ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

blame

B L EY1 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blame-, *blame*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blame(vt) ตำหนิ, See also: ว่ากล่าว, Syn. complain, criticize, Ant. praise
blame(n) การรับผิดชอบต่อสิ่งไม่ดีที่เกิดขึ้น, Syn. liability, responsibility
blame(vt) รับผิดชอบต่อสิ่งไม่ดีที่เกิดขึ้น
blame on(phrv) ตำหนิ, See also: กล่าวโทษว่าเกิดจาก
blame for(phrv) ตำหนิในเรื่อง, See also: ติเตียนในเรื่อง, กล่าวโทษ
blameless(adj) ซึ่งไร้มลทิน
blameworthy(adj) ซึ่งควรตำหนิ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blame(เบลม) { blamed, blaming, blames } vt. กล่าวโทษ, ตำหนิ, ประณาม, นินทา, กล่าวร้าย, โยนความผิดให้ -Phr. (be to blame ควรถูกตำหนิ, ควรรับผิดชอบ) n. การตำหนิ, ความรับผิดชอบ, ภาระ, See also: blamer n. blameful adj. ดูblame blameless adj. ดูblame -Conf. put
blameable(เบลม'มะเบิล) adj. ควรรับผิด, ควรถูกตำหน', Syn. culpable
blameworthy(เบลม'เวอธี) adj. ควรถูกตำหนิ, See also: blameworthiness n, Syn. culpable

English-Thai: Nontri Dictionary
blame(n) การติเตียน, การตำหนิ, คำติเตียน, คำตำหนิ
blame(vt) กล่าวโทษ, ติเตียน, ตำหนิ, ประณาม, กล่าวร้าย
blameless(adj) ไม่มีที่ติ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Blameการติเตียน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I was perfectly well. Don't let it worry you, Maxim. Nobody can blame you for making a mistake.อย่ากังวลไปเลย เเม็กซิม ไม่มีใครโทษคุณหรอก Rebecca (1940)
Well, I can't say I blame him. But you don't think I'm the big bad wolf, do you?จะว่าเขาก็ไม่ได้ เเต่คุณคงไม่คิดว่าผมเป็นวายร้ายหรอกนะ Rebecca (1940)
Do not blame the hand.อย่าโทษมือ The Old Man and the Sea (1958)
I'll teach you to try to put the blame on me.ฉันจะสอนคุณไม่ พยายามที่จะโยนความผิดกับ ฉัน นั่นเป็นช่วงเวลาที่น่ารังเกียจ How I Won the War (1967)
I do blame them for that.ฉันทำตำหนิพวกเขาสำหรับการ ที่ How I Won the War (1967)
I do blame them for that.ฉันทำตำหนิพวกเขาสำหรับการ ที่ How I Won the War (1967)
- What for? - Shorter hours. - I don't blame it.เวลาที่สั้นกว่า ฉันไม่โทษมัน Yellow Submarine (1968)
-I don't blame him.ฉันไม่ตําหนิเขา Beneath the Planet of the Apes (1970)
then I'm going to blame some of the people in this room.then I'm going to blame some of the people in this room. The Godfather (1972)
No, no, dag blame it, gol darn it, the sheriff is a n...ไม่ใช่ ให้ผู้ว่าฯ ตายสิ นายอำเภอเป็นนิ... Blazing Saddles (1974)
They've cleared you of any blame for what happened on that raid.พวกเขาให้คุณพ้นจากการประณาม สำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นในการบุกครั้งนั้น Airplane! (1980)
I really couldn't blame Elaine. She wanted a career.ผมไม่โทษอีเลนเลย เธอต้องการอาชีพ Airplane! (1980)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
blameA bad workman always blames his tools.
blameA bad workman blames his tools.
blameAll right, do it your own way, but don't blame me if you fail.
blameDon't beat around the bush; tell me who is to blame.
blameDon't blame another for his faults.
blameDon't blame him for the error.
blameDon't blame it on her.
blameDon't blame others for your failure.
blameDon't blame others for your own fault.
blameDon't blame the guide.
blameDon't punish him for breaking the window. He is not to blame.
blameEither he is to blame, or I am.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถูกตราหน้า(v) blame, See also: criticize, Syn. ถูกสบประมาท, ถูกหมายหน้า, Example: ลูกคนใดละเลย ไม่เอาใจใส่พ่อแม่จะถูกตราหน้าว่าเป็นคนอกตัญญู
การปรักปรำ(n) accusation, See also: blame, charge, Syn. การใส่ร้ายป้ายสี, การกล่าวหา, Example: เขากลายเป็นผู้ต้องหาเพราะการปรักปรำจากพยาน
โทษ(v) blame, See also: chide, reproach, accuse, Syn. กล่าวโทษ, Example: คนบางคนเมื่อเกิดข้อผิดพลาดหรือความล้มเหลวขึ้นมักจะโทษดวง หรือบอกว่าเป็นอิทธิฤทธิ์อะไรบางอย่างเป็นต้น, Thai Definition: อ้างเอาความผิดให้
แค่นแคะ(v) pick on, See also: blame, criticize, find fault, censure, Syn. ค่อนแคะ, วิจารณ์, เหน็บ, เหน็บแนม, Ant. ชมเชย, ยกย่อง, Example: พวกหนังสือพิมพ์พยายามแค่นแคะนักการเมืองอยู่ตลอดเวลา, Thai Definition: เฟ้นหาความชั่วขึ้นมากล่าว
พ้อ(v) complain, See also: blame, grumble, reprove, reproach, Syn. ต่อว่า, ตัดพ้อ, ตัดพ้อต่อว่า, Example: คนที่ถูกขัดใจหรือไม่ได้ตามที่ตนต้องการซึ่งมักจะออกมาในรูปตัดพ้อ บ่นพึมพำ แสดงท่าไม่พอใจ, Thai Definition: พูดต่อว่าด้วยความน้อยใจ
พูดว่า(v) blame, See also: accuse, Syn. นินทา, กล่าวร้าย, กล่าวโทษ, ตำหนิ, ว่าร้าย, Example: เขาพูดว่าให้เจ็บแสบเธอยังไม่รู้สึกตัวอีกหรือ
ว้าก(v) blame, Syn. ดุ, ตำหนิ, Example: ี้เขาโดนเจ้านายว้ากแต่เช้าเลย, Thai Definition: ว่ากล่าวโดยใช้เสียงดัง, Notes: (ปาก)
ต่อว่าต่อขาน(v) complain, See also: blame, abuse, reproach, object, protest, pleasure, talk to, censure, Syn. ว่าขาน, ต่อว่า, ว่ากล่าว, Ant. ชมเชย, Example: หลังจากต่อว่าต่อขานกันอยู่นาน ทั้งสองฝ่ายต่างเข้าใจว่าทั้งคู่เข้าใจผิดไปเอง, Thai Definition: ท้วงถามเหตุผลต่อผู้ที่ทำให้ตนไม่พอใจ, ว่ากล่าวเพราะไม่ทำตามที่พูดหรือที่ให้สัญญาไว้
ต่อว่า(v) complain, See also: blame, abuse, reproach, object, protest, pleasure talk to, censure, Syn. ว่าขาน, ต่อว่าต่อขาน, ว่ากล่าว, Ant. ชมเชย, Example: ลูกสาวต่อว่าพ่อของตนอย่างไม่พอใจนัก, Thai Definition: ท้วงถามเหตุผลต่อผู้ที่ทำให้ตนไม่พอใจ, ว่ากล่าวเพราะไม่ทำตามที่พูดหรือที่ให้สัญญาไว้
ตำหนิติเตียน(v) reprimand, See also: blame, reprove, reproach, rebuke, condemn, censure, Syn. ติเตียน, ตำหนิ, ว่ากล่าว, Ant. สรรเสริญ, ชมเชย, Example: เขาตำหนิติเตียนรัฐบาลด้วยถ้อยคำอันแหลมคม ในคอลัมน์ของเขา, Thai Definition: ว่ากล่าวตักเตือน, ยกโทษขึ้นพูด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด่างพร้อย[dāngphrøi] (adj) EN: guilty ; blameworth ; tainted ; sinful  FR: taré
ดุ[du] (v) EN: blame ; censure ; scold ; reproach ; reprove ; reprimand ; rebuke ; admonish ; castigate  FR: reprocher ; réprimander
เอ็ด[et] (v) EN: scold ; blame ; reproach ; yell at  FR: crier ; faire du vacarme
หา[hā] (v) EN: accuse ; impeach ; charge ; denounce ; blame ; indict  FR: accuser ; charger
คำนินทา[kham ninthā] (n) EN: gossip ; gossips [ pl. ] ; blames [ pl. ]  FR: commérages [ mpl ] ; cancans [ mpl ] ; potins [ mpl ]
ขนาบ[khanāp] (v) EN: castigate ; reprimand ; blame ; reprove ; condemn ; chastise ; chasten ; rebuke  FR: réprimander ; blâmer ; gronder ; sermonner ; houspiller ; admonester (litt.) ; gourmander (litt.) ; semoncer (litt.) ; tancer (litt.) ; morigéner (litt.)
ครหา[kharahā] (v) EN: criticize ; blame ; condemn ; censure ; reproach ; disapprove  FR: critiquer ; blâmer ; comdamner ; diffamer
ข้อครหา[khø kharahā] (n) EN: reproach ; disparaging statement ; scandal ; gossip ; blame
กล่าวหา[klāohā] (v) EN: allege ; accuse ; charge ; blame ; condemn  FR: accuser ; incriminer ; alléguer ; charger ; accabler
กล่าวโทษ[klāothōt] (v) EN: accuse ; charge ; indict ; incriminate ; allege ; blame ; impeach  FR: inculper ; accuser de ; charger

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BLAME B L EY1 M
BLAMED B L EY1 M D
BLAMES B L EY1 M Z
BLAMELESS B L EY1 M L AH0 S
BLAMESTRORM B L EY1 M S T AO2 R M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
blame (v) blˈɛɪm (b l ei1 m)
blamed (v) blˈɛɪmd (b l ei1 m d)
blames (v) blˈɛɪmz (b l ei1 m z)
blameless (j) blˈɛɪmləs (b l ei1 m l @ s)
blamelessly (a) blˈɛɪmləsliː (b l ei1 m l @ s l ii)
blameworthy (j) blˈɛɪmwɜːʳðiː (b l ei1 m w @@ dh ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yuàn, ㄩㄢˋ, ] blame; complain #6,326 [Add to Longdo]
[chì, ㄔˋ, ] blame; reprove; reprimand #16,726 [Add to Longdo]
归咎[guī jiù, ㄍㄨㄟ ㄐㄧㄡˋ, / ] blame; declare to be at fault #24,217 [Add to Longdo]
[jiù, ㄐㄧㄡˋ, ] blame #30,782 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schuld { f } | jdm. an etw. die Schuld geben | die Schuld bekommen | die Schuld auf sich nehmen | die Schuld tragenblame | to put the blame on sb. for sth.; to lay the blame on sb. for sth. | to get the blame | to take the blame | to bear the blame [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪い(P);惡い(oK);惡るい(oK)[わるい, warui] (adj-i) (1) bad; poor; inferior; (2) evil; sinful; (3) unprofitable; unbeneficial; (4) at fault; to blame; in the wrong; (5) sorry; (P) [Add to Longdo]
何方も何方[どっちもどっち, docchimodocchi] (exp) (id) They are both to blame [Add to Longdo]
嫁す[かす, kasu] (v5s) (1) (See 嫁する) to wed; to be married; (2) to shift blame to someone else [Add to Longdo]
嫁する[かする, kasuru] (vs-s) (1) to wed; to be married; (2) to shift blame to someone else [Add to Longdo]
我が身を恨む[わがみをうらむ, wagamiwouramu] (exp, v5m) to blame oneself [Add to Longdo]
帰す[きす, kisu] (v5s) (1) (See 帰する) to come to (in the end); to end in; (2) to attribute; to blame [Add to Longdo]
帰する[きする, kisuru] (vs-s) (1) to come to (in the end); to end in; (2) to attribute; to blame [Add to Longdo]
糾弾(P);糺弾[きゅうだん, kyuudan] (n, vs) blame; (P) [Add to Longdo]
潔い(P);潔よい(io);いさぎ良い(iK)[いさぎよい, isagiyoi] (adj-i) (1) manly; sportsmanlike; gracious; gallant; resolute; (2) pure (heart, actions, etc.); upright; blameless; (3) (arch) unsullied (e.g. scenery or object); pure; clean; (P) [Add to Longdo]
喧嘩両成敗;けんか両成敗[けんかりょうせいばい, kenkaryouseibai] (exp) in a quarrel, both parties are to blame [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blame \Blame\, n. [OE. blame, fr. F. bl[^a]me, OF. blasme, fr.
   bl[^a]mer, OF. blasmer, to blame. See {Blame}, v.]
   1. An expression of disapprobation fir something deemed to be
    wrong; imputation of fault; censure.
    [1913 Webster]
 
       Let me bear the blame forever.    --Gen. xiiii.
                          9.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is deserving of censure or disapprobation;
    culpability; fault; crime; sin.
    [1913 Webster]
 
       Holy and without blame before him in love. --Eph. i.
                          4.
    [1913 Webster]
 
   3. Hurt; injury. [Obs.] --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Censure; reprehension; condemnation; reproach; fault;
     sin; crime; wrongdoing.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blame \Blame\ (bl[=a]m), v. t. [imp. & p. p. {Blamed}
   (bl[=a]md); p. pr. & vb. n. {Blaming}.] [OE. blamen, F.
   bl[^a]mer, OF. blasmer, fr. L. blasphemare to blaspheme, LL.
   also to blame, fr. Gr. blasfhmei^n to speak ill, to slander,
   to blaspheme, fr. bla`sfhmos evil speaking, perh, for
   blapsi`fhmos; bla`psis injury (fr. bla`ptein to injure) +
   fh`mh a saying, fr. fa`nai to say. Cf. {Blaspheme}, and see
   {Fame}.]
   [1913 Webster]
   1. To censure; to express disapprobation of; to find fault
    with; to reproach.
    [1913 Webster]
 
       We have none to blame but ourselves. --Tillotson.
    [1913 Webster]
 
   2. To bring reproach upon; to blemish. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       She . . . blamed her noble blood.   --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   {To blame}, to be blamed, or deserving blame; in fault; as,
    the conductor was to blame for the accident.
    [1913 Webster]
 
       You were to blame, I must be plain with you. --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 blame
   adj 1: expletives used informally as intensifiers; "he's a
       blasted idiot"; "it's a blamed shame"; "a blame cold
       winter"; "not a blessed dime"; "I'll be damned (or
       blessed or darned or goddamned) if I'll do any such
       thing"; "he's a damn (or goddam or goddamned) fool"; "a
       deuced idiot"; "an infernal nuisance" [syn: {blasted},
       {blame}, {blamed}, {blessed}, {damn}, {damned}, {darned},
       {deuced}, {goddam}, {goddamn}, {goddamned}, {infernal}]
   n 1: an accusation that you are responsible for some lapse or
      misdeed; "his incrimination was based on my testimony";
      "the police laid the blame on the driver" [syn:
      {incrimination}, {inculpation}, {blame}]
   2: a reproach for some lapse or misdeed; "he took the blame for
     it"; "it was a bum rap" [syn: {blame}, {rap}]
   v 1: put or pin the blame on [syn: {blame}, {fault}] [ant:
      {absolve}, {free}, {justify}]
   2: harass with constant criticism; "Don't always pick on your
     little brother" [syn: {blame}, {find fault}, {pick}]
   3: attribute responsibility to; "We blamed the accident on her";
     "The tragedy was charged to her inexperience" [syn: {blame},
     {charge}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top