ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ยันกัน

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ยันกัน-, *ยันกัน*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ยันกันก. พิสูจน์ต่อหน้าให้รู้ข้อเท็จจริง เช่น เอาพยานมายันกัน, สอบข้อมูลหรือรายการให้ตรงกัน เช่น เอาบัญชีมายันกัน.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Let's do it long and hard!มาอึ๊บแบบไม่บันยะบันยันกันVisitor Q (2001)
Looking good, gentlemen. Way to work hard.ดูดีแล้วทุกคน ขยันกันเต็มที่นะ The Longest Yard (2005)
Good practice, Paul! Me and the girls wanna show youยันกันจังเลย พอล พวกเราอยากให้คุณดู The Longest Yard (2005)
Agasshi, you wouldn't know it, but other people live diligently.คุณหนูคงจะไม่รู้ คนอื่นๆนะเขาต้องขยันกัน My Fair Lady (2009)
One cannot succeed without trying hard from the very first year.ไม่มีใครเรียนเก่งได้หรอก ถ้าเขาไม่เริ่มขยันกันตั้งแต่ปีแรก Episode #1.13 (2010)
I'm just saying we need to be a little bit more diligent about this.ฉันแค่กำลังจะพูดว่า เราน่าจะทำตัวขยันกันให้มากขึ้นหน่อยเกี่ยวกับเรื่องนี้ Someone to Watch Over Me (2011)
Travis and Gellar were busy fuckin' bees, huh?ทราวิสกับเกลล่าร์ คงขยันกันน่าดูเลยเนอะ Ricochet Rabbit (2011)
You assured the world, you assured the president that Russell Edgington was dead, and you lied.แกยืนยันกับโลก ยืนยันกันประธานาธิบดี ว่ารัสเซล เอดจิงตันนั่น ตายไปแล้ว,และแกยังโกหก Sunset (2012)
Which is ironic 'cause, you know,ซึ่งเหมือนเป็นการเย้ยหยันกัน The Tiger in the Tale (2012)
Requesting confirmation on a change in course. Over. Answer it, or they all learn what a 30,000-foot drop feels like.ขอให้ยืนยันกันเปลี่ยนเส้นทางบินด้วยค่ะ ตอบกลับไปสิ หรือจะให้พวกเขาลิ้มรสชาติ 0-8-4 (2013)
Bit of a stalemate.ยันกันได้ทุกเม็ด xXx: Return of Xander Cage (2017)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stalemate(สเทล'เมท) n. การคุมเชิงกันอยู่,สภาพที่อับจน,การยันกัน,สถานการณ์ที่กระทำอะไรไม่ได้ vt. ทำให้จนมุม,คุมเชิง,ยันกัน,ทำให้หยุดนิ่ง., Syn. draw,tie,standstill

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top