ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

พยานหลักฐาน

   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พยานหลักฐาน-, *พยานหลักฐาน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พยานหลักฐาน[N] evidence, See also: testimony, proof, Syn. หลักฐาน, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ใช้การสืบสวนในการเข้าจับกุมคนร้ายพร้อมกับหาพยานหลักฐานทั้งบุคคลและวัตถุประกอบ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พยานหลักฐานน. ในทางแพ่งหมายถึง สิ่งที่จะนำมาใช้ในการวินิจฉัยข้อเท็จจริง ในทางอาญาหมายถึง สิ่งที่จะพิสูจน์ได้ว่าจำเลยหรือผู้ต้องหามีความผิดหรือบริสุทธิ์.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
evidenceพยานหลักฐาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
evidenceพยานหลักฐาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
clear evidenceพยานหลักฐานชัดแจ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
evidence, clearพยานหลักฐานชัดแจ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
conflicting evidenceพยานหลักฐานที่ขัดแย้งกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
proper evidenceพยานหลักฐานที่ถูกต้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fabricated evidenceพยานหลักฐานที่ทำขึ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
probable evidenceพยานหลักฐานที่น่ารับฟัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
newly-discovered evidenceพยานหลักฐานที่พบใหม่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
preponderance of evidenceพยานหลักฐานที่มีน้ำหนักยิ่งกว่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Admissible evidenceพยานหลักฐานที่ยอมรับได้ [TU Subject Heading]
Evidence (Law)พยานหลักฐาน (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Evidence, Criminalพยานหลักฐานในคดีอาญา [TU Subject Heading]
Evidence, Expertพยานหลักฐานจากผู้เชี่ยวชาญ [TU Subject Heading]
Evidences, Directพยานหลักฐานตรง [การแพทย์]
Evidences, Indirectพยานหลักฐานที่ไม่ตรง [การแพทย์]
Evidences, Realพยานหลักฐานที่แท้จริง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Anyway, that testimony from those people across the hall from the kid's apartment, that was very powerful.อย่างไรก็ตามพยานหลักฐานที่ได้จากคนเหล่านั้นข้ามห้องโถงจากอพาร์ตเมนต์ของเด็กที่ 12 Angry Men (1957)
I will. Now, let's take two pieces of testimony and try to put them together.ฉันจะ ตอนนี้ขอใช้เวลาสองชิ้นส่วนของพยานหลักฐานและพยายามที่จะนำพวกเขาเข้าด้วยกัน 12 Angry Men (1957)
Testimony that could put a boy into the electric chair shou/d be that accurate.พยานหลักฐานที่จะนำเด็กเข้าไปในไซต์เก้าอี้ไฟฟ้า / d เป็นไปได้ว่าถูกต้อง 12 Angry Men (1957)
Your Honor, I have a document...ศาลที่เคารพ ผมมีพยานหลักฐาน Goodfellas (1990)
Brooke, I believe you... but a jury is going to want an alibi.บรู๊ค ผมเชื่อคุณนะ แต่พวกลูกขุนต้องการพยานหลักฐาน Legally Blonde (2001)
It's a piece of evidence.มันเป็นพยานหลักฐานนะ The Fog (2005)
...But Misa was the only witness so it wasn't enough to convict him.แต่มิสะเป็นพยานเพียงคนเดียว จึงไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะลงโทษมัน Death Note: The Last Name (2006)
Wow, this burned-out crime scene, it's gonna be tough to get evidence.ว้าว ที่เกิดเหตุไหม้หมดเลย หาพยานหลักฐานยากนะเนี่ย Bang, Bang, Your Debt (2007)
Furthermore, we've convincing evidenceยิ่งกว่านั้น,เรามีพยานหลักฐานที่น่าเชื่อถือว่า Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
I want to go in front of a judge and change my evidence, Cee.หนูอยากไปให้การต่อศาล และแก้พยานหลักฐานค่ะ ซี Atonement (2007)
And... a clean alibi.และพยานหลักฐานแบบเนียนๆ Kids Ain't Like Everybody Else (2008)
This committee has now heard all of the testimony, and, in light of the facts presented, we recommend that the suspension of Captain Jones be made permanent;คณะกรรมการชุดนี้ได้รับฟัง การสืบพยาน และพิจารณา พยานหลักฐานต่าง ๆ แล้ว ขอตัดสินให้พักงานผู้กองโจนส์ Changeling (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พยานหลักฐาน[n. exp.] (phayān lakthān) EN: evidence ; testimony ; proof   FR: témoignage [m] ; preuve [f]
พยานหลักฐานชัดแจ้ง[n. exp.] (phayān lakthān chatjaēng) EN: clear evidence   
พยานหลักฐานที่รับฟังได้[n. exp.] (phayān lakthān thī rapfang dāi) EN: admissible evidence   
พยานหลักฐานสนับสนุน[n. exp.] (phayān lakthān sanapsanun) EN: corroborating evidence ; corroborative evidence   
พยานหลักฐานอ่อน[n. exp.] (phayān lakthān øn) EN: insufficient evidence   
พยานหลักฐานเพื่อหักล้าง[n. exp.] (phayān lakthān pheūa haklāng) EN: evidence in rebuttal   
พยานหลักฐานแวดล้อมกรณี[n. exp.] (phayān lakthān waētløm karanī = phayān lakthān waētløm køranī ) EN: circumstancial evidence   
พยานหลักฐานโดยตรง[n. exp.] (phayān lakthān dōitrong) EN: direct evidence   
พยานหลักฐานโดยอ้อม[n. exp.] (phayān lakthān dōi øm) EN: indirect evidence ; extrinsic evidence ; extraneous evidence   
พยานหลักฐานไม่พอ[n. exp.] (phayān lakthān mai phø) EN: insufficient evidence   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
evidence[N] หลักฐาน, See also: พยานหลักฐาน, Syn. proof, sign
prima facie evidence[N] พยานหลักฐานที่พอเพียง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
evidence(เอฟ'วิเดินซฺ) n. หลักฐาน,ความชัดแจ้ง. -Phr. (in evidence ชัดแจ้ง) . vt. ทำให้ชัดแจ้ง, พิสูจน์ให้เห็นด้วยพยานหลักฐาน, Syn. proof
evidential(เอฟวิเดิน'เชิล) adj. ซึ่งเป็นพยานหลักฐาน,ซึ่งเป็นเครื่องแสดง
exhibit(เอกซิบ'บิท) vt. แสดง,แสดงนิทรรศการ,ออกแสดง,อธิบาย,แสดงต่อศาล (พยานหลักฐาน) n. นิทรรศการ,สิ่งที่นำมาแสดงนิทรรศการ., See also: exhibitor,exhibiter n., Syn. display
prima facie casen. คดีที่มีพยานหลักฐานชัดเจนประกอบภายนอก
prima facie evidencen. พยานหลักฐาน ที่พอเพียง

English-Thai: Nontri Dictionary
attestation(n) การเป็นพยาน,การให้การ,การรับรอง,พยานหลักฐาน,การปฏิญาณตน
confirmation(n) การยืนยัน,การรับรอง,พยานหลักฐาน
evidence(n) หลักฐาน,ข้อแสดง,พยานหลักฐาน,พยานบุคคล
token(n) เครื่องหมาย,เหรียญ,เบี้ย,ของขวัญ,พยานหลักฐาน,เครื่องแสดง,ของที่ระลึก

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top