ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

certified

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -certified-, *certified*, certifi, certifie
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
certified(adj) ที่มีการรับรอง, Syn. accredited, approved, guaranteed
certified mail(n) การส่งวัสดุหรือจดหมายลงทะเบียน, See also: การส่งไปรษณีย์ที่ผู้ส่งต้องการให้ผู้รับลงนามรับด้วย, Syn. recorded delivery
certified milk(n) นมที่ผ่านการตรวจสอบความถูกสุขอนามัย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
certified(เซอ'ทิไฟดฺ) adj. ซึ่งได้รับการรับรอง, ซึ่งได้รับการพิสูจน์, ซี่งได้รับการค้ำประกัน, ซึ่งศาลได้สั่งให้เป็นคนวิกลจริต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
certified cheque; cheque, certifiedเช็คที่ธนาคารรับรอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
certified copyสำเนาที่เจ้าพนักงานรับรองว่าถูกต้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Certified checkเช็คที่ธนาคารรับรองการจ่ายเงิน [การบัญชี]
Certified internal auditorผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต [การบัญชี]
Certified Public Accountantผู้สอบบัญชีรับอนุญาต [การบัญชี]

WordNet (3.0)
certifiable(adj) fit to be certified as insane (and treated accordingly), Syn. certified

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
certified

adj. 1. endorsed authoritatively as having met certain requirements; guranteed; as, certified milk; certified mail; a certified check. Opposite of uncertified. [ Narrower terms: certificated, credentialed, documented; guaranteed ] See also certifiable. [ WordNet 1.5 ]

2. legally insane according to clinical criteria.
Syn. -- certifiable. [ WordNet 1.5 +PJC ]

3. holding appropriate documentation and officially on record as qualified to perform a specified function or practice a specified skill.
Syn. -- qualified. [ WordNet 1.5 ]

certified check

n. a check drawn on a bank and bearing marks from that bank guaranteeing that funds have been reserved for payment. [ PJC ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You got me bona fide, certified, You got a genie for a charg d'affairs!ท่านได้ความจริงใจจากข้า รับรองได้ ท่านได้ ภูตช่วยเหลือท่านแล้ว Aladdin (1992)
Within an hour, he signed a release for a certified check of $ 1, 000.ภายในหนึ่งชั่วโมง เขาเซ็นสัญญาเปิดตัวสำหรับการตรวจสอบได้รับการรับรอง 1, 000 ดอลลาร์ The Godfather (1972)
You're certifiable, Quint, you know that? You're certifiable!คุณมันบ้า ควินท์ รู้มั้ย บ้าชัดๆ! Jaws (1975)
You're certifiable, but I'll tell you this! Boys, - คุณมันบ้า เเต่ผมจะบอกอะไรให้! Jaws (1975)
She's potty. Certifiable.เธอเป็นคนไม่เต็มเต็ง ผ่านการรับรอง The Russia House (1990)
You are a certified sicko.แกมันบ้าโดยไม่ต้องรับประกันเลย Mannequin: On the Move (1991)
Secondly, if you're ever going to hire an accountant, you might want to make sure he's certified.ข้อ 2 ถ้าคุณเคยคิดที่จะจ้างพนักงานบัญชี คุณจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจ ว่าเขามีใบรับรอง Mr. Monk and the Game Show (2004)
If you are, I'm certified to teach you baseball.ถ้าใช่ ก็ขอบอกว่า ชั้นเก่งพอที่จะสอนเบสบอลพวกนายนะ Monster House (2006)
Al Kanminsky Certified Puhlic Accountantแอล คามินสกี้ ผู้ตรวจสอบบัญชี The Game (2007)
That crate is a bonded humanitarian shipment certified by the United Nations.ลังนี้ได้รับการรับรองจากสหประชาชาติแล้ว Chuck Versus the Crown Vic (2007)
That is your very own, certified, purebred, giant troll hunter.เจอกันนะ Bridge to Terabithia (2007)
Awesome is who certified me.กัปตันออสซัมคือคนที่รับรองฉัน Chuck Versus the Ex (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
certifiedAfter a long wait in line, she was told she should get a certified copy of her birth certificate as identification.
certifiedFinally he was certified insane.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เช็คที่ธนาคารรับรอง[chek thī thanākhān raprøng] (n, exp) EN: certified cheque ; certified check (Am.)
สำเนาที่รับรอง[samnao thī raprøng] (n, exp) EN: certified copy  FR: copie certifiée [ f ]
สำเนาถูกต้อง[samnao thuktǿng] (n, exp) EN: true copy ; certified copy  FR: copie certifiée [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
certified
certified's

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
certified

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Buchprüfer { m }certified general accountant (CGA) [Add to Longdo]
amtlich zugelassener Wirtschaftsprüfer { m }certified public accountant (CPA) [ Am. ] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
会計士[かいけいし, kaikeishi] (n) (certified public) accountant #18,063 [Add to Longdo]
Cカード[シーカード, shi-ka-do] (n) card carried by divers to prove they are certified [Add to Longdo]
お墨付き;御墨付き[おすみつき, osumitsuki] (n) (1) (See 墨付き) handwriting; autograph; authorization; authorisation; (2) certificate; certified document; paper with signature of the shogun or lord [Add to Longdo]
介護福祉士[かいごふくしし, kaigofukushishi] (n) (certified) care worker [Add to Longdo]
極め付き;極めつき[きわめつき, kiwametsuki] (adj-no) (See 極め付きの品) guaranteed (to be genuine, valuable, etc.); certified (as genuine, valuable, etc.) [Add to Longdo]
極め付きの品[きわめつきのしな, kiwametsukinoshina] (n) article of certified genuineness [Add to Longdo]
計量士[けいりょうし, keiryoushi] (n) certified measurer [Add to Longdo]
公認会計士[こうにんかいけいし, kouninkaikeishi] (n) certified public accountant; (P) [Add to Longdo]
証明した写し[しょうめいしたうつし, shoumeishitautsushi] (n) certified true copy (of documents) [Add to Longdo]
税理士試験[ぜいりししけん, zeirishishiken] (n) (See 税理士) certified tax accountant exam (examination); tax accountant exam (examination) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top