ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

จิตเวช

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จิตเวช-, *จิตเวช*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จิตเวช(n) psychiatry, Syn. จิตเวชศาสตร์, Example: จิตแพทย์กล่าวถึงความผิดปกติทางจิตเวชในเด็กซึ่งมีปัจจัยจากโครงสร้างจิตใจของเด็กเองและสิ่งแวดล้อม
จิตเวชศาสตร์(n) psychiatry, Syn. จิตเวช, Example: ปัจจุบันทางการแพทย์ก็ยอมรับแล้วว่า การติดยาเสพติดนั้นเป็นเรื่องของจิตเวชศาสตร์, Thai Definition: วิชาแพทย์แขนงหนึ่งที่เกี่ยวกับการศึกษา การตรวจรักษาและป้องกันโรคของจิตใจ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จิตเวชศาสตร์(จิดตะเวดชะ-) น. วิชาแพทย์แขนงหนึ่งที่เกี่ยวกับการศึกษาการตรวจรักษาและป้องกันโรคของจิตใจ เช่น โรคประสาท โรคจิต.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
psychiatryจิตเวชศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
psychiatryจิตเวชศาสตร์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
psychiatryจิตเวชศาสตร์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adolescent psychiatryจิตเวชศาสตร์วัยรุ่น [TU Subject Heading]
Child psychiatryจิตเวชศาสตร์เด็ก [TU Subject Heading]
Community psychiatryจิตเวชศาสตร์ชุมชน [TU Subject Heading]
Geriatric psychiatryจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ [TU Subject Heading]
Psychiatryจิตเวชศาสตร์ [TU Subject Heading]
Psychiatry in artจิตเวชศาสตร์ในศิลปะ [TU Subject Heading]
Psychiatry in motion picturesจิตเวชศาสตร์ในภาพยนตร์ [TU Subject Heading]
Adolescent Psychiatryจิตเวชศาสตร์วัยรุ่น [การแพทย์]
Biological Psychiatryจิตเวชศาสตร์ชีวภาพ [การแพทย์]
Child Psychiatryจิตเวชศาสตร์วัยเด็ก, จิตเวชศาสตร์เด็ก, จิตเวชเด็ก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Professor Plum, you were once a professor of psychiatry, specializing in helping paranoid and homicidal lunatics suffering from delusions of grandeur.ศาสตราจารย์พลัม คุณเคยเป็นศาสตราจารย์ด้านจิตเวช เชี่ยวชาญในการช่วย คนหวาดระแวงและฆ่าตัวตาย ทุกข์ทรมานจากโรคหลงผิดคิดว่าตัวเองเป็นใหญ่ Clue (1985)
A phenomenon known in psychiatric circles as a self-reinforcing delusion.ปรากฏการณ์ที่รู้จักกันดีในจิตเวช วงการเป็นความเข้าใจ ผิดในตัวเองเสริม Contact (1997)
A psychitrat6ic ward?งั้น แผนกจิตเวชเหรอ? Yeolliji (2006)
That's crap. Psych is crap.มันงี่เง่า จิตเวชงี่เง่า Kung Fu Fighting (2007)
Psychiatry, psychiatry.จิตเวชศาสตร์, จิตเวชศาสตร์ The 1st Shop of Coffee Prince (2007)
I read in a pamphlet from the National Mental Association that after 12 weeks of psychotherapy, if you're not better, seek another therapist.ผมอ่านเจอในหนังสือของสมาคมจิตเวชแห่งชาติ ในนั้นบอกว่า ถ้าหลังจากรับการบำบัดจิตมา12สัปดาห์แล้วอาการไม่ดีขึ้น ให้มองหาจิตแพทย์คนใหม่ซะ Numb (2007)
In psychological circles, there's a technical term for that scenario.ในทางจิตเวชมันมีคำเฉพาะสำหรับ พฤติกรรมแบบนั้น RocknRolla (2008)
you have to sign it too.พ่อเป็นคนไข้ของสถาบันจิตเวช The Same Old Story (2008)
{ \pos(194, 215) }not to castrate them. Send her to psychiatric.ไม่ใช่ทำหมันพวกเขา ส่งเธอไปแผนกจิตเวช Dying Changes Everything (2008)
So, what prompted you to send her for psychological evaluation?เพราะเหตุใด คุณจึงได้รีบร้อนส่งเธอ ไปวิเคราะห์ทางจิตเวช? Changeling (2008)
It was because of her disturbing behavior that I submitted her for observation to the psychopathic ward of Los angeles County general hospital;เป็นเพราะเธอ มีพฤติกรรมก้าวร้าว ผมจึงส่งเธอไปให้แพทย์สังเกตุอาการ ที่สถาบันจิตเวช ของโรงพยาบาลกลางในลอสแองเจลิส Changeling (2008)
Well, actually, just for the time being, he's in Pleasant Brook. Psychiatric.ดีจริงเพียงแค่ในเวลาที่ถูกของเขาในบรูน่า จิตเวช Revolutionary Road (2008)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
psychiatry(n) จิตเวช, See also: สาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการรักษาผู้ที่มีปัญหาทางจิต, Syn. psychopathology, psychiatrics

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alienism(เอ' เลียนนิสซึม, แอล' ยันนิสซึม) n. alienage, การศึกษาหรือรักษาโรคจิต (โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับปัญหากฎหมาย) นิติจิตเวชศาสตร์. ภาวะวิกลจริต (alienage)
freud(ฟรอยด์, ซิก'มันด) n. นักประสาทวิทยาชาวออสเตรียผู้เป็นบิดาแห่งจิตเวชวิเคราะห์
psychiatry(ไซไค'อะทรี) n. จิตเวชศาสตร์., See also: psychiatric adj. psychiatrical adj.
sigmund(ฟรอยด์, ซิก'มันด) n. นักประสาทวิทยาชาวออสเตรียผู้เป็นบิดาแห่งจิตเวชวิเคราะห์

English-Thai: Nontri Dictionary
psychiatry(n) วิชาโรคจิต, จิตเวชศาสตร์

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top