ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disproof

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disproof-, *disproof*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disproofn. การพิสูจน์ว่าผิด,การพิสูจน์หักล้าง,การโต้กลับ,การโต้แย้ง

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disproof (n) dˈɪsprˈuːf (d i1 s p r uu1 f)
disproofs (n) dˈɪsprˈuːfs (d i1 s p r uu1 f s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
反证[fǎn zhèng, ㄈㄢˇ ㄓㄥˋ, / ] disproof; rebuttal; reductio ad absurdum, #64,521 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Widerlegung {f} | Widerlegungen {pl}disproof | disproofs [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
反証[はんしょう, hanshou] (n,vs) proof to the contrary; disproof; counter-evidence; rebuttal; refutation; (P) [Add to Longdo]
弁駁;辯駁(oK)[べんばく;べんぱく, benbaku ; benpaku] (n,vs) refutation; contradiction; rebuttal; disproof; disputation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disproof \Dis*proof"\, n. [Pref. dis- + proof. Cf. {Disprove}.]
   A proving to be false or erroneous; confutation; refutation;
   as, to offer evidence in disproof of a statement.
   [1913 Webster]
 
      I need not offer anything farther in support of one, or
      in disproof of the other.        --Rogers.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disproof
   n 1: any evidence that helps to establish the falsity of
      something [syn: {disproof}, {falsification}, {refutation}]
   2: the act of determining that something is false [syn:
     {falsification}, {falsifying}, {disproof}, {refutation},
     {refutal}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top