ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

beglaubigen

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beglaubigen-, *beglaubigen*
German-Thai: Longdo Dictionary
beglaubigen(vt) |beglaubigte, hat beglaubigt, etw.(A)| ให้การรับรอง, ยืนยัน, พิสูจน์ว่าจริง เช่น Die Kopie des Abschlusszeugnisses muß beglaubigt werden. สำเนาใบประกาศนียบัตรจบการศึกษาต้องได้รับการรับรอง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
beglaubigen | beglaubigend | beglaubigt | beglaubigt | beglaubigteto notarize | notarizing | notarized | notarizes | notarized [Add to Longdo]
beglaubigen; beurkunden; für echt befinden | beglaubigend | beglaubigt | beglaubigtto authenticate | authenticating | authenticated | authenticates [Add to Longdo]
beglaubigendaccrediting [Add to Longdo]
beglaubigen | beglaubigend | beglaubigt | beglaubigt | beglaubigteto attest | attesting | attested | attests | attested [Add to Longdo]
beglaubigen; verwirklichento substantiate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  beglaubigen /bəglaubigən/
   authenticate; to accredit; to notarize

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top