ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ชันสูตร

   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชันสูตร-, *ชันสูตร*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชันสูตร[V] investigate, See also: verify, identify, prove, examine, inspect, Syn. พิสูจน์, Example: ก่อนจะเขียนข่าว ต้องไปชันสูตรข้อเท็จจริง, Thai definition: ตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุหรือข้อเท็จจริง
ชันสูตรศพ[V] perform an autopsy, See also: perform a postmortem, Syn. ชันสูตรพลิกศพ, Example: คดีนี้ยังไม่มีนายตำรวจไปชันสูตรศพ
ชันสูตรพลิกศพ[V] perform autopsy, See also: do postmortem examination, perform postmortem, Example: แพทย์ชันสูตรพลิกศพแล้วพบว่า มีการตายมานานกว่า 6 ชั่วโมง, Thai definition: ตรวจพิสูจน์ศพเพื่อให้ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร ตายที่ไหน เมื่อใด และด้วยสาเหตุใด, Notes: (กฎหมาย)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชันสูตร(ชันนะสูด) ก. ตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุหรือหลักฐานข้อเท็จจริง เช่น ชันสูตรบาดแผล ชันสูตรพลิกศพ, สอบสวนโดยเหตุผล.
ชันสูตรพลิกศพก. ตรวจพิสูจน์ศพเพื่อให้ทราบว่า ผู้ตายคือใคร ตายที่ไหน เมื่อใด สาเหตุและพฤติการณ์ที่ตาย และในกรณีตายโดยคนทำร้ายต้องรายงานว่าใครหรือสงสัยว่าใครเป็นผู้กระทำผิดเท่าที่จะทราบได้.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Investigateชันสูตร [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It seems there's to be a coroner's inquest, madam?- แล้วจะมีการชันสูตรศพใช่มั้ยครับ Rebecca (1940)
If that stupid coroner hadn't been as much of a snob as you are, he'd have seen that half-wit was hiding something.ถ้าไม่เพราะความยโสของหมอชันสูตรศพ ก็คงรู้แล้วว่าไอ้คนไม่เต็มบาทนั่นปิดบังอะไรอยู่ Rebecca (1940)
I'll see the coroner and have the inquest postponed pending further evidence.ผมจะไปพบหมอชันสูตรศพและขอเลื่อน การไต่สวนเพื่อรอหลักฐานเพิ่มเติม Rebecca (1940)
The coroner fixed the time of death around midnight.เจ้าหน้าที่ชันสูตรศพคงที่เวลาของการเสียชีวิตประมาณเที่ยงคืน 12 Angry Men (1957)
Chief Brody's office. The medical inspector.ออฟฟิศสารวัตรโบรดี้ค่ะ เจ้าหน้าที่ชันสูตร Jaws (1975)
This is the result of the investigation.นี่เป็นผลวิจัย ตามรายงานการชันสูตรศพ Ginî piggu: Manhôru no naka no ningyo (1988)
When they found Carbone in the meat truck... he was frozen so stiff... it took them two days to thaw him out for the autopsy.ตอนที่พวกเขาเจอคาร์โบน ในท้ายรถแช่เนื้อ เขาแข็งทื้อ ใช้เวลากว่าสองวันกว่า พวกเขาจะชันสูตรศพได้ Goodfellas (1990)
I got a friend in my chemistry class, he works part-time at the morgue.ฉันมีเพื่อนที่ชั้นเรียนเคมี เขาทำงานชั่วคราวที่ห้องชันสูตรThe Young Indiana Jones Chronicles (1992)
- Forensics say a 100 percent positive id.แผนกชันสูตรชัวร์100 % The Bodyguard (1992)
The lab boys tell me that somebody chased Parkette... through the house with a power lawnmower.เจ้าหน้าที่ชันสูตรบอกผมว่า มีคนใช้เครื่องตัดหญ้า วิ่งไล่เหยื่อไปทั่วบ้าน The Lawnmower Man (1992)
There are, however, these two distinct marks on her lower back.การชันสูตร ไม่พบอะไร ปิดคดี Deep Throat (1993)
What I find fantastic is any notion that there are answers beyond the realm of science.ถ้าเธอถูกฆาตรกรรม เช่นที่รับทราบ จากการชันสูตรอย่างลวกๆ อะไร ที่ฉันพบว่าอัศจรรย์... Deep Throat (1993)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชันสูตร[v.] (channasut) EN: verify ; inspect ; investigate   FR: vérifier ; inspecter ; investiguer
ชันสูตรพลิกศพ[v. exp.] (channasut phlik sop) EN: perform an autopsy ; do a postmortem examination   FR: autopsier ; pratiquer une autopsie

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
autopsy(ออ'ทอพซี) n. การชันสูตรศพ,การผ่าศพ. -autopsic (al) adj. -autopsist n.
coroner(คอ'ระเนอะ) n. เจ้าหน้าที่ชันสูตรศพ., See also: coronership n. ดูcoroner
crowner(เครา'เนอะ) n. เจ้าหน้าที่ชันสูตรศพ,บุคคลที่อยู่สูงสุด ตำแหน่งฐานะ)
inquest(อิน'เควสทฺ) n. การสอบสวนคดี,การพิจารณาคดี' (โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการชันสูตรศพ) คณะผู้สอบสวน, Syn. legal,inquiry
medical examinerเจ้าหน้าที่ชันสูตรศพ.
necropsy(เนค'รอพซี) n. การชันสูตรศพ
post-mortem(โพสทฺมอร์'เทิม) adj. เกี่ยวกับ (หลังตาย,การชันสูตรศพ,ภายหลังเหตุการณ์.), Syn. postmortem ,after death

English-Thai: Nontri Dictionary
autopsy(n) การชันสูตรศพ,การผ่าศพ
coroner(n) เจ้าหน้าที่ชันสูตรศพ
identification(n) การชันสูตร,การวินิจฉัย,การชี้ตัว,การแยกแยะ
identify(vt) ทำให้เหมือนกัน,ชันสูตร(ศพ),ชี้ตัว(จำเลย)
inquest(n) การไต่สวน,การพิจารณาคดี,การสอบสวนคดี,การชันสูตรศพ

German-Thai: Longdo Dictionary
Obduktion(n) |die, pl. Obduktionen| การชันสูตรศพ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top