ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*พิสูจน์*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: พิสูจน์, -พิสูจน์-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พิสูจน์(v) prove, See also: verify, demonstrate, Syn. ชี้แจง, ชี้, Example: เขาต้องการพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่า เขาไม่ใช่คนโกงคนขายชาติ, Thai Definition: ชี้แจงให้รู้เหตุผล, แสดงให้เห็นจริง
การพิสูจน์(n) proof, See also: confirmation, accreditation, certification, Syn. การยืนยัน, การรับรอง, Example: สมมติฐานดังกล่าวนี้ยังไม่เคยได้รับการพิสูจน์อย่างจริงจังเลยว่าเป็นความจริงหรือไม่, Thai Definition: การแสดงให้เห็นจริง
ข้อพิสูจน์(n) proof, See also: evidence, substantiation, testimony, Syn. หลักฐาน, ข้อยืนยัน, ข้อรับรอง, Example: กระทรวงสาธารณสุขพยายามหาข้อพิสูจน์ว่ายาสมุนไพรใช้รักษาโรคเอดส์ได้หรือไม่, Count Unit: ข้อ, Thai Definition: สิ่งที่ชี้แจงให้รู้เหตุผล, สิ่งที่แสดงให้เห็นจริง
พิสูจน์ฝีมือ(v) prove one's ability, See also: show one's handiwork, Example: งานนี้ได้ให้โอกาศเขาพิสูจน์ฝีมือให้เป็นที่ประจักษ์แก่ทุกคน, Thai Definition: แสดงความสามารถให้เห็นจริง
พิสูจน์ฝีมือ(v) prove one's ability, See also: show one's handiwork, Example: งานนี้ได้ให้โอกาศเขาพิสูจน์ฝีมือให้เป็นที่ประจักษ์แก่ทุกคน, Thai Definition: แสดงความสามารถให้เห็นจริง
พิสูจน์อักษร(v) proofread, See also: proof, Example: เธอพิสูจน์อักษรอยู่ที่หนังสือพิมพ์มติชน, Thai Definition: ตรวจแก้ไขคำผิด
เครื่องพิสูจน์(n) proof, See also: evidence, verification, attestation, Example: กาลเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์และจะจัดการสรรพสิ่งให้เรียบร้อยไปเอง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พิสูจน์ก. บ่ง, ชี้แจงให้รู้เหตุผล, เช่น เอาพยานหลักฐานไปพิสูจน์ความจริงในศาล, ทดลองให้เห็นจริง, ทดลองหาความจริง, เช่น มีวิธีพิสูจน์ว่าเป็นผงชูรสแท้หรือไม่.
พิสูจน์อักษรก. ตรวจและแก้ไขที่ผิดในการพิมพ์หนังสือ.
กฎหมายปิดปากน. หลักกฎหมายที่ไม่ยอมให้อ้างหรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงให้ผิดไปจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามพฤติการณ์ ไม่ว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏนั้นจะเป็นจริงหรือไม่ก็ตาม.
ค่าเผาน. ค่าธรรมเนียมดูเงินโดยใช้วิธีเผาเงินตราเพื่อพิสูจน์.
ชันสูตรพลิกศพก. ตรวจพิสูจน์ศพเพื่อให้ทราบว่า ผู้ตายคือใคร ตายที่ไหน เมื่อใด สาเหตุและพฤติการณ์ที่ตาย และในกรณีตายโดยคนทำร้ายต้องรายงานว่าใครหรือสงสัยว่าใครเป็นผู้กระทำผิดเท่าที่จะทราบได้.
ต่อปากหลากคำก. พูดยันกันเพื่อพิสูจน์ความจริง.
ถือว่าน. ข้อสันนิษฐานเด็ดขาดที่พิสูจน์เป็นอย่างอื่นไม่ได้.
แถลงเปิดคดีก. การที่โจทย์แถลงถึงลักษณะของฟ้อง อีกทั้งพยานหลักฐานที่จะนำสืบเพื่อพิสูจน์ความผิดของจำเลย หรือการที่จำเลยแถลงข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายซึ่งตั้งใจอ้างอิงพร้อมทั้งแสดงพยานหลักฐานที่จะนำสืบ.
ทฤษฎีบทน. ข้อความที่พิสูจน์แล้วว่าเป็นจริง และใช้ในการอ้างอิงเพื่อพิสูจน์ข้อความอื่นได้ เช่น ทฤษฎีบททางเรขาคณิต.
นำสืบก. นำพยานหลักฐานมาแสดงต่อศาลเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้าง.
นิติวิทยาศาสตร์น. วิชาที่ว่าด้วยการนำหลักวิทยาศาสตร์สาขาต่าง ๆ มาประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาทางกฎหมาย และการพิสูจน์ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดีความ.
นิติเวชศาสตร์น. วิชาที่ว่าด้วยการใช้หลักทางการแพทย์ช่วยแก้ปัญหาทางกฎหมาย และการพิสูจน์ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดีความ.
ปฏิบัติการว. ที่ทดลองเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามทฤษฎีหรือฝึกงานเพื่อให้เกิดความชำนาญเป็นต้น เช่น ห้องปฏิบัติการ.
ปรู๊ฟก. พิสูจน์อักษร.
พยาน(พะยาน) น. หลักฐานเครื่องพิสูจน์ข้อเท็จจริง, ผู้ที่รู้เห็นเหตุการณ์หรือข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นหลักฐานเครื่องพิสูจน์ได้.
พยานแวดล้อมกรณีน. พยานหลักฐานทางอ้อมที่อนุมานมาจากพฤติการณ์ต่าง ๆ เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงอันเป็นประเด็นโดยตรง.
พยานหลักฐานน. ในทางแพ่งหมายถึง สิ่งที่จะนำมาใช้ในการวินิจฉัยข้อเท็จจริง ในทางอาญาหมายถึง สิ่งที่จะพิสูจน์ได้ว่าจำเลยหรือผู้ต้องหามีความผิดหรือบริสุทธิ์.
ยันกันก. พิสูจน์ต่อหน้าให้รู้ข้อเท็จจริง เช่น เอาพยานมายันกัน, สอบข้อมูลหรือรายการให้ตรงกัน เช่น เอาบัญชีมายันกัน.
รับเหมาก. รับจ้างทำกิจการทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนสำเร็จตามข้อตกลง เช่น รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาทาสี, โดยปริยายหมายความว่า รับทำงานหลายรายการหรือรายการเดียวแต่มีจำนวนมากเพียงผู้เดียว เช่น เขารับเหมางานพิสูจน์อักษรทั้งหมด.
ลองใจก. พิสูจน์ว่าจะมีนํ้าใจอย่างที่คาดหมายไว้หรือไม่ เช่น เอาแหวนวางไว้ลองใจคนใช้ว่าจะซื่อสัตย์หรือไม่.
ลองดีก. หาทางพิสูจน์ว่าจะดีจริงหรือไม่ (โดยมากเป็นไปในเชิงดูหมิ่นหรือท้าทาย) เช่น พูดจาท้าทายลองดีนักเลงใหญ่ ล้วงคองูเห่าด้วยการลองดีกับตำรวจ.
ลองภูมิ(-พูม) ก. หาทางพิสูจน์ว่าจะมีพื้นความรู้ความสามารถแค่ไหนเพียงไร เช่น นักเรียนลองภูมิครู.
สอบสวนก. รวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินการอย่างอื่นซึ่งพนักงานสอบสวนได้ทำไปเกี่ยวกับความผิดที่กล่าวหา เพื่อที่จะทราบข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์ความผิด และเพื่อจะเอาตัวผู้กระทำผิดมาฟ้องลงโทษ.
สัจพจน์(สัดจะ-) น. ข้อความที่ยอมรับในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ว่าจริงโดยไม่ต้องพิสูจน์.
หน้าที่นำสืบน. หน้าที่ของคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่จะต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงที่ตนกล่าวอ้าง.
หลักพยานน. เครื่องประกอบการพิสูจน์ ได้แก่ พยานบุคคล พยานวัตถุ และพยานเอกสาร.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
proving a debtการพิสูจน์หนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
proving a will; probateการพิสูจน์พินัยกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
provable debts in bankruptcyหนี้ที่อาจพิสูจน์ได้ในคดีล้มละลาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prove in the bankruptcyพิสูจน์หนี้ในคดีล้มละลาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
proof, burden ofหน้าที่นำสืบ, ภาระการพิสูจน์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
proof, ontologicalการให้เหตุผลทางภววิทยา, ข้อพิสูจน์ทางภววิทยา [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
principle, falsifiabilityหลักพิสูจน์ว่าเป็นเท็จ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
principle, verifiabilityหลักพิสูจน์ว่าเป็นจริง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
probate; proving a willการพิสูจน์พินัยกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
probate actionคดีเกี่ยวกับการพิสูจน์พินัยกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
probative evidenceพยานหลักฐานในประเด็น (ที่ใช้พิสูจน์ได้) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
probative factsข้อเท็จจริงในประเด็น (ที่ใช้พิสูจน์ได้) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
purgationการพิสูจน์ลบล้างความผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
paternity suitการฟ้องคดีเพื่อพิสูจน์ความเป็นบิดา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
proofข้อพิสูจน์, การพิสูจน์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
proofการพิสูจน์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
proof beyond reasonable doubtการพิสูจน์จนสิ้นข้อสงสัยอันมีเหตุผล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
proof by contradictionการพิสูจน์โดยข้อขัดแย้ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
proof by exhaustionการพิสูจน์โดยแจงกรณี [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
proof by inductionการพิสูจน์โดยอุปนัย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
proof of ageการพิสูจน์อายุ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
proof of birthการพิสูจน์การเกิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
proof of loss๑. การพิสูจน์ความเสียหาย๒. เอกสารแสดงความเสียหาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
proof of marriageการพิสูจน์การสมรส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
proof of sexual intercourseการพิสูจน์ผลการล่วงประเวณี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rigorous proofการพิสูจน์อย่างเคร่งครัด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
sexual intercourse, proof ofการพิสูจน์ผลการล่วงประเวณี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
standard of proofภาระการพิสูจน์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ontological argument; ontological proofการให้เหตุผลทางภววิทยา, ข้อพิสูจน์ทางภววิทยา [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ontological proof; ontological argumentการให้เหตุผลทางภววิทยา, ข้อพิสูจน์ทางภววิทยา [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
onus probandi (L.)ภาระการพิสูจน์, หน้าที่นำสืบ [ ดู burden of proof ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
oath in litemคำสาบานเพื่อพิสูจน์พยานหลักฐาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
argument, ontologicalการให้เหตุผลทางภววิทยา, ข้อพิสูจน์ทางภววิทยา [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
automated theorem provingการพิสูจน์ทฤษฎีบทด้วยเครื่อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
artist's proofภาพพิสูจน์ของศิลปิน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
authenticateพิสูจน์ว่าเป็นของแท้, รับรองว่าเป็นของแท้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
authenticationการพิสูจน์ตัวจริง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
authenticationการพิสูจน์ตัวจริง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
age, proof ofการพิสูจน์อายุ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Q.E.D. (quod erat demonstrandum)ซ.ต.พ. (ซึ่งต้องพิสูจน์) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
quod erat demonstrandum (Q.E.D.)ซึ่งต้องพิสูจน์ (ซ.ต.พ.) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
birth, proof ofการพิสูจน์การเกิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
burden of proofหน้าที่นำสืบ, ภาระการพิสูจน์ [ ดู onus probandi ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
marriage, proof ofการพิสูจน์การสมรส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
matter of recordกรณีที่ต้องพิสูจน์ด้วยสำนวนความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
matter in deedกรณีที่ต้องพิสูจน์ด้วยเอกสาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
matter in paisกรณีที่ต้องพิสูจน์ด้วยคำพยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
correctness proof๑. การพิสูจน์ความถูกต้อง๒. ข้อพิสูจน์ความถูกต้อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
contradiction, proof byการพิสูจน์โดยข้อขัดแย้ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
clear and convincing proofข้อพิสูจน์ที่ชัดแจ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Proved Reservesปริมาณสำรองปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้ว, Example: ปริมาณสำรองที่ได้มาโดยการคำนวณและประมาณการจากข้อมูลการเจาะและทดสอบหลุมปิโตรเลียมซึ่งได้มีการพิสูจน์ทราบแล้ว รวมทั้งมีหลักฐานข้อมูลการผลิต หรือข้อมูลทางธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ที่มีความแน่นอนค่อนข้างสูงมาสนับสนุนว่า จะสามารถผลิตปิโตรเลียมขึ้นมาได้คุ้มค่าการลงทุนภายใต้เงื่อนไขทางเศรษฐศาสตร์ในขณะนั้น [ปิโตรเลี่ยม]
การพิสูจน์ดีเอ็นเอ[วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Mass-energy equationสมการมวล-พลังงาน, สมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างมวลกับพลังงาน ของ แอลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ซึ่งอธิบายว่า “มวลของวัตถุก็คือมาตรวัดพลังงานที่มีอยู่ในวัตถุนั้น” ต่อมาได้รับการพิสูจน์ยืนยัน โดยการวัดค่าของมวลและพลังงานจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ ดังสมการ <br>E = mc<sup>2</sup></br> <br>เมื่อ E คือ พลังงาน</br> <br>m คือ มวลของวัตถุที่เปลี่ยนเป็นพลังงาน</br> <br>c คือ ความเร็วของแสงในสุญญากาศ</br> <br>สมการนี้บางครั้งเรียกว่า Einstein equation</br> [นิวเคลียร์]
Anonymous personsคนไร้เอกสารพิสูจน์ตน [TU Subject Heading]
Authenticationการพิสูจน์ตัวจริง [TU Subject Heading]
Burden of proofการพิสูจน์หลักฐาน [TU Subject Heading]
Keystroke timing authenticationการพิสูจน์ตัวจริงโดยใช้เวลาระหว่างการกดแป้นพิมพ์ [TU Subject Heading]
Personal identification products industryอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พิสูจน์บุคคล [TU Subject Heading]
Proof and certificationการพิสูจน์และการออกใบรับรอง [TU Subject Heading]
Proof theoryทฤษฎีแห่งการพิสูจน์ [TU Subject Heading]
ส่วนปลอดภัยส่วนปลอดภัย , ตัวเลขที่ใช้หารหน่วยแรงประลัยลงให้ถึงขนาดที่ จะใช้ได้ปลอดภัย สำหรับวัสดุที่มีกำลังครากหรือหน่วยแรงพิสูจน์ให้ใช้ค่ากำลังครากหรือหน่วย แรงพิสูจน์นั้นแทนหน่วยแรงประลัย [สิ่งแวดล้อม]
Proof Stressหน่วยแรงพิสูจน์, Example: หน่วยแรงดึงที่ได้จากการลากเส้นตรงที่จุด0.2 ใน 100 ส่วนของความเครียด ให้ขนานกับส่วนที่เป็นเส้นตรงของเส้นแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยแรงดึงและ ความเครียดไปตัดกับเส้นนั้น [สิ่งแวดล้อม]
Sanctionsการบังคับตามกฎระหว่างประเทศ หมายถึงการที่หลาย ๆ ชาติได้ลงมติใช้มาตรการบังคับหรือจูงใจพร้อม ๆกันเพื่อบังคับให้ชาติหนึ่งที่ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ ทำการยับยั้ง (Desist) หรือยินยอมให้มีการชี้ขาดตัดสิน (Adjudication) หรือกล่าวอย่างสั้น ๆ แซ็งชั่นก็คือ หนทางที่บังคับพันธกรณีทางกฎหมายให้เป็นไปตามกฎหมายเรื่องแซ็งชั่นนี้ กฎบัตรสหประชาชาติได้กล่าวไว้ในบทที่ 7 ข้อ 41 และ 42 มีข้อความดังนี้ ?ข้อ 41 คณะมนตรีความมั่นคงอาจวินิจฉัยว่า จะต้องใช้มาตรการอันใดอันไม่มีการใช้กำลังอาวุธ เพื่อยังผลให้เกิดแก่คำวินิจฉัยของคณะมนตรี และอาจเรียกร้องให้สมาชิกแห่งสหประชาชาติใช้มาตรการเช่นว่านั้น มาตรการเหล่านี้อาจรวมถึงการตัดสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และการคมนาคมทางรถไฟ ทางทะเล ทางอากาศ ทางไปรษณีย์โทรเลข ทางวิทยุ และวิถีทางคมนาคมอย่างอื่นโดยสิ้นเชิงหรือแต่บางส่วน และการตัดความสัมพันธ์ทางการทูต ข้อ 42 หากคณะมนตรีความมั่นคงพิจารณาเห็นว่ามาตรการที่บัญญัติไว้ในข้อ 41 น่าจะไม่เพียงพอ หรือได้พิสูจน์แล้วว่าไม่เพียงพอ คณะมนตรีก็อาจดำเนินการใช้กำลังทางอากาศ ทางทะเล หรือทางพื้นดินเช่นที่เห็นจำเป็น เพื่อธำรงไว้ หรือสถาปนากลับคืนมาซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ การดำเนินการเช่นว่านี้ อาจรวมถึงการแสดงแสนยานุภาพ การปิดล้อม และการปฏิบัติอย่างอื่นโดยกำลังทางอากาศ ทางทะเล หรือทางพื้นดินของบรรดาสมาชิกแห่งสหประชาชาติ [การทูต]
verificationการตรวจพิสูจน์ การตรวจสอบ [การทูต]
ปริมาณสำรองปิโตรเลียมปริมาณสำรองปิโตรเลียม, ปริมาณที่ค้นพบแล้วและจะสามารถผลิตขึ้นมาใช้ให้คุ้มค่าได้ค่อนข้างแน่นอน ประกอบด้วยปริมาณที่พิสูจน์แล้วและปริมาณที่ยังไม่ได้พิสูจน์ [ปิโตรเลี่ยม]
ปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้วปริมาณที่จะสามารถผลิตได้จากแหล่งกักเก็บที่ค้นพบแล้ว, ปริมาณที่จะสามารถผลิตได้จากแหล่งกักเก็บที่ค้นพบแล้ว โดยประเมินได้อย่างมั่นใจพอควร จากข้อมูลทางธรรีวิทยาและวิศวกรรม ทั้งนี้ การผลิตจะต้องอยู่ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ ตลอดจนวิธีปฏิบัติการและกฎระเบียบของรัฐบาลในขณะนั้น [ปิโตรเลี่ยม]
Reconciliationการพิสูจน์ยอด [การบัญชี]
Traceพิสูจน์ติดตาม [การบัญชี]
Verifyพิสูจน์ยืนยัน [การบัญชี]
Crime Investigationการตรวจพิสูจน์อาชญากรรม [การแพทย์]
Criminalisticsการพิสูจน์หลักฐาน [การแพทย์]
Dermatoglyphicsเดอร์มาโตไกลฟิคส์, ลายบนผิวหนัง, วิธีพิสูจน์, ลายฝ่ามีอฝ่าเท้า, รอยพิมพ์ผิวหนัง, ลักษณะลายมือ [การแพทย์]
Document Examinationการตรวจพิสูจน์เอกสาร [การแพทย์]
Fingerprint Examination, Singleการตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือ [การแพทย์]
Fingerprint Identificationการตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือ [การแพทย์]
จิตเวชจิตเวช, นัยที่หนึ่ง เป็นวิชาที่เกี่ยวกับจิตใจ อารมณ์ ความคิด และพฤติกรรมของมนุษย์ ที่มีความผิดปกติสลับซับซ้อนอย่างมาก ยากที่จะมองเห็นหรือพิสูจน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ต้องพิจารณาด้วยพยาธิสภาพทางกายหรือพฤติกรรมเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งคาบเกี่ยวกับวิชาอื่น ๆ เช่น จิตวิทยา สั, Example: ที่มา: ศาสตราจารย์นายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว. 2518. เรื่องของสุขภาพจิต., สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย. 2520. ตำราจิตเวชศาสตร์., สุวัทนา อารีพรรค. 2524. ความผิดปกติทางจิต., กรมการแพทย์. 2536. DSM-III-R. [สุขภาพจิต]
analysisการวิเคราะห์, วิธีการพิสูจน์หรือหาองค์ประกอบหรือหาปริมาณของสาร  มีอยู่ 2 แบบ คือ คุณภาพวิเคราะห์และปริมาณวิเคราะห์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
postulate [ axiom ]สัจพจน์, ข้อความที่ตั้งขึ้นและยอมรับโดยไม่ต้องมีการพิสูจน์ทดสอบ เพื่อเป็นการกำหนดแนวความคิดที่จะค้นหากฏหรือทฤษฎีเพื่อจะอธิบายปรากฏการณ์หนึ่ง ๆ คำนี้มีความหมายคล้ายคำว่า สมมติฐาน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
experimentationการทดลอง, การทดสอบหรือพิสูจน์สมมติฐานที่มีการวางแผนการทดสอบอย่างมีระบบ แล้วลงมือทำตามที่ออกแบบไว้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Identificationการตรวจวิเคราะห์, การแยกเชื้อ, วิธีพิสูจน์เชื้อ, วิธีพิสูจน์, การตรวจวิเคราะห์ [การแพทย์]
Identifyชี้บอก, พิสูจน์, การวินิจฉัย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Prove yourself brave, truthful and unselfish, พิสูจน์ตัวเองกล้าหาญจริงและ ไม่เห็นแก่ตัว Pinocchio (1940)
Prove yourself brave, truthful and unselfish, and someday you will be a real boy.พิสูจน์ตัวเองกล้าหาญจริงและ ไม่เห็นแก่ตัว และสักวันหนึ่งคุณจะเป็นเด็ก จริง Pinocchio (1940)
"When I have a child, " she said, "neither you nor anyone else could ever prove it wasn't yours.หล่อนพูดว่า "เมื่อฉันมีลูก... " "ไม่ว่าคุณหรือใครๆ ก็ไม่มีทางพิสูจน์ได้ว่าเด็กไม่ใช่ลูกของคุณ" Rebecca (1940)
We shall need an official verification.เราคงจําเป็นต้องพิสูจน์หลักฐานอย่างเป็นทางการ Rebecca (1940)
- Verification?- พิสูจน์หลักฐานรึ Rebecca (1940)
They proved it a dozen different ways in court.พวกเขาพิสูจน์แล้วว่ามันโหลวิธีการที่แตกต่างกันในศาล 12 Angry Men (1957)
I thought it was obvious from the word go. Nobody proved otherwise.ฉันคิดว่ามันเป็นที่เห็นได้ชัดจากคำไป ไม่มีใครได้รับการพิสูจน์เป็นอย่างอื่น 12 Angry Men (1957)
Nobody has to prove otherwise. The burden of proof's on the prosecution.ไม่มีใครมีที่จะพิสูจน์เป็นอย่างอื่น ภาระการพิสูจน์อยู่ในการดำเนินคดี 12 Angry Men (1957)
And the woman across the street-if her testimony don't prove it, nothing does.และหญิงข้ามถนนถ้าคำเบิกความของเธอไม่ได้พิสูจน์ว่ามันไม่มีอะไรทำ 12 Angry Men (1957)
The lights were out, and they proved in court that at night you can look through the windows and see what's happening on the other side.ไฟออกและพวกเขาได้รับการพิสูจน์ในศาลว่าในเวลากลางคืน คุณสามารถมองผ่านหน้าต่างและดูสิ่งที่เกิดขึ้นในด้านอื่น ๆ 12 Angry Men (1957)
- They proved it.- พวกเขาพิสูจน์แล้วว่ามัน 12 Angry Men (1957)
Finally they saw the boy run, angry, out of the house. What does that prove?ในที่สุดพวกเขาได้เห็นการทำงานของเด็กโกรธออกจากบ้าน อะไรที่พิสูจน์? 12 Angry Men (1957)
It don't prove anything. It's just part of the picture.มันไม่ได้พิสูจน์อะไร มันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของภาพ 12 Angry Men (1957)
Now supposing you tell me what it proves.ตอนนี้สมมติว่าคุณบอกฉันว่ามันพิสูจน์ 12 Angry Men (1957)
We've proved the old man couldn't have heard the boy say "I'm gonna kill you."เราได้พิสูจน์แล้วว่าคนเก่าไม่เคยได้ยินเด็กพูดว่า "ฉันจะฆ่าคุณ". 12 Angry Men (1957)
- You didn't prove it at all!- คุณไม่ได้พิสูจน์มันเลย! 12 Angry Men (1957)
I don't see what you're going to prove. The man said he saw the boy running out.ฉันไม่เห็นสิ่งที่คุณกำลังจะไปพิสูจน์ ชายคนนั้นบอกว่าเขาเห็นเด็กวิ่งออกมา 12 Angry Men (1957)
That doesn't prove anything.ที่ไม่ได้พิสูจน์อะไร ฉัน ... 12 Angry Men (1957)
The thousand times he had proved it meant nothing.พันครั้ง เขาได้พิสูจน์แล้วว่ามันไม่มี ความหมายอะไร The Old Man and the Sea (1958)
Now he was proving it again.ตอนนี้เขาก็พิสูจน์อีกครั้ง The Old Man and the Sea (1958)
No, but we can put you where your decision might prove fatal.ไม่มี แต่เราสามารถทำให้คุณที่ การตัดสินใจของคุณ อาจพิสูจน์ร้ายแรง ชิ้นเล็ก ๆ น้อย ๆ จากการจราจรติดขัด บางคนที่มีผมกับมัน How I Won the War (1967)
"... just goes to prove that you are the leading asshole in the state."พิสูจน์ได้ว่า ท่านเป็นผู้นำที่เฮงซวยที่สุดในรัฐ Blazing Saddles (1974)
Little man, let me show you I'm on your sideทำไม โธ่ ทำไมเธอต้องไป เด็กน้อย ให้ฉันได้พิสูจน์เถอะว่าฉันอยู่ข้างเธอ The Little Prince (1974)
It may be the only way to confirm it.- มันอาจเป็นทางเดียวที่พิสูจน์ได้ Jaws (1975)
Which I wanted to prove today by cutting the shark open...เเละผมก็อยากจะพิสูจน์วันนี่ โดยการผ่าท้องมัน... Jaws (1975)
You'd love to prove that, wouldn't you?- อยากพิสูจน์เต็มที่เลยสินะ Jaws (1975)
Quint, that doesn't prove a damn thing.- ควินท์ นั่นมันไม่ได้พิสูจน์อะไรเลย Jaws (1975)
It proves one thing, Mr. Hooper.พิสูจน์อยางนึงนะ คุณฮูเปอร์ Jaws (1975)
Let's take the youngsters about whom we have doubts and take them aside to verifyให้'ของใช้คนหนุ่มคนสาวเกี่ยวกับ whom we ได้สงสัย... ...และใช้พวกเขาข้างๆเพื่อพิสูจน์ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Sergio, you've proved you're a manSergio, คุณ'ได้พิสูจน์ว่าคุณ'ผู้ชาย Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
-They want to verify the miracle.เขาอยากจะพิสูจน์เรื่องปาฏิหาริย์ Oh, God! (1977)
No! There is no proof whatsoever that God was in that courtroom today.ไม่มีหลักฐานอะไรพิสูจน์ได้ว่า พระเจ้าอยู่ในห้องศาลวันนี้ Oh, God! (1977)
To gain independence we must prove worthy of it.การจะได้เอกราชคืน เราต้องพิสูจน์ความพร้อมให้เห็น Gandhi (1982)
I'm simply going to prove to Hindus here and Muslims there that the only devils in the world are those running around in our own hearts.ผมเพียงจะพิสูจน์ ให้ฮินดูและมุสลิม เห็นว่าปีศาจตัวเดียวในโลกนี้ Gandhi (1982)
If anything's proven him right, it's these last months.ถ้ามีอะไรที่พิสูจน์ว่าเขาถูกละก็ ช่วงหลายเดือนหลังนี่ละ Gandhi (1982)
Well, tell whoever it is that I can't accept that identification without proof.ก็บอกใครก็ตามที่มันคือการที่ ฉันไม่สามารถยอมรับว่า บัตรประจำตัวโดยไม่ต้อง พิสูจน์ 2010: The Year We Make Contact (1984)
In any case, although the circumstances indicate that he is your grandson... we can't prove it.ในกรณีใด ๆ แม้ว่าสถานการณ์บ่ง ชี้ว่าเขาเป็นหลานชายของคุณ ... เราไม่สามารถพิสูจน์ได้ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
I'm afraid you gave yourself away.มันนำไปสู่การพิสูจน์ทางบวก ผมคิดว่าคุณทำตัวคุณยอมรับสารภาพเองมากกว่า Clue (1985)
But you're just proving theories that were advanced months ago.หลายเดือนมานี่ คุณก็ได้พิสูจน์ทฤษฎีต่างๆแล้วนี่ Day of the Dead (1985)
What's he trying to prove?เขาพยายามพิสูจน์อะไร? Day of the Dead (1985)
It's proof. "O, Z." Oz.มันเป็นข้อพิสูจน์ไงคะ "ออ-ซ" ออซ Return to Oz (1985)
you see, we had to show that we had the technical capability and were determined.เราต้องแสดงให้เห็นว่า เรามีเทคโนโลยีทำลายล้างที่เหนือกว่า และได้พิสูจน์ให้เห็นแล้ว Spies Like Us (1985)
Then you got to qualify and prove to them you can step onto the runway and not get killed.แล้วคุณจะต้องมีคุณสมบัติและพิสูจน์ให้พวกเขา ... ... คุณสามารถก้าวขึ้นไปบนทางวิ่งและไม่ได้รับการฆ่า Bloodsport (1988)
You wanna prove your manhood to the world?คุณอยากจะลองพิสูจน์ความเป็นลูกผู้ชายของคุณเพื่อโลก? Bloodsport (1988)
After three days one fighter will prove himself to be the best.หลังจากสามวัน ... ... หนึ่งในนักมวยที่จะพิสูจน์ตัวเองให้ดีที่สุด Bloodsport (1988)
What's to understand about a bunch of guys who have to prove themselves by beating each other's brains out?สิ่งที่จะทำความเข้าใจเกี่ยวกับพวงของคน ... ... ที่มีการพิสูจน์ตัวเองด้วยการเต้นสมองของกันและกันออกมา? Bloodsport (1988)
I made this wish on the machine and it turned me into a grown-up - at the carnival.ฉันเป็นเพี่อนนายนะ ได้โปรด นายต้องเชื่อฉัน ฉันพิสูจน์ได้นะ บิลลี่ ได้โปรดเถอะ Big (1988)
- You bastard! What did you do to my son? - I am your son.ฉันพิสูจน์ให้นายไต้นะ Big (1988)
- Uh, I'm... I'm Josh Baskin.ฉันต้องพิสูจน์ก่อนว่าเขาไม่เป็นไร Big (1988)
Want proof?อยากพิสูจน์มั้ยล่ะ ? Cinema Paradiso (1988)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บทพิสูจน์[bot phisūt] (n, exp) EN: geometrical theorem  FR: théorème de géométrie [ m ]
การฟ้องคดีเพื่อพิสูจน์ความเป็นบิดา[kān føng khadī pheūa phisūt khwām pen bidā] (n, exp) EN: paternity suit
การพิสูจน์[kān phisūt] (n) EN: proof ; confirmation ; accreditation ; certification ; production of evidence  FR: preuve [ f ] ; attestation [ f ] ; certication [ f ] ; démonstration [ f ]
การพิสูจน์บุคคล[kān phisūt bukkhon] (n, exp) EN: identification
การพิสูจน์ความบริสุทธิ์[kān phisūt khwām børisut] (n, exp) EN: proof of innocence  FR: preuve d'innocence [ f ]
การพิสูจน์พินัยกรรม[kān phisūt phinaikam] (n, exp) EN: probate  FR: homologation d'un testament [ f ]
การพิสูจน์ว่าใครเป็นผู้กระทำผิด[kān phisūt wā khrai pen phū kratham phit] (n, exp) EN: identification of the criminal
การพิสูจน์ว่าเป็นจริง[kān phisūt wā pen jing] (n, exp) EN: verification
ข้อพิสูจน์[khøphisūt] (n, exp) EN: proof ; evidence ; substantiation ; testimony ; argument  FR: preuve [ f ] ; argument [ m ] ; démonstration [ f ]
เครื่องพิสูจน์[khreūang phisūt] (n, exp) EN: evidence
ไม่สามารถพิสูจน์ว่าผิดได้[mai samāt phisūt wā phit dāi] (adj) EN: incontestable
ภาระการพิสูจน์[phāra kān phisūt] (n, exp) EN: burden of proof
พิสูจน์[phisūt] (v) EN: prove ; verify ; demonstrate ; show  FR: prouver ; vérifier ; démontrer
พิสูจน์ได้[phisūt dāi] (adj) EN: provable ; can be proved  FR: prouvable
พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริง[phisūt dāi wā pen jing] (adj) EN: verifiable  FR: vérifiable
พิสูจน์หาสาเหตุการตาย[phisūt hā sāhēt kān tāi] (v, exp) EN: determine the cause of death  FR: déterminer les causes de la mort
พิสูจน์ไม่ได้[phisūt mai dāi] (adj) EN: unprovable ; can't be proved  FR: improuvable
ผู้พิสูจน์ความจริง[phū phisūt khwāmjing] (n, exp) EN: verifier
ซึ่งต้องพิสูจน์ (ซ.ต.พ.)[seung tǿng phisūt] (x) EN: Q.E.D. ; quod erat demonstrandum

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
affirm(vi) ยืนยัน, See also: รับรอง, พิสูจน์ความเป็นจริง, Syn. insist, assert, repeat
affirm(vt) ยืนยัน, See also: รับรอง, พิสูจน์ความเป็นจริง
agnostic(n) ผู้ที่เชื่อว่าไม่สามารถพิสูจน์ได้ถึงการมีอยู่ของพระเจ้า, Syn. atheistic, skeptic, freething
apologetics(n) สาขาของศาสนศาสตร์ที่เกี่ยวกับการป้องกันหรือพิสูจน์ความเป็นคริสเตียน
argument(n) ข้อพิสูจน์, See also: ข้อเท็จจริง
attest(vt) พิสูจน์ว่าจริง
attest to(phrv) ยืนยัน, See also: เป็นเครื่องพิสูจน์, เป็นเครื่องยืนยันถึง
blow open(phrv) ทำให้ (บางสิ่งที่พยายามพิสูจน์) เสีย
caret(n) สัญลักษณ์รูปตัววีคว่ำที่ใช้ในการตรวจพิสูจน์อักษร (เพื่อแสดงว่ามีส่วนที่ต้องเติมเข้าไป)
childproof(adj) ที่พิสูจน์แล้วว่าไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก
confirm(vt) ยืนยัน, See also: พิสูจน์ว่าจริง
confutation(n) การพิสูจน์ว่ากระทำผิด
confute(vt) พิสูจน์ว่ากระทำผิด, Syn. disprove, defeat
convict(vi) ได้รับการพิสูจน์ว่ามีความผิดจริง
convict(vt) พิสูจน์ว่ามีความผิด, Syn. find guilty, prove guilty
conviction(n) การพิสูจน์ว่ากระทำผิด
criminate(vt) พิสูจน์ว่าผิด
clear of(phrv) พิสูจน์ว่าไม่มีความผิด
clear someone's name(idm) พิสูจน์ว่าไม่มีความผิด
doubting Thomas(idm) คนที่ไม่เชื่อสิ่งใดหากปราศจากข้อพิสูจน์ / หลักฐาน
demonstrable(adj) ซึ่งทดลองให้เห็นได้, See also: ซึ่งพิสูจน์ได้
demonstrably(adv) อย่างทดลองได้, See also: อย่างพิสูจน์ได้
demonstrate(vt) พิสูจน์, See also: ทดลองให้เห็น, Syn. show, prove, confirm
demonstration(n) การพิสูจน์, See also: การทดลอง
disprove(vt) พิสูจน์ให้เห็นว่าผิด, See also: พิสูจน์ว่าผิด, Syn. refule, discredit, explode, Ant. prove
dissection(n) การชำแหละคน สัตว์หรือพืชเพื่อการศึกษา, See also: การผ่าเพื่อพิสูจน์, Syn. itemization, analysis
establish(vt) แสดงให้เห็น, See also: พิสูจน์, Syn. prove, verify
evidence(vt) พิสูจน์หลักฐาน, See also: พิสูจน์ว่า, แสดงให้เห็น, Syn. demonstrate, prove
explode(vt) พิสูจน์ว่าผิด, Syn. disprove, refute
get over(phrv) พิสูจน์, See also: ไม่ยอมรับ, บอกปัด
give of(phrv) เป็นพยานพิสูจน์ (บางสิ่ง)
identify oneself(phrv) พิสูจน์ตนเอง
hold water(idm) ถูกต้อง, See also: เป็นจริง, สามารถพิสูจน์ได้
identify(vt) ระบุชื่อ, See also: ชี้ตัว, แสดงตัว, ชันสูตร, พิสูจน์, Syn. recognize
indemonstrable(adj) ซึ่งไม่สามารถแสดงให้เห็นอย่างชัดแจ้งได้ (คำทางการ), See also: ซึ่งไม่สามารถพิสูจน์ได้, Ant. demonstrable, provable
invalidate(vt) พิสูจน์ให้เห็นว่าไม่จริง, See also: หักล้าง, Syn. disprove, refute
justify by(phrv) พิสูจน์ว่าถูกต้องจาก, See also: แสดงว่าถูกต้องจาก, ได้รับการสนับสนุนจาก
justify to(phrv) พิสูจน์ว่าถูกต้องให้กับ, See also: แสดงว่า...บริสุทธิ์
justify(vt) แสดงให้เห็นถึง, See also: พิสูจน์ให้เห็น, แสดงเหตุผล, Syn. warrant, vindicate, Ant. charge, blame
legitimate(vt) พิสูจน์ให้เห็นว่าถูกต้องตามกฎหมาย
make good(phrv) พิสูจน์
measure up(phrv) พิสูจน์ความสามารถ
nail a lie to the counter(idm) พิสูจน์ความผิดพลาดของ
ordeal(n) การพิสูจน์อย่างทารุณ
presuppose(vt) สันนิษฐาน, See also: เชื่อว่าจะเป็นไปได้ โดยยังไม่ได้รับการพิสูจน์, Syn. presume, suppose
probate(vt) พิสูจน์พินัยกรรม
probation(n) การพิสูจน์, Syn. proof
proof(n) การพิสูจน์, Syn. test, assay, trial
proof(vt) พิสูจน์อักษร (คำย่อของคำว่า proofread), See also: ตรวจคำผิด
proofread(vi) พิสูจน์อักษร, Syn. scan, improve, correct

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affirm(อะเฟิร์ม') vt. ยืนยัน, เห็นพ้อง, อนุมัติ, พิสูจน์เป็นความจริง, รับรอง, Syn. state, assert
apologetics(อะพอล'ละเจท'ทิคซฺ) n. สาขาของศาสนาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการป้องกันหรือพิสูจน์ความเป็นคริสเตียน
argue(อาร์'กิว) vt., vi. ถกเถียง, เถียง, โต้คารม, อ้างเหตุผล, อภิปราย, พูดให้ยอม, โต้แย้งพิสูจน์ว่า, แสดงให้เห็นว่า-arguer n., Syn. debate
argument(อาร์'กิวเมินทฺ) n. การโต้เถียง, การโต้คารม, การอ้างเหตุผล, ขบวนการให้เหตุผล, ข้อโต้เถียง, เรื่อง, ข้อสรุป, หลักฐาน, ข้อพิสูจน์
argumentation(อาร์กิวเมนเท'เชิน) n. ขบวนการโต้เถียงการให้เหตุผล, การอภิปราย, การถกเถียง, บทความเชิงอภิปราย, ข้อพิสูจน์, ข้อสรุป, ข้ออนุมาน, Syn. discussion
attest(อะเทสทฺ') vt., vi. เป็นพยาน, รับรอง, พิสูจน์, ให้การ, ยืนยัน, ทำให้สาบานหรือให้คำปฏิญาณ, เป็นเครื่องพิสูจน์. -attestant, attester, attestor, attestator n.
authoritative(ออธอ'ริเททิฟว) adj. ซึ่งมีอำนาจ, เชื่อถือได้, มีหลักฐานพิสูจน์ได้, เผด็จการ
axiom(แอค' เซียม) n. ความจริงที่ไม่ต้องพิสูจน์, ความจริงในตัวของมันเอง, กฎหรือหลักการที่ยอมรับกันทั่วไป (self-evident truth, maxim)
certifiable(เซอ'ทะไฟอะเบิล) adj. ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้
certificate(เซอทิฟ'ฟะเคท) { certificated, certificating, certificates } n. หนังสือรับรอง, ประกาศนียบัตร, ใบรับรอง, ในสุทธิ, ใบสำคัญ, ข้อพิสูจน์ vt. รับรองด้วยหนังสือรับรอง, See also: certificatory adj.
certified(เซอ'ทิไฟดฺ) adj. ซึ่งได้รับการรับรอง, ซึ่งได้รับการพิสูจน์, ซี่งได้รับการค้ำประกัน, ซึ่งศาลได้สั่งให้เป็นคนวิกลจริต
certify(เซอ'ทิไฟ) v. รับรอง, พิสูจน์, ลงนามเป็นพยาน, พิสูจน์ให้เห็น, See also: certifier n., Syn. testify
confute(คันฟิวทฺ') { confuted, confuting, confutes } vt. แสดงให้เห็นว่าผิด, พิสูจน์ให้เห็นว่าผิด., See also: confutable adj. ดูconfute confuter n. ดูconfute, Syn. refute, disprove
convict(คอน'วิคทฺ) { convicted, convicting, convicts } n. ผู้ที่ถูกตัดสินว่ากระทำผิด, นักโทษ vt. (คัน วิคทฺ') พิสูจน์แล้วว่ากระทำผิด, ตัดสินว่าได้กระทำผิด, ทำให้รู้ว่ามีความผิดหรือมีโทษ, See also: convictable adj. ดู convictible adj. convictive adj. ดูconv
corollary(คอ'ระลารี) n. บทพิสูจน์, บทเทียบ, ผลที่ตามมา, Syn. inference, deduction
criminate(คริม'มิเนท) vt. ดำเนินการฟ้องร้องว่ากระทำผิดทางอาญา, ตำหนิ, ประณาม, พิสูจน์ว่ามีความผิด, ลงโทษ, See also: criminative adj. ดูcriminate criminatory adj. ดูcriminate criminator n. ดูcriminate
damning(แดม'นิง) adj. ซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ความผิด, เกี่ยวกับการสาปแช่ง., See also: damningly adv. ดูdamning damningness n. ดูdamning
deictic(ไดค'ทิค) adj. เป็นการพิสูจน์โดยตรง, ซึ่งแสดงถึง, ชี้เฉพาะ (proving directly)
demonstrableadj. สาธิตได้, แสดงได้, พิสูจน์ได้., See also: demonstrability n. ดูdemonstrable, Syn. evident
demonstrate(เดม'เมินสเทรท) vt. แสดง, สาธิต, เดินขบวน, พิสูจน์, แสดงความรู้สึก, ทดลองให้เห็นจริง, See also: demonstration n. ดูdemonstrate demonstrative adj. ดูdemonstrate demonstrator n. ดูdemonstrate
disproofn. การพิสูจน์ว่าผิด, การพิสูจน์หักล้าง, การโต้กลับ, การโต้แย้ง
disprove(ดิสพรูฟว') vt. พิสูจน์ว่าผิด, พิสูจน์หักล้าง, See also: disprovable adj. ดูdisprove, Syn. refute
document(ดอก'ยะเมินทฺ) n. เอกสาร, สาร, เอกสารหลักฐาน, ภาพยนต์บันทึกเหตุการณ์, หลักฐานพยาน, เครื่องพิสูจน์. vt. มีเอกสารประกอบ, , See also: documentary adj.
dogma(ดอก'มะ) n. หลักเกณฑ์หรือกฎเกณฑ์ที่ไร้ข้อพิสูจน์, คำสอนของศาสนา, ลัทธิแบบศาสนา, คำสอนแบบกำปั้นทุบดิน, ความเชื่อ, สิทธันต์, Syn. tenet, doctrine
dogmatic(ดอกแมท'ทิค) adj. เกี่ยวกับหลักเกณฑ์คำสอน ความเชื่อ หรือความคิดเห็นที่ไร้ข้อพิสูจน์, หยั่ง, หัวรั้น, มั่นใจ, ดันทุรัง, Syn. dogmatical, opinionated, settled, one-sided
dogmatist(ดอก'มะทิสทฺ) n. ผู้ถือหลักโดยไม่ดูความจริง, ผู้วางหลักหรือกฎเกณฑ์ที่ไร้ข้อพิสูจน์
elenchus(อีเลง'คัส) n. การปฎิเสธ, การพิสูจน์ว่าไม่จริง, การลบล้าง, See also: elenctic adj. -pl. elenchi
establish(อีสแทบ'ลิช) vt. สร้าง, สถาปนา, ก่อตั้ง, ตั้งมั่น, กำหนด, บัญญัติ, ทำให้เป็นที่ยอมรับ, พิสูจน์, See also: establisher n. ดูestablish
evidence(เอฟ'วิเดินซฺ) n. หลักฐาน, ความชัดแจ้ง. -Phr. (in evidence ชัดแจ้ง) . vt. ทำให้ชัดแจ้ง, พิสูจน์ให้เห็นด้วยพยานหลักฐาน, Syn. proof
evince(อีวินซฺ') { evinced, evincing, evinces } vt. แสดงให้เห็น, ทำให้เห็นประจักษ์, พิสูจน์เปิดเผย., See also: evincible adj. ดูevince
explode(เอคซฺโพลด') vi., vt. (ทำให้) ระเบิด, ปะทุ, เกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วน, บันดาลโทสะ, ทำลาย, พิสูจน์ว่าผิด., See also: exploder n.
falsify(ฟอล'ซิไฟ) { falsified, falsifying, falsifies } vt. ทำให้ไม่ถูกต้อง, ปลอมแปลง, พิสูจน์ให้เห็นว่าผิดหรือปลอม, เป็นตัวแทนเก๊. vi. กล่าวคำเท็จ, See also: falsifiable adv. falsification n. falsifier n., Syn. misrepresent
filiate(ฟิล'ลีเอท) vt. พิสูจน์ความเป็นพ่อหรือแม่ของ, มีความสัมพันธ์กับ, See also: filiation n.
identify(ไอเดน'ทิไฟ) vt. ชี้ตัว, หาเอกลักษณ์, บอกชื่อ, จำแนกแยกแยะ, พิสูจน์เอกลักษณ์., See also: identifiable adj. identifiableness n. identifier n., Syn. recognize, name
indemonstrable(อิมดิมอน' สะทระเบิล) adj. เผยแสดงไม่ได้, พิสูจน์ไม่ได้, See also: indemon- strably adv.
induce(อินดิวซฺ') vt. ชักจูง, ชักนำ, ชักชวน, เหนี่ยวนำ, มีอิทธิพลต่อ, ทำให้เกิดขึ้น, พิสูจน์, หาความจริงด้วยการสังเกตข้อเท็จจริง., See also: inducer n. inducible adj., Syn. instigate, persuade
induction(อินดัค'เชิน) n. การเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าสลับที่มีโวลท์, การหาความจริงด้วยการสังเกตข้อเท็จจริง, การพิสูจน์, การเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
justify(จัส'ทิไฟ) { justified, justifying, justifies } vt., vi. แสดงความบริสุทธิ์, พิสูจน์ว่าถูกต้อง, สนับสนุนความบริสุทธิ์, หรือความถูกต้อง., Syn. legitimize
manifest(แมน'นะเฟสทฺ) adj. ชัดแจ้ง, เป็นที่เข้าใจดี, ประจักษ์, แสดงออกซึ่งสิ่งที่ถูกกดดันไว้ vt. แสดง, ประจักษ์, พิสูจน์, เปิดเผยชัดแจ้ง, ปรากฎชัดแจ้ง. n. รายการสินค้าหรือรายชื่อผู้โดยสารของเครื่องบินหรือเรือ., See also: manifestly adv. manifestness n.
probate(โพร'เบท) n. การพิสูจน์พินัยกรรมโดยศาล. adj. เกี่ยวกับการพิสูจน์ดังกล่าว, เกี่ยวกับศาลดังกล่าว. vt. พิสูจน์พินัยกรรม, ภาคทัณฑ์ผู้กระทำผิด
probation(โพรเบ'เชิน) n. การภาคทัณฑ์, การพิสูจน์, การทดสอบ, ช่วงระยะเวลาการทดสอบ., See also: probational probationary adj. probationship n., Syn. test
probe(โพรบ) vt. ทดสอบ, ทดลอง, ตรวจสอบ, พิสูจน์, สืบสวน, แหย่หรือหยั่งด้วยเครื่องแหย่. vi. แหย่หรือหยั่งด้วยเครื่องแหย่. n. เครื่องแหย่, เครื่องมือยาวสำหรับตรวจดูแผลหรือทางเดินในร่างกาย, การสืบสวน., See also: probable adj. prober n. คำที่มีความหมายเหมือน
proof(พรูฟ) n. หลักฐาน, พยาน, การพิสูจน์, การทดสอบ, กำลัง, ความเข้มข้นของแอลกอฮอล, การตรวจทาน, การตรวจปรู๊ฟ, การทดลองพิมพ์. adj. เข้าไม่ได้, ต้านทาน, กันทะลุ, กันน้ำ, ไม่ซึม, ไม่หวั่นไหว, ป้องกันไฟได้, ซึ่งพิสูจน์แล้ว. vt. ทดสอบ, ทดลอง, ตรวจสอบ, ต้านทาน
proofmarkn. ตราประทับว่าพิสูจน์หรือทดสอบแล้ว
prove(พรูฟว) vt. พิสูจน์, พิสูจน์ให้ปรากฎความจริง, ทดสอบความถูกต้อง, ทดลองพิมพ์. vi. ปรากฎความจริง, แสดงว่า, See also: provability n. provable adj. provably adv., Syn. confirm, substantiate
q.e.d.abbr. (Latin) quod erat demonstradumซึ่งต้องพิสูจน์
qedabbr. (Latin) quod erat demonstradumซึ่งต้องพิสูจน์
re-prove(รีพรูฟว') vt., vi. พิสูจน์อีก
rebut(รีบัท') vt., vi. โต้แย้ง, พิสูจน์แย้ง, นำสืบหักล้าง, โต้กลับ, See also: rebutable adj. rebutment n. rebuttal n.
refutation(เรฟฟิวเท'เชิน) n. การพิสูจน์ว่าไม่จริง, การโต้แย้ง, การหักล้าง, การลบล้าง, การปฏิเสธ, , Syn. refutal, disproof

English-Thai: Nontri Dictionary
attest(vi, vt) พิสูจน์, ให้การ, รับรอง, ยืนยัน, ให้คำปฏิญาณ, สาบาน, เป็นพยาน
certify(vt) รับรอง, ลงนามเป็นพยาน, พิสูจน์ให้เห็น
confutation(n) การหักล้าง, การพิสูจน์ว่าผิด, การทำให้จำนนต่อหลักฐาน
confute(vt) ทำให้จำนนต่อหลักฐาน, พิสูจน์ว่าผิด
copyreader(n) คนตรวจสอบ, บรรณาธิการ, คนพิสูจน์อักษร
corollary(n) บทเทียบ, บทแทรก, ควันหลง, ข้อพิสูจน์
demonstrable(adj) สามารถพิสูจน์ได้, ซึ่งแสดงให้เห็นได้, ซึ่งสาธิตได้
demonstrate(vt) สาธิต, แสดงให้เห็นจริง, พิสูจน์, ทดลอง, เดินขบวน
demonstration(n) การสาธิต, การทดลอง, การพิสูจน์, การเดินขบวน
demonstrator(n) ผู้แสดง, ผู้สาธิต, ผู้พิสูจน์, ผู้ทดลอง, ผู้เดินขบวน
disprove(vt) พิสูจน์ว่าไม่จริง, พิสูจน์ว่าผิด, หักล้าง
document(n) เอกสาร, หลักฐาน, สาร, เครื่องพิสูจน์
dogmatic(adj) เกี่ยวกับกฎเกณฑ์, ดันทุรัง, ดื้อรั้น, ไม่มีข้อพิสูจน์, ไม่มีเหตุผล
evince(vt) แสดงให้เห็นชัด, ทำให้ประจักษ์, พิสูจน์
exculpate(vt) พิสูจน์ว่าบริสุทธิ์, ทำให้พ้นผิด, ล้างบาป
experiment(n) การทดลอง, การทดสอบ, การพิสูจน์
experiment(vt) ทดลอง, ทดสอบ, พิสูจน์
inconclusive(adj) ไม่เป็นผล, ค้างคา, พิสูจน์ไม่ได้, ไม่ลงเอย
manifest(vt) สำแดง, แสดง, ประจักษ์, พิสูจน์
ordeal(n) วิธีพิสูจน์ความบริสุทธิ์, ความเจ็บปวด, อุปสรรค
probate(vt) พิสูจน์ว่าพินัยกรรมถูกต้อง, ภาคทัณฑ์
probation(n) การทดลอง, การภาคทัณฑ์, การพิสูจน์, การทดสอบ
proof(n) ข้อพิสูจน์, การพิสูจน์, ตัวอย่าง, หลักฐาน, พยาน, การตรวจปรู๊ฟ
prove(vt) พิสูจน์, ทดสอบ, ทำให้เห็นจริง, ทดลอง
refutation(n) การพิสูจน์, การแย้ง, การหักล้าง
refute(vt) พิสูจน์, แย้ง, หักล้าง
substantiate(vt) ยืนยัน, พิสูจน์
test(n) การทดลอง, การสำรวจ, การสอบ, การพิสูจน์
tester(n) ผู้สอบ, ผู้ตรวจพิสูจน์, ผู้ทดลอง
testify(vi) เป็นพยาน, แสดงหลักฐาน, ให้การ, ยืนยัน, พิสูจน์
testimony(n) พยาน, ข้อพิสูจน์, หลักฐาน, บัญญัติ 10 ประการของโมเสส
theorem(n) ทฤษฎี, บทพิสูจน์, หลักเกณฑ์, สูตร, ความเชื่อ, ความคิดเห็น
trial(n) การทดลอง, การพิสูจน์, การพิจารณา, การสอบสวน, ความทรมาน
try(n) ความพยายาม, การไต่สวน, การทดลอง, การพิสูจน์, การทดสอบ
try(vi) พยายาม, พิสูจน์, ทดลอง
verification(n) การตรวจสอบ, การพิสูจน์ความจริง, การยืนยัน
verify(vt) ตรวจสอบ, พิสูจน์, ทดสอบ, ค้นหาความจริง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Girls' Generation[เกิล เจนเนอเรชัน] (n, คำเฉพาะ) ศิลปินกลุ่มหญิงที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดในวงการเพลงเกาหลี มีผลงานออมามากมาย เริ่มต้น Debut ในกลางปี 2007 ด้วยเพลงเปิดตัว Into the new world ด้วยน้ำเสียงที่เข็มแข็ง ท่าเต้นทรงพลัง ทำให้ค่อยๆได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในช่วงแรก โดนกระแสต่อต้านมากมาย แต่พวกเธอทั้ง 9 ก็ สามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถและความตั้งใจจริง จนกระทั่ง มีอัลบั้มออกมามากมาย ปี2007 อัลบั้ม Girls' Generation ปี2008 อัลบั้ม Baby Baby (Repackage) ปี 2009 มินิอัลบั้มที่ 1 Gee ซึ่งอัลบั้มนี้โด่งดังมาก เพลง Gee ขึ้นอันดับหนึ่งของรายการ Music Bank 9 สับดาห์ซ้อน ในปีเดียวกัน ได้ออกมินิอัลบั้มที่ 2 Genie ได้รับความนิยมมากเช่นกัน ปี 2010 อัลบั้ม Oh! Run Devik Run และล่าสุด Hoot ซึ่งยังได้รับความนิยมอย่างมากเช่นกัน มีคอมเสริตเดี่ยวในหลายๆประเทศแถบเอเชีย เช่น เกาหลี จีน ฮ่องกง ญี่ปุ่น ซึ่งกระแสตอบรับดีมาก
identification, friend or foe(n) ระบบพิสูจน์ฝ่ายว่าเป็นมิตรหรือศัตรู
unidentifyไม่สามารถจะพิสูจน์เอกลักษณ์ได้ว่าเป็นใคร

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
解明[かいめい, kaimei] (n, vt) การพิสูจน์, การทำให้กระจ่าง, การทำให้เห็นจริง, การค้นหาคำตอบ, การสืบค้น
検証[けんしょう, kenshou] ตรวจสอบ พิสูจน์
ゲラ[げら, gera] (jargon) proof-reading, พิสูจน์อักษร

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
証し[あかし, akashi] TH: สิ่งที่ใช้พิสูจน์ความถูกต้องหรือความจริง  EN: proof
実証[じっしょう, jisshou] TH: การพิสูจน์ว่าเป็นจริง  EN: actual proof

German-Thai: Longdo Dictionary
beglaubigen(vt) |beglaubigte, hat beglaubigt, etw.(A)| ให้การรับรอง, ยืนยัน, พิสูจน์ว่าจริง เช่น Die Kopie des Abschlusszeugnisses muß beglaubigt werden. สำเนาใบประกาศนียบัตรจบการศึกษาต้องได้รับการรับรอง
überprüfen(vt) |überprüfte, hat überprüft, etw.(A)| ตรวจสอบ, พิสูจน์, ทดสอบ เช่น Wir haben die Maschine überprüft., See also: testen, Syn. kontrollieren

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top