Stealth Wealth หรือ Quiet Luxury รวยแบบไม่ตะโกน เทรนด์ใหม่ที่กำลังมาแรง What is quiet luxury? “Stealth Wealth” หรือ “Quiet Luxury” แปลอย่างง่ายๆ ว่าเป็นสไตล์การแต่งตัว “หรูแบบไม่ต้องโชว์โลโก้ แพงโดยไม่ต้องตะโกน” คือการแต่งตัวด้วยเสื้อผ้า หรือเหล่าแฟชั่นไอเท็มที่เน้นการตัดเย็บด้วยความประณีตเนี้ยบกริบเป็นหลัก และใช้วัสดุเนื้อผ้าในการตัดเย็บคุณภาพสูงพร้อมกันนี้ก็ต้องมีความเรียบง่าย ดูดี และไม่ฉูดฉาด ภาพรวมที่ออกมาจึงทำให้เทรนด์นี้เปรียบเสมือนเหมือนเป็นแฝดคนละฝาของแฟชั่นแบบมินิมัลนั่นเอง ซึ่งจะแตกต่างจากเมื่อก่อนที่จะเสื้อผ้าหรือกระเป๋าจะแสดงถึงความคลั่งไคล้ในการสวมโลโก้ขนาดใหญ่ของแบรนด์หรู หรือสีสันจัดจ้าน ในส่วนของราคาค่าตัวของแต่ละชิ้นถึงแม้ว่าจะเรียบง่ายแต่แน่นอนว่ามูลค่าการซื้อขายสูงลิบลิ่ว โดยส่วนใหญ่แล้วคนที่นิยมเทรนด์ quiet luxury นี้คือ กลุ่มคนมีฐานะที่พยายามทำตัวกลมกลืนกับคนทั่วไปด้วยการแต่งตัวแบบมินิมัล ไม่แคร์ว่าคนอื่นจะรู้หรือไม่ว่าตัวเองใช้แบรนด์หรู Style ในรูปแบบ Quiet Luxury…
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

verify

V EH1 R AH0 F AY2   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -verify-, *verify*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
verify(vt) พิสูจน์ว่าเป็นความจริง, See also: ตรวจสอบความจริง, Syn. check, corroborate, Ant. contradict, repudiate
verify(vt) ยืนยันความถูกต้อง, See also: ยืนยันว่าเป็นจริง, Syn. ascertain, confirm, Ant. deny, disprove

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
verify(เว'ริไฟ) vt. พิสูจน์ความจริง, ตรวจสอบความเป็นจริง, ยืนยันความเป็นจริง, ค้นหาความจริง., See also: verifiabiliry n. verifiable adj. verifier n., Syn. test, weigh, assay

English-Thai: Nontri Dictionary
verify(vt) ตรวจสอบ, พิสูจน์, ทดสอบ, ค้นหาความจริง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
verifyทวนสอบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
verifyพิสูจน์ยืนยัน, พิสูจน์ว่าจริง, ทวนสอบ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
verifyทวนสอบ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
verifyทวนสอบ, Example: ตรวจสอบว่าการดำเนินการเสร็จสิ้น และถูกต้องตามที่ต้องการ หรือตรวจสอบว่าการบันทึกข้อมูลถูกต้องตรงตามข้อมูลต้นฉบับ [คอมพิวเตอร์]
Verifyพิสูจน์ยืนยัน [การบัญชี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
verify(vt) ตรวจสอบ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-They want to verify the miracle.เขาอยากจะพิสูจน์เรื่องปาฏิหาริย์ Oh, God! (1977)
this will verify your ability to stay afloat at high speeds.ขั้นตอนนี้ ทดสอบความสามารถ การทรงตัวด้วยความเร็วสูง Spies Like Us (1985)
Crew Ops, verify all pre-test procedures are complete.ความปลอดภัย? โอพสลูกเรือตรวจสอบทุกขั้นตอน การทดสอบก่อนจะเสร็จสมบูรณ์ Contact (1997)
Verify closure.ตรวจสอบการปิด Contact (1997)
This signature doesn't match our records. I just need to verify your ID.ลายเซ็นต์ของคุณไม่ตรงกับที่เรามีครับ เลยต้องขอดูใบขับขี่คุณหน่อย X-Ray (2001)
It's to verify your credit information. It's confidential.เพื่อเช็คบัตรเครดิตของคุณ เป็นความลับ Punch-Drunk Love (2002)
We'll have to get a navy doc to verify that.ในหนังผู้ก่อการร้ายเอาอาวุธมาจากตรงนี้ Yankee White (2003)
As you might've heard, I'm here to verify the whereabouts of a young girl.คงจะรู้กันแล้ว ฉันมาสืบหาเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง The Wicker Man (2006)
We verify at 9:30 tomorrow morning.เช็คจะผ่านพรุ่งนี้ 9 โมงครึ่ง The Pursuit of Happyness (2006)
- We verify at 9:30 tomorrow.- ต้องรอ 9 โมงครึ่ง The Pursuit of Happyness (2006)
I will send Dharma to your village to verify your story.ข้าจะส่งธรรมะไปที่หมู่บ้านของเจ้า เพื่อตรวจสอบเรื่องราวของเจ้า Milarepa (2006)
But anything, or anyone, that could verify your story is either gone, missing or dead.แต่ทุกอย่าง ทุกคนที่จะยืนยันเรื่องคุณได้ ถ้าไม่หาย หาไม่เจอ ก็ตายไปแล้ว The Rat (2006)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตรวจทาน(v) verify, See also: check, Example: ฉันให้ครูฝรั่งตรวจทานให้อีกที เพราะมีหลายแห่งที่ใช้ภาษาอังกฤษ, Thai Definition: ดูหรือพิจารณาความถูกต้องและความเรียบร้อยอีกครั้งหนึ่ง
ยัน(v) insist, See also: verify, confirm, attest, Syn. ยืนยัน, Example: เมื่อต่างฝ่ายต่างยันกันด้วยหลักฐานเช่นนี้ ทำให้การตัดสินคดีเลื่อนออกไปอีก 1 เดือน
พิสูจน์(v) prove, See also: verify, demonstrate, Syn. ชี้แจง, ชี้, Example: เขาต้องการพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่า เขาไม่ใช่คนโกงคนขายชาติ, Thai Definition: ชี้แจงให้รู้เหตุผล, แสดงให้เห็นจริง
ชันสูตร(v) investigate, See also: verify, identify, prove, examine, inspect, Syn. พิสูจน์, Example: ก่อนจะเขียนข่าว ต้องไปชันสูตรข้อเท็จจริง, Thai Definition: ตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุหรือข้อเท็จจริง
ตรวจข่าว(v) censor, See also: verify the news, Example: บรรณาธิการมีหน้าที่ตรวจข่าวก่อนส่งพิมพ์, Thai Definition: พิจารณาข่าวว่าควรอนุญาตให้พิมพ์ได้หรือไม่, พิจารณาข่าวที่ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์แล้ว
ตรวจสอบ(v) check, See also: verify, investigate, examine, Syn. ตรวจ, สืบสวน, วิเคราะห์, พิจารณา, สำรวจ, Example: เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานที่ได้มา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชันสูตร[channasut] (v) EN: verify ; inspect ; investigate  FR: vérifier ; inspecter ; investiguer
พิสูจน์[phisūt] (v) EN: prove ; verify ; demonstrate ; show  FR: prouver ; vérifier ; démontrer
สอบทาน[søpthān] (v) EN: check ; check up ; verify ; proofread ; collate  FR: comparer ; s'assurer ; vérifier ; relire
ทบทวน[thopthūan] (v) EN: review ; reconsider ; verify ; retrace ; reexamine ; go over  FR: revoir ; reconsidérer ; vérifier ; réexaminer ; reprendre ; retracer
ตรวจ[trūat] (v) EN: verify ; check ; inspect  FR: vérifier ; examiner ; inspecter
ตรวจสอบ[trūatsøp] (v) EN: check ; inspect ; verify ; audit ; monitor ; oversee ; review ; approve  FR: vérifier ; examiner ; contrôler ; inspecter ; réviser ; superviser ; tester
ยัน[yan] (v) EN: confirm ; affirm ; insist ; verify ; attest ; assure

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
VERIFY V EH1 R AH0 F AY2
VERIFYING V EH1 R AH0 F AY2 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
verify (v) vˈɛrɪfaɪ (v e1 r i f ai)
verifying (v) vˈɛrɪfaɪɪŋ (v e1 r i f ai i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ベリファイ[berifai] (n) verify [Add to Longdo]
勘合[かんごう, kangou] (n, vs) checking and verifying [Add to Longdo]
証す[しょうす, shousu] (v5s) to prove; to verify [Add to Longdo]
証す[しょうす, shousu] (v5s, vt) (1) (See 証する) to prove; to verify; (2) to guarantee; to promise [Add to Longdo]
証する[しょうする, shousuru] (vs-s, vt) (1) to prove; to verify; (2) to guarantee; to promise [Add to Longdo]
正す[ただす, tadasu] (v5s, vt) (1) (also written as 訂す in the case of textual errors) to correct; to reform; to amend; to redress; (2) (See 襟を正す) to adjust; to straighten; (3) (See 糺す) to ascertain; to confirm; to verify; to make sure of; (4) (See 質す) to enquire of someone about something (inquire); to question; (P) [Add to Longdo]
聞き糺す[ききただす, kikitadasu] (v5s) to ascertain; to confirm; to verify; to make sure of [Add to Longdo]
問い直す;問いなおす[といなおす, toinaosu] (v5s) to question again; to repeat a question (esp. a problematic point, or to verify understanding); to repeat a query [Add to Longdo]
糺す(P);糾す[ただす, tadasu] (v5s, vt) (uk) (See 正す・3, 聞き糺す) to ascertain; to confirm; to verify; to make sure of; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Verify \Ver"i*fy\ (v[e^]r"[i^]*f[imac]), v. t. [imp. & p. p.
   {Verified}; p. pr. & vb. n. {Verifying}.] [F. v['e]rifier,
   LL. verificare, from L. verus true + -ficare to make. See
   {Very}, and -fy.]
   1. To prove to be true or correct; to establish the truth of;
    to confirm; to substantiate.
    [1913 Webster]
 
       This is verified by a number of examples. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       So shalt thou best fulfill, best verify.
       The prophets old, who sung thy endless reign.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To confirm or establish the authenticity of by examination
    or competent evidence; to authenticate; as, to verify a
    written statement; to verify an account, a pleading, or
    the like.
    [1913 Webster]
 
       To verify our title with their lives. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To maintain; to affirm; to support. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 verify
   v 1: confirm the truth of; "Please verify that the doors are
      closed"; "verify a claim"
   2: check or regulate (a scientific experiment) by conducting a
     parallel experiment or comparing with another standard; "Are
     you controlling for the temperature?" [syn: {control},
     {verify}]
   3: attach or append a legal verification to (a pleading or
     petition)
   4: to declare or affirm solemnly and formally as true; "Before
     God I swear I am innocent" [syn: {affirm}, {verify},
     {assert}, {avow}, {aver}, {swan}, {swear}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top