ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

พยาน

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พยาน-, *พยาน*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พยาน(n) witness, Syn. หลักฐาน, ผู้เห็นเหตุการณ์, Example: พยานในคดีฆาตกรรมต่างปิดปากเงียบ ไม่มีใครกล้าพูด, Count Unit: คน, ปาก, Thai Definition: ผู้ที่รู้เห็นเหตุการณ์, ข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นหลักฐานเครื่องพิสูจน์ได้
พยานเอก(n) prime witness, Example: อัยการต้องเอาตัวพยานเอกไปซ่อนไว้เสียก่อน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของพยานเอง, Count Unit: ปาก, คน
พยานเท็จ(n) false witness, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ให้การเท็จ
พยานบุคคล(n) witness, See also: oral evidence, Example: ตำรวจได้บันทึกคำให้การของจ่าฤทธิ์หลายครั้งหลายหนในฐานะพยานบุคคล, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่รู้เห็นเหตุการณ์หรือข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นหลักฐานเครื่องพิสูจน์ได้
พยานวัตถุ(n) physical evidence, Example: ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมีพยานวัตถุต่างๆ มากมาย ที่ยืนยันในการกระทำความผิดของผู้ต้องหาทั้ง 3 รายนี้, Count Unit: สิ่ง, อย่าง, อัน, ชิ้น, Thai Definition: หลักฐาน หรือวัตถุที่ใช้ในการยืนยันหรือพิสูจน์ข้อเท็จจริง
พยานโจทย์(n) witness for the prosecution, Count Unit: ปาก, คน, Thai Definition: ผู้รู้เห็นที่ให้การฝ่ายโจทก์
พยานเอกสาร(n) documentary evidence, Count Unit: ชิ้น, Thai Definition: เอกสารใช้ในการยืนยันหรือพิสูจน์ข้อเท็จจริง
พยานเอกสาร(n) documentary evidence, Example: ดิวอี้เสนอหลักฐานต่อศาลทั้งพยานเอกสาร และพยานบุคคลได้ครบครัน, Count Unit: ฉบับ, Thai Definition: หลักฐานอ้างอิงที่เป็นเอกสาร
พยานบอกเล่า(n) oral evidence, Example: หลักฐานชิ้นนี้เราได้มาจากพยานบอกเล่า, Count Unit: คน, ปาก
พยานหลักฐาน(n) evidence, See also: testimony, proof, Syn. หลักฐาน, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ใช้การสืบสวนในการเข้าจับกุมคนร้ายพร้อมกับหาพยานหลักฐานทั้งบุคคลและวัตถุประกอบ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พยาน(พะยาน) น. หลักฐานเครื่องพิสูจน์ข้อเท็จจริง, ผู้ที่รู้เห็นเหตุการณ์หรือข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นหลักฐานเครื่องพิสูจน์ได้.
พยานบอกเล่าน. พยานบุคคลซึ่งให้การในเรื่องที่ตนมิได้เห็น ได้ยิน หรือรู้มาด้วยตนเอง แต่ได้ยินหรือได้ฟังจากผู้อื่น รวมตลอดถึงข้อความที่บันทึกไว้ในเอกสารหรือวัตถุก็ถือเป็นพยานบอกเล่า.
พยานบุคคลน. บุคคลซึ่งรู้ข้อเท็จจริงอันเกี่ยวกับคดีไม่ว่าจะรู้โดยวิธีใด ซึ่งอาจเป็นประจักษ์พยาน หรือพยานบอกเล่า ก็ได้.
พยานวัตถุน. วัตถุที่อ้างเป็นพยานหลักฐาน.
พยานหลักฐานน. ในทางแพ่งหมายถึง สิ่งที่จะนำมาใช้ในการวินิจฉัยข้อเท็จจริง ในทางอาญาหมายถึง สิ่งที่จะพิสูจน์ได้ว่าจำเลยหรือผู้ต้องหามีความผิดหรือบริสุทธิ์.
พยานเอกสารน. เอกสารที่อ้างเป็นพยานหลักฐาน.
พยานแวดล้อมกรณีน. พยานหลักฐานทางอ้อมที่อนุมานมาจากพฤติการณ์ต่าง ๆ เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงอันเป็นประเด็นโดยตรง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
witnessพยาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
witnessพยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
primary evidenceพยานชั้นหนึ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hostile witnessพยานที่เบิกความเป็นโทษ (แก่ผู้อ้าง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
witness, hostileพยานที่เบิกความเป็นโทษ (แก่ผู้อ้าง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unfavourable witnessพยานที่เบิกความไม่เป็นคุณ (แก่ผู้อ้าง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
witness, unfavourableพยานที่เบิกความไม่เป็นคุณ (แก่ผู้อ้าง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
zealous witnessพยานที่เอาใจช่วยคู่ความฝ่ายที่อ้างตน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
narrative evidenceพยานบรรยาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
evidence, hearsayพยานบอกเล่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Admissible evidenceพยานหลักฐานที่ยอมรับได้ [TU Subject Heading]
Child witnessesพยานเด็ก [TU Subject Heading]
Court-appointed expertsพยานผู้เชี่ยวชาญที่ศาลตั้ง [TU Subject Heading]
Evidence (Law)พยานหลักฐาน (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Evidence, Criminalพยานหลักฐานในคดีอาญา [TU Subject Heading]
Evidence, Documentaryพยานเอกสาร [TU Subject Heading]
Evidence, Expertพยานหลักฐานจากผู้เชี่ยวชาญ [TU Subject Heading]
Evidence, Hearsayพยานบอกเล่า [TU Subject Heading]
Witnessesพยานบุคคล [TU Subject Heading]
Evidences, Circumstantialพยานแวดล้อมกรณี [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hey.ไงNตามที่พยานบอก Goodnight, Sweet Grimm (2013)
Rebecca's dead. She can't speak. She can't bear witness.รีเบคคาตายเเล้ว หล่อนพูดไม่ได้ เป็นพยานไม่ได้ทําร้ายคุณไม่ได้อีกแล้ว Rebecca (1940)
- Have you any witnesses?- คุณมีพยานรู้เห็นมั้ย Rebecca (1940)
Here she is, the missing link, the witness who will help supply the motive.นี่ไงครับ ตัวเชื่อมที่ขาดหายไป พยานที่จะช่วยสนับสนุนเรื่องเเรงจูงใจ Rebecca (1940)
Anyway, that testimony from those people across the hall from the kid's apartment, that was very powerful.อย่างไรก็ตามพยานหลักฐานที่ได้จากคนเหล่านั้นข้ามห้องโถงจากอพาร์ตเมนต์ของเด็กที่ 12 Angry Men (1957)
I'd want my lawyer to tear the prosecution witnesses to shreds, or at least try to.ฉันต้องการนายของฉันจะฉีกพยานโจทก์ที่จะชิ้นเล็กชิ้นน้อยหรืออย่างน้อยพยายามที่จะ 12 Angry Men (1957)
Look, there was one alleged eyewitness to this killing.ดูมีเป็นหนึ่งในสักขีพยานถูกกล่าวหาในการฆ่านี้ 12 Angry Men (1957)
But those two witnesses were the entire case for the prosecution.แต่พยานทั้งสองเหล่านั้นทั้งหมดสำหรับกรณีการฟ้องคดี 12 Angry Men (1957)
What do you mean? What's the point of having witnesses at all?สิ่งที่คุณหมายถึงอะไร สิ่งที่จุดของการมีพยานที่ทั้งหมดหรือไม่ 12 Angry Men (1957)
I will. Now, let's take two pieces of testimony and try to put them together.ฉันจะ ตอนนี้ขอใช้เวลาสองชิ้นส่วนของพยานหลักฐานและพยายามที่จะนำพวกเขาเข้าด้วยกัน 12 Angry Men (1957)
Testimony that could put a boy into the electric chair shou/d be that accurate.พยานหลักฐานที่จะนำเด็กเข้าไปในไซต์เก้าอี้ไฟฟ้า / d เป็นไปได้ว่าถูกต้อง 12 Angry Men (1957)
- Witnesses can make mistakes.- พยานสามารถทำผิดพลาด 12 Angry Men (1957)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พยาน[phayān] (n) EN: testmony ; evidence ; proof  FR: témoignage [ m ]
พยาน[phayān] (n) EN: witness  FR: témoin [ m ]
พยานจำเลย[phayān jamloēi] (n, exp) EN: witness for the defence/defense (Am.)
พยานชั้นหนึ่ง[phayān chan neung] (n, exp) EN: key witness  FR: témoin-clé [ m ]
พยานบอกเล่า[phayān bøk lāo] (n, exp) EN: oral evidence ; hearsay witness  FR: témoignage verbal [ m ]
พยานบุคคล[phayān bukkhon] (n, exp) EN: witness  FR: témoin [ m ]
พยานผู้เชี่ยวชาญ[phayān phūchīochān] (n, exp) EN: expert witness
พยานวัตถุ[phayān watthu] (n, exp) EN: piece of evidence ; physical evidence ; exhibit  FR: preuve matérielle [ f ]
พยานหลักฐาน[phayān lakthān] (n, exp) EN: evidence ; testimony ; proof  FR: témoignage [ m ] ; preuve [ f ]
พยานหลักฐานชัดแจ้ง[phayān lakthān chatjaēng] (n, exp) EN: clear evidence

English-Thai: Longdo Dictionary
deponent(n) ผู้ให้ถ้อยคำเป็นพยาน เช่น In ensuring that the deponent's evidence is recorded in full, the court or the examiner may permit it to be recorded on audiotape.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
evidence(n) หลักฐาน, See also: พยานหลักฐาน, Syn. proof, sign
prima facie evidence(n) พยานหลักฐานที่พอเพียง
witness(n) พยาน, See also: ผู้รู้เห็น, ผู้รับรู้, Syn. beholder, eyewitness, observer
witness(n) ผู้ลงชื่อเป็นพยาน, See also: พยาน
witnesser(adj) ผู้เป็นพยาน (คำโบราณ), See also: พยาน, Syn. witness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
attest(อะเทสทฺ') vt., vi. เป็นพยาน, รับรอง, พิสูจน์, ให้การ, ยืนยัน, ทำให้สาบานหรือให้คำปฏิญาณ, เป็นเครื่องพิสูจน์. -attestant, attester, attestor, attestator n.
attestation(อะเทสเท'เชิน) n. การให้การ, การเป็นพยาน, การรับรอง, หลักฐานพยาน
authority(ออธอ'ริที) n. เจ้าหน้าที่, อำนาจ (ในหน้าที่ตำแหน่ง) , ผู้มีอำนาจ, ผู้เป็นต้นตำรับ, ทางราชการ, แหล่งข้อมูลหรือคำแนะนำที่เชื่อถือได้, ความเชื่อถือได้, ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง, อำนาจทางนิตินัย, อำนาจการเป็นตัวแทน, ความเชี่ยวชาญ, พยาน, การให้การ (คำที่มีความหมายเหมือนก
case(เคส) { cased, casing, cases } n. เรื่อง, กรณี, สภาพ, ข้อเท็จจริง, หลักฐานพยาน, ตัวอย่างที่เป็นจริง, รูปการ, โรค, คนไข้, ราย, ข้อสนับสนุน, การฟ้องร้อง, คดี, กล่อง, ลัง, หีบ, ปลอกหุ้ม, ปลอก, ซอง, อุปกรณ์บรรจุ, ถาดซองตัวพิมพ์ vt. บรรจุในกล่อง (ลัง, หีบ ฯลฯ) ห่อหุ้ม, ล้อม, ตรวจสอบดู -
certify(เซอ'ทิไฟ) v. รับรอง, พิสูจน์, ลงนามเป็นพยาน, พิสูจน์ให้เห็น, See also: certifier n., Syn. testify
cross-examine(ครอส'อิกแซม'มิน) vi. ตรวจสอบโดยคำถาม, ตรวจสอบอย่างละเอียด, ซักถามพยานฝ่ายตรงข้าม, See also: cross-examination n. ดูcross-examine cross-examiner n. ดูcross-examine
cry(ไคร) { cried, crying, cries } vt., vi., n. (การ, เสียง) ร้อง, ร้องเรียก, ร้องขอ, แผดเสียงร้อง, ร้องไห้, หลั่งน้ำตา, การป่าวประกาศ, การเรียกพยานในศาล
depone(ดีโพน') vt., vi. เป็นพยาน
deposal(ดิโพ'เซิล) n. การปลด , การขับไล่, การให้การเป็นพยาน
depose(ดีโพซ') vt. ปลด, ขับไล่, ให้การเป็นพยาน. vi. ให้การเป็นพยาน., See also: deposable adj. deposer n.

English-Thai: Nontri Dictionary
attest(vi, vt) พิสูจน์, ให้การ, รับรอง, ยืนยัน, ให้คำปฏิญาณ, สาบาน, เป็นพยาน
attestation(n) การเป็นพยาน, การให้การ, การรับรอง, พยานหลักฐาน, การปฏิญาณตน
certify(vt) รับรอง, ลงนามเป็นพยาน, พิสูจน์ให้เห็น
confirmation(n) การยืนยัน, การรับรอง, พยานหลักฐาน
evidence(n) หลักฐาน, ข้อแสดง, พยานหลักฐาน, พยานบุคคล
eyewitness(n) ประจักษ์พยาน, พยาน
forswear(vt) ทวนสาบาน, เบิกความเท็จ, เป็นพยานเท็จ
proof(n) ข้อพิสูจน์, การพิสูจน์, ตัวอย่าง, หลักฐาน, พยาน, การตรวจปรู๊ฟ
sign(n) เครื่องหมาย, เครื่องแสดง, สัญลักษณ์, สัญญาณ, พยาน, การบอกใบ้
testify(vi) เป็นพยาน, แสดงหลักฐาน, ให้การ, ยืนยัน, พิสูจน์

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
hostile witness(n) พยานปรปักษ์
prospectant(adj) พยานแวดล้อม
teste(n) พยานที่เป็นทางการ
wittness(n) พยาน

German-Thai: Longdo Dictionary
vernehmen(vt) |vernimmt, vernahm, hat vernommen, jmdn.| ตั้งคำถามหรือไต่สวนพยานหรือผู้ต้องสงสัย เช่น Die Polizei vernimmt den Verdächtigen. ตำรวจสอบสวนผู้ต้องสงสัย
zweifeln(vi) |zweifelte, hat gezweifelt, an etw.(D)/jmdm.| สงสัย, เคลือบแคลง เช่น Die Polizei hat an der Aussage des Zeugen gezweifelt. ตำรวจสงสัยคำให้การของพยาน
Augenzeuge(n) |der, pl. Augenzeugen| พยานที่เห็นเหตุการณ์, พยานที่อยู่ในเหตุการณ์, See also: die Augenzeugin
Zeuge[ซอย-เก] (n) |der, pl. Zeugen| พยาน ผู้เห็นเหตุการณ์, See also: die Zeugin

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top