ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inconclusive

IH2 N K AH0 N K L UW1 S IH0 V   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inconclusive-, *inconclusive*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inconclusive(adj) ซึ่งไม่มีผลสรุปที่แน่ชัด, Syn. indecisive, unsettled, Ant. conclusive, decisive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inconclusive(อินคันคลู' ซิฟว) adj. ไม่เด็ดขาด, ไม่ใช่ผลสุดท้าย, ไม่มีผลสรุป, ไม่ลงเอย., See also: inconclusively adv. inconclusiveness n., Syn. indecisive, vague

English-Thai: Nontri Dictionary
inconclusive(adj) ไม่เป็นผล, ค้างคา, พิสูจน์ไม่ได้, ไม่ลงเอย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Our results are inconclusive at best. No.ภายในหนึ่งชั่วโมงคุณจะรู้สึกเหมือนว่าเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้น The Proof in the Pudding (2010)
You repeated an inconclusive assumptionคุณตอกย้ำสมมุติฐาน ที่ไม่มีผลสรุปเป็นที่แน่ชัด The Couple in the Cave (2010)
So, the blood work came back inconclusive for both of you.ผลตรวจเลือดส่งมาแล้ว ยังสรุปไม่ได้ทั้งคู่ World Leader Pretend (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INCONCLUSIVE IH2 N K AH0 N K L UW1 S IH0 V
INCONCLUSIVELY IH2 NG K AA1 N K L UW0 S IH0 V L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inconclusive (j) ˌɪnkənklˈuːsɪv (i2 n k @ n k l uu1 s i v)
inconclusively (a) ˌɪnkənklˈuːsɪvliː (i2 n k @ n k l uu1 s i v l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ずるずる[zuruzuru] (adj-na, adv, n, adv-to) (on-mim) sound or act of dragging; loose; inconclusive but unwanted situation; trailingly; (P) [Add to Longdo]
小田原評定[おだわらひょうじょう, odawarahyoujou] (n) fruitless or inconclusive discussion [Add to Longdo]
不確定判定[ふかくていはんてい, fukakuteihantei] (n) { comp } inconclusive (verdict) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
不確定判定[ふかくていはんてい, fukakuteihantei] inconclusive (verdict) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inconclusive \In`con*clu"sive\, a.
   Not conclusive; leading to no conclusion; not closing or
   settling a point in debate, or a doubtful question; as,
   evidence is inconclusive when it does not exhibit the truth
   of a disputed case in such a manner as to satisfy the mind,
   and put an end to debate or doubt.
   [1913 Webster]
 
      Arguments . . . inconclusive and impertinent. --South.
   -- {In`con*clu"sive*ly}, adv. -- {In`con*clu"sive*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inconclusive
   adj 1: not conclusive; not putting an end to doubt or question;
       "an inconclusive reply"; "inconclusive evidence"; "the
       inconclusive committee vote" [ant: {conclusive}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top