ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ข้อพิสูจน์

   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ข้อพิสูจน์-, *ข้อพิสูจน์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้อพิสูจน์[N] proof, See also: evidence, substantiation, testimony, Syn. หลักฐาน, ข้อยืนยัน, ข้อรับรอง, Example: กระทรวงสาธารณสุขพยายามหาข้อพิสูจน์ว่ายาสมุนไพรใช้รักษาโรคเอดส์ได้หรือไม่, Count unit: ข้อ, Thai definition: สิ่งที่ชี้แจงให้รู้เหตุผล, สิ่งที่แสดงให้เห็นจริง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
proofข้อพิสูจน์, การพิสูจน์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
clear and convincing proofข้อพิสูจน์ที่ชัดแจ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's proof. "O, Z." Oz.มันเป็นข้อพิสูจน์ไงคะ "ออ-ซ" ออซ Return to Oz (1985)
The greater the risk, the greater the proof of her omnipotence.ยิ่งเสี่ยงภัยมากขึ้นเท่าไหร่ ยิ่งเป็นข้อพิสูจน์ในการใช้อำนาจของเธอ Basic Instinct (1992)
This babble offers no proof at all that you're a living, thinking life-form.นี่ยังไม่ใช่ข้อพิสูจน์ว่าแกเป็นรูปแบบของสิ่งมีชีวิต Ghost in the Shell (1995)
And to prove it ...และนี่คือข้อพิสูจน์... As Good as It Gets (1997)
That's pretty flimsy evidence.นี่คงเป็นข้อพิสูจน์ที่ดี City of Angels (1998)
If you've any proof, out with itถ้ามีข้อพิสูจน์ เอาออกมา The Legend of 1900 (1998)
He left you a little memento on your storeroom wall.เรามีข้อพิสูจน์Millennium Actress (2001)
Proof of the research that was going on down here.ข้อพิสูจน์เกี่ยวกับการวิจัย นั้นมันสิ่งที่ทำให้ฉันต้องมาที่นี้ Resident Evil (2002)
What kind of research?ข้อพิสูจน์ชนิดไหนกัน? Resident Evil (2002)
And we finally have the proof.และสุดท้ายเราก็ได้ข้อพิสูจน์ Resident Evil (2002)
If you want proof why you belong in Gryffindor then I suggest you look more closely at this.ถ้าอยากได้ข้อพิสูจน์ว่า สมควรเป็นกริฟฟินดอร์ ฉันขอแนะนำให้เธอดูสิ่งนี้ใกล้ ๆ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Why don't you prove it?แกมีข้อพิสูจน์มั้ย Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้อพิสูจน์[n. exp.] (khøphisūt) EN: proof ; evidence ; substantiation ; testimony ; argument   FR: preuve [f] ; argument [m] ; démonstration [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
argument[N] ข้อพิสูจน์, See also: ข้อเท็จจริง
reductio ad absurdum[N] การกลับกลายเป็นเรื่องน่าขำ, See also: ข้อพิสูจน์ที่กลายเป็นเรื่องเหลวไหล
testament[N] ข้อพิสูจน์ชัดแจ้ง, Syn. evidence, proof, testimonial
theorem[N] ข้อพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์, Syn. thesis, assumption, doctrine, hypothesis

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
argument(อาร์'กิวเมินทฺ) n. การโต้เถียง,การโต้คารม,การอ้างเหตุผล,ขบวนการให้เหตุผล,ข้อโต้เถียง,เรื่อง,ข้อสรุป,หลักฐาน,ข้อพิสูจน์
argumentation(อาร์กิวเมนเท'เชิน) n. ขบวนการโต้เถียงการให้เหตุผล,การอภิปราย,การถกเถียง,บทความเชิงอภิปราย, ข้อพิสูจน์,ข้อสรุป,ข้ออนุมาน, Syn. discussion)
certificate(เซอทิฟ'ฟะเคท) {certificated,certificating,certificates} n. หนังสือรับรอง,ประกาศนียบัตร,ใบรับรอง,ในสุทธิ,ใบสำคัญ,ข้อพิสูจน์ vt. รับรองด้วยหนังสือรับรอง, See also: certificatory adj.
dogma(ดอก'มะ) n. หลักเกณฑ์หรือกฎเกณฑ์ที่ไร้ข้อพิสูจน์,คำสอนของศาสนา,ลัทธิแบบศาสนา,คำสอนแบบกำปั้นทุบดิน,ความเชื่อ,สิทธันต์, Syn. tenet,doctrine,
dogmatic(ดอกแมท'ทิค) adj. เกี่ยวกับหลักเกณฑ์คำสอน ความเชื่อ หรือความคิดเห็นที่ไร้ข้อพิสูจน์,หยั่ง,หัวรั้น,มั่นใจ,ดันทุรัง, Syn. dogmatical,opinionated,settled,one-sided
dogmatist(ดอก'มะทิสทฺ) n. ผู้ถือหลักโดยไม่ดูความจริง,ผู้วางหลักหรือกฎเกณฑ์ที่ไร้ข้อพิสูจน์

English-Thai: Nontri Dictionary
corollary(n) บทเทียบ,บทแทรก,ควันหลง,ข้อพิสูจน์
dogmatic(adj) เกี่ยวกับกฎเกณฑ์,ดันทุรัง,ดื้อรั้น,ไม่มีข้อพิสูจน์,ไม่มีเหตุผล
proof(n) ข้อพิสูจน์,การพิสูจน์,ตัวอย่าง,หลักฐาน,พยาน,การตรวจปรู๊ฟ
testimony(n) พยาน,ข้อพิสูจน์,หลักฐาน,บัญญัติ 10 ประการของโมเสส

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top