ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

give of

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -give of-, *give of*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
give of[IDM] เป็นหลักฐานของ
give of[PHRV] เป็นพยานพิสูจน์ (บางสิ่ง)
give off[PHRV] ปล่อยออกไป (โดยเฉพาะของเหลว, แก๊ส, กลิ่น), Syn. fling off, give forth, give out, throw off, throw out
give of one's best[PHRV] ทำงานได้เหมือนคนอื่น, See also: ทำได้แบบคนอื่น

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
give ofHe behaved himself so as not to give offence to others.
give ofI suppose that means that, after all, people taken for a sucker give off a 'sucker aura'.
give ofPlants give off oxygen as they make food.
give ofThe flowers give off a very pleasant perfume.
give ofThe flowers give off a very pleasant scent.
give ofThese wild flowers give off a nice smell.
give ofTrees give off oxygen and absorb carbon dioxide.
give ofWhat account can you give of your misbehavior?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหม็น[V] smell, See also: give off a bad odor, be rank, stink, reek, pong, Example: ควันปล่อยออกมาจากท่อไอเสียเหม็นคลุ้งจนหายใจไม่ออก, Thai definition: ได้รับกลิ่นไม่ดี
คาย[V] emit, See also: give off, evolve, secrete, eject, exude, discharge, Example: ภาพนี้ช่วยให้นักออกแบบมองเห็นว่า ส่วนใดของวัตถุรับหรือคายความร้อนได้เร็ว, Thai definition: ปล่อยออกมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คาย[v.] (khāi) EN: emit ; give off ; evolve ; eject ; exude ; disgorge ; discharge ; exude ; spew ; regurgitate   FR: rejeter ; émettre ; dégager ; éjecter ; exsuder ; cracher
เหม็น[v.] (men) EN: smell ; give off a bad odor ; be rank ; stink ; reek ; pong   FR: sentir mauvais ; puer ; empester

Japanese-English: EDICT Dictionary
異臭を放つ[いしゅうをはなつ, ishuuwohanatsu] (exp,v5t) to give off a stench [Add to Longdo]
匂わせる[におわせる, niowaseru] (v1) to smell of; to give off a scent; to hint at; to intimate [Add to Longdo]
放つ[はなつ, hanatsu] (v5t,vt) (1) to fire (e.g. an arrow); to hit (e.g. baseball); to break wind; (2) to free; to release; (3) (See 芳香を放つ) to give off (e.g. a scent); to emit (e.g. light); (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top