Search result for

evidence

(95 entries)
(0.0072 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -evidence-, *evidence*
English-Thai: Longdo Dictionary
evidence(n) หลักฐาน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
evidence[VT] พิสูจน์หลักฐาน, See also: พิสูจน์ว่า, แสดงให้เห็น, Syn. demonstrate, prove
evidence[N] หลักฐาน, See also: พยานหลักฐาน, Syn. proof, sign

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
evidence(เอฟ'วิเดินซฺ) n. หลักฐาน,ความชัดแจ้ง. -Phr. (in evidence ชัดแจ้ง) . vt. ทำให้ชัดแจ้ง, พิสูจน์ให้เห็นด้วยพยานหลักฐาน, Syn. proof
king's evidence() n. หลักฐานพยานจากจำเลย
prima facie evidencen. พยานหลักฐาน ที่พอเพียง

English-Thai: Nontri Dictionary
evidence(n) หลักฐาน,ข้อแสดง,พยานหลักฐาน,พยานบุคคล
evidence(vt) เป็นหลักฐาน,ทำให้ชัดเจน,ทำให้ชัดแจ้ง,ปรากฏชัดเจน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
evidenceพยานหลักฐาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
evidenceพยานหลักฐาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
evidence in rebuttalพยานหลักฐานเพื่อหักล้าง (พยานหลักฐานอื่น) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
evidence of healthใบรับรองสุขภาพ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
evidence of identityหลักฐานจากการพิสูจน์รูปพรรณ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
evidence of systemพยานหลักฐานแสดงการกระทำความผิดติดนิสัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
evidence of titleหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
evidence, circumstancialพยานหลักฐานแวดล้อมกรณี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
evidence, clearพยานหลักฐานชัดแจ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
evidence, documentaryพยานเอกสาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Evidenceหลักฐาน [การบัญชี]
Evidence (Law)พยานหลักฐาน (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Evidence preservationการสงวนและรักษาวัตถุพยาน [TU Subject Heading]
Evidence tamperingการยุ่งเหยิงต่อพยานหลักฐาน [TU Subject Heading]
Evidence, Criminalพยานหลักฐานในคดีอาญา [TU Subject Heading]
Evidence, Documentaryพยานเอกสาร [TU Subject Heading]
Evidence, Expertพยานหลักฐานจากผู้เชี่ยวชาญ [TU Subject Heading]
Evidence, Hearsayพยานบอกเล่า [TU Subject Heading]
Evidence-based medicineเวชปฏิบัติอิงหลักฐาน [TU Subject Heading]
Evidencesหลักฐาน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Unfortunately, there was no hard evidence of that,โชคร้ายที่มันไม่มีหลักฐานสำหรับสิ่งนั้นนะซิ Pret-a-Poor-J (2008)
There's evidence of chemical weathering.มีร่องรอยการถูกสารเคมีด้วย Dead Space: Downfall (2008)
There would be evidence of cancer.มันอาจเป็นพยาธิสภาพของมะเร็ง Not Cancer (2008)
Trusting without absolute evidenceปราศจากการยืนยันที่ชัดแจ้ง และดังนั้น Not Cancer (2008)
What further evidence do you require of the Jedi's weakness?ฝ่าบาทยังต้องการข้อพิสูจน์อื่นใดอีก เกี่ยวกับความอ่อนแอของเจได? Ambush (2008)
So the killer tried to get rid of evidence by disinfecting it.งั้นฆาตกรก็พยายามที่จะ ทำลายหลักฐานด้วยการฆ่าเชื้อออกไป And How Does That Make You Kill? (2008)
So,any DNA evidence would remain intact.หลักฐานดีเอ็นเอยังคงอยู่ ไม่หายไปไหน And How Does That Make You Kill? (2008)
But none of this evidence will be admissible.แต่หลักฐานพวกนี้เอาไปใช้อะไรไม่ได้ And How Does That Make You Kill? (2008)
Maybe it can lead to something we can use as evidence.ไม่เป็นไร And How Does That Make You Kill? (2008)
Does your son have any evidence to support this outrageous accusation?ไม่ทราบว่าองค์ชายมีหลักฐานที่จะพิสูจน์ในการกล่าวหานี้ไหม? Valiant (2008)
- Do you have evidence?- ลูกมีหลักฐานไหม? - หม่อมฉันมีพะย่ะค่ะ Valiant (2008)
I'm looking for material evidence suggesting use of enchantments.ข้ากำลังตามหาหลักฐานของการใช้เวทย์มนต์ The Mark of Nimueh (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
evidenceA good lawyer will always zero in on a key piece of evidence.
evidenceAll the evidence points to his guilt.
evidenceA new piece of evidence to prove his innocence.
evidenceAs for the accusations of heresy, here the evidence is much weaker.
evidenceAt last he found the evidence he was looking for.
evidenceCan you produce evidence to clear him?
evidenceCan you show me any evidence for your statement?
evidenceDamning evidence was produced against him.
evidenceDo you have any evidence to prove him guilty?
evidenceEmma was much in evidence during the party.
evidenceEveryone believes his story since there is no evidence to the contrary.
evidenceEvidence that Harrison did not intend this work to be a parody can be seen in his letter to Mrs. Evans.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้อยืนยัน[N] proof, See also: evidence, testimony, verification, confirmation, substantiation, Syn. หลักฐาน, ข้อพิสูจน์, Example: สถิติจากการสำรวจดังกล่าวเป็นข้อยืนยันว่ามีคนไทยจำนวนไม่น้อยมีความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์
ข้อพิสูจน์[N] proof, See also: evidence, substantiation, testimony, Syn. หลักฐาน, ข้อยืนยัน, ข้อรับรอง, Example: กระทรวงสาธารณสุขพยายามหาข้อพิสูจน์ว่ายาสมุนไพรใช้รักษาโรคเอดส์ได้หรือไม่, Count unit: ข้อ, Thai definition: สิ่งที่ชี้แจงให้รู้เหตุผล, สิ่งที่แสดงให้เห็นจริง
เครื่องพิสูจน์[N] proof, See also: evidence, verification, attestation, Example: กาลเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์และจะจัดการสรรพสิ่งให้เรียบร้อยไปเอง
พยานหลักฐาน[N] evidence, See also: testimony, proof, Syn. หลักฐาน, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ใช้การสืบสวนในการเข้าจับกุมคนร้ายพร้อมกับหาพยานหลักฐานทั้งบุคคลและวัตถุประกอบ
กันได[N] evidence, See also: proof, Example: ผู้ร้ายจนมุมด้วยกันไดของตำรวจ, Thai definition: หลักฐานที่ยึดถือ
หลักพยาน[N] evidence, See also: proof, Syn. หลักฐาน, Example: ตำรวจสามารถหาหลักพยานมาประกอบคดีนี้ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบิกความ[v.] (boēkkhwām) EN: give evidence ; testify ; make a statement   FR: témoigner ; déposer
ฟอกพยาน[v.] (føkphayān) EN: investigate the evidence ; examine a witness   
ให้การ[v.] (haikān) EN: give testimony ; give evidence ; testify ; depose ; be an witness ; plead   FR: témoigner ; déposer
ให้ปากคำ[v. exp.] (hai pākkham) EN: testify ; give evidence   
การพิสูจน์[n.] (kān phisūt) EN: proof ; confirmation ; accreditation ; certification ; production of evidence   FR: preuve [f] ; attestation [f] ; certication [f] ; démonstration [f]
การพรางคดี[n. exp.] (kān phrāng khadī) EN: suppressing evidence of a crime   
คำให้การ[n. exp.] (kham haikān) EN: testimony ; deposition ; pleading ; answer ; reply ; defense ; evidence   FR: déposition [f]
ขาดพยานหลักฐาน[X] (khāt phayān lakthān) EN: lack of evidence   
ข้อพิสูจน์[n. exp.] (khøphisūt) EN: proof ; evidence ; substantiation ; testimony ; argument   FR: preuve [f] ; argument [m] ; démonstration [f]
ข้อเท็จจริง[n.] (khøthetjing) EN: fact ; truth ; evidence ; matters of fact   

CMU English Pronouncing Dictionary
EVIDENCE    EH1 V AH0 D AH0 N S
EVIDENCED    EH1 V AH0 D AH0 N S T
EVIDENCES    EH1 V AH0 D AH0 N S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
evidence    (v) (e1 v i d @ n s)
evidenced    (v) (e1 v i d @ n s t)
evidences    (v) (e1 v i d @ n s i z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
証し[あかし, akashi] Thai: หลักฐาน English: evidence

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Armutszeugnis {n}evidence of incapacity [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
EBM[イービーエム, i-bi-emu] (n) evidence-based medicine; EBM [Add to Longdo]
あぶり出す;炙り出す;焙り出す[あぶりだす, aburidasu] (v5s,vt) to bring into the open; to reveal; to uncover (e.g. evidence); to bring to light [Add to Longdo]
らしい[, rashii] (aux-adj) (1) seeming ... (expresses judgment based on evidence, reason or trustworthy hearsay); appearing ...; (suf,adj-i) (2) (after a noun, adverb or adjective stem) -ish; like a ...; typical of ...; appropriate for ...; becoming of ...; worthy of the name ...; (P) [Add to Longdo]
エビデンス[, ebidensu] (n) evidence [Add to Longdo]
印(P);標;証;証し(io)[しるし, shirushi] (n) (1) (esp. 印, 標) mark; sign; (2) (also written as 徴) symbol; emblem; (3) (esp. 印, 標) badge; crest; flag; (4) (esp. 証, 証し) evidence; proof; (5) (uk) (esp. 証, 証し) token (of gratitude, affection, etc.); (P) [Add to Longdo]
引く(P);曳く;牽く[ひく, hiku] (v5k,vi,vt) (1) to pull; (2) (See 注意を引く) to draw (attention, etc.); to attract (interest, etc.); (3) to draw back; (4) to draw (a card); (5) (See 図面を引く) to draw (plan, line, etc.); (6) (See 風邪を引く) to catch (cold); (7) (See 弾く・ひく) to play (string instr.); (8) (See 辞書を引く) to look up (e.g. dictionary); to consult; (v5k,vt) (9) (esp. 牽く) to haul; to pull (vehicles); (10) to subtract; (11) to ebb; to fade; (12) to descend (from); to inherit (a characteristic); (13) to quote; to raise (as evidence); (14) to lay (a cable); to draw (a cable); (P) [Add to Longdo]
確たる証拠[かくたるしょうこ, kakutarushouko] (n) certain (definite) evidence [Add to Longdo]
偽証[ぎしょう, gishou] (n,vs,adj-no) false evidence; perjury; false testimony; (P) [Add to Longdo]
形跡[けいせき, keiseki] (n) traces; evidence; (P) [Add to Longdo]
決め手に欠ける[きめてにかける, kimetenikakeru] (exp,v1) to be lacking a trump card; to be lacking conclusive evidence [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
事证[shì zhèng, ㄕˋ ㄓㄥˋ, / ] evidence [Add to Longdo]
佐证[zuǒ zhèng, ㄗㄨㄛˇ ㄓㄥˋ, / ] evidence; proof; to confirm; corroboration [Add to Longdo]
凭据[píng jù, ㄆㄧㄥˊ ㄐㄩˋ, / ] evidence [Add to Longdo]
凭准[píng zhǔn, ㄆㄧㄥˊ ㄓㄨㄣˇ, / ] evidence (that one can rely on); grounds (for believing sth) [Add to Longdo]
血证[xuè zhèng, ㄒㄩㄝˋ ㄓㄥˋ, / ] evidence of murder; bloodstain evidence [Add to Longdo]
证据[zhèng jù, ㄓㄥˋ ㄐㄩˋ, / ] evidence; proof; testimony [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Evidence \Ev"i*dence\, v. t. [imp. & p. p. {Evidenced}; p. pr. &
   vb. n. {Evidencing}.]
   To render evident or clear; to prove; to evince; as, to
   evidence a fact, or the guilt of an offender. --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Evidence \Ev"i*dence\, n. [F. ['e]vidence, L. Evidentia. See
   {Evident}.]
   1. That which makes evident or manifest; that which
    furnishes, or tends to furnish, proof; any mode of proof;
    the ground of belief or judgement; as, the evidence of our
    senses; evidence of the truth or falsehood of a statement.
    [1913 Webster]
 
       Faith is . . . the evidence of things not seen.
                          --Heb. xi. 1.
    [1913 Webster]
 
       O glorious trial of exceeding love
       Illustrious evidence, example high.  --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. One who bears witness. [R.] "Infamous and perjured
    evidences." --Sir W. Scott.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law) That which is legally submitted to competent
    tribunal, as a means of ascertaining the truth of any
    alleged matter of fact under investigation before it;
    means of making proof; -- the latter, strictly speaking,
    not being synonymous with evidence, but rather the effect
    of it. --Greenleaf.
    [1913 Webster]
 
   {Circumstantial evidence}, {Conclusive evidence}, etc. See
    under {Circumstantial}, {Conclusive}, etc.
 
   {Crown's evidence}, {King's evidence}, or {Queen's evidence},
    evidence for the crown, in English courts; equivalent to
    {state's evidence} in American courts. [Eng.]
 
   {State's evidence}, evidence for the government or the
    people. [U. S. ]
 
   {To turn King's evidence} {To turn Queen's evidence}, or {To
   turn State's evidence}, to confess a crime and give evidence
    against one's accomplices.
 
   Syn: Testimony; proof. See {Testimony}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 evidence
   n 1: your basis for belief or disbelief; knowledge on which to
      base belief; "the evidence that smoking causes lung cancer
      is very compelling" [syn: {evidence}, {grounds}]
   2: an indication that makes something evident; "his trembling
     was evidence of his fear"
   3: (law) all the means by which any alleged matter of fact whose
     truth is investigated at judicial trial is established or
     disproved
   v 1: provide evidence for; stand as proof of; show by one's
      behavior, attitude, or external attributes; "His high fever
      attested to his illness"; "The buildings in Rome manifest a
      high level of architectural sophistication"; "This decision
      demonstrates his sense of fairness" [syn: {attest},
      {certify}, {manifest}, {demonstrate}, {evidence}]
   2: provide evidence for; "The blood test showed that he was the
     father"; "Her behavior testified to her incompetence" [syn:
     {testify}, {bear witness}, {prove}, {evidence}, {show}]
   3: give evidence; "he was telling on all his former colleague"
     [syn: {tell}, {evidence}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top