ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

demonstrate

D EH1 M AH0 N S T R EY2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -demonstrate-, *demonstrate*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
demonstrate(vi) ประท้วง, Syn. protest
demonstrate(vt) พิสูจน์, See also: ทดลองให้เห็น, Syn. show, prove, confirm
demonstrate(vt) สาธิต, See also: แสดง, แสดงให้เห็น, Syn. show, prove, exhibit
demonstrate(vt) อธิบาย, See also: ให้เหตุผล, Syn. explain, describe, express
demonstrate to(phrv) สาธิตให้ดู
demonstrate to(phrv) ทำให้เข้าใจชัดเจน
demonstrate against(phrv) เดินขบวนประท้วง, See also: ประท้วง, คัดค้าน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
demonstrate(เดม'เมินสเทรท) vt. แสดง, สาธิต, เดินขบวน, พิสูจน์, แสดงความรู้สึก, ทดลองให้เห็นจริง, See also: demonstration n. ดูdemonstrate demonstrative adj. ดูdemonstrate demonstrator n. ดูdemonstrate

English-Thai: Nontri Dictionary
demonstrate(vt) สาธิต, แสดงให้เห็นจริง, พิสูจน์, ทดลอง, เดินขบวน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Demonstratesแสดงให้เห็น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I am about to demonstrate the correct use of the identification triangle.ฉันจะแสดงให้เห็นถึง การใช้งานที่ถูกต้องของรูป สามเหลี่ยมประชาชน How I Won the War (1967)
history demonstrates conclusively that naive wishing for peace is the surest possible way to encourage an aggressor.ประวัติศาสตร์ชี้ชัดว่า พวกโลกสวยที่เรียกร้องสันติภาพ มีทางเดียวที่เป็นไปได้ นั่นคือ ยอมสยบแก่ผู้รุกราน Spies Like Us (1985)
Would you care to demonstrate how six kilos that's 13 pounds of powder can fit in here?คุณพอจะสาธิตให้ผมดูได้ไหม ว่าทำไม 6 กิโลของเจ้าสิ่งนี้... ...ซึ่งคิดเป็นผง 13 ปอนด์... ...ถึงใส่เข้าไปในนี้ได้? Brokedown Palace (1999)
I've never seen a group of young men demonstrate such extraordinary stupidity.ที่โง่ขนาดนี้มาก่อนเลย Hothead (2001)
Let me demonstrate for you.ให้ผมสาธิตให้ดู Punch-Drunk Love (2002)
It's for the student who best demonstrates moral fiber.เขาให้เพื่ออะไร คือ เขาให้สำหรับนักเรียนที่มีความเด่นทางด้านจริยธรรมหน่ะครับ The Girl Next Door (2004)
For our finale, I will now demonstrate the proper technique for putting a condom on the real thing.บทสุดท้าย เราจะสาธิตเทกนิควิธีที่ถูกต้อง... ...ในการสวมใส่ถุงยางอนามัย กับของจริง อาสาสมัครของชั้นพร้อมรึยังจ๊ะ? The Girl Next Door (2004)
Demonstrate a good poof for me?ไหนลองสาธิตชะแว๊บให้ดูหน่อยซิ 50 First Dates (2004)
Demonstrate it for me.สาธิตให้ฉันดูสิ Love So Divine (2004)
And I wanted to come up with a story that would demonstrate qualities that I'm sure you all admire here, like earnestness or diligence.และคิดว่าจะทำยังไงให้มีคุณสมบัติ ที่พวกคุณต้องชื่นชม อย่างเช่นตั้งใจและมุ่งมั่น The Pursuit of Happyness (2006)
This video demonstrates the newt's amazing ability to regrow a completely working limb.วิดีโอนี้แสดงให้เห็นความสามารถที่จะงอกแขนขา ขึ้นมาได้ใหม่ทั้งหมดของซาลาแมนเดอร์ Chapter Two 'Lizards' (2007)
No sensible woman would demonstrate passion if the purpose were to attract a husband.ผู้หญิงอ่อนไหวก็ต้องแสดงแบบนี้แหละ ถ้าจะมีจุดประสงค์ให้สามีหลงใหล Becoming Jane (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
demonstrateColumbus demonstrated that the world is not flat.
demonstrateHe demonstrated his courage by his actions in battle.
demonstrateHe demonstrated new vacuum cleaners.
demonstrateHe went on to demonstrate how to use the machine.
demonstrateI'll demonstrate how this machine works.
demonstrateIn the 1960's, Japanese college students demonstrated against their government.
demonstrateIt has been demonstrated in various researches that the private sector has little influence over policy making.
demonstrateOur teacher demonstrated the experiment in chemistry.
demonstrateRecent investigations have demonstrated that the application of Emmet's theory is not always without defects.
demonstrateSuccessfully demonstrated a new product in 7 districts.
demonstrateThe citizens demonstrated to protest against the new project.
demonstrateThe engineer demonstrated how to operate the sophisticated system.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปล่อยทีเด็ด(v) demonstrate a trick, Syn. ปล่อยหมัดเด็ด, Example: ฝ่ายค้านปล่อยทีเด็ดโดยยกประเด็นการทุจริตของรัฐมนตรีขึ้นมาอภิปราย, Thai Definition: แสดงสิ่งสุดยอดหรือความสามารถพิเศษออกไป
สาธิต(v) demonstrate, See also: show, display, Syn. แสดง, แสดงให้เห็น
สาธิต(v) demonstrate, See also: show, explain, illustrate, describe, elucidate, Example: ทางร้านสาธิตวิธีการใช้มาเรียบร้อยแล้ว, Thai Definition: แสดงเป็นตัวอย่าง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
แสดงออก(v) express, See also: demonstrate, exhibit, show, Syn. เปิดเผย, Example: บรรพบุรุษของไทยได้สร้างผลงานทางประติมากรรมขึ้นเพื่อแสดงออกถึงจิตนาการ ความรู้สึกและความเชื่อ, Thai Definition: แสดงความรู้สึกนึกคิดออกมา
แผลงฤทธิ์(v) demonstrate one's power, See also: exercise/manifest one's power or strength, display one's nature, Syn. แผลงฤทธิ์แผลงเดช, ออกฤทธิ์, อาละวาด, ออกฤทธิ์ออกเดช, Example: เสียงใครพึมพำด่าอะไรอย่างไรผมฟังไม่ถนัดด้วยว่าไส้ติ่งในท้องแผลงฤทธิ์อีกแล้ว, Thai Definition: อาละวาดด้วยความโกรธหรือโมโหเพราะถูกขัดใจ, Notes: (ปาก)
แสดงอำนาจ(v) show (the) power, See also: demonstrate (one's) power, Example: ร่องรอยทางด้านโบราณคดีก่อนพุทธศตวรรษที่ 12 แสดงให้เห็นสัญลักษณ์ที่แสดงอำนาจของเพศชายที่เป็นชนชั้นปกครอง
แสดงผล(v) show the result, See also: demonstrate the result, Thai Definition: นำผลที่ได้ออกมาแสดงให้ผู้อื่นทราบ
แสดงผล(v) show the result, See also: demonstrate the result, Thai Definition: นำผลที่ได้ออกมาแสดงให้ผู้อื่นทราบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดินขบวน[doēnkhabūan] (v) EN: march ; parade ; demonstrate ; take part in a demonstration  FR: défiler ; manifester
พิสูจน์[phisūt] (v) EN: prove ; verify ; demonstrate ; show  FR: prouver ; vérifier ; démontrer
ผู้สาธิต[phūsāthit] (n) EN: demonstrator  FR: démonstrateur [ m ]
ปล่อยทีเด็ด[plǿi thīdet] (v, exp) EN: demonstrate a trick ; play one's ace
แสดง[sadaēng] (v) EN: show ; demonstrate ; display  FR: montrer ; exposer ; exhiber
แสดงให้เห็นถึง[sadaēng hai hen theung] (v, exp) EN: demonstrate ; show
แสดงผล[sadaēng phon] (v, exp) EN: show the result ; demonstrate the result ; display  FR: montrer le résultat
สำแดง[samdaēng] (v) EN: show ; exhibit ; manifest ; display ; demonstrate ; indicate  FR: montrer ; exposer
สาธิต[sāthit] (v) EN: demonstrate ; show ; display ; set an example  FR: démontrer
สาธิตสินค้า[sāthit sinkhā] (v, exp) EN: demonstrate products

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DEMONSTRATE D EH1 M AH0 N S T R EY2 T
DEMONSTRATED D EH1 M AH0 N S T R EY2 T AH0 D
DEMONSTRATED D EH1 M AH0 N S T R EY2 T IH0 D
DEMONSTRATES D EH1 M AH0 N S T R EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
demonstrate (v) dˈɛmənstrɛɪt (d e1 m @ n s t r ei t)
demonstrated (v) dˈɛmənstrɛɪtɪd (d e1 m @ n s t r ei t i d)
demonstrates (v) dˈɛmənstrɛɪts (d e1 m @ n s t r ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
デモる[demo ru] (v5r, vi) to demonstrate (e.g. in the streets) [Add to Longdo]
托卵;託卵(iK)[たくらん, takuran] (n) brood parasitism (planting one's eggs in another bird's nest, as demonstrated by the cuckoo, etc.) [Add to Longdo]
敏腕を振るう[びんわんをふるう, binwanwofuruu] (exp, v5u) to show one's competence; to demonstrate one's skill [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top