ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

invalidate

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -invalidate-, *invalidate*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
invalidate(vt) ทำให้เป็นโมฆะ, See also: ทำให้ใช้ไม่ได้, Syn. nullify, annul, undo, Ant. validate
invalidate(vt) พิสูจน์ให้เห็นว่าไม่จริง, See also: หักล้าง, Syn. disprove, refute

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
invalidate(อินแวล'ลิเดท) vt. ทำให้ไร้ผล, ทำให้โมฆะ, ทำให้ใช้การไม่ได้., See also: invalidation n. invalidator n., Syn. cancel, annul

English-Thai: Nontri Dictionary
invalidate(vt) ทำให้ไม่มีค่า, ทำให้ใช้การไม่ได้

WordNet (3.0)
invalidate(v) declare invalid, Syn. nullify, void, avoid, quash, annul, Ant. validate
invalidate(v) show to be invalid, Syn. nullify, Ant. validate
invalidate(v) take away the legal force of or render ineffective, Syn. void, vitiate, Ant. validate
cancel(v) make invalid for use, Syn. invalidate

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Invalidate

v. t. [ imp. & p. p. Invalidated p. pr. & vb. n. Invalidating. ] [ From Invalid null. ] To render invalid; to weaken or lessen the force of; to destroy the authority of; to render of no force or effect; to overthrow; as, to invalidate an agreement or argument. [ 1913 Webster ]

invalidated

adj. deprived of legal force.
Syn. -- nullified. [ WordNet 1.5 ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Barracks for the invalids.เพิงอาศัยสำหรับผู้พิการ Night and Fog (1956)
Are something like this. Mikio 68%, Makio 16%, Kiichi 6% (Current Boss), Kitaro 2% (deceased: First Boss), Invalid 8%."ความขาวของดอกไม้ คือสีของความรัก" My Boss, My Hero (2006)
If he cheated on the exam, copied all the answers.... then it would invalidate the results, wouldn't it?ถ้าเขาโกงข้อสอบ แอบลอกคำตอบมาล่ะ คะแนนจะเป็นโมฆะใช่มั้ย Chuck Versus the Alma Mater (2007)
Invalid!ใช้ไม่ได้! Episode #1.7 (2009)
Invalid codec.ใส่รหัสไม่ถูกต้อง Ben 10: Alien Swarm (2009)
Yi Jung goes around like he's an invalid.อีจองทำตัวเหมือนคนไร้ค่า Episode #1.22 (2009)
Eun Sung's email account is invalid and my email to her was rejected.เบอร์อีเมลของอึนซองติดต่อไม่ได้ แล้วอีเมลที่ผมส่งไปหาเธอก็ถูกปฏิเสธ. Shining Inheritance (2009)
I'm here to see the invalid.ผมแวะมาดูผู้หายสาบสูญ The Unblairable Lightness of Being (2010)
Cabbies who've been sacked, invalided off, retired, plus a list of drivers who've tried and failed the Knowledge over the last 20 years, triangulated, cross-referenced with the suspect pool.คนขับรถแท็กซี่คนที่เคยถูกไล่ออก เลิกอาชีพ ปลดเกษียณ บวกกับรายชื่อของคนขับรถ ใครที่พยายามและใครที่ล้มเหลว ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา การเปรียบเทียบข้อมูลบุคคล หลักฐานที่ผู้สมัครงานกลุ่มผู้ต้องสงสัย Episode #1.4 (2010)
If the dean finds out that I'm not a real teacher, your grades are invalid, and you'll all have to repeat this class.หากคณบดีมารู้เข้าว่าผมไม่ใช่ครูจริงๆ เกรดของคุณก็กลายเป็นโมฆะ และคุณจะต้องเรียนวิชานี้ซ้ำทั้งหมดอีกครั้ง English as a Second Language (2010)
If the dean finds out that I'm not a real teacher, your grades are invalid, and you'll all have to repeat this class.หากคณบดีมารู้เข้าว่าผมไม่ใช่ครูจริงๆ เกรดของคุณก็กลายเป็นโมฆะ และคุณจะต้องเรียนวิชานี้ซ้ำทั้งหมดอีกครั้ง English as a Second Language (2010)
If the dean finds out that I'm not a real teacher, your grades are invalid, and you'll all have to repeat this class.หากคณบดีมารู้เข้าว่าผมไม่ใช่ครูจริงๆ เกรดของคุณก็กลายเป็นโมฆะ และคุณจะต้องเรียนวิชานี้ซ้ำทั้งหมดอีกครั้ง English as a Second Language (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทำให้เป็นโมฆะ[thamhai pen mōkha] (v) EN: invalidate ; nullify ; annul ; undo  FR: invalider

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
invalidate
invalidated
invalidated

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
invalidate
invalidated
invalidates

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top