือ การใช้ความเหนือกว่าทางพลังอำนาจรัฐ ทหาร ข่าวสารของตน, Thai definition: การที่มีอำนาจหรืออยู่ในฐานะที่สูงกว่าสิ่งอื่น เมื่อมีการเปรียบเทียบกัน
เจ้าขุนมุลนาย[N] master, See also: superior, protector, chief, boss, benefactor, Syn. ผู้บังคับบัญชา, เจ้านาย, เจ้าขุนมูลนาย, Ant. ลูกน้อง, Example: บ้านที่อยู่อาศัยบ้านเรือนของเจ้าขุนมุลนายเป็นสิ่งปลูกสร้างที่แข็งแรงมั่นคงกว้างขวางและ อาจมีหลายหลัง
เจ้าคนนายคน[N] boss, See also: superior, master, Example: แม่บอกว่าต้องเรียนให้เก่งๆ สอบได้คะแนนดีๆ เพื่อจะได้ทำงานเป็นเจ้าคนนายคน
นาย[N] superior, See also: master, boss, chief, leader, commander, Syn. เจ้านาย, ผู้บังคับบัญชา, หัวหน้า, Ant. ลูกน้อง, Example: วันนี้นายใจดีพาลูกน้องไปเลี้ยงเหล้าตั้งแต่ยังไม่เลิกงาน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เป็นใหญ่, ผู้เป็นหัวหน้า
ปมเด่น[N] superiority complex, Syn. ปมเขื่อง, ลักษณะเด่น, ลักษณะพิเศษ, Ant. ปมด้อย, Example: ลักษณะบ้านช่องและความเป็นอยู่ทุกๆ ด้าน ทำให้เกิดปมด้อยหรือปมเด่นได้
ปมเขื่อง[N] superiority complex, Syn. ปมเด่น, ลักษณะเด่น, ลักษณะพิเศษ, Ant. ปมด้อย, Example: เขาแสดงปมเขื่องอวดคนอื่นๆ, Thai definition: ลักษณะอารมณ์และความต้องการที่แสดงออกในทางที่เหนือกว่าบุคคลอื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดิเรก[adj.] (adirēk) EN: special ; superior   FR: spécial ; extra ; supérieur
อธิการ[n.] (athikān) EN: director ; headmaster ; abbot ; superior   FR: recteur [m] ; prieur [m] ; père supérieur [m]
ชั้นสูง[adj.] (chan sūng) EN: advanced ; high level ; upper class ; high class ; higher grade ; superior ; high ranking   FR: avancé ; d'avant garde ; de haut niveau ; de grande qualité ; maximal ; supérieur ; de haut rang
ได้ที[v.] (dāithī) EN: be superior to ; have an advantage over ; get/gain/have the upper hand   FR: trouver la faille
เด่น[adj.] (den) EN: significant ; superior ; outstanding   FR: éminent ; distinctif ; notable ; remarquable ; marquant ; prédominant
หัวหน้า[n.] (hūanā) EN: chief ; boss ; leader ; foreman ; head ; superior ; president   FR: chef [m, f] ; leader [m] (angl.) ; meneur [m] ; patron [m], patronne [f] ; boss [m] (fam.) ; président [m] ; présidente [f] ; dirigeant [m] ; dirigeante [f]
จำนนต่อเหตุผล[v. exp.] (jamnon tø hētphon) EN: yield to superior logic ; surrender ; yield ; submit ; listen to reason   
เก่าเป็นพิเศษ[adj.] (kao pen phisēt) EN: very superior old   
ขมัง[adj.] (khamang) EN: superb ; superior ; highly skilled ; excellent ; apt ; liable   
ความรู้สึกเด่น[n. exp.] (khwām rūseuk den) EN: superiority feeling   

CMU English Pronouncing Dictionary
SUPERIOR S UW0 P IH1 R IY0 ER0
SUPERIORS S UW0 P IH1 R IY0 ER0 Z
SUPERIOR'S S UW0 P IY1 R IY0 ER0 Z
SUPERIORITY S UW2 P IH0 R IY0 AO1 R IH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
superior (n) sˈuːpˈɪəʳrɪəʳr (s uu1 p i@1 r i@ r)
superiors (n) sˈuːpˈɪəʳrɪəʳz (s uu1 p i@1 r i@ z)
superiority (n) sˈuːpˌɪəʳrɪˈɒrɪtiː (s uu1 p i@2 r i o1 r i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
优势[yōu shì, ㄧㄡ ㄕˋ, / ] superior; dominant, #789 [Add to Longdo]
高档[gāo dàng, ㄍㄠ ㄉㄤˋ, / ] superior quality; high grade, #4,123 [Add to Longdo]
优越[yōu yuè, ㄧㄡ ㄩㄝˋ, / ] superior; superiority, #10,464 [Add to Longdo]
高强[gāo qiáng, ㄍㄠ ㄑㄧㄤˊ, / ] superior, #14,942 [Add to Longdo]
超等[chāo děng, ㄔㄠ ㄉㄥˇ, ] superior grade, #52,999 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kreisgericht {n}Superior Court [Am.] [Add to Longdo]
Überzahl {f}superior number [Add to Longdo]
Vorgesetzte {m,f}; Vorgesetzter | Vorgesetzten {pl}superior | superiors [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お偉方;おえら方;御偉方[おえらがた, oeragata] (n) superiors; very important persons; VIPs; dignitaries; big shots [Add to Longdo]
お姉さん(P);御姉さん[おねえさん, oneesan] (n) (1) (hon) (usu. お姉さん) (See 姉さん) elder sister; (2) (vocative) young lady; (3) (usu. お姐さん) miss (referring to a waitress, etc.); (4) (usu. お姐さん) ma'am (used by geisha to refer to their superiors); (P) [Add to Longdo]
ご意見を伺う;御意見を伺う[ごいけんをうかがう, goikenwoukagau] (exp,v5u) to ask the opinion of (a superior) [Add to Longdo]
ちくる;チクる[, chikuru ; chiku ru] (v5r) (sl) to tattle; to inform a superior of someone's actions [Add to Longdo]
はあっ;はーッ;ハーッ[, haatsu ; ha-tsu ; ha-tsu] (int) (acknowledging a superior) (See はい・1) Yes sir; Yes ma'am [Add to Longdo]
より良い[よりよい, yoriyoi] (adj-i) superior; better [Add to Longdo]
シュペリオリティーコンプレックス[, shuperioritei-konpurekkusu] (n) superiority complex [Add to Longdo]
スペリオリティーコンプレックス[, superioritei-konpurekkusu] (n) superiority complex [Add to Longdo]
マザー[, maza-] (n) (1) mother; (2) (abbr) {comp} motherboard; (3) Mother (Superior); title of a senior nun [Add to Longdo]
一角;一廉[ひとかど;いっかど, hitokado ; ikkado] (n-adv,n-t,adj-no) (1) a cut above the rest; superior; respectable; full-fledged; something uncommon; (2) one field; one matter; (adv) (3) suitably; reasonably [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
上位[じょうい, joui] superior (rank not class), higher order (e.g. byte), host computer (of connected device) [Add to Longdo]
上位ダイアログ[じょういダイアログ, joui daiarogu] superior dialogue [Add to Longdo]
上位参照[じょういさんしょう, jouisanshou] superior reference [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Superior \Su*pe"ri*or\, a. [L., compar. of superus being above,
   fr. super above, over: cf. F. sup['e]rieur. See {Super-}, and
   cf. {Supreme}.]
   1. More elevated in place or position; higher; upper; as, the
    superior limb of the sun; the superior part of an image.
    [1913 Webster]
 
   2. Higher in rank or office; more exalted in dignity; as, a
    superior officer; a superior degree of nobility.
    [1913 Webster]
 
   3. Higher or greater in excellence; surpassing others in the
    greatness, or value of any quality; greater in quality or
    degree; as, a man of superior merit; or of superior
    bravery.
    [1913 Webster]
 
   4. Beyond the power or influence of; too great or firm to be
    subdued or affected by; -- with to.
    [1913 Webster]
 
       There is not in earth a spectacle more worthy than a
       great man superior to his sufferings. --Spectator.
    [1913 Webster]
 
   5. More comprehensive; as a term in classification; as, a
    genus is superior to a species.
    [1913 Webster]
 
   6. (Bot.)
    (a) Above the ovary; -- said of parts of the flower which,
      although normally below the ovary, adhere to it, and
      so appear to originate from its upper part; also of an
      ovary when the other floral organs are plainly below
      it in position, and free from it.
    (b) Belonging to the part of an axillary flower which is
      toward the main stem; posterior.
    (c) Pointing toward the apex of the fruit; ascending; --
      said of the radicle.
      [1913 Webster]
 
   {Superior conjunction}, {Superior planets}, etc. See
    {Conjunction}, {Planet}, etc.
 
   {Superior figure}, {Superior letter} (Print.), a figure or
    letter printed above the line, as a reference to a note or
    an index of a power, etc; as, in x^{2} + y^{n}, 2 is a
    superior figure, n a superior letter. Cf. {Inferior
    figure}, under {Inferior}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Superior \Su*pe"ri*or\, n.
   1. One who is above, or surpasses, another in rank, station,
    office, age, ability, or merit; one who surpasses in what
    is desirable; as, Addison has no superior as a writer of
    pure English.
    [1913 Webster]
 
   2. (Eccl.) The head of a monastery, convent, abbey, or the
    like.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 superior
   adj 1: of high or superior quality or performance; "superior
       wisdom derived from experience"; "superior math students"
       [ant: {inferior}]
   2: of or characteristic of high rank or importance; "a superior
     ruler" [ant: {inferior}]
   3: (sometimes followed by `to') not subject to or influenced by;
     "overcome by a superior opponent"; "trust magnates who felt
     themselves superior to law"
   4: written or printed above and to one side of another character
     [syn: {superscript}, {superior}] [ant: {adscript},
     {inferior}, {subscript}]
   5: having an orbit farther from the sun than the Earth's orbit;
     "Mars and Jupiter are the closest in of the superior planets"
     [ant: {inferior}]
   6: having a higher rank; "superior officer" [syn: {ranking(a)},
     {superior}, {higher-ranking}]
   7: (often followed by `to') above being affected or influenced
     by; "he is superior to fear"; "an ignited firework proceeds
     superior to circumstances until its blazing vitality fades"
   n 1: one of greater rank or station or quality [syn: {superior},
      {higher-up}, {superordinate}] [ant: {inferior}]
   2: the head of a religious community
   3: a combatant who is able to defeat rivals [syn: {victor},
     {master}, {superior}]
   4: the largest freshwater lake in the world; the deepest of the
     Great Lakes [syn: {Lake Superior}, {Superior}]
   5: a town in northwest Wisconsin on Lake Superior across from
     Duluth
   6: a character or symbol set or printed or written above and
     immediately to one side of another character [syn:
     {superscript}, {superior}] [ant: {inferior}, {subscript}]

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 superior
  1. superior
  2. chief; superior
  3. upper

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top