Stealth Wealth หรือ Quiet Luxury รวยแบบไม่ตะโกน เทรนด์ใหม่ที่กำลังมาแรง What is quiet luxury? “Stealth Wealth” หรือ “Quiet Luxury” แปลอย่างง่ายๆ ว่าเป็นสไตล์การแต่งตัว “หรูแบบไม่ต้องโชว์โลโก้ แพงโดยไม่ต้องตะโกน” คือการแต่งตัวด้วยเสื้อผ้า หรือเหล่าแฟชั่นไอเท็มที่เน้นการตัดเย็บด้วยความประณีตเนี้ยบกริบเป็นหลัก และใช้วัสดุเนื้อผ้าในการตัดเย็บคุณภาพสูงพร้อมกันนี้ก็ต้องมีความเรียบง่าย ดูดี และไม่ฉูดฉาด ภาพรวมที่ออกมาจึงทำให้เทรนด์นี้เปรียบเสมือนเหมือนเป็นแฝดคนละฝาของแฟชั่นแบบมินิมัลนั่นเอง ซึ่งจะแตกต่างจากเมื่อก่อนที่จะเสื้อผ้าหรือกระเป๋าจะแสดงถึงความคลั่งไคล้ในการสวมโลโก้ขนาดใหญ่ของแบรนด์หรู หรือสีสันจัดจ้าน ในส่วนของราคาค่าตัวของแต่ละชิ้นถึงแม้ว่าจะเรียบง่ายแต่แน่นอนว่ามูลค่าการซื้อขายสูงลิบลิ่ว โดยส่วนใหญ่แล้วคนที่นิยมเทรนด์ quiet luxury นี้คือ กลุ่มคนมีฐานะที่พยายามทำตัวกลมกลืนกับคนทั่วไปด้วยการแต่งตัวแบบมินิมัล ไม่แคร์ว่าคนอื่นจะรู้หรือไม่ว่าตัวเองใช้แบรนด์หรู Style ในรูปแบบ Quiet Luxury…
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

evidence

EH1 V AH0 D AH0 N S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -evidence-, *evidence*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
evidence(n) หลักฐาน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
evidence(vt) พิสูจน์หลักฐาน, See also: พิสูจน์ว่า, แสดงให้เห็น, Syn. demonstrate, prove
evidence(n) หลักฐาน, See also: พยานหลักฐาน, Syn. proof, sign

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
evidence(เอฟ'วิเดินซฺ) n. หลักฐาน, ความชัดแจ้ง. -Phr. (in evidence ชัดแจ้ง) . vt. ทำให้ชัดแจ้ง, พิสูจน์ให้เห็นด้วยพยานหลักฐาน, Syn. proof
king's evidencen. หลักฐานพยานจากจำเลย
prima facie evidencen. พยานหลักฐาน ที่พอเพียง

English-Thai: Nontri Dictionary
evidence(n) หลักฐาน, ข้อแสดง, พยานหลักฐาน, พยานบุคคล
evidence(vt) เป็นหลักฐาน, ทำให้ชัดเจน, ทำให้ชัดแจ้ง, ปรากฏชัดเจน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
evidenceพยานหลักฐาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
evidenceพยานหลักฐาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
evidence in rebuttalพยานหลักฐานเพื่อหักล้าง (พยานหลักฐานอื่น) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
evidence of healthใบรับรองสุขภาพ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
evidence of identityหลักฐานจากการพิสูจน์รูปพรรณ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
evidence of systemพยานหลักฐานแสดงการกระทำความผิดติดนิสัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
evidence of titleหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
evidence, circumstancialพยานหลักฐานแวดล้อมกรณี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
evidence, clearพยานหลักฐานชัดแจ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
evidence, documentaryพยานเอกสาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Evidenceหลักฐาน [การบัญชี]
Evidence (Law)พยานหลักฐาน (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Evidence preservationการสงวนและรักษาวัตถุพยาน [TU Subject Heading]
Evidence tamperingการยุ่งเหยิงต่อพยานหลักฐาน [TU Subject Heading]
Evidence, Criminalพยานหลักฐานในคดีอาญา [TU Subject Heading]
Evidence, Documentaryพยานเอกสาร [TU Subject Heading]
Evidence, Expertพยานหลักฐานจากผู้เชี่ยวชาญ [TU Subject Heading]
Evidence, Hearsayพยานบอกเล่า [TU Subject Heading]
Evidence-based medicineเวชปฏิบัติอิงหลักฐาน [TU Subject Heading]
Evidencesหลักฐาน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The evidence you give will be the truth, the whole truth and nothing but the truth, so help you God?คำให้การของคุณเป็นความจริง เป็นความจริงทั้งหมด - ไม่ใช่อย่างอื่นนอกจากความจริง Rebecca (1940)
Actually, he offered to withhold a vital piece of evidence from the inquest if I made it worth his while.อันที่จริงเขาเสนอจะปกปิดหลักฐานชิ้นสําคัญ ถ้าหากผมสนองความต้องการของเขาได้ Rebecca (1940)
Now, that boat builder's evidence suggested certain possible theories concerning Rebecca's death.หลักฐานของช่างต่อเรือได้ชี้แนะทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของรีเบคคา Rebecca (1940)
I sat there in court for six days listening while the evidence built up.ฉันนั่งอยู่ในศาลหกวันในขณะที่การฟังหลักฐานที่สร้างขึ้น 12 Angry Men (1957)
The evidence given by the woman across the street, who actually saw the murder committed.One: The evidence given by the woman across the street, who actually saw the murder committed. 12 Angry Men (1957)
So much evidence to sift.So much evidence to sift. 12 Angry Men (1957)
You can't send someone off to die on evidence like that.You can't send someone off to die on evidence like that. 12 Angry Men (1957)
I know this leg means I won't last very long but I pray I can manage to have enough time to amass evidence and bring to a court-martial all those who discredit and dishonor the uniform of the Union!ฉันรู้ว่าขาที่เจ็บ หมายถึงฉันอยู่ได้อีกไม่นาน... ...แต่ฉันภาวนาให้ตัวเอง มีเวลามากพอ... ...ที่จะรวบรวมหลักฐานส่งศาลทหาร เอาผิดคนที่สร้างความเสื่อมเสีย... The Good, the Bad and the Ugly (1966)
However, we now have evidence that that vast barren area is inhabited.เเต่บัดนี้เรามีหลักฐานยืนยันว่า ดินเเดนรกร้างเเห่งนั้น Beneath the Planet of the Apes (1970)
Perhaps there's some vital evidence eluding us.บางที่มันอาจจะมีหลักฐานที่มีชีวิต หลบลีกเราอยู่ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Then I shall. I have evidence in my possession.งั้นผมจะบอกเอง ผมมีหลักฐานทุกอย่างแล้ว Clue (1985)
The evidence against us, no doubt.หลักฐานของพวกเรา ไม่ต้องเดาเลย Clue (1985)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
evidenceA good lawyer will always zero in on a key piece of evidence.
evidenceAll the evidence points to his guilt.
evidenceA new piece of evidence to prove his innocence.
evidenceAs for the accusations of heresy, here the evidence is much weaker.
evidenceAt last he found the evidence he was looking for.
evidenceCan you produce evidence to clear him?
evidenceCan you show me any evidence for your statement?
evidenceDamning evidence was produced against him.
evidenceDo you have any evidence to prove him guilty?
evidenceEmma was much in evidence during the party.
evidenceEveryone believes his story since there is no evidence to the contrary.
evidenceEvidence that Harrison did not intend this work to be a parody can be seen in his letter to Mrs. Evans.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้อยืนยัน(n) proof, See also: evidence, testimony, verification, confirmation, substantiation, Syn. หลักฐาน, ข้อพิสูจน์, Example: สถิติจากการสำรวจดังกล่าวเป็นข้อยืนยันว่ามีคนไทยจำนวนไม่น้อยมีความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์
ข้อพิสูจน์(n) proof, See also: evidence, substantiation, testimony, Syn. หลักฐาน, ข้อยืนยัน, ข้อรับรอง, Example: กระทรวงสาธารณสุขพยายามหาข้อพิสูจน์ว่ายาสมุนไพรใช้รักษาโรคเอดส์ได้หรือไม่, Count Unit: ข้อ, Thai Definition: สิ่งที่ชี้แจงให้รู้เหตุผล, สิ่งที่แสดงให้เห็นจริง
เครื่องพิสูจน์(n) proof, See also: evidence, verification, attestation, Example: กาลเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์และจะจัดการสรรพสิ่งให้เรียบร้อยไปเอง
พยานหลักฐาน(n) evidence, See also: testimony, proof, Syn. หลักฐาน, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ใช้การสืบสวนในการเข้าจับกุมคนร้ายพร้อมกับหาพยานหลักฐานทั้งบุคคลและวัตถุประกอบ
กันได(n) evidence, See also: proof, Example: ผู้ร้ายจนมุมด้วยกันไดของตำรวจ, Thai Definition: หลักฐานที่ยึดถือ
หลักพยาน(n) evidence, See also: proof, Syn. หลักฐาน, Example: ตำรวจสามารถหาหลักพยานมาประกอบคดีนี้ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบิกความ[boēkkhwām] (v) EN: give evidence ; testify ; make a statement  FR: témoigner ; déposer
ฟอกพยาน[føkphayān] (v) EN: investigate the evidence ; examine a witness
ให้การ[haikān] (v) EN: give testimony ; give evidence ; testify ; depose ; be an witness ; plead  FR: témoigner ; déposer
ให้ปากคำ[hai pākkham] (v, exp) EN: testify ; give evidence
การพิสูจน์[kān phisūt] (n) EN: proof ; confirmation ; accreditation ; certification ; production of evidence  FR: preuve [ f ] ; attestation [ f ] ; certication [ f ] ; démonstration [ f ]
การพรางคดี[kān phrāng khadī] (n, exp) EN: suppressing evidence of a crime
คำให้การ[kham haikān] (n, exp) EN: testimony ; deposition ; pleading ; answer ; reply ; defense ; evidence  FR: déposition [ f ]
ขาดพยานหลักฐาน[khāt phayān lakthān] (x) EN: lack of evidence
ข้อพิสูจน์[khøphisūt] (n, exp) EN: proof ; evidence ; substantiation ; testimony ; argument  FR: preuve [ f ] ; argument [ m ] ; démonstration [ f ]
ข้อเท็จจริง[khøthetjing] (n) EN: fact ; truth ; evidence ; matters of fact

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
EVIDENCE EH1 V AH0 D AH0 N S
EVIDENCED EH1 V IH0 D AH0 N S T
EVIDENCES EH1 V AH0 D AH0 N S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
evidence (v) ˈɛvɪdəns (e1 v i d @ n s)
evidenced (v) ˈɛvɪdənst (e1 v i d @ n s t)
evidences (v) ˈɛvɪdənsɪz (e1 v i d @ n s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
证据[zhèng jù, ㄓㄥˋ ㄐㄩˋ, / ] evidence; proof; testimony #3,020 [Add to Longdo]
佐证[zuǒ zhèng, ㄗㄨㄛˇ ㄓㄥˋ, / ] evidence; proof; to confirm; corroboration #23,688 [Add to Longdo]
凭据[píng jù, ㄆㄧㄥˊ ㄐㄩˋ, / ] evidence #45,291 [Add to Longdo]
血证[xuè zhèng, ㄒㄩㄝˋ ㄓㄥˋ, / ] evidence of murder; bloodstain evidence #66,352 [Add to Longdo]
事证[shì zhèng, ㄕˋ ㄓㄥˋ, / ] evidence [Add to Longdo]
凭准[píng zhǔn, ㄆㄧㄥˊ ㄓㄨㄣˇ, / ] evidence (that one can rely on); grounds (for believing sth) [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
証し[あかし, akashi] TH: หลักฐาน  EN: evidence

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Armutszeugnis { n }evidence of incapacity [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
らしい[rashii] (aux-adj) (1) seeming ... (expresses judgment based on evidence, reason or trustworthy hearsay); appearing ...; (suf, adj-i) (2) (after a noun, adverb or adjective stem) -ish; like a ...; typical of ...; appropriate for ...; becoming of ...; worthy of the name ...; (P) #2,865 [Add to Longdo]
証拠(P);證據(oK)[しょうこ, shouko] (n) evidence; proof; (P) #3,612 [Add to Longdo]
印(P);標;証;証し(io)[しるし, shirushi] (n) (1) (esp. 印, 標) mark; sign; (2) (also written as 徴) symbol; emblem; (3) (esp. 印, 標) badge; crest; flag; (4) (esp. 証, 証し) evidence; proof; (5) (uk) (esp. 証, 証し) token (of gratitude, affection, etc.); (P) #3,689 [Add to Longdo]
証言[しょうげん, shougen] (n, vs) evidence; testimony; (P) #4,277 [Add to Longdo]
[あかし, akashi] (n) (1) proof; evidence; testimony; (vs) (2) to testify (usu. Christian religious context); (P) #5,743 [Add to Longdo]
上がる(P);揚がる(P);挙がる(P);上る(io)[あがる, agaru] (v5r, vi) (1) to rise; to go up; to come up; to ascend; to be raised; (2) to enter (esp. from outdoors); to come in; to go in; (3) to enter (a school); to advance to the next grade; (4) to get out (of water); to come ashore; (5) (also written as 騰る in ref. to price) to increase; (6) to improve; to make progress; (7) to be promoted; to advance; (8) to be made (of profit, etc.); (9) to occur (esp. of a favourable result); (10) (often as 〜で上がる) to be adequate (to cover expenses, etc.); (11) to be finished; to be done; to be over; (12) (of rain) to stop; to lift; (13) to stop (working properly); to cut out; to give out; to die; (14) to win (in a card game, etc.); (15) (挙がる only) to be arrested; (16) (挙がる only) to turn up (of evidence, etc.); (17) (揚がる only) to be deep fried; (18) to be spoken loudly; (19) to get stage fright; (20) to be offered (to the gods, etc.); (21) (hum) to go; to visit; (22) (hon) to eat; to drink; (23) (esp. 挙がる) to be listed (as a candidate); (24) to serve (in one's master's home); (25) (in Kyoto) to go north; (suf, v5r) (26) (See 出来上がる・1) (after the -masu stem of a verb) indicates completion; (P) #7,851 [Add to Longdo]
引く(P);曳く;牽く[ひく, hiku] (v5k, vi, vt) (1) to pull; (2) (See 注意を引く) to draw (attention, etc.); to attract (interest, etc.); (3) to draw back; (4) to draw (a card); (5) (See 図面を引く) to draw (plan, line, etc.); (6) (See 風邪を引く) to catch (cold); (7) (See 弾く・ひく) to play (string instr.); (8) (See 辞書を引く) to look up (e.g. dictionary); to consult; (v5k, vt) (9) (esp. 牽く) to haul; to pull (vehicles); (10) to subtract; (11) to ebb; to fade; (12) to descend (from); to inherit (a characteristic); (13) to quote; to raise (as evidence); (14) to lay (a cable); to draw (a cable); (P) #8,582 [Add to Longdo]
争う[あらそう, arasou] (v5u, vi) (1) to compete; to contest; to contend; (2) to quarrel; to argue; to dispute; to be at variance; to oppose; (3) (See 争えない) (usu. in negative form) to deny (e.g. evidence); (P) #12,751 [Add to Longdo]
調書[ちょうしょ, chousho] (n) protocol; written evidence; record (investigation, interrogation, etc.); preliminary memo; charge sheet; (P) #15,413 [Add to Longdo]
形跡[けいせき, keiseki] (n) traces; evidence; (P) #15,595 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Evidence \Ev"i*dence\, v. t. [imp. & p. p. {Evidenced}; p. pr. &
   vb. n. {Evidencing}.]
   To render evident or clear; to prove; to evince; as, to
   evidence a fact, or the guilt of an offender. --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Evidence \Ev"i*dence\, n. [F. ['e]vidence, L. Evidentia. See
   {Evident}.]
   1. That which makes evident or manifest; that which
    furnishes, or tends to furnish, proof; any mode of proof;
    the ground of belief or judgement; as, the evidence of our
    senses; evidence of the truth or falsehood of a statement.
    [1913 Webster]
 
       Faith is . . . the evidence of things not seen.
                          --Heb. xi. 1.
    [1913 Webster]
 
       O glorious trial of exceeding love
       Illustrious evidence, example high.  --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. One who bears witness. [R.] "Infamous and perjured
    evidences." --Sir W. Scott.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law) That which is legally submitted to competent
    tribunal, as a means of ascertaining the truth of any
    alleged matter of fact under investigation before it;
    means of making proof; -- the latter, strictly speaking,
    not being synonymous with evidence, but rather the effect
    of it. --Greenleaf.
    [1913 Webster]
 
   {Circumstantial evidence}, {Conclusive evidence}, etc. See
    under {Circumstantial}, {Conclusive}, etc.
 
   {Crown's evidence}, {King's evidence}, or {Queen's evidence},
    evidence for the crown, in English courts; equivalent to
    {state's evidence} in American courts. [Eng.]
 
   {State's evidence}, evidence for the government or the
    people. [U. S. ]
 
   {To turn King's evidence} {To turn Queen's evidence}, or {To
   turn State's evidence}, to confess a crime and give evidence
    against one's accomplices.
 
   Syn: Testimony; proof. See {Testimony}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 evidence
   n 1: your basis for belief or disbelief; knowledge on which to
      base belief; "the evidence that smoking causes lung cancer
      is very compelling" [syn: {evidence}, {grounds}]
   2: an indication that makes something evident; "his trembling
     was evidence of his fear"
   3: (law) all the means by which any alleged matter of fact whose
     truth is investigated at judicial trial is established or
     disproved
   v 1: provide evidence for; stand as proof of; show by one's
      behavior, attitude, or external attributes; "His high fever
      attested to his illness"; "The buildings in Rome manifest a
      high level of architectural sophistication"; "This decision
      demonstrates his sense of fairness" [syn: {attest},
      {certify}, {manifest}, {demonstrate}, {evidence}]
   2: provide evidence for; "The blood test showed that he was the
     father"; "Her behavior testified to her incompetence" [syn:
     {testify}, {bear witness}, {prove}, {evidence}, {show}]
   3: give evidence; "he was telling on all his former colleague"
     [syn: {tell}, {evidence}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top